بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مقدمه

مدیران محترم پرستاری

سوپروایزرین محترم آموزشی

سوپر وایزرین محترم بالینی

سرپرستاران و مسئولین سخت کوش و پر تلاش واحدهای بالینی

همکاران عزیز و گرانقدر پرستاری ، اتاق عمل ، هوشبری و مامائی مجموعه مراکز درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

سلام علیکم

با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و تقدیم احترام و آرزوی سلامت و موفقیت شما عزیزان جامعه بزرگ ، پرتوان و سنگر داران جبهه اول نظام سلامت و درمان دانشگاه علوم پزشکی اکنون که به فضل و یاری پروردگار قریب به یک سال از اجرای قانونی ارتقاء بهره وری در مراکز تابعه دانشگاه می گذرد و دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از معدود دانشگاه هایی بود که در

اسلاید 2 :

فاز اول زمانی ( مهر 1390 ) با برنامه ریزی دقیق حوزه معاونت درمان و دفتر پرستاری ، حمایت های بی دریغ ریاست محترم دانشگاه ، معاونین محترم درمان ، توسعه ، حراست محترم ، امور مالی ، امور حقوقی ، تشکیلات و اداره نیروی انسانی و همکاری صادقانه و صمیمی و گسترده شما سنگرداران پر تلاش نظام سلامت و درمان موفق به اجرای کامل قانون ارتقاء بهره وری گردید و به لطف الهی در نمودارها و ارزیابی شاخصهای کشوری رتبه بسیار خوبی را کسب نمود و اگرچه در طول یکسال گذشته در راستای اجرای قانونی ارتقاء بهره وری با چالشها و فراز و نشیبهای زیادی مواجه بوده و هستیم اما حوصله و سعه صدر شما همکاران عزیز و جدیت و پیگیری های مدیران محترم پرستاری و مسئولین دانشگاه  موجبات حل و فصل مشکلات و سرعت بخشیدن به روند امور را فراهم نمود که جای سپاس و تشکر است. 

اسلاید 3 :

قانون ارتقاء بهره وری که در همه مراکز درمانی تابعه دانشگاه و در سطح استان خراسان جنوبی اجرایی شده و هم اکنون کلیه نیروهای بالینی از مزایای آن بهره مند گردیده اند گاها در برنامه ریزی ساعات کار موظف همکاران ، محاسبات میزان تقلیل ساعت کاری و ثبت ساعات اضافه کار برخی از واحدها نواقص و اشکالاتی مشاهده می شود و همچنین در گزارش بازدیدهای انجام شده از سوی کارشناسان بازرسی دانشگاه همکاران طرحی یا جدید الاستخدام اطلاعات جامع و کاملی از قانون ارتقاء بهره وری ندارند. لذا دفتر پرستاری دانشگاه مصمم شد تا خلاصه ای از اهم مطالب و دستورالعمل های اجرایی قانون ارتقاء بهره وری را بصورت بسته ای آموزشی تهیه و در دسترس همکاران محترم قرار دهد تا مورد استفاده قرار گرفته و برخی از ابهامات موجود برطرف گردد انتظار می رود سرپرستاران محترم و مسئولین واحدها نیروهای جدید الورود را با متن قانونی و دستورالعملهای مربوطه آشنا نمایند.  

اسلاید 4 :

1- مبانی قانونی

کلیه موارد و موضوعات مورد بحث در چارچوب دو ابلاغیه زیر صورت گرفته است:

الف): آیین نامه اجرایی قانونی ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت که طی مکاتبه شماره 222168/ت 43616 ه مورخه 1388/11/11معاون محترم اول رئیس جمهور ابلاغ گردیده است.

ب): دستورالعمل کسر ساعات کار کارکنان بالینی قانون ارتقاء بهره وری که طی مکاتبه شماره 100/306021- مورخه 1389/10/1 از سوی مقام محترم وزیر بهداشت

و درمان وآموزش پزشکی ابلاغ گردیده است.

 

اسلاید 5 :

ج): دستورالعمل های داخلی دانشگاه و جلسات متعدد برگزار شده با ریاست محترم دانشگاه ، معاونین محترم درمان و توسعه ، مدیر تشکیلات ، مدیر توسعه ، رئیس اداره نیروی انسانی ، اعتبارات ، امور حقوقی ، و امور مالی و روسای بیمارستانها و دفتر پرستاری که نتایج آن منجر به عملیاتی شدن قانون ارتقاء بهره وری از 1390/7/1 در مراکز تابعه دانشگاه گردید.

اسلاید 6 :

2- مشمولین قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت

به استناد ماده یک قانون ، شامل کارکنان رسته بهداشتی درمانی می شود که در بیمارستانها و مراکز درمانی شبانه روزی دولتی ( کشوری و لشکری ) و غیر دولتی به بیماران بستری به صورت مستقیم ارائه خدمت می دهند و شامل پرستاران ، بهیاران و کمک بهیاران ، ماماها ، کاردان ها و کارشناسان اتاق عمل ، هوشبری و فوریتهای پزشکی می باشند.

یادآوری یک : این قانون شامل رسته اداری مالی و پشتیبانی بیمارستانها که در ارائه خدمت مستقیم به بیماران دخالت ندارند نمی شود.

اسلاید 7 :

3- تعیین ساعت کارکرد ماهانه کارکنان استفاده کننده از مزایای قانون ارتقاء بهره وری

به استناد ماده 2 قانون میزان کارکرد پایه کارکنان 44 ساعت در هفته

 می باشد با توجه به اینکه کلیه پرداختها در سیستم مالی پرسنلی (حقوق ، اضافه کار ، نظام نوین ) بصورت ماهانه محاسبه می شود لازم است این ساعت کارکرد هفتگی به کارکرد ماهانه تبدیل شود . از طرفی چون هر سال 52 هفته می باشد فرمول زیر ساعت

کارکرد ماهانه را معلوم می کند.

  • ساعت در ماه

اسلاید 8 :

4- تعیین ساعات تقلیل کارکرد ماهانه کارکنان استفاده کننده از مزایای قانون ارتقاء بهره وری  

به استناد ماده دو قانون آیین نامه اجرائی آن میزان تقلیل ساعت کاری برای استفاده کنندگان این قانون از حداقل 1/5 ساعت تا حداکثر 8 ساعت متغیر می باشد حال برای پرستاری که از حداقل و حداکثر این تقلیل ساعت کار ( 1/5 و 8 ساعت در هفته ) بهره مند می شود با رجوع به شرح بند 4 و مطابق فرمول زیر ساعت کار ماهانه ایشان معلوم می شود.

ساعت کار موظف هفته

اسلاید 9 :

تقلیل ساعت کار ماه

 

اسلاید 10 :

5- میزان خالص ساعات کارکرد ماهانه کارکنان استفاده
کننده از مزایای قانون ارتقاء بهره وری

الف ) : برای کارکنان با حداقل تقلیل ساعت کار در ماه

ساعت موظف ماه

ب ): برای کارکنان با حداکثر تقلیل ساعت کار در ماه

     ساعت موظف ماه

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید