بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

استرس

  • استرسور:عاملی که تعادل را بهم میزند
  • استرس: واکنشهایی که بدنبال استرسورها درانسان بوجود می آید

اسلاید 2 :

  • استرسها و فشارهاي عصبي از علل شايـع بيمــاري و ناتوانــي در جامعه امــروز ما هستند.
  • اين استرسهـا و تنشهــا احتمالاً عامل 70% مراجعه به پزشك مي باشند.

اسلاید 3 :

استرس وعلایم جسمی وروانی 

  • کهیر،آکنه،آسم،آرتریت،بیماریهای قلبی،میگرن،دردهای مزمن،کمردرد،سردرد،روده تحریک پذیر،چربی خون....
  • بیماریهای روانپزشکی،اعتیاد

اسلاید 4 :

تظاهرات مربوط به فشارهاي عصبي چهار گروه مي‌باشند:

تظاهرات جسمي : تپش قلب، تعريق، لرزش دست، احساس تنش

تظاهرات فكري: كاهش توجــه و تمركــز،  اشتباهات شناختي مختلف، نتيجه گيري هاي غلط و تصميم گيريهاي غلط

اسلاید 5 :

   تظاهرات هيجاني و عاطــفي:غمگينــي، اضطراب، تحريك پذيري و عصبانيت

   تظاهرات رفتــاري:پرخاشگري، عجلــه، تندخويي، تصادفات ، كاهش عملكرد شغلي و تحصيلي

اسلاید 6 :

  • شناخت استرس و روش مواجهه با آن جزء مهمي از سلامتي جسمي و رواني هر فرد را تشكيل ميدهد.

اسلاید 7 :

علل ايجاد استرس و فشارهاي عصبي:

 علل خارجي شامل:

  • از دست دادن وابستگان و نزديكان
  • از دست دادن شغل
  • مورد انتقاد قرار گرفتن

اسلاید 8 :

علل داخلي :

         بايد در شيوه برخورد با مسائل يا          روش تفكر ما در مورد مشكــلات جستجو كرد.

اسلاید 9 :

      واكنش بـدن به اتفـاقات، به وسيــله توليد هورمونها و توسط ناقلهاي عصبي مختلف ايجاد ميشود كه موجب آمــادگي و برانگيختگي بـدن براي دفاع و مقابله با مشكلات ميگردد. درجـات ضعيـف تا متوسطي از استرس و تنش عصبـي ميتوانـد موجـب افــزايش و بهبــود عملكــرد       فـرد شود.

اسلاید 10 :

رابطه بين استرس و عملكرد:

افــزايش استــرس در ابتدا موجــب افزايش عملـكرد فرد مي شود كه به اين نـوع از استرس ، استــرس خوب گفته مي‌شود.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید