دانلود پاورپوینت علفهای هرز

PowerPoint قابل ویرایش
21 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت علفهای هرز توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت علفهای هرز قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

علفهای هرز :

علفهای هرز ایران بسیار متنوع و از تیره‌ها یا خانواده‌های مختلف‌اند. گیاه هرز گیاهی است که ناخواسته در زمین‌های کشاورزی رشد می‌کند و با رقابت با گیاه اصلی به کشت لطمه می‌زند. بنابراین گیاه هرز بی مصرف یا ماهیتا مضر نیست بلکه از نظر کشاورزی هرز به‌شمار می‌رود. بسیاری از گیاهانی که در اینجا نام برده می‌شوند مصرف خوراکی و علوفه‌ای و داروئی و تزئینی هم دارند.

تقسیم بندی علفهای هرز از روی ویژگیهای ساقه

nعلفی‌ها

nبوته‌ای‌ها

nدرختچه‌ای‌ها

nشبه درختچه‌ای یا خشبی‌ها

nشبه درختی‌ها و درختان

اسلاید ۲ :

تقسیم بندی ساقه از روی محیط زندگی

nساقه گیاهان دولپه‌ای علفی

nساقه گیاهان تک لپه‌ای

nساقه‌های تغییر شکل یافته

nساقه‌های هوایی خزنده

nساقه‌های زیرزمینی

nساقه‌های پیچان یا پیچکها

nساقه‌های برگ نما

nساقه‌های گوشتی

nساقه‌های خارنما

 

اسلاید ۳ :

انواع علف های هرز گندم :

انواع علف های هرز گندم
صفحه S06 روستا (جنوبی) ، شماره سریال ۱۷۲۱۱ ، تاریخ انتشار ۸۷۱۲۰۷
علف های هرز مزارع گندم به دو دسته پهن برگ و باریک برگ تقسیم می شود.
الف- علف های هرز پهن برگ
علف های پهن برگ به دو دسته علف های هرز یکساله و دایمی تقسیم می شود. علف های هرز یکساله مانند: کیسه کشیش، خردل وحشی، گندمک، میاگرام، شلمی، ازمک، شقایق، خاک شیر و ماشک.
علف های هرز دایمی مانند: شیرین بیان، خار شتر، تلخه و پیچک صحرایی.
– علف های هرز باریک برگ
بیشتر علف های هرز باریک برگ مزارع گندم متعلق به تیره گندمیان (گرامینه) بوده و در مراحل ادامه رشد شباهت زیادی به گندم دارند.
عمده ترین آن ها شامل یولاف وحشی، علف خونی، چچم، دم روباهی کشیده، جوموشی، علف پشمکی و چاودار است.
– روش های کنترل علف های هرز مزارع گندم
کنترل علف های هرز به دو طریق زراعی و شیمیایی امکان پذیر است.

اسلاید ۴ :

ب- کنترل زراعی
مناسب ترین روش کنترل علف های هرز انجام عملیات زراعی است که با روش های زیر امکان پذیراست:
– رعایت تناوب زراعی مانند کشت گندم پس از گیاهان وجینی (آفتابگردان، ذرت، حبوبات، نباتات علوفه ای)
– شخم به موقع در سال آیش قبل از به گل رفتن علف های هرز یکساله در اوایل بهار
– رعایت تراکم مناسب مزرعه گندم
– استفاده از بذر خالص و عاری از بذرهای علف های هرز (بذر مادری بذر گواهی شده)
– هیرم زمین قبل از کاشت با یک یا دو بار آبیاری و شخم زمین
– کنترل مکانیکی (در مزارعی که آلوده به علف های هرز کله ای است می توان به صورت مکانیکی آن ها را معدوم کرد.)
– عدم استفاده از کود دامی تازه (به دلیل فراوانی بذر علف های هرز زنده در آن) و استفاده از کود دامی کهنه و پوسیده.
ج- کنترل شیمیایی
کنترل شیمیایی در صورتی انجام می شود که مزرعه دارای آلودگی بیش از اندازه معین باشد.
نکات مورد توجه در این روش عبارتند از:
– نوع علف کش باید با توجه به شناخت دقیق علف های هرز استفاده شود.
– میزان و زمان مناسب سم پاشی مدنظر قرار گیرد.
– نوع سم پاشی و نازل با توجه به امکانات و وسعت مزرعه تعیین شود.
سم پاش پشتی با عرض کار ۵/۱ متر به میزان ۳۰۰ لیتر محلول در هر هکتار با وسعت کم قابل استفاده است.
سم پاش پشتی تراکتور بوم دار با عرض هشت تا ۱۲ متر و نازل های تی جت با سرعت سه تا شش کیلومتر در ساعت درمزارع بزرگ تر کاربرد دارد. باید دقت شود که ارتفاع سم پاش از سطح زمین ۵۰ سانتی متر برای کنترل شیمیایی علف های هرز باریک برگ می توان از علف کش های ایلوکسان (۵/۲ لیتر در هکتار) پوماسوپر (۲/۱ ۸/۰ لیتر در هکتار)، تاپیک (۹/۰ ۶/۰ لیتر در هکتار) و آونج (چهار لیتر در هکتار) استفاده کرد.
برای کنترل شیمیایی علف های هرز پهن برگ از علف کش های گرانستار (۲۰ ۱۵ گرم در هکتار) و پاردنر (۵/۲ ۲ لیتر در هکتار) استفاده می شود.

n

اسلاید ۵ :

ب- کنترل زراعی
مناسب ترین روش کنترل علف های هرز انجام عملیات زراعی است که با روش های زیر امکان پذیراست:
– رعایت تناوب زراعی مانند کشت گندم پس از گیاهان وجینی (آفتابگردان، ذرت، حبوبات، نباتات علوفه ای)
– شخم به موقع در سال آیش قبل از به گل رفتن علف های هرز یکساله در اوایل بهار
– رعایت تراکم مناسب مزرعه گندم
– استفاده از بذر خالص و عاری از بذرهای علف های هرز (بذر مادری بذر گواهی شده)
– هیرم زمین قبل از کاشت با یک یا دو بار آبیاری و شخم زمین
– کنترل مکانیکی (در مزارعی که آلوده به علف های هرز کله ای است می توان به صورت مکانیکی آن ها را معدوم کرد.)
– عدم استفاده از کود دامی تازه (به دلیل فراوانی بذر علف های هرز زنده در آن) و استفاده از کود دامی کهنه و پوسیده.
ج- کنترل شیمیایی
کنترل شیمیایی در صورتی انجام می شود که مزرعه دارای آلودگی بیش از اندازه معین باشد.
نکات مورد توجه در این روش عبارتند از:
– نوع علف کش باید با توجه به شناخت دقیق علف های هرز استفاده شود.
– میزان و زمان مناسب سم پاشی مدنظر قرار گیرد.
– نوع سم پاشی و نازل با توجه به امکانات و وسعت مزرعه تعیین شود.
سم پاش پشتی با عرض کار ۵/۱ متر به میزان ۳۰۰ لیتر محلول در هر هکتار با وسعت کم قابل استفاده است.
سم پاش پشتی تراکتور بوم دار با عرض هشت تا ۱۲ متر و نازل های تی جت با سرعت سه تا شش کیلومتر در ساعت درمزارع بزرگ تر کاربرد دارد. باید دقت شود که ارتفاع سم پاش از سطح زمین ۵۰ سانتی متر برای کنترل شیمیایی علف های هرز باریک برگ می توان از علف کش های ایلوکسان (۵/۲ لیتر در هکتار) پوماسوپر (۲/۱ ۸/۰ لیتر در هکتار)، تاپیک (۹/۰ ۶/۰ لیتر در هکتار) و آونج (چهار لیتر در هکتار) استفاده کرد.
برای کنترل شیمیایی علف های هرز پهن برگ از علف کش های گرانستار (۲۰ ۱۵ گرم در هکتار) و پاردنر (۵/۲ ۲ لیتر در هکتار) استفاده می شود.

n

اسلاید ۶ :

یونجه یا اسپست (medicago sativa

به معنی علف مادها)

اولین بار توسط مادها برای تامین غذای

 اسب هایشان اهلی گردید.

یونجه اصولا مبدا کویری دارد ودر حال حاضر

 در تمام مناطق معتدل و شبه قاره کشت می‌گردد.

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 21 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد