بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

هدف از برگزاري اين كارگاه آموزشي در استانها

1- آشنايي مسئولين استان، كارآفرينان، سرمايه‌گذاران، مديران و دانش‌آموختگان استان با اهداف و سياست‌هاي دولت و وزارت كار و اموراجتماعي در موضوع اشتغالزايي

2-  نحوه تشخيص و يا ايجاد فرصت‌هاي شغلي و تثبيت اشتغال از طريق ايجاد نهادهاي لازم در بخش غيردولتي

 

3- آشنايي با مفهوم نهادگرايي اجتماعي و ديدگاه دولت در اين مورد

4- نحوه تشكيل شرکت‌هاي مادر تخصصي و زير مجموعه‌هاي آن بر حسب مزيت‌هاي نسبي وخوشه‌هاي صنعتي و نرم‌افزاري در استانها

5- ايجاد چتر حمايت از كارآفرينان، نوآوران و دانش‌آموختگان

اسلاید 2 :

 تسريع در اجراي سياستهاي كلي (بند ج) اصل 44 قانون اساسي از طريق نهادگرايي اجتماعي

در سياست‌هاي كلي   بايد   نقش   دولت   در   مالكيت     و     مديريت  تغيير  كرده،   بخش‌هاي

خصوصي و تعاوني در اقتصاد كشور توانمند شده و از سرمايه انساني دانش پايه  و  متخصص  استفاده

شده و سرمايه‌هاي كشور كارآمد شود، لذا  براين  اساس  سياست‌هاي  كلي  بند  (ج)   اصل 44 قانون

 اساسي ابلاغي از سوي رهبرمعظم انقلاب، نحوه واگذاري %80 از سهام بنگاه‌هاي دولتي را به بخش

 خصوصي و تعاوني تعيين مي‌كند، شايان ذكر است كه شرکت‌هاي مادر تخصصي و شرکت‌هاي

 سرمايه‌گذار كارآفريني و صندوق‌هاي تابعه آن مكانيزم مناسبي  براي  تسريع  در  اجراي  سياست‌هاي كلي

بند ج اصل 44 قانون اساسي خواهد بود.

اسلاید 3 :

مفهوم نهادگرايي اجتماعي، ارزشها و ابعاد مختلف آن

1- اولين جنبه، الگوهاي رفتار است كه بوسيله نهادها تنظيم مي‌گردد و در بر دارنده مسايل اساسي و هميشگي هر جامعه‌اي است.

2- دومين جنبه آن است كه نهادها به تنظيم رفتار انسانها در هر جامعه براساس الگوهاي سازمان يافته، بادوام و معين مي‌پردازند.

3- سومين جنبه اينكه اين الگو‌ها شامل نظم‌هاي هنجاري معين هستند.

اسلاید 4 :

تعاريف نهاد و نهادگرايي از ديدگاه بنيان گذاران جامعه شناسي

        ديدگاه جامعه شناسان را درباره نهاد با توجه به سه حوزه   اصلي  مورد  نظر  ارائه مي‌كنيم اين سه حوزه عبارتند از:

     - حوزه اصالت واقعيت اجتماعي (Social Fact Paradigm)

–حوزه اصالت تعريف اجتماعي (Social Definition Paradigm)

–حوزه اصالت رفتار اجتماعي (Social Behavior Paradigm)

اسلاید 5 :

ادامه تعاريف نهاد و نهاد گرايي

 «آكوست كنت»

     اگوست كنت فرانسوي كه موضوع جامعه شناسي  را حاصل بررسي  ويژگي‌هاي  يك امر اجتماعي  مي‌داند،  پويايي و ايستايي   را  دو  مقوله     اصلي   جامعه  شناسي  خود  قلمداد   مي‌كند.  ايستايي عبارتند از موضوعي  كه  آگوست  كنت  آن  را  «اجماع اجتماعي» مي‌نامد.

    به نظر وي جامعه شبيه  ارگانيسم  زنده است. همچنان كه بررسي  كاركرد يك اندام بدون، قرار دادن آن  در كل   زنده‌اي كه خود جزو آنست امكان پذير نيست، بررسي سياست و دولت نيز بدون جايگزين كردن آنها در كل جامعه در لحظه معيني از تاريخ امكان ندارد.

اسلاید 6 :

ادامه تعاريف نهاد و نهاد گرايي

 «دوركيم »

      دوركيم از بنيان‌گذاران و صاحب‌نظران برجسته اين حوزه است. وي بر اين عقيده است كه نهادهاي گوناگون، همگي مشروط به سازمان اجتماعي اند.

محيط اجتماعي در همان حال كه علت نهادهاي گوناگون است به همان سان

 خود جزء مجموعه‌اي از نهادهاي گوناگون است بنابراين با شناخت  محيط

اجتماعي مي‌توان نهادهايي را كه براي آن لازمند نيز تعيين كرد. از نظر

دوركيم نهادها محصول فعاليت مشترك و جمعي است نهادها، معلول  چيزي

هستند كه در خارج از ما، ذهنيت و شيوه‌هاي فردي رفتار و قضاوت  را بنا

نهاده و مستقر مي‌كنند. ملاحظه مي‌كنيم كه بحث دوركيم عمدتا در  مورد

منشا نهاد و نه ويژگي‌هاي آن است.

اسلاید 7 :

«پارسونز»

      «پارسونز» از ديگر  صاحب  نظران  اين  حوزه  معتقد  است

      كه نهادي شدن، همان وحدت انتظار متقابل عامل‌ها در يك

      نظام منطبق  بركنش  متقابل نقش‌هاست  كه  برحسب  طرح

      مشترك ارزشهايي كه جنبه هنجاري دارند انجام مي‌پذيرد.

      از نظر «پارسونز» يك نظام كنشي نهادينه به  گستره‌اي گفته  مي‌شود  كه  در  آن  كنشگران در يك  ارتباط  مداوم  هستند

     و كنششان به سوي يك مجموعه عام از استانداردهاي هنجاري

     و الگوهاي ارزشي جهت مي‌يابد.

اسلاید 8 :

«اسپنسر»

      در اين حوزه، اسپنسر از جمله تطور گراياني است كه نظراتي در باب «نهاد

 اجتماعي» ابراز داشته است وي در اين باره با ملحوظ داشتن ديدگاهي تطوري،

ابعاد كاركردي قضيه را نيزمد نظر دارد و نهادهاي  اجتماعي را در  ارتباط  با

زمينه علمي تحليل مي‌كند كه اين نهادها  به  صورت‌هاي  گوناگون در  آن  جاي

 گرفته اند. اسپنسر در بحث از  نهادهاي  اجتماعي مي‌كوشد   تا نشان  دهد  كه

اين نهادها نتيجه نيات و انگيزشهاي عمومي كنشگران اجتماعي نيستند  بلكه  از

مقتضيات كاركردي و ساختاري  سرچشمه مي‌گيرند. اسپنسر در بررسي   نهادها

از دوجنبه، يكي مرحله تكاملي و ديگري كاركردي كه در آن مرحله   به  عهده

مي‌گيرند مسئله را بررسي مي‌كند. بحث اسپنسر نيز ناظر بر منشا نهاد

 است.

اسلاید 9 :

«منتسكيو»

       منتسكيو، از متفكران قرن  19،   معتقد است كه همواره بين نهادهاي اجتماعي و محيط جغرافيايي، رابطه تاثير و تاثر وجود دارد نبايد آن را به اشتباه، رابطه  علت و  معلول    قلمداد كرد. بنابراين،  وي  براين عقيده است  كه محيط، تعيين كننده نهادها نيست بلكه موثر بر آنهاست  و  به  هدايت  آنها در  جهتي  معين  كمك مي‌كند.  به  عبارت  ديگر وي  به  تعدد  علل  و  تاثيرات  ممكن اصرار دارد. بنابراين در  تحليل نظرات  منتسكيو  بايد  از  ابراز نظري يكسو نگرانه مبتني بر جبر جغرافيايي بپرهيزيم.

اسلاید 10 :

«تورشتاين و بلن»

        «لوئيس كوزر»   در  كتاب      «بزرگان انديشه جامعه شناسي»ديدگاه تطورگرايانه «تورشتاين و بلن» را درباره نهادهاي اجتماعي چنين بيان مي‌كند:

      از نظر «تورشتاين و بلن» يك نهاد، خوشه‌هايي از عادات و  رسوم اند

     كه اجتماع، تصويبشان كرده  است. يك  نهاد،  ماهيتي  عرفي دارد كه

     خو گرفتن و پذيرش عمومي، آن را  بديهي  و گريز ناپذير ساخته  است.«وبلن» بر اين نظر بود كه تكامل جوامع بشري را بايد به عنوان فراگرد گزينش طبيعي نهادها درنظر گرفت و نهادها نه  تنها نتيجه  يك  فراگرد گزينشي و تطبيقي اند كه همان خود نگرشها و گرايشهاي رايج و مسلط

       را مشخص مي‌سازد، بلكه در ضمن  روشهاي ويژه زندگي و روابط

    انساني نيز به شمارمي‌آيند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید