بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 • مقدمه :
 • اگرنگاهی گذرا به معماری درطول تاريخ بشربيندازيم ارتباط تنگاتنگ طبيعت جانداروبی جان ومعماری راخواهيم ديد.چراكه معماري باالهام ازطبيعت سعی در هرچه بيشتر پايدارنمودن خودكرده واين ارتباط درطول صده های متعددی به گونه های متفاوتی نمودخود رادر معماری نشان داده است كه ازجمله می توان به تقليدفرمی موجودات زنده و يا استفاده ازنحوه همزيستی موجودات باطبيعت (اقليم و معماری )اشاره نمود،كه اين همزيستی توسط طرق مختلفی ازجمله تغييردربافت وفرم وهندسه موجودات صورت می گيرد. با اين توصيف اهميت ارتباط معماری وطبيعت هرچه بيشتر آشكارتر می گردد.ودراين مقاله سعی دركشف طرق اين ارتباط در معماری بيونيک و نحوه شكل گيری فرم های معماری با الهام از ساختارها وسازه های موجود درطبيعت شده است.

اسلاید 2 :

Bionic architecture

اسلاید 3 :

_واژه بیونیک:

 • بیونیک مشتق از کلمه‌ی آمریکائی Bionics (ترکیبی از بیولوژی و الکترونیک) به دانشی گفته می‌شود که برخی روندهای زیست شناسی را جهت استفاده های نظامی یا صنعتی مورد مطالعه قرار میدهد.
 • بيونيک در لغت نامه به معنای «زيستار شناختی» يا «بكارگيری اندامهای ساختگی طبيعت» است كه برای اولين بار اين واژه توسط دانشمند امريكایی بنام "جك. ای. استيل" در سال 1959 بكار برده شد، وي بيونيك را علم سيستمهايی كه شالوده و پايه تمامی سيستمهای زنده است، می ‌داند.

اسلاید 4 :

 • بطور كلی بيونيک و معماري بيونيک :
 • عبارت است از هنر به کار گرفتن دانش سیستمهای زنده برای حل مسائل فنی.به بیانی دیگر الهام یابی فنی از ساختمان ها, رفتارها و ارتباطات گوناگون عالم جانداران ,موضوع این علم است.

اسلاید 5 :

 • قرنهاست که بشر در رابطه تنگاتنگ با طبيعت به سر برده و براي توليد مايحتاج خود از آن الهام ميگيرد مانند پرواز پرندگان که هزاران سال رويا آفرين و الهام بخش طرحهاي بيشماري از ماشين هاي پرنده بوده است.
  يکي از اولين موارد استفاده از آفرينش هاي طبيعي در معماري, مربوط است به سال 1851 در ساختمان قصر بلورين در نمايشگاه لندن توسط جوزف پاکستون.
 • سیر تحول:
 • انسان برای الهام گرفتن همواره به جهان زنده پیرامونش نگریسته است.

اسلاید 6 :

بیو نیک چیست؟

 • واژه بیو نیک و نزدیکی آن به بیولوژی در ذهن ما این فکر را ایجاد می کند که این علم در ارتباط با موجودات زنده است. بیونیک علم سیستم هایی است که شالوده آنها سیستم های زنده هستند.
  در ابتدا بیونیک به بررسی ماشین هایی که براساس سیستم های زنده طراحی و ساخته شده بودند می پرداخت ؛ به عبارتی می توان گفت بیونیک هنر به کارگیری دانش سیستم های زنده در حل مسائل فنی است.

اسلاید 7 :

 • چكیده :
 • انسان از بدو پیدایش تاكنون در طبیعت به كندوكاو مشغول است، در طبیعتی كه همواره برای او ناشناخته و پر رمز و راز بوده است. زمانی او بتدریج از دل طبیعت واژه های تك+نو+لوژی را بیرون كشید وآنها را برای تركیب در ذهن خود پرواند و حاصل آنرا طی قرنها به زبانهای مختلف باز گو كرد، او روزی با یك كشف جدید حیرت دنیا را برانگیخت و روز با یك برخورد ناگهانی در افكار، اختراعی را آماده ثبت نمود و به این ترتیب تكنولوژی پا گرفت و تكامل نه فقط از مغز انسان بلكه در پیش چشمان او از طبیعتی كه خداوند در اختیارش گذاشته است میتراود.

اسلاید 8 :

 • امروز هر جا سخن از تكنولوژی به میان می آید، انواع ماشینها، كامپیوترها، ساختمانهای بزرگ، وسایل ارتباط جمعی و دیگر ابزار و آلات موجود در صنایع و نقش موثر آنها در اقتصاد و فرهنگ جامعه، در ذهن انسان تصویر می شود، طبیعی است كه این وسایل همان دستاوردهای تكنولوژی است كه پاسخگوی نیازهای اساسی برای انسان معاصر می‌باشند، امّا چنانچه به مسیر تكنولوژی بنگریم كم وبیش به منشاء برخی پدیده ها پی می بریم، به اینكه هر پدیده صنعتی و یا ساختمانی ازكدام الگوی زنده طبیعت الهام گرفته است، شاید در آن صورت تکنولوژی جلوتر از زمان گام بردارد، بنابر این لازم است ارتباطی با اصول منطقی و علمی بین سیستمهای ماشینی و سیستم‌های زنده پدیدار شود.
 • سالهاست که محققان در پی یافتن چنین ارتباطی هستند تا از طریق آن چگونگی شکل گرفتن سیستمهای مختلف زندگی را ارزیابی کنند، این محققان با تلفیق دو واژه «بیولوژی» و «تکنیک»، علم «بیونیک» را بنا نهاده‌اند.

اسلاید 9 :

 • «بیونیک» در واقع دانشی است که مسایل فنی را از راههای زیستی حل می‌کند، در بیونیک، تحقیق فقط به یک رشته خاص علمی محدود نمی‌شود، اگر چه خود بیونیک هنوز بعنوان یک علم نوپاست، امّا فعالیت بیونیکدانان را می‌توان در حوزه «علوم کاربردی» مطرح کرد که همچون رابطی پدیده‌های گوناگون را با الگوهای زنده مقایسه می‌کنند، بعبارتی دیگر برای هر پدیده، الگوی زنده‌ای می‌یابند.
 • علوم کاربردی شاخه هایی از علوم است که رشد و تکامل آنها در مرحله‌ای مانند طراحی، ساخت، ایجاد و تغییر باشد و این قسمت به بخش مهندسی اختصاص دارد، از آنجائی که مهندس نقش اصلی و اساسی در توسعه تکنولوژی دارد، فعالیت این بخش باید با تأمل و دقت نظر، به گونه‌ای که همگام با طبیعت باشد، هدایت شود، بنابراین بجاست اگر بگوئیم که همه راهها به طبیعت ختم می‌شود.

اسلاید 10 :

 • معماری بیونیک:
 • طی حدود 8/3 میلیارد سال از آفرینش زمین، طبیعت خود، تبدیل به طراح و معمار نهایی شده است، طی این مدت گیاهان و جانوران توانسته‌اند با تزئینات و طراحی‌های لازم بر مشکلات محیط زیست خود فائق آیند و انسان نیز در طول زندگی خود، همیشه سعی داشته برای ساخت و طراحی مکانها و وسایل مورد نیاز خود از طبیعت و محیط زیست اطراف خود الهام بگیرد،

  .بعنوان مثال’ساختمان بدن خفاش برای" لئونارد و داوینچی" ایده‌ای بود که بتواند ماشین پرنده را طراحی کند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید