دانلود فایل پاورپوینت مدیریت علفهای هرز گندم

PowerPoint قابل ویرایش
46 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مدیریت علفهای هرز گندم توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مدیریت علفهای هرز گندم قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

کشت آسان

منبع غذایی اصلی انسان

 توانایی تطابق وسازگاری بالا در مناطق مختلف

 مهمترین محصول کشاورزی ازنظرتولیدوسطح زیرکشت

توانایی تولید عملکرد بالا

اسلاید ۲ :

 عوامل  مهم وتاثیر گذار در تولید گندم

۱- واریته

۲- شرایط اقلیمی

۳- خاک

۴- نوع ومقدار وزمان مصرف کود

۵- تناوب زراعی

۶- زمان کاشت

۷- حمله آفات وبیماریها وسایر عوامل زنده روی گندم

۸- وجود علف های هرز

۹- زمان برداشت

اسلاید ۳ :

علف هرز چیست؟

گیاهی است که درمکانی غیر از مکان اصلی خود یا در جای نا خواسته رشد کرده است.

در محصولات رشد می کنند و به آنهاخسارت می نند.

نسبت به علفکشها مقاوم می شوند.

در زیستگاههای تخریب شده مستقر می شوند.

از نظر اقتصادی ارزش چندانی ندارند.

بافعالیتهای انسان درمکانها یا زمانهای خاص دخالت میکنند.

اسلاید ۴ :

علفهای هرز بسیار مهم
Very important weeds

Avena fatua

Avena ludoviciana

Sinapis arvensis

Turgenia latifolia

یولاف وحشی

یولاف وحشی زمستانه

خردل وحشی

ماستونک

اسلاید ۵ :

علفهای هرز مهم
 important weeds

تلخه

کنگروحشی

پیچک صحرایی

بی تی راخ

شیرین بیان

چچم ایرانی

چچم

گیجدانه

خونی واش

شلمی

جغجغک

سیزاب ایرانی

ماشک گل خوشه ای

Acroptilon repens

Cirsium arvensise

Convolvulus arvensis

Galium tricornutum

Glycyrrhiza glabra

Lolium persicum

Lolium rigidum

Lolium temulentum

Phalaris minor

Rapistrum rugosum

Vaccaria grandiflora

Vernonica persica

Vicia villosa

اسلاید ۶ :

خسارتهای علفهای هرز

کاهش کیفیت محصول

کاهش عملکرد

افزایش هزینه تولید (۲۰-۲۵%)

افزایش هزینه برداشت

 روشهای خسارت علفهای هرز

رقابت

طول دوره رقابت

تراکم

اسلاید ۷ :

چرا کنترل علف هرز؟

علفهای هرز باعث افزایش هزینه وکاهش سود می شوند.

علفهای هرز گیاهانی پر خرج وباعث خسارت به محصول می شوند.

یکی از روشهای کارساز درحفظ پتا نسیل تولید مدیریت صحیح علفهای 

    هرزاست.

با کنترل علفهای هرز:

باعث افزایش کیفیت محصول می شوند.

درو را آسان تر می کنند.

تولید و عملکرد محصول را بهبود می بخشند.

اسلاید ۸ :

انواع روشها برای مدیریت علف هرز

رعایت بهداشت زراعی وپیشگیری از علفهای هرز.

روشهای زراعی در جهت تقویت قدرت رقابت محصول در برابر علفهای هرز.

روشهای خاکورزی قبل از کاشت وپس از برداشت در جهت کاهش جمعیت علفهای هرز.

کاربرد علفکشها در جهت کاهش جمعیت علفهای هرز

اسلاید ۹ :

رعایت بهداشت زراعی

عدم کاشت بذورمحصولی که مخلوط با بذر علفهای هرز باشند.

اطمینان از عدم آلودگی کودهای حیوانی که به مزرعه داده می شود.

تمیز کردن ماشین آلات قبل از ورود به مزرعه.

حتی المقدور از استفاده آب فاقد آلودگی به بذر علفهای هرز.

 جلوگیری از بذر دادن علفهای هرز در اطراف مزرعه و جویی ها.

شخم زدن مزرعه پس از برداشت  و یاپاشیدن علفکشهای سیستمیک و

    کم دوام به منظور جلوگیری از بذر دادن علفهای هرز باقیمانده .

هشیاری در باره بروز مقاومت یا ورود علفهای هرز مقاوم به علفکشها به مزرعه.

اسلاید ۱۰ :

روشهای زراعی

تناوب

آیش

تاریخ کاشت

واریته گندم

روش کاشت

اندازه بذر

افزایش تراکم

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 46 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد