دانلود فایل پاورپوینت مطالعه اندازه های نظام سلامت

PowerPoint قابل ویرایش
19 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مطالعه اندازه های نظام سلامت توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مطالعه اندازه های نظام سلامت قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

اندازه های مطلق
اندازه های نسبی
نسبت                  Ratio
سهم Proportion         
میزان                   Rate
شانس                 Odds
 

اسلاید ۲ :

نسبت                Ratio
نسبت دو اندازه با ماهیتهای جداگانه : نسبت جنسی، نسبت پزشک به جمعیت و … 
 
سهم        Proportion
کسری است از نسبت دو اندازه بشکلی که صورت جزئی از مخرج است: سهم (درصد) زایمانهای  غیرایمن
 

اسلاید ۳ :

این اندازه ها بمنظور ارزیابی وجود رابطه بین عامل (مواجهه) با بیماری (پیامد) استفاده می گردد.
برای محاسبه این اندازه ها برخلاف اندازه های وقوع، حداقل باید دو گروه بمنظور مقایسه وجود داشته باشد:
گروه مورد – گروه شاهد
گروه مداخله – گروه کنترل یا مقایسه و …
گروه مواجهه – گروه مقایسه
این اندازه ها در اپیدمیولوژی تحلیلی (مطالعات تحلیلی) کاربرد دارد

اسلاید ۴ :

مبنای محاسبه این اندازه ها از مقایسه اندازه های وقوع در دو گروه بدست می آید.
انواع مقایسه:
مقایسه نسبی
Relative Risk (Risk Ratio)
Relative Odds (Odds Ratio)
مقایسه مطلق
Risk Difference (Attributable Risk)

اسلاید ۵ :

از محاسبه نسبت خطر یا ریسک بیماری یا پیامد در گروه مواجهه یافته به خطر بیماری در گروه مواجهه نیافته بدست می آید.
معمولا در مطالعات مشاهده ای آینده نگر (کوهورت) و مداخله ای قابل محاسبه است.

اسلاید ۶ :

مثال:
مطالعه ای بمنظور ارزیابی اثر نوعیIUD بعنوان عامل خطر حاملگی نابجا طراحی شده است. در این مطالعه ۱۰۰ خانم دارای آن نوع IUD را با ۲۰۰ خانم مشابه آنها از نظر سنی و وضعیت باروری که فاقد آن نوع IUD هستند، بمدت ۴ سال تحت پیگیری قرار داده ایم:
Risk in exp. Group = 11/100
Risk in unexp. Group = 9/200= 0.045
Risk Ratio = 0.11 / 0.045 = 2.44
خطر حاملگی نابجا در خانمهای دارای آن نوع IUD حدود ۴/۲ برابر خانمهای فاقد این نوع IUD می باشد.

اسلاید ۷ :

از محاسبه میزان بروز بیماری یا پیامد در گروه مواجهه یافته به میزان بروز بیماری در گروه مواجهه نیافته بدست می آید.
نسبت دو میزان بروز به یکدیگر باعث می شود این نسبت بدون واحد زمان شود.  
معمولا در مطالعات مشاهده ای آینده نگر (کوهورت) یا مداخله ای قابل محاسبه است.
 

اسلاید ۸ :

مثال:
مطالعه ای بمنظور ارزیابی اثر بیسوادی مادران بعنوان عامل خطر سوء تغذیه در طی سال دوم زندگی کودکانشان طراحی شده است. ۲۵۰ مادر بیسواد و ۴۵۰ مادر باسواد در این مطالعه شرکت نمودند. مدت مطالعه ۱ سال بود و اطلاعات در جدول زیر خلاصه شده است: 
 
Rate in exp. Group = 25/2650= 0.0094
Rate in unexp. Group = 11/4950= 0.002
Rate Ratio = 0.0094 / 0.002 = 4.7
میزان بروز سوء تغذیه در سال دوم زندگی کودکان مادران بیسواد حدود ۷/۴ برابر کودکان مادران باسواد می باشد.

اسلاید ۹ :

تعریف:
شانس یک نسبت از احتمال وقوع یک پدیده  به عدم احتمال آن می باشد. 
  Odds= P / 1-P
 
مثال: اگر سهم (احتمال) افراد سیگاری در جامعه ما ۲۰% باشد، Odds سیگاری بودن برابر است با:
۰٫۲ / ۱-۰٫۲ = ۰٫۲ / ۰٫۸ = ۰٫۲۵ 

اسلاید ۱۰ :

از محاسبه نسبت شانس بیماری یا پیامد در گروه مواجهه یافته به شانس بیماری در گروه مواجهه نیافته بدست می آید.
معمولا در مطالعات مقطعی یا مشاهده ای گذشته نگر (مورد شاهدی) قابل محاسبه است.
پرکاربردترین اندازه در مطالعات اپیدمیولوژیک است.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 19 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد