بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

مقدمه

تمامی مکاتب فکری وادیان الهی بویژه دین مبین اسلام که اخرین و کاملترین ادیان الهی است اهمیت ویژه ای به انسان و شخصیت معنوی و پنهانی او داده است . بهمین جهت در بیان علوم مدیریت رفتار سازمانی از اهمیت و جایگاهی خاص برخوردار است زیرا هر قدر که استراتژی وتکنولوژی سازمانی از پیچیده باشد و هر قدر علوم جدید کشف شود باز هم رمز موفقیت و در خدمت گرفتن ان به عامل انسانی بستگی دارد و هر چه فشار های رقابتی اقتصاد جهانی بیشتر شود مدیریت ماهرانه نیروی انسانی بیش از هر زمان دیگر اهمیت می یابد .

اسلاید 2 :

بطوریکه بزرگترین سیاستمدارهندوستان) جواهر لعل نهرو (گفته است  ))میتوان در ظرف دو سال ساختمان کارخانه ذوب اهن اصفهان را بپایان رسانید ولی جهت تربیت یک مدیر برای این صنعت باید بیست سال وقت صرف کرد . ((  فلذا مدیریت رفتار سازمانی در جستجوی دانش همه جانبه رفتارانسانها در محیط های سازمانی برای بهبود فرایند های سازمانی و افزایش کارایی و اثر بخشی سازمانی هستند. خلاصه پاور پونت تهیه شده از کتاب مدیریت رفتار سازمانی   نویسنده دکتر زهرا برومند میتواند اساتید گرانقدر ودانشحویان عزیز راکه میبایست در چند جلسه مختصرکل کتاب را مرور کنند یاری نماید.

اسلاید 3 :

 موضوع رفتار سازماني

مدير به‌‌عنوان تحليل‌گر:

اگر مديران بتوانند درك درستي از روابط علت و معلولي در سازمانها داشته باشند، تصميمات مؤثرتري اتخاذ مي‌كنند.

اسلاید 4 :

 موضوع رفتار سازماني

ديدگاه نوين مديريت:

مديريت عموماً از سه بعد:

.1فني

.2ادراكي

.3انساني، مورد توجه قرار مي‌گيرد.

اسلاید 5 :

بعد فني، شامل مهارتهاي مديران در كابرد فنون، روشها و دانش است.

بعد انساني مديريت، قدرت‌ تشخيص و توانايي كار با مردم و به‌وسيلة آن‌هاست.

بعد ادراكي، شناخت پيچيدگي كلسازمان و انجام دادن امور در جهت تحقق هدفهاي سازمان مي‌باشد.

 

اسلاید 6 :

گرايش رفتار سازماني:

لاري‌كا منيگز مشخصه‌هاي رفتار سازماني را به شرح زير بيان مي‌كند:

.1مشكلات در چارچوب علت و معلول مطرح مي‌شوند.

.2اين رشته‌، گرايش به تغيير دارد كه براي سازمان و كاركنان آن مطلوب است.

.3اين رشته به نحو مشخص ماهيت انساني دارد و بدين جهت سعي در رشد فردي، بهبود شخصي، و خوديابي انسانها مي‌كند.

.4اين رشته كاربردي است.

.5و ... بالاخره اين رشته، دانش مبتني بر واقعيت را در معرض ديد قرار مي‌دهد.

اسلاید 7 :

ـ مطالعه رفتار مانند هر مطالعه‌اي بايد به‌صورت علمي انجام شود، به همين جهت براي سير در آغاز و تكوين حوزة رفتار سازماني به جنبشهاي «مديريت علمي» و «روابط انساني» اشاره مي‌كنيم. زيرا اين دو گرايش علمي مطالعة مديريت هستند كه نظرية نوين رفتار سازماني از آنها نتيجه مي‌شود.

اسلاید 8 :

مكتب مديريت علمي:

با كار «فردريك وينسلو تيلور» در مطالعة زمان و حركت «در شركت فولاد ميدويل» آغاز شد، كه نظريه تيلور به سادگي بيان مي‌دارد كه:

اسلاید 9 :

.1جهت تعيين روش بهينه انجام دادن هر كار فيزيكي، بايد آن را به‌صورت علمي ملاحظه نمود.

.2با آموزش چگونگي انجام دادن كارها به كارگران، بهره‌وري را بالا برد.

.3كارگران بايد مشتاق اين آموزشها باشند، زيرا آنان را در انجام دادن بهتر كارها ياري مي‌دهد.

 

اسلاید 10 :

جنبش روابط انساني:

دومين مكتب ياري‌دهنده در رسيدن به نظريه رفتار سازماني و در بسياري موارد بنيان تفكرات امروزي ما را در مديريت پايه‌ريزي كرد.

از نظر تاريخي مهمترين عوامل ايجاد اين جنبش:

 1) ركود اقتصادي، 2) جنبش كارگري، 3) مطالعات هاثورن.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید