بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

فصل 4

مفاهیم فناوری اطلاعات

مقدمه

بشر دوره های مختلفی را پشت سر گذاشته است از دوره کشاورزی گرفته تا دوره صنعتی و گذر از هر دوره به دوره بعدی در اثر تلاش انسان برای رفع محدودیت های خود بوده است . انسان در عصر صنعت نیز با محدودیت هایی مواجه گشته که بعضی از آن ها مولود صنعتی شدن و بعضی نیز به علت های دیگر بوده است . فناوری اطلاعات که زاده و مولود نوآوری در فناوری های عصر صنعت می باشد نوید بخش رفع محدودیت های پیشگفته است که در ادامه به چیستی آن پرداخته می شود.

اسلاید 2 :

زمینه های مرتبط با فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات زمینه ها و رشته های متعددی را در بر می گیرد که برخی از آن ها کاملاً نو از جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

*پایگاه های داده                *سیستم های مبتنی بر وب     *سیستم های عامل

*مدل سازی و شبیه سازی       *تجارت الکترونیکی          *پول الکترونیکی

*دورا عملیات             *روش های خبره و هوشمند         *مهندسی اینترنت

*شناسایی الگو             *افزارهای چند رسانه ای            *واقعیت مجازی

*دولت الکترونیکی        *توسعه محیط های مجازی   *دورا تولید ( دوار ساخت )

*دورا ربات

اسلاید 3 :

*مدیریت دانش

*مدیریت  الکترونیکی

*سازمان های مجازی     *دورا پزشکی          *دورا جراحی      *انتقال حس

*دورا کنترل              * نشر الکترونیکی      *کلاس های مجازی

*آزمایشگاه مجازی       *دانشگاه مجازی       *اقتصاد دیجیتالی

*محاسبات کوانتومی      *تفکر خلاق           *کتابخانه دیجیتال

*نظریه اطلاعات           *امنیت اطلاعات       *تمدن اطلاعات

*فرهنگ اطلاعات

اسلاید 4 :

انجمن فناوری اطلاعات آمریکا زمینه های کاری در فناوری اطلاعات(IT ) را در محدوده مطالعه ، طراحی ، توسعه ، پیاده سازی ، مدیریت و پشتیبانی از سیستم های مبتنی بر کامپیوتر تعریف می کند .

فناوری اطلاعات شامل دو مؤلفه است :

الف- فناوری

ب- اطلاعات

که در ادامه به تعریف آن ها پرداخته می شود.

اسلاید 5 :

فناوری ( تکنولوژی ) چیست ؟

همانطور که در فصل یک نیز بیان گردید برای فناوری تعاریف مختلفی ارایه شده است که به بعضی از آن ها در این قسمت اشاره می شود.

*فناوری مجموعه ای از فرایندها ، روشها ، فنون ، ابزار، تجهیزات ، ماشین آلات و مهارتهایی است که توسط آن ها کالایی ساخته شده یا خدمتی ارائه می گردد.

*فناوری عبارت است از کاربرد علوم در صنایع با استفاده از رویه ها و مطالعات منظم و جهت دار.

*علم با مطالعه طبیعت به بررسی رفتارهای طبیعی و فیزیکی پرداخته و بدنبال کشف پدیده ها است در حالیکه فناوری ، با به کار گیری ایده ها و دستاوردهای علمی ، خدمات و کالای مورد نیاز بشر را ارائه می کند.

اسلاید 6 :

*فناوری عامل تبدیل منابع طبیعی ، سرمایه و نیروی انسانی به کالا و خدمات است که عناصر متشکله یا ارکان آن عبارت است از : سخت افزار، انسان افزار یا نیروی انسانی متخصص ، فناوری متبلور در اسناد و مدارک یا اطلاعات ، سازمان ها یا نهاد افزار.

اسلاید 7 :

اطلاعات چیست؟

تعاریف متعددی از اطلاعات وجود دارد که بعضی تعاریف مبتنی بر معنا ( معنا شناختی ) و برخی دیگر از تعاریف مبتنی بر کمیت هستند. بعضی از این تعاریف عبارتند از :

مطابق تعریف واژه نامه ای – ال – ای اطلاعات عبارت است از تمام ایده ها ، واقعیت ها و کارهای خلاقانه ذهن که به صورت رسمی یا غیر رسمی و به هر حالتی ثبت ، منتشر و یا توزیع گردیده است که ممکن است به صورت مستند یا غیر مستند باشد . براساس استاندارد مارک اطلاعات مستند به یکی ازصور ذیل است.

اسلاید 8 :

*کتاب ها : مواد متنی که به صورت تک نگاشت می باشند.

*پیایندها : مواد متنی که به صورت منظم تکرار می شود مانند نشریت ادواری .

*نقشه ها : موارد جغرافیایی شبیه نقشه های مسطح یا کره ها

*فایل های کامپیوتری : که درکامپیوترها و نرم افزارهای مختلف استفاده می شود.

*موارد شنیداری و دیداری : شامل اطلاعات صوتی ، نوارهای کاست ، تصاویر و غیره .

* حالات ترکیبی : که به صورت ترکیبی از موارد فوق می باشد.

در تعریف مبتنی بر نظریه اطلاعات ، اطلاعات کمیتی اس که با بیت ها اندازه گیری شده و بر حسب احتمالات پدیدار شدن نمادها تعریف می شود. ( این تعریف به بار معنایی توجه ندارد)

 در فرهنگ انفورماتیک اطلاعات عبارت است از هر مجموعه ای ازعناصر دیجیتال حروفی یا نمادی که دارای مفهوم آشکار و مشخص بوده و می تواند در معرض پردازش اتوماتیک قرار گیرد.

اسلاید 9 :

مفهوم فناوری اطلاعات

با توجه به تعاریف فناوری و اطلاعات برای فناوری اطلاعات نیز تعاریف متعددی ارایه شده که در ادامه به بعضی از آنها اشاره می شود.

الف- فناوری اطلاعات تلفیقی از دستاوردهای مخابراتی ، روش ها و راهکارهای حل مسأله و توانایی راهبری با استفاده از دانش کامپیوتری است.

ب- فناوری اطلاعات شامل موضوعات مربوط به مباحث پیشرفته علوم و فناوری کامپیوتری ، طراحی کامپیوتری ، پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و کاربردهای آن است.

ج- فناوری اطلاعات تلفیقی از دانش سنتی کامپیوتر و فناوری ارتباطات به منظور ذخیره ، پردازش و تبادل هر گونه داده (اعم بر متن ، صوت ، تصویر و غیره ) است.

د- فناوری اطلاعات واژه ای کلی است که برای وسعت شنیدن به محصولات و خدمات الکترونیکی حاصل از نوآوری های مخابراتی و کامپیوتری استفاده می شود.

اسلاید 10 :

و- فناوری اطلاعات عبارت است از همه شکل های فناوری که برای ایجاد ، ذخیره سازی و استفاده از شکل های مختلف اطلاعات ، شامل : اطلاعات تجاری ، مکالمات صوتی ، تصاویر متحرک ، داده های چند رسانه ای و غیره به کار می رود.

تعریف جامع :

فناوری اطلاعات شاخه ای از فناوری است که استفاده از سخت افزار ، نرم افزار و شبکه افزار ، مطالعه و کاربرد داده و پردازش آن را در زمینه های : ذخیره سازی ، دستکاری ، انتقال ، مدیریت ، کنترل و داده آمایی خودکار امکان پذیر می سازد.

عبارت فناوری اطلاعات به کرات در زمینه های نو و جدید در معانی مختلف به کارمی رود. شاید بتوان گفت تنها توافقی که بر معنای آن وجود دارد آن است که فناوری اطلاعات موضوعی داغ است!

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید