دانلود فایل پاورپوینت کنترل کیفی دیسکهای آنتی بیوتیک

PowerPoint قابل ویرایش
34 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت کنترل کیفی دیسکهای آنتی بیوتیک توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت کنترل کیفی دیسکهای آنتی بیوتیک قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

 

اسلاید ۱ :

شیوه های کنترل کیفیت و تضمین کیفیت

هدف

در آزمایش تعیین حساسیت میکروبی ، کنترل کیفیت شامل روال هایی برای پایش کارایی تمام مراحل و اجزای آزمایش ، جهت اطمینان از نتایج قابل اعتماد است . این منظور با آزمایش سویه های کنترلی در مقابل عوامل ضد میکروبی با حساسیت شناخته شده به دست می آید ، اما به آن محدود نمی شود .

اهداف برنامه کنترل کیفیت ، پایش موارد ذیل است

دقت ( تکرار پذیری ) و صحت روش سنجش حساسیت

کارایی موادی که در آزمایش استفاده می شوند

کارایی افرادی که آزمایش را انجام داده و نتایج را می خوانند

اسلاید ۲ :

مسئولیت و پاسخگویی را می توان بطور منطقی بشرح ذیل تقسیم نمود:

تولید کنندگان (برای محصولات داخلی یا تجاری)

پایداری عوامل ضدمیکروبی

برچسب گذاری مواد ضدمیکروبی

توان محلول های مادر (stock)عوامل ضدمیکروبی

تطابق با اصول عملکرد مطلوب ساخت ( برای مثال استانداردهای سیستم کیفیت)

سالم و بی عیب بودن محصول

قابلیت ردیابی و پاسخگویی به گیرندگان محصول

 

اسلاید ۳ :

آزمایشگاه ها (کاربران) :

ذخیره سازی در شرایط محیطی توصیه شده توسط تولید کننده ( برای جلوگیری از تخریب دارو)

 

مهارت کارکنان انجام دهنده آزمایش

استفاده از استانداردهای جاری CLSI ( یا دستورالعمل های تولید کننده برای استفاده)

تبعیت از روشهای مصوب (بعنوان مثال تهیه مایه میکروبی، شرایط گرمخانه گذاری، تفسیر نتایجMIC)

اسلاید ۴ :

:انتخاب سویه های کنترل کیفی برای انجام کنترل و تضمین کیفیت

هر سویه کنترلی باید از یک منبع شناخته شده (مثلاً

) تهیه شودATCC

،مناسب برایCLSIتمام سویه های کنترلی توصیه

عوامل ضدمیکروبی و روش مرجع باید ارزیابی

شود و نتایج مورد انتظار ثبت گردد

اسلاید ۵ :

CLSIسویه های کنترل کیفی پیشنهادی توسط

        Enterococcus faecalis ATCC® ۲۹۲۱۲

 

  Escherichia coli ATCC 25922          

 

      Escherichia coli ATCC  ۳۵۲۱۸                

  

  Haemophilus influenzae ATCC 49247

 

  Haemophilus influenzae ATCC 49766

 

  Klebsiella pneumoniae ATCC 700603

 

  Neisseria gonorrhoeae ATCC 49226    

 

  Pseudomonas aeruginosa  ATCC 27853

  Staphylococcus aureus  ATCC 25923   

  Streptococcus pneumoniae  ATCC 49619

 

اسلاید ۶ :

Enterococcus faecalis ATCC 29212همچنین برای کنترل دیسکهای آمینو گلیکوزید با دوز بالا به کار می رود.

E.coli ATCC 35218فقط به عنوان یک میکروارگانیسم کنترلی برای ترکیبات ممانعت کننده بتالاکتاماز، مثل ترکیبات حاوی کلاولانیک اسید، سولباکتام یا تازوباکتام پیشنهاد می شود

Klebsiella pneumoniae ATCC 700603به عنوان یک سویه کنترلی برای آزمایشاتESBL  به کار برده میشود.

اسلاید ۷ :

کنترل کیفیت قطر هاله عدم رشد سویه کنترلی/ دیسک آنتی بیوتیکی

سویه های کنترل کیفی را باید به روش استاندارد دیسک دیفیوژن و با استفاده از همان مواد و روشی که برای سویه های جدا شده از نمونه های کلینیکی استفاده می شود آزمایش و نتایج را با جداول CLSIمقایسه و بررسی نمود.محدوده قطر هاله عدم رشد قابل قبول برای هر سویه کنترلی  نسبت به یک دیسک آنتی بیوتیکی در جداول فوق فهرست شده است.

اسلاید ۸ :

آزمایش کنترل کیفیت را باید درچه فواصل زمانی انجام داد ؟

الف _ انجام آزمایش روزانه

برای هر سویه کنترلی با یک دیسک آنتی بیوتیکی باید ۲۰ یا۳۰

روز متوالی آزمایش تعیین حساسیت انجام و نتایج با

مقادیر قابل قبول جداول تفسیرقطر هاله  برای سویه های استاندارد مقایسه گردد .

 بر اساس ضریب اطمینان ۹۵ % تنها یک مورد از ۲۰ نتیجه

قرائت شده  یا۳مورد از۳۰نتیجه می تواند خارج از محدوده کنترل باشد.

 چنانچه بیشتر از یک مورد از ۲۰ نتیجه یا بیش از ۳مورد از ۳۰نتیجه خارج از محدوده کنترل باشد نیاز به

اقدامات اصلاحی خواهد بود.

اسلاید ۹ :

ب _ انجام آزمایش هفتگی

– در صورتیکه تنها یک مورد از ۲۰ نتیجه قطر هاله عدم رشد برای هر  سویه کنترلی / دیسک آنتی بیوتیکی خارج از محدوده قابل قبول قرار گیرد،کنترل کیفی روزانه را به هفتگی تغییر دهید.

– آزمایش کنترل کیفی هفتگی را یکبار در هفته و هم چنین   زمانیکه یکی از عوامل آزمایش (مانند سری ساخت 

آگار یا دیسکهای تهیه شده از یک سازنده) تغییر کند، انجام دهید .

اگر هر یک از نتایج کنترل کیفی هفتگی خارج از محدوده  قابل قبول باشد ، انجام اقدامات اصلاحی مورد نیاز است.

اسلاید ۱۰ :

اقدامات اصلاحی

الف _ نتایج خارج از محدوده قابل قبول به دلیل خطاهای مشهود و واضح شامل:

– استفاده از دیسک اشتباه

– استفاده از سویه کنترلی اشتباه

– آلودگی واضح سویه

– استفاده غیرعمدی از دما و شرایط اشتباه انکوباسیون

بوجود آمده است . دراین حال باید دلیل ایجاد خطا مکتوب و پس از اصلاح آزمایش دوباره تکرار شود .

اگر نتایج گزارش شده در محدوده مورد نظر قرار گرفت ، عملیات اصلاحی بیشتری مورد نیاز نمی باشد

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 34 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد