دانلود مقاله استرس و فنون کاهش استرس

word قابل ویرایش
85 صفحه
16700 تومان
167,000 ریال – خرید و دانلود

«بسمه تعالی»
استرس و فنون کاهش استرس
قرن بیست و یکم عصر شلوغی است. هیاهو در ذهن نفوذ می‎کند و آن را با همهمه ای از حواس پرتی ها انباشته می سازد- مقوله های جدید، قطعات خبری دو طرفه، صدای انفجارآمیز موسیقی، دوره های نمایشی مدام مکرر که آسودگی بعد از اوج نمایش را به همراه نمی آورد، صرفاً اشتیاقی را برای تخلیه هیجانی روزانه ایجاد می کنند.

آلدوس هاگزلی
سکوت، آزادی، آرامش، ۰۱۹۴۶ ، ص ۲۴
رابطه بین استرس زندگی و آسیب شناسی روانی موسسه ملی بهداشت روانی نتیجه گرفته است که زنجیره متصل (رابطه) بین استرس (فشار) زندگی و آسیب شناسی روانی در نوشته ها به خوبی مورد حمایت قرار می‎گیرد.

هر چند کاوش متداول تشریح آن است که چگونه استرس زندگی سلامتی و آسودگی یک نفر را از بین می‎برد.
به عنوان یک چهارچوب مفهومی (کلرمن و ویس من (۱۹۸۵، ص ۵۶) یک تعریف کارا را از استرس و نامگذاری مربوطه آنرا تأمین کردند.
استرس : تغییرات روانی فرض شده، هیجانی یا جسمانی بر اثر عامل استرس آور است.

استرس آورها: تغییرات محیطی پرفشار به ویژه از رخدادهایی که نیازمند تغییرات در الگوها، خط سیرعادی کارها یا تعامل ها است.
پاسخ استرس: پاسخهای رفتاری، روانی، هیجانی، جسمی یا شناختی که در تلاشی برای از عهده برآمدن، وفق دادن یا باقی ماندن تجربه می‎شود.
پیامدهای سلامتی نامطبوع: مستعد بودن برای بیماریهای جسمی یا اختلالات هیجانی به طور فزاینده.
نمودار ۱۲-۱

معادله اختلال عاطفی یا رفتاری
میزان بروز اختلال عاطفی یا رفتاری= استرس + آسیب پذیری جسمانی، عاطفی، اجتماعی و شناختی
مهارت از عهده برآمدن + حمایت اجتماعی + عزت نفس
استرس آورها یک تأثیر تعدیل کننده یا سبب ساز می‎شوند که با خصلت ها و عوامل شخصی در محیط اجتماعی تعامل می کنند. (دورنوندودور نوند، ۱۹۸۵)
کنترل استرس، کاهش استرس و روندهای آسودگی از استرس طرحهای مداخله می باشند. یک عمل مخاطره آمیز آسیب شناسی روانی فرد با حضور استرس ضعیف کننده و معلولیت جسمانی شدت می گیرد، و اگر شخص دارای مهارت های قابل اعتماد باشد که از عهده برآید، دارای یک حس مثبت از خود باشد.

از بین می رود و فرد وجود حمایت اجتماعی در محیط را مشاهده می‎کند. از چشم انداز فرد، سلامتی می‎تواند با معادله نشان داده شده در نمودار ۱۲-۱ ارزیابی شود. همچنین با یک معادله مشابه در محیطی متمرکز در نمودار ۱۲-۲ نشان داده شده است، که بر مخاطره آسیب شناسی روانی در یک جمعیت متمرکز است (آلبی، ۱۹۸۲).
آسیب شناسی روانی کمتر احتمال دارد که در یک جمعیت واقع شود، اگر تمرینات اجتماعی شدن وجود داشته باشد که رقابت اجتماعی، منابع حمایتی قابل دسترس در محیط، و فرصت های قابل دسترس برای افراد را آموزش دهد تا قیودات ساختاری، قیودات مثبت اجتماعی، و هویت های مرتبط با علایق مشترک اجتماعی را شکل دهد. هر دو معادله به هم وابسته هستند و نیاز مهمی را برای اقدامات مربوطه استرس منعکس می کنند که چند بعدی هستند (الیاس، ۱۹۸۹)
برخی از علائم استرس در نمودار ۱۲-۳ نشان داده شده.

استرس کار درمانی :
روان درمانی اغلب برای پزشکان ایجاد استرس می‎کند. در میان پراسترسترین جنبه های درمانی برطبق نظر هلمن، موریسن و آبراموویتز (۱۹۸۶) شک درباره تأثیر گذاری خود، مشکلات در برنامه ریزی، درگیر شدن بیش از حد در کار، کاهش یافتگی و دشواری داشتن مدیریت برقراری ارتباط با مراجعان بود.
نمودار ۱۲-۲
احتمال اختلال هیجانی در یک جمعیت
احتمال اختلال هیجانی در یک جمعیت = استرس آورها + عوامل مخاطره در محیط
تمرینات اجتماعی سازی + منابع حمایت اجتماعی + فرصت ها برای ارتباط

علائم استرس

نمودار ۱۲-۳
عصبانیت یبوست یا اسهال
دردهای عضلانی کاهش شهوات جنسی
افزایش یا کاهش اشتها فشار خون بالا
مصرف زیاد دخانیات خشکی دهان
اختلال در خواب برآشفتگی
افزایش تعرق بیحالی‌ورخوت‌یا خستگی
لکنت زبان یا گیری زبان دستهای سرد و مرطوب
حالت تهوع یا اختلال روده ای و معده ای افسردگی
دندان قروچه کردن ترس، اندوه یا اضطراب
اختلالات پوستی بی قراری

گریه های دوره ای علائم دیگر
پنج نوع از رفتار مراجعان که باعث بیشترین استرس برای درمانگران می‎شوند تهدید به خودکشی، مقاومت، بیان احساسات منفی، رفتار تهاجمی و اعمال وابسته به آسیب شناسی درمانی بودند.

به طور متداول، نگرانی زیادی برای جوان آمریکایی در مورد خودکشی، سوء استفاده جنسی، دشمنی، افسردگی، بدکاری خانوادگی، بارداری در بین جوانان ۱۳ تا ۱۹ ساله، ویروس ایدز، بزهکاری، و درجات محرومیت اجتماعی رو به تصاعد، نیاز بحرانی برای بزرگسالان مسئول را نشان می‎دهد تا ارتباطات نزدیک، درخور توجه را با افراد جوان برقرار سازند. استرس تضعیف کننده به همراه همه این شرایط است، که به نوبه خود پیامدهای سلامتی نامساعد را به وجود می‎آورد (ویلیام تی، کمیسیون کمک مالی کار، خانواده، و شهروندی، ۱۹۸۸)

دیدگاه درمانگر: در نقش درمانی
در صورت انگیختگی باور نکردنی هیجانی، خشم، غمگینی، وحشت زدگی، اندوهگینی، تضاد، انتظار می رود که درمانگر بی تفاوتی، استقلال، تحمل ناکامی، همدلی، هوشیاری، علاقه، کنترل تکانه را بدون احساس ضعف، محرومیت و انزوا، نشان دهد. گویی چنین خواسته هایی کافی نیستند، ما همچنین قرار است هنگامیکه به خانه می رسیم جذاب و سرحال باشیم، از آنجا که دوستان و خانواده ما کار ما را می دانند، توقعات بیشتری دارند که ما به طور سنگدلانه صبور، بخشنده و مصالحه گر باشیم در طی لحظاتی که آنها سبب می‎شوند که ما در نبرد قفل شویم. زیگموند فروید نامه های کامل زیگموند فروید به ویلهلم فیلیس
۱۸۸۷-۱۹۰۴ چاپ شده بوسیله ج. م. ماسون، ۱۹۸۵، ص ۱۰۴

بهبود ارتباطات با محیط خود
اختلال هیجانی فصلی:
اختلال هیجانی فصلی (SAD) یک اختلال حالتی است که با افسردگیهای ویژه در پائیز و زمستان دیده می‎شود که با دوره های غیرافسردگی در بهار و تابستان متناوب است (رزنت هال، سک، کیلین، لویی، گودوین، داون پورت، موئلر، نیوسام و ور، ۱۹۸۴)
کارشناسان معتقدند که ۱۰ میلیون آمریکایی ممکن است شدیداً به این علائم مبتلا باشند، نظر به اینکه ۲۵ میلیون نفر دیگر ممکن است به درجات خفیفتر از آن رنج ببرند. (رزنت هال و ور ۱۹۸۷) معیار عملیاتی ذیل را برای تشخیص اختلال هیجانی فصلی در نظر گرفته اند.

۱- تاریخچه ای از حداقل یک حادثه ضمنی عمده مربوط به افسردگی، بر طبق نظر اسپیترز، اندیکات و رابینز (۱۹۷۸)
۲- افسردگی هایی که به طور منظم در پائیز و زمستان واقع می‎شوند. (حداقل ۲ افسردگی که در طی زمستانهای پی در پی واقع شوند) که با دوره های غیرافسردگی در طول بهار و تابستان متناوب است.
۳- نداشتن هیچ اختلال روانی عمده دیگر
۴- هیچیک از متغیرهای روانی- اجتماعی برای تغییرات منظم در این حالت به حساب نیاید.
این معیارها تغییر یافته اند و در DSM- IV (انجمن موسسه روانپزشکی آمریکایی، ۱۹۹۴ به عنوان الگوی فصلی نشان داده شده اند.)
یک نشانه که ممکن است هر اختلال حالتی را بیان کند افسردگیهای فصلی با منظومه ای متمایز از علائم همراه است.
مانند: خواب زدگی، پرخوری، ولع خوردن شیرینیجات، اضافه وزن، خستگی، و کناره گیری از جامعه. آن به وسیله نور معیوب بوجود می‎آید و به یک درمان تازه، نور درمانی پاسخ می‎دهد. محققین یک ارتباط قوی را بین فصلها و میزان بروز افسردگی ها، شیدایی (مانی)، خودکشی ها، و اقدام به خودکشی را نشان داده اند.

نوردرمانی: نور به عنوان یک عامل درمانی
نور مصنوعی روشن تاثیرات ضدافسردگی بر SAD دارد. اثربخشی نور در درمان SAD نخست به وسیله محققین در موسسه ملی بهداشت روانی در اوایل دهه ۱۹۸۰۰ نشان داده شده است.
مراجعانی که بخاطر SAD درمان می‎شوند به طور نمونه روزی دو ساعت نور دریافت می کنند.
منبع نوری که بسیار مکرر استفاده شده است چراغ فلوئورسنت با طیف کامل بوده است (ویتالیت، شش پاورتویست) همچنین می‎توان ۸ لوله منظم ۴۰ وات را که به درون یک سطح ثابت فلزی چهارگوش فرو می رود، تقریبا به اندازه ۴*۲ پا [هر فوت= ۱۲ اینچ و هر اینچ= ۵/۳ سانتیمتر] ، با یک سطح منعکس کننده، در پشت آنها، را به کار گرفت.

شدت نور باید ۵ تا ۱۰ بار روشنتر از نور معمولی اطاق باشد مراجعان صرفاً نزدیک جعبه نور می نشینند در حالیکه نورها روشن و چشمها باز است.
رزنت هال، کارپنتر، جیمز (۱۹۸۶) عقیده دارند که نور روشن ممکن است با بازداری تراوش ملاتونین تاثیرات ضدافسردگی را اعمال کند، لویی، سک و میلر (۱۹۸۷) عقیده دارند که نور تاثیرات ضدافسردگی خود را به وسیله خواص مرحله جابجایی خود به صورت ۲۴ ساعته اعمال می‎کند. فرضیه ای که در حال تحقیق است.
به علاوه به نظر می رسد که گویی برخی افراد قابلیت انعطاف پذیری در مقابل یک ماده شیمیایی اعصاب را دارند (شاید به طور ژنتیکی معلوم شده باشد) که در صورت فقدان نور کافی، نور محیطی تغییرات رفتاری دیده شده در SAD را ایجاد می‎کند.

نور روشن که احتمالاً از طریق چشم و فرضاً از طریق فرافکنیهای مربوط به هیپوتالاموس شبکیه ای عمل می‎کند قادر است که این نابهنجاری شیمیایی را از بین ببرد اگر نور به حد کافی شدت داشته باشد و به طور منظم و برای مدت کافی مورد استفاده قرار گیرد (رزنت هال، ۱۹۸۹، ص ۳)
نور مصنوعی روشن قادر است تا زمان دوره های بیست و چهار ساعته در انسان را تغییر دهد که ممکن است در شرایط دوره های بیست و چهار ساعته نابهنجار مانند تأخیر جت، خستگی کار نوبتی یا واکنشهای مزمن مثلاً در نشانگان مرحله خواب دیر شده (بیخوابی) و SAD مفید باشد، محققان موسسه ملی بهداشت روانی درمان موفقیت آمیز با استفاده از چراغهای فلئورسنت با طیف کامل که بر روی زمین قرار دارند را نشان داده اند.
چراغ روشن علائم SAD را از طریق تناوب ها، تولید هورمون و شیمی بدن از بین می‎برد.

فنونی برای تحت کنترل درآوردن استرس
فنونی مانند تمرین آرمیدگی در حال پیشرفت عضله، بازخورد زیستی، خواب مصنوعی به خود، تنفس موزون و تمرین می‎تواند موجب آسوده سازی شود.
تمرین آسوده سازی می‎تواند انگیختگی فیزیولوژیکی را کاهش دهد و تاثیرات استرس مزمن را کاهش دهد چندین تکنیک تعمقی برای اهداف درمانی مورد مطالعه قرار گرفته است (بنسن، ۱۹۷۴، گلدمن، شوارتز، ۱۹۷۶، هیدر، ۱۹۸۵، ماهارش ۱۹۷۲)

مراقبه
با آسوده سازی بدن و آرام ساختن ذهن مراقبه سعی می‎کند تا تاثیرات مضر تنش و استرس را کم کند.
اگرچه مراقبه ریشه های خویش را در تمرینات مذهبی شرقی دارد، منافع بهداشتی آن مستقل از جنبه های معنوی آن است. تعمق تاثیرات قابل اندازه گیری بر روی تکانه های الکتریکی دارد که در مغز جریان دارد.

مطالعات با یک دستگاه نوارسنج مغزی (EEG) نشان می‎دهد که آن شدت امواج آلفا همراه با حالات آرام و پذیرا را تا حدی بالا می‎برد که حتی هنگام خواب دیده نشود. مطالعات دیگر همزمانی افزایش امواج مغزی را در بین دو نیمکره مغز در هنگام مراقبه، پائین آمدن هورمون استرس و گردش گسترده را نشان می‎دهد اسید لاکتیک که محصول فرعی تنش و اضطراب است پس از مراقبه پائین می‎آید (هنگامی که برای یک دوره زمانی طولانی تمرین شود)
همچنین مراقبه مصرف اکسیژن را کاهش می دهد، ضربان قلب را کند می کند، فشار خون را پائین می‎آورد.

کسانی که مراقبه می کنند اغلب عنوان می کنند که آن حافظه آنها و توانایی های ذهنی آنها را پیشرفت می‎دهد. آنها را از بیماریها محافظت می کند، و استفاده آنها را از الکل و دارو کاهش می‎دهد.

تمرین تعمق می‎تواند بواسطه بعد تجربه بشری مقوله بندی شود:
۱) عقلانی ، آنگونه که برای رسیدن به یک آگاهی ذهنی عظیمتر از واقعیت است؛
۲) هیجانی: برای بسط آگاهی بیشتر هیجان مثبت می کوشد.
۳) جسمانی: آنگونه که می کوشد کاملاً در جنبش جسمی جذب شود.
۴) عمل: آنگونه که در تمرین یک مهارت یا فن ویژه است، (لشان، ۱۹۷۴). وین هولو (۱۹۸۷) منافع رسیدن به یک حالت متفاوت از آگاهی را فهرست بندی کرد.
• یک حالت وجد را تجربه کردن
• بینش های معنوی را کسب کردن
• از درد و رنج فرار کردن
• انگاره های جدید خلاق را به دست آوردن
• پیشرفت بهداشت یا ملایم ساختن بیماری
• افزایش تیزحسی (صفحات (۱۷-۱۴)

مراقبه شکلهای بسیاری به خود می‎گیرد. یک روش ساده انتخاب یک محل ساکت برای چند دقیقه در روز برای اندیشه منعکس طولانی یا تفکر است و زدودن ذهن از همه اندیشه های آگاه، و تمرکز به یک صدا، تصویر ذهنی شیئی، کلمه ویژه است. برخی از تلقیات در مورد تعمق به محدود ساختن آگاهی تأکید می‎کند. نظر به اینکه دیگر تلقیات بر گسترش آگاهی تأکید می کنند. تعمق کنندگان مجرب قادر هستند تا تغییرات عمده ای را در عملکرد فیزیولوژیکی خود مانند: ضربان قلب پائین، تنفس آهسته شده، و تغییرات در امواج مغزی را ایجاد می‎کند. سرانجام رسیدن به یک هماهنگی داخلی است، آرامش در درون خود فرد، در زوایای استفاده از القاء مثبت به خود
فن: مراقبه
هدف مشاوره ای: کاهش دادن استرس در میان مراجعان، قدرتمند ساختن آنها برای کسب کنترل بررفتارهای غلبه بر خود که یک پاسخ استرس مزمن را آشکار می سازد، برانگیختن فن آسوده سازی با تعمق (دوی، ۱۹۶۳، ص ۱۲۶)

شرح: مراجع یک شمع را به عنوان نقطه ثابت استفاده می‎کند.
۱- حالا چشمانتان را بر فراز شعله نگاه دارد و اجازه ندهید که چشمانتان سرگردان شوند.
۲- نفس کشیدن را به صورت موزون شروع کنید.
۳- سپس چشمانتان را ببندید و سعی کنید تا شعله را نگاه دارد. شما می توانید آن را به وضوح مجسم کنید، تصویر را نگاه دارید، اما اگر نور طفره می رود، چشمانتان را برای نگاهی دیگر به نور باز کنید.
۴- چشمانتان را دوباره ببندید و ببینید که آیا این بار قادر به تجسم شعله هستید. این کار را تکرار کنید تا آن هنگام که قادر به تسخیر و نگاهداری برداشت هستید. امتحان کنید، و امتحان را ادامه بدهید، تا آن هنگام که موفق شوید. عجله نکنید یا چیزی را در فشار قرار ندهید. زیاد با شدت امتحان نکنید. به یاد داشته باشید که مهمترین چیز آن است که ضمیر درونی شما آسوده و بی حرکت باقی بماند.

فن: تعمق هاروارد برای آرمیدگی
هدف مشاوره ای: برای برانگیختن پاسخ آسوده سازی با بکار گرفتن فن تعمق هاروارد (بنسن ۱۹۷۴)
شرح: مراجع را وادار کنید که کارهای ذیل را انجام دهد:
۱- یک محیط آرام را انتخاب کنید در آنجا که شما دچار حواس پرتی یا مزاحمت نشوید.
۲- دوبار در طول روز انتخاب کنید در هنگامی که بتوانید ۱۰ تا ۲۰ دقیقه از وقت را اختصاص دهید.
برای برخی از افراد یک زمان خوب قبل از صبحانه یا قبل از شام است. و یک وقت به ویژه خوب هنگامی است که شما در حال تجربه استرس هستید .
۳- یک صندلی راحتی را انتخاب کنید. در وضعیتی بنشینید که احساس راحتی کنید.
۴- هر لباس تنگی را گشاد کنید، کفشهایتان یا لباسهایی که ممکن است مایه ناآسودگی باشند را درآورید.
۵- چشمانتان را دوباره ببندید، با فکر کردن درباره آسودن شروع به آسودگی کنید. در حالیکه به پاهایتان، ساق پاهایتان، تنه، بدن، بازوان، گردن و سر فکر می‎کنید.
۶- از راه بینی تنفس کنید و از تنفس خود آگاه باشید.
۷- یک کلمه ساده یک یا دو بخشی را در هنگام بازدم به خود بگوئید. تقریباً هر کلمه ای می‎تواند باشد. کلماتی که بعضی از افراد دوست دارند اینها هستند: گوهام، کریم، شیم یا شرین، کلمه بدون معنی بهتر کارگر است.
۸- به آسانی و به طور طبیعی نفس بکشید.
هنگامی که در حال مراقبه هستید نگرانی ها، انگاره ها و یا اضطرابها را ندیده بگیرید،
پس از آنکه تعمق را تمام کردید، به مدت یک دقیقه با چشمان بسته، سپس با چشمان باز به آرامی بنشینید.

فن: افزودن آگاهی حسی
هدف مشاوره ای: برای بالا بردن آگاهی حسی
شرح : مراجع کارهای ذیل را انجام می‎دهد:
۱- به مکانی بروید که احساس آسودگی کنید، ترجیحاً به بیرون بروید.
۲- چشمان خود را بر روی یک شی، یک درخت ، یک صخره، یک عکس متمرکز کنید. گویی هرگز آنرا قبلاً ندیده اید.
۳- آگاه از اندازه، شکل، رنگ و بافت آن باشید.
۴- حالا اجازه بدهید که آن محو شود و بگذارید که زمینه شروع به تمرکز کند.
۵- این کار را با اشیاء دیگر تکرار کنید یا، اگر آرام هستید، آنجا بمانید و بگذارید که ذهن و حواستان استراحت کند.
۶- توجه خود را به گوش دادن به صداهای اطرافتان متمرکز کنید. از شدت آن صداها، کوتاهی و بلندی صداها و وزن آنها آگاه باشید.
بکوشید تا این تجارب را هر روز حداقل به مدت ده دقیقه تکرار کنید، زمینه ها و اشیاء متفاوت را برای تفکر انتخاب کنید مشاهده و شنیدن فعال مراجع را قادر می سازد تا از رایحه ها، طعم ها و بافت ها، نیز بیشتر آگاه شود.
بالا بردن آگاهی حسی شما شکلی از تعمق است که نه تنها به شما یاری خواهد کرد تا آسوده باشید، بلکه همچنین شما را قادر خواهد ساخت تا کاملتر قدرشناس دنیای اطراف خود باشید.

فن: برانگیختن فنون آسوده سازی بطور خودزاد
هدف مشاوره ای: برانگیختن فن آسوده سازی بطور خودزاد
شرح : با فنون آسوده سازی معطوف به خود یا خودزاد، مراجع ترغیب می‎شود تا با گفتن اینکه او احساس آرامش، آسودگی، می‎کند تنش را از خود رها سازد مراجع راهنمایی می‎شود تا آگاهی های خلاق خود را استفاده کند. و اظهارات بخودش، آنگونه که آسوده سازی عمیق را احساس و تجربه می‎کند را تکرار کند.
خلاصه نگاری ذیل از اظهارات بخود (تکرار حداقل ۲ بار برای هر کدام) معطوف به تمامی بدن بیمار، شروع شده با ساق پاها و بازوان می‎باشد.
۱- تنفس آهسته : «من یک نفس عمیق آهسته می کشم»
۲- تنش سبک، سپس رهاسازی.
من احساس تنش سبکی در پاهایم می کنم و حالا کاملاً آسوده ام»
۳- احساس گرمی و سنگینی کردن «احساس می کنم که پاهایم گرم و سنگین هستند»
۴- جریان گرما «گرما از بازویم به سینه ام جریان می یابد»
۵- درجه ضربان قلب، ضربان قلبم آرام و منظم است.
۶- ذهن آرام. «ذهن من آرام و خموش است.»
۷- جدایی از احاطه کننده ها، «ذهن من از محیط کناره گیری می کند، من احساس می کنم که آرام ساکت، خموش هستم، اندیشه هایم کاملاً معطوف به ضمیر درونم است.»
۸- آرامش و هماهنگی، بدن و ذهن من در هماهنگی کامل هستند.»
۹- اظهار ختم کننده، «من اکنون آرام، ساکت، و باانرژی باز نو شده ام.»
آسوده سازی معطوف به خود یا خودزاد می‎تواند در تمرین ذهنی (ذیلیر جلد ولازادوس ، ۱۹۸۷) برای رهاسازی تنش منجر به خواب بهتر، در تحت کنترل درآوردن استرس و افزایش کارایی (کارینگتون، ۱۹۷۷) ، در درمان اختلالات افسردگی، اجباری، عصبی (رومن، ۱۹۸۱) و در حصول حالتی از سلامتی بهینه استفاده شود (پلینر، ۱۹۸۰)
فنون آگاهی حسی بازخورد زیستی (بیوفیدبک)

فن: کنترل خود از طریق بازپس خوراند زیستی
قصد مشاوره ای : متمرکز ساختن کنترل بر خود از طریق بازپس خوراند زیستی
شرح‌: بازپس خوراند زیستی به یک گزارش سمعی و بصری از تغییرات در واکنش های بدنی برمی گردد. که بواسطه تغییرات در اندیشه ها و عواطف پدید آورده شده است (مارسر، ۱۹۸۶)

پس از آنکه مراجعان با اطلاعاتی درباره یک حالت بدنی به حد کافی بطور مکرر تأمین شدند می‎توانند درباره زنجیره اتصال بین اندیشه ها ، احساسات، واکنش های جسمی آگاه شوند. کنترل برخود یک فن آوری گسترش یافته است که به افراد قدرت می‎دهد تا بواسطه تغییر دادن عادات مخرب یا الگوهای ناکارا که شکل رفتارهای مثبت را گرفته احساس بهتری کنند.

آن اساساً یک مرحله تدریجی گام به گام برای کنترل خود است و بسیاری از همان فنون استفاده شده توسط درمانگران رفتاری بکار گرفته می‎شود.
بازپس خوراند زیستی شامل تأمین افراد با اطلاعاتی درباره فرآیند فیزیولوژیکی است که از آن به طور معمول آگاهند با بهره مندی از این اطلاعات افراد می‎توانند آگاه شوند تا شرایط فیزیولوژیکی که ممکن است برای سلامتی آنها مضر باشد را با میل خود و تحت کنترل درآورند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 16700 تومان در 85 صفحه
167,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد