بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

مقدمه:
اقای سینجر:

زمانی  می توانیم شرکتی موفق داشته باشیم که کارمندانی با رضایت بالا  داشته باشیم :                                    

1- کارمندان با قرار گرفتن در محل و موقعیتی مناسب         تخصص و توان خود می توانند بدرستی انجام وظیفه کنند و موفق باشند .

2-می توانند کاری که از انها توقع می رود را کامل انجام  دهند.                 

3-ترس ا ز کم کاری نداشته باشند.  

4-می توانند با جلب رضایت مدیر در کار ترقی كنند .             

 

اسلاید 2 :

مديريت پرسنلي يا اداره امور کارکنان:

يعني گسترش و حفظ منابع انساني و ايجاد منبعي ازنيروي کار

مورد نياز موجود و در دسترس، که سازمان بتواندهنگام نيازبه

  مستخدمان بيشتر، از آنها استفاده کند..

 

اسلاید 3 :

وظايف مديريت پرسنلي يا مديريت امور کارکنان:

 

1 - وظيفه هماهنگي

2 - وظيفه خدماتي

3 - وظيفه مشورتي

4 - وظيفه صفي

اسلاید 4 :

وظيفه هماهنگي : مديريت پرسنلي به عنوان بازوي قانوني مديريت عالي جهت هماهنگي فعاليتهاي پرسنلي در سازمان است .

وظيفه خدماتي : امور کارکنان وظيفه ارائه خدمات پرسنلي از قبيل کارمند يابي ، استخدام ، آموزش و بهسازي ، پاداش ، ترفيع و اخراج را در تمام سطوح سازماني به وکالت از طرف همه مديران عهده دار است . همچنين امور بهداشت ، بيمه ، بازنشستگي و غيره را انجام ميدهند .

اسلاید 5 :

وظيفه مشورتي : همانطور که قبلاً بيان شد چون که مديران ، تخصصي در زمينه مباحث مديريت منابع انساني ندارند ، لذا مديريت امور کارکنان بازوي مشورتي همه مديران در زمينه اين مباحث ميباشد .

وظيفه صفي : هدايت و اداره پرسنل واحد امور کارکنان بر عهده مديريت پرسنلي است . به عبارتي ديگر مديريت پرسنلي براي کارکنان خود وظيفه صفي نسبت به وظايف مديريت منابع انساني عهده دار ميباشد .

اسلاید 6 :

اهداف مديريت منابع انساني : 

 الف-تامين منابع انساني با حداقل هزينه

 

ب-پرورش و بالندگي استعدادها و مهارت هاي افراد

 ج-حفظ و نگهداري نيروهاي لايق و ايجاد روابط مطلوب بين آنها

 

د-تامين احتياجات مادي و معنوي و جلب رضايت پرسنل به طوري که هم سويي لازم بين اهداف شخصي آنان و هدفهاي سازماني ايجاد گردد

اسلاید 7 :

عوامل موثر بر مديريت پرسنلي:

الف-عوامل بيروني

1-ملاحظات قانوني

 2-بازار نيروي کار

 3- فرهنگ جامعه

 4-سهامداران

5-رقبا

6-مشتريان

 7- تکنولوژي  

اسلاید 8 :

ب-عوامل دروني:

1- ماموريت يا رسالت سازمان

2- خط مشي ها

 3- جو و فرهنگ سازمان

اسلاید 9 :

خط مشي هاي پرسنلي:  

  خط مشي يك تصميم كلي و ثابت است كه در شرايط تكراري ومشابه عمل ميگردد. به عبارت ديگر، قواعد و مقررات كلي است كه به عنوان اصول راهنما مديران و افراد سازمان را در انجام وظايف و مسئوليت هاي خويش در راه نيل به اهداف معين و مشترك هدايت ميكند.

اسلاید 10 :

  ضرورت مكتوب نمودن خط مشي:

الف)رفتار عادلانه و بدون تبعيض را در مورد همه افراد تضمين كند.

ب)امكان تفويض اختيار و مسئوليت هاي بيشتري رادر سازمان فراهم سازد.

 

ج)افراد سازمان را آسانتر و بهتر بتوان با تصميماتي كه بر اساس خط مشي اعلام و اجرا ميشود، آشنا ساخت.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید