دانلود فایل پاورپوینت قیامت و حسابرسی بندگان

PowerPoint قابل ویرایش
17 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت قیامت و حسابرسی بندگان توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت قیامت و حسابرسی بندگان قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

 

اسلاید ۱ :

مقدمه:

حقیقت مرگ بریده شدن علاقه روح از بدن برای علاقه روح به بدن تشبیهات زیادی شده است بعضی گفته اند مثل کشتی بان و کشتی که مرگ کشتی را از تحت اختیار کشتیبان بیرون می برد . و بعضی *۱ را به جابه جا کردن چراغ تشبیه کردندمثلاً فرض کنید در کلبه ای که چندین سوراخ داشته باشد چراغ گازی قرار دهید از این مجرا ها روشنی می دهد چراغ راکه بیرون بردید تاریک می شود مرگ بعنی بیرون بردن این چراغ از بدن *۲ باید دانست که علاقه روح به بدن نه از جهت حلول است یعنی روح داخل بدن باشد نه اینطور نیست چون روح مجراست و جسم نیست داخل و خارج ندارد فقط علاقه دارد توجه *۳ به بدن را دارد مرگ یعنی قطع علاقه از بدن .

اسلاید ۲ :

ویژگى هاى روز قیامت:

در آیات زیادى از قرآن کریم قیامت یاد شده و به نام روز قیامت در “۴۱۴” موضع از آیات قرآنى ذکر شده است. و اما ویژگى هاى روز قیامت که در قرآن آمده، زیاد است. ما اینجا تعداد (۹۳) عدد از آنها را با شماره ذکر مى کنیم، و در پاورقى آدرس آیه اى را که دلالت بر هر کدام از آنها دارد در کنار شماره آن مى آوریم.

۱ـ روز جدا کردن حق از باطل ۲ـ روز حسرت ۳ـ روز نزدیک ۴ـ روز فریاد ۵ـ روز ابدى ۶ـ حادثه برتر و بزرگتر ۷ـ روزى که هیچ کس بجاى کس دیگر مجازات نشود ۸ـ روزى که گروهى روسفید و گروهى روسیاه شوند ۹ـ روزى که راستگویان را راستگویى سود مى دهد ۱۰ـ روزى که افراد با تقوى گروه گروه بسوى پروردگار مهربان محشور مى شوند ۱۱ـ در آن روز برخى از رخسارها خوش و خرّم و از کوشش خود (در اطاعت خدا) خشنودند ۱۲ـ (درآن روز) هر کس نوشتار (نامه عمل) او بدست راستش داده مى شود، به آسانى محاسبه شده و شادمان بسوى اهل خود برمى گردد. ۱۳ـ روزى که مردان مؤمن و زنان مؤمنه را مى بینى که نور آنها از پیش رو و جانب راست آنها مى درخشد (به آنها گفته مى شود) مژده باد بر شما، در باغ هاى بهشتى که نهرها در زیر آنها روان است، جاویدان خواهید بود. کامیابى بزرگ همانست. ۱۴ـ روزى که خدا پیامبر و مؤمنان را خوار نسازد، نور آنان از پیش روى و جانب راست مى درخشد، مى گویند: پروردگارا نور ما را به کمال برسان. ما را بیامرز تو بر همه چیز توانایى ۱۵ـ خدا نیکان را از شر آن روز نگهداشته و به آنها خوشى و شادمانى عطا خواهد فرمود. . ۱۶ـ در آن روز کسانى که ایمان آورده اند، از وضع کفار به خنده مى افتند. بر تخت ها نشسته تماشا مى کنند. ۱۷ـ در آنروز رخسار گروهى فروزان و خندان وشادمان است ۱۸ـ در آن روز رخسار گروهى زیبا و بسوى پروردگار خود نگران است ۱۹ـ روزى که مال و فرزندان سود نمى دهد ۲۰ـ درآن روز عذرخواهى کسانى که ظلم کرده اند، سود نمى دهد، ونه از آنها خواسته مى شود که توبه کنند. ۲۱ـ روزى که هیچ پدرى بجاى فرزندش و نه فرزندى بجاى پدرش به کوچکترین کیفرى تن نمى دهد. ۲۲ـ آنگاه که جانها از ترس به گلو مى رسد و خشم خود را بناچار فرو مى برند، براى ظالمان خویشاوند و شفاعت گرى که سخنش پذیرفته شود، وجود ندارد. * 

   * معاد و جهان پس از مرگ  ناصر مکارم شیرازی

اسلاید ۳ :

۲۳ـ روزى که از عذاب آن بگریزند و از قهر خدا هیچ پناهى نیابند ۲۴ـ روزى که گواهان به شهادت برخیزند ۲۵ـ در آن روز دوستان، دشمن همدیگرند. جز پرهیزکاران ۲۶ـ روزى که به شدیدترین وجه آنها را خواهیم گرفت ۲۷ـ روزى که هیچ یار و یاورى کسى را از عذاب نرهاند ۲۸ـ روزى که جهنم را گوییم آیا مملو شدى؟ پاسخ دهد آیا بیش از این هم هست؟ ۲۹ـ حادثه قیامت هنگامى که به وقوع پیوست گروهى را بلند ساخته و گروهى را پست خواهد کرد ۳۰ـ روزى که براى سجده کردن به خدا خوانده شوند ولى نتوانند. ۳۱ـ گناه کار آرزو مى کند کاش مى توانست براى دفع عذاب آن روز، فرزندان و همسر و برادر و خویشان حمایتگر خود و هر کسى را که در روى زمین است، فدا کند. ۳۲ـ روزى که اطفال را پیر مى کند ۳۳ـ درآن روز انسان مى گوید به کجا باید فرار کرد ۳۴ـ آن روز آنچه را که آدمى مقدم داشته و آنچه را که بتأخیر انداخته، بر وى بازگو مى شود. ۳۵ـ روزى که شر آن فراگیر است. ۳۶ـ روزى که عبوس و سخت رنج دهنده است ۳۷ـ روز سختى را به دنبال مى نهند ۳۸ـ در آن روز واى بر تکذیب کنندگان.۳۹ـ روزى که آنچه انسان پنهان داشته، آشکار مى گردد ۴۰ـ آنگاه که جهنم آورده شد آن روز انسان متذکر کار خود مى گردد ولى چه وقت تذکر براى اوست ۴۱ـ در آن روز چنان عذاب مى شود که کسى آنچنان عذاب نشده است و چنان گرفتار مى شود که کسى آنچنان گرفتار نشده است. ۴۲ـ روزى که مردم مانند ملخ (هرسو) پراکنده شوند و کوهها متلاشى گردد.۴۳ـ روزى که در صور دمیده شود ۴۴ـ روزى که برخى از آیات الهى بیاید آنکس را که پیش از آن روز ایمان نیاورده، ایمان در آن روز سود ندهد. ۴۵ـ روزى که کوه ها را به رفتار آوریم و زمین صاف (بدون پستى و بلندى) گردد. ۴۶ـ روزى که آسمان را همانند پوشه نوشته ها درهم پیچیم ۴۷ـ روزى که آسمان دودى پدید آورد که مردم را احاطه کند، آن عذابى است دردناک ۴۸ـ در صور که دمیده شود، همان روزى است که خبر داده شده است. ۴۹ـ روزى که صیحه به حق را بشنوند همان روز، روز بیرون آمدن از گور است. ۵۰ـ روزى که آسمان سخت بجنبد و کوهها به رفتار آید ۵۱ـ آنگاه که آسمان بشکافد، و برنگ گل سرخ درآید و همانند روغن ذوب شده روان گردد.۵۲ـ روزى که روح و فرشتگان به صف ایستند.۵۳ـ روزى که مرد به آنچه خود پیش فرستاده همى نگرد و کافر مى گوید ایکاش خاک بودم. ۵۴ـ روزى که انسان آنچه را که کرده است بیاد آورد و دوزخ براى بینندگان آشکار شود.۵۵ـ روزى که مرد از برادر و پدر و مادر و همسر و فرزندان فرار مى کند. ۵۶ـ هنگامى که کوه ها به رفتار مى آید. ۵۷ـ هنگامى که حیوانات وحشى محشور شوند. ۵۸ـ هنگامى که دریاها مشتعل گردد. ۵۹ـ هنگامى که نفوس خلق به هم جنس خود از نیک و بد بپیوندند. ۶۰ـ هنگامى که ستارگان فرو ریزد. ۶۱ـ هنگامى که دریاها روان گردد. ۶۲ـ هنگامى که (مرده ها) از گورها برانگیخته شوند. ۶۳ـ هنگامى که آسمان پرده بردارى شود.۶۴ـ هنگامى که دوزخ برافروخته شود. ۶۵ـ هنگامى که بهشت نزدیک شود. ۶۶ـ هنگامى که آسمان شکافته شود و به فرمان پروردگار خود اطاعت کند، باید هم بکند. ۶۷ـ هنگامى که زمین گسترده شود و هر چه را که در میان آنست بیرون اندازد.

اسلاید ۴ :

حساب اعمال در روز قیامت :

قرآن در سوره انبیاء آیه ۱ مى گوید:
«اقترب للناس حسابهم و هم فى غفله معرضون»
(وقت حساب مردم نزدیک شد در حالى که آنها در غفلت بوده و از آن روگردانند.)
و در سوره غاشیه آیه ۲۶ مى گوید:
«انّ الینا ایا بهم ثم إنّ علینا حسابهم»
(بازگشت آنها بسوى ماست و حسابرسى آنها هم بعهده ماست.)
و در سوره غافر/ آیه ۱۷:
«لاظلم الیوم إنّ الله سریع الحساب»
(در روز قیامت ظلم نیست، پروردگار متعال به سرعت محاسبه مى کند.)
و در سوره أنبیاء آیه ۴۷:
«فلاتظلم نفس شیئاً و ان کان مثقال حبه من خردل أتینابها و کفى بنا حاسبین»
(به هیچ کس هر چندکم، ظلم نمى شود، واگربقدرسنگینى خردل هم باشد آن رامى آوریم،کافیست که حسابگر مائیم).
و در سوره بقره آیه ۲۸۴:
«ان تبدوا ما فى أنفسکم اوتخفوه یحاسبکم به الله»
(آنچه در دل دارید، آشکار کنید یا پنهان سازید، خدا شمارا به آن محاسبه خواهد کرد.)
و در سوره نساء آیه ۸۶:
«انّ الله کان على کلّ شیىء حسیباً»
(به تحقیق خدا بر همه چیز حسابگر است.)
و در سوره نساء آیه ۶ و سوره احزاب آیه ۳۸:
«و کفى بالله حسیباً»
(کافیست که خدا حسابرس است.)
و در سوره انعام آیه ۶۲:
«الا له الحکم و هو أسرع الحاسبین»
(آگاه باشید حکم از آن خداست و او سریع ترین حسابرسان است.)
و در سوره رعد آیه ۴۱:
«والله یحکم لامعتّب لحکمه و هو سریع الحساب»
(خدا حکم خواهد کرد، حکم او ردّ کننده ندارد، و او حسابگر سریع است.)
و در سوره ابراهیم آیه ۵۱:
«لیجزى الله کل نفس ما کسبت انّ الله سریع الحساب»
(تا خدا دستاورد هر کس را پاداش دهد، خدا بسرعت حساب مى کند.)  *

                                                                          * معاد   آیت الله دستغیب

اسلاید ۵ :

نامه اعمال :

قرآن در سوره اسراء آیه ۱۳ و ۱۴ مى گوید:
«و نخرج له یوم القیامه کتاباً یلقاه منشوراً، إقرء کتابک کفى بنفسک الیوم علیک حسیباً»
(روز قیامت براى هرانسانى کتابى بیرون مى آوریم که پیش روىخود گشوده مى یابد (به او گفته مى شود) کتاب خود را بخوان امروز کافى است که خودت به حساب خود برسى)
و در سوره حاقه آیه ۱۹:
«فامّا من اوتى کتابه بیمینه فیقول هاؤم اقرء و اکتابیه إنّى ظننت أنّى ملاق حسابیه»
(کسى که نامه عمل او به دست راستش داده شود، مى گوید بیایید نامه عمل مرا بخوانید من گمان داشتم که با حساب خودم روبرو خواهم شد).
و در سوره حاقه آیه ۲۵ و ۲۶:
«و امّا من اوتى کتابه بشماله فیقول یالیتنى لم اوت کتابیه و لم ادرما حسابیه»
(کسى که نامه عملش به دست چپ او داده شود، گوید کاش نامه عمل به من داده نمى شد. و نمى دانستم که حساب من چیست.)
و در سوره انشقاق آیه ۷:
«و امّا من اوتى کتابه بیمینه فسوف یحاسب حساباً یسیراً و ینقلب الى أهله مسروراً»
(کسى که نامه عمل او به دست راستش داده شود به سهولت محاسبه مى شود و شادمان بسوى اهل خود باز مى گردد).
و در سوره انشقاق آیه ۱۰
«و اما من اوتى کتابه و راءظهره فسوف یدعو ثبوراً»
(کسى که نامه عمل او از پشت سر داده شود آه و فغان سر مى دهد.)
و در سوره یس آیه ۲۱:
«انا نحن نحیى الموتى و نکتب ما قدّموا و آثارهم»
(مردگان را زنده مى سازیم و آنچه را که پیشتر کرده اند و هر اثرى که از آنها مانده است، مى نویسیم.)
و در سوره یونس آیه ۲۱:
«انّ رسلنا یکتبون ما تمکرون»
(رسولان ما هر مکرى که مى کنید مى نویسند.)

اسلاید ۶ :

شهود و گواهان روز قیامت:

“شاهد و گواه نخستین” خود پروردگار متعال:

درسوره نساء آیه ۷۹ آمده است:
«و کفى بالله شهیداً»
(کافیست که خدا گواه است.)
و در سوره مجادله آیه ۶
«احصاه الله و نسوه و الله على کل شیئى شهید»
(پروردگار متعال اعمال آنها رابى کم وکاست ضبط کرده وآنها فراموش کرده اند خدا برهمه چیز شاهد است.)

و در سوره حج آیه ۱۷:
«ان الله یفصل بینهم یوم القیامه انّ الله على کلى شیئى شهید»
(پروردگار در روز قیامت آنها را از هم جدا مى سازد. خدا بر همه چیز شاهد است.)
و در سوره نساء آیه ۱۵۹:
«و یوم القیامه یکون علیهم شهیداً»
(روز قیامت خدا بر آنان شاهد خواهد بود.)

“شاهد و گواه دوّم” اعضاء بدن خود انسان :

در قرآن سوره فصلت آیه ۲۰ و ۲۱ آمده است:
«شهد علیهم سمعهم و أبصارهم و جلودهم بما کانوا یعملون و قالوا لجلودهم لم شهدتم علینا قالوا أنطقنا الله الذى انطق کل شیئى»
(آنگاه که دشمنان خدا را به دوزخ برند، گوش و چشم و پوست هاى آنان به آنچه مى کردند، شهادت خواهد داد. به پوست هاى خود مى گویند چرابر علیه ما شهادت دادید، گویند خدایى که همه چیز را به سخن مى آورد، مارابه سخن آورده است.)

اسلاید ۷ :

“شاهد و گواه سوّم” فرشتگان گمارده شده بر انسان ها:

در سوره انفطار آیه ۱۰ ـ ۱۲ آمده است:
«و ان علیکم لحافظین کراماً کاتبین یعلمون بما تفعلون»
(بر شما محافظان گرامى که مى نویسند گمارده شده، آنچه را که مى کنید مى دانند.)
و در سوره ق آیه ۱۸:
«ما یلفظ من قول الالدیه رقیب عتید»
(سخنى نمى گوید مگر اینکه رقیب و عتید (که دو فرشته هستند) پیش او مى باشند.

شاهد و گواه چهارم زمینى که عمل بر روى آن انجام گرفته :

در سوره زلزال / آیه ۴ و ۵ آمده است:
«یومئذ تحدّث اخبارها بانّ ربکّ اوحى لها»
(زمین در روز قیامت اخبار خود را بازگو مى کند که پروردگار تو به آن الهام کرده است.

شاهد و گواه پنجم پیامبر اکرم(ص) است

در سوره نساء / آیه ۴۲ آمده است:
«فکیف إذا جئنا من کل امه بشهید و جئنابک على هؤلاء شهیداً»
(چگونه خواهد بود آنگاه که از هر امتّى شاهدى بیاوریم، ترا نیز بر این امت شاهد خواهیم آورد)
و در سوره بقره / آیه ۴۳:
«لتکونوا شهداء على الناس و یکون الرسول علیکم شهیداً»
(شما بر مردم و پیامبر بر شما شاهد خواهد بود)
و در سوره حج / آیه ۷۸:
«و لیکون الرسول شهیداً علیکم و تکونوا شهداء على الناس»
(تا پیامبر بر شما شاهد باشد، شما نیر بر مردم شاهد باشید)  *

                                                               * اربعین قاضی سعید قمی

اسلاید ۸ :

بهشت:

بهشت و نعمت هاى محیّرالعقول آنرا قرآن کریم در سرتاسر آن طى آیات زیادى خبر داده است، ما اینجا کمى از آنها را ذکر مى کنیم.

در سوره حدید / آیه ۲۱ آمده است:

و جنّه عرضها السماوات و الارض اعدت للّذین آمنوا بالله و رسله»

بهشتى که پهناى آن آسمانها و زمین است براى کسانى که به خدا و پیامبران او ایمان آورده اند مهیّا شده است)

و در سوره زخرف / آیه ۷۱:

«فیها ما تشتهیه الانفس و تلّذ الاعین»

(در بهشت هر چه دلها بخواهد و هر چه دیده ها از آن لذت برد وجود دارد)

و در سوره سجده / آیه ۱۸:

«فلا تعلم نفس ما اخفى لهم من قره اعین»

(کسى نمى داند که چه روشنى بخش دیدگان براى آنها پنهان داشته شده است)

و در سوره فصلت / آیه ۲۲:

لهم ما یشاؤون عند ربّهم

(براى آنها هر چه بخواهند پیش پروردگارشان فراهم است).

و در سوره بقره / آیه ۲۵:

«کلّما رزقوا منها من ثمره رزقاً قالوا هذا الّذى رزقنا من قبل و اتوا به متشابهاً»

هر گاه که میوه اى به آنها داده مى شود، گویند این همان میوه است که در سابق به ما داده شده

ود، در صورتى که بصورت همان میوه ولى میوه دیگرى است  *

                                                                        * حق الیقین علامه مجلسی

 

 

اسلاید ۹ :

و در مناجات عارفان، مروى از حضرت سجاد (علیه السلام) آمده:

“پروردگارا ما را از کسانى قرار ده که درختان شوق به تو در باغ هاى سینه آنان ریشه دوانده و سوز محبت تو سرتاسر دل هاى آنان را فراگرفته، آنها در آشیانه هاى اندیشه جا گیرند، و جام ملاطفت سرکشند. و به نهرهاى صفا در آیند…. نوشیدن آنها از چشمه عمل (براى تو) شیرین است و رازگویى آنها در مجلس انس (تو) خوش است. دل هاى آنها با برگشت بسوى ربّ الارباب آرامش یافته است. و دیدگان آنها با نظر بسوى محبوب روشن گشته….

“پروردگارا چه لذیذ است خاطره هاى الهام یاد تو بر دلها، و چه شیرین است سیر بسوى تو با وزش اوهام در راه هاى غیبى، و چه خوش است مزه دوست داشتن تو، و چه گواراست نوشابه قرب تو.

و در مناجات زاهدان، مروى از حضرت سجاد (علیه السلام) آمده است:

“در دل هاى ما درختان محبّت خود را بنشان و انوار محبت خود را براى ما تکمیل فرما و شیرینى عفو و لذّت آمرزش خود را به ما بچشان و دیدگان ما را در روز لقائت روشن کن.

و در منظومه مروى از صحیفه علویّه آمده است:

پروردگارا آن کس که محبت در دل او پایدار است، در شب بیدار است و راز و نیاز مى کند. و آن کس که از آن غافل است همى خوابد.

و در مناجات شعبانیه که روایت شده امیرالمؤمنین و ائمه: در ماه شعبان مى خواندند، آمده است:

“پروردگارا به من دلى ده که شوق آن مرا به تو نزدیک سازد…. پروردگارا مرا در میان اهل ولاء و دوستى خود، در جایى جایگزین فرما که امید فزونى محبّت تو را داشته باشد.

“پروردگارا به من شیفتگى به یاد خودت را پیاپى الهام کن…

“پروردگارا به من کمال انقطاع و بریدن از دیگران و پیوستن به تو را نصیب فرما، و دیدگان دل ما را به نور نظر به خودت منوّر گردان، تا دیدگان دل، حجاب هاى نور را بشکافد و به معدن عظمت برسد. و ارواح ما بعزّت قدس تو آویخته شود.          *

                                                * بحار الانوار جلو سوم

 

 

اسلاید ۱۰ :

آتش جهنّم و عذاب هاى آن:

در سرتاسر قرآن کریم از آتش جهنم ترسانیده است. و آیاتى که متضمن آن است بسیار زیاد است. مانند آیات ذیل:

«والّذین کفروا لهم نار جهنم لایقضى علیهم فیموتوا ولایخفّف عنهم من عذابها»

(کسانى که کفر ورزیدند، براى آنهاست آتش جهنم که نه به پایان برسد و بمیرند، و نه عذاب آن تخفیف یابد.) سوره فاطر / آیه ۳۷

«ان جهنم لموعدهم أجمعین لها سبعه ابواب لکل باب منهم جزء مقسوم»

(جهنم وعده گاه همه آنهاست، براى آن هفت در است و براى هر درى گروهى معین شده است.) سوره حجر / آیه۳

«ان جهنم کانت مرصاداً الطّاغین مآباً لابثین فیها أحقاباً لایذوقون فیها برداً و لاشراباً الّا حمیماً و غسّاقاً»
(جهنم براى سرکشان مهیّاست، آنجا جایگاه آنهاست. که زمانهاى طولانى در آن خواهند بود. در آن خنکى نخواهند دید و نوشابه اى نخواهند چشید، مگر آب بسیار داغ و غسّاق (خونابه چرک آلود بدن دوزخیان) سوره نبأ/ آیه ۲۱ – ۲۵

«وللّذین کفروا بربّهم عذاب جهنم و بئس المصیر إذا القوا فیها سمعوا لها شهیقاً و هى تفور تکاد تمیّز من الغیظ»

(براى کسانى که به پروردگار خود کفر ورزیده اند، عذاب دوزخ است. دوزخ جایگاه بدى است. هنگامى که در آن انداخته شوند نعره اى از آن مى شنوند، در حالى که مى جوشد و از خشم نزدیک است از هم شکافته شود.) سوره ملک / آیه ۶ – ۸

«انّها لظى نزاعه للشوى»

(آتش جهنم شعله مى کشد و پوست و گوشت (اهل جهنم) را مى کند)

سوره معارج / آیه ۱۵

«انها ترمى بشرر کالقصر کانّه جمالت صفر»

(آتش دوزخ چنان شراره مى افکند که (در بزرگى) مانند قصر است، گویى آن شراره ها شتران سیاه گون (یا زردگون) است) سوره مرسلات / آیه ۳۲

«یا ایها الّذین آمنوا قوا أنفسکم و أهلیکم ناراً وقودها النّاس والحجاره علیها ملائکه غلاظ شداد»
(اى کسانى که ایمان دارید، خود و خانواده تان را از آتشى که هیزم آن مردم (کافر) و سنگ کبریت است، و گماشتگان آن ملائکه غلاظ و شداد است، نگهدارى کنید.)

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 17 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد