بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :


به استناد اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی بودجه سال 1389 کل کشور به شرح زیر ابلاغ می شود.

اسلاید 2 :


1-تعاریف

قانون :  قانون بودجه سال 1389 کل کشور

معاونت : معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

قانون برنامه : قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

قانون تنظیم : قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات بعدی آن
دستگاه های اجرایی : کلیه دستگاه های اجرایی مندرج در جداول (7) و (9) و دارندگان ردیف در قانون بودجه سال 1389 کل کشور

ضوابط اجرایی : ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1389کل کشور

رئیس دستگاه اجرایی : بالاترین مقام دستگاه اجرایی

اسلاید 3 :

2- دستگاههای اجرایی موظفند در مهلت قانونی نسبت به ارائه پیشنهاد موافقتنامه شرح عملیات و فعالیت خود بر اساس فرمها، شرایط و دستورالعمل های ابلاغی به معاونت اقدام نمایند.

اسلاید 4 :

3- دستگاه های اجرایی استانی موظفند موافقتنامه اعتبارات هزینه ای استانی و موافقتنامه شرح عملیات تملک دارائیهای سرمایه ای استانی و همچنین طرحهای استانی مصوب، مندرج در پیوست شماره یک قانون را با معاونت برنامه ریزی استانداری بر اساس فرم ها، شرایط و دستورالعمل های ابلاغی از سوی معاونت، مبادله نمایند.

اسلاید 5 :

4- تخصیص و پرداخت به طرح های تملک دارایی سرمایه ای جدید صرفاً پس از مبادله موافقتنامه صورت می‌پذیرد.

اسلاید 6 :

5- وزارت آموزش و پرورش (آموزش و پرورش استانها) موظف است عملکرد ریالی حق التدریس را در سال 1389 حداکثر به میزان هفتاد درصد (70٪) عملکرد ریالی سال 1388 محاسبه و عمل نماید.

اسلاید 7 :

6- در اجرای قانون، شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موظفند موارد زیر را رعایت نمایند.
الف: تصویب و ارسال اصلاحیه احتمالی بودجه خود، مطابق ضوابط مندرج در ماده (2) قانون تنظیم و با رعایت اجزاء «د» و  «هـ» بند (7) قانون تا تاریخ 15/8/1389.
ب: ممنوعیت خرید، احداث، توسعه و اجاره هر نوع ساختمان جدید تحت عنوان اداری، مهمانسرا و مراکز رفاهی، تفریحی یا اقامتی.
تبصره: موارد استثناء با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید معاونت، مجاز خواهد بود.
ج: رعایت دقیق و کامل ماده 39 قانون محاسبات عمومی کشور محسوب 1366 و مسدود نمودن تمام حساب‌های بانکی که مورد تایید خزانه‌داری کل کشور نمی‌باشد.
د: ممنوعیت هر گونه افزایش در سرفصل هزینه های شرکتها در اصلاحیه‌ها نسبت به بودجه مصوب بابت خرید وسایط نقلیه سواری و لوازم اداری.

اسلاید 8 :

7-عضویت اشخاص حقیقی در هیات مدیره بیش از یک شرکت دولتی در صورتی مجاز است که تنها از یک شرکت حق الزحمه دریافت نمایند. اشخاص حقیقی که از سوی دستگاه‌های اجرایی متناسب با میزان سهام آن‌ها در شرکت‌ها به عنوان عضو هیات مدیره معرفی می‌شوند نیز مشمول این حکم هستند.

اسلاید 9 :

8- شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مجازند، ضمن رعایت جزء «س» بند(2) و اجزاء «د»و «هـ»بند (7) قانون ، پاداش عملکرد سالانه مدیر عامل و اعضای هیات مدیره و کارکنان شرکت های دولتی موضوع جزء «الف» بند (7) قانون را با توجه به میزان نقش و اثرگذاری آنها در بهبود عملکرد شرکت و ارتقاء بهره وری با تصویب مجمع عمومی و با رعایت قوانین ، حداکثر تا سقف یک ماه حقوق و مزایا پرداخت نماید مازاد بر آن تاسقف دو ماه پس از تصویب هیات وزیران بلامانع است.

اسلاید 10 :

9- کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور موظفند، پرداخت مستمری ماهانه مددجویان نیازمند تحت پوشش خود را به تفکیک تعداد خانوار بر اساس کد ملی سرپرست و اعضای تحت پوشش خانوار ، به تایید ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه های یاد شده برسانند وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف است فهرست یگانه‌ای از کلیه مستمری‌بگیران مذکور تهیه نماید به نحوی که پرداخت در نیمه دوم سال صرفاً بر اساس فهرست یگانه صورت پذیرد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید