دانلود فایل پاورپوینت مقایسه وظایف وتعهدات متصدی حمل ونقل در کنوانسیون روتردام و کنوانسیون هامبورگ

PowerPoint قابل ویرایش
9 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مقایسه وظایف وتعهدات متصدی حمل ونقل در کنوانسیون روتردام و کنوانسیون هامبورگ توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مقایسه وظایف وتعهدات متصدی حمل ونقل در کنوانسیون روتردام و کنوانسیون هامبورگ قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مقدمه

1-بیش از90%حمل ونقل کالاها از طریق کشتی است.

2-هیچ تعهدی به طور صریح درکنوانسیون هامبورگ نیست.

3-عدم ترجمه کنوانسیون روتردام تا حال

اسلاید 2 :

 
موارد مشترک دو کنوانسیون

1-تعریف متصدی

2- صدور بارنامه: (بند2ماده15هامبورگ)

3-مدت تعهد متصدی حمل ونقل

4-میزان تعهد به پرداخت درتاخیر تحویل که 2ونیم برابر کرایه بار تاخیر شده است

5- تعهدبه خسارت واقعی:

الف)درصورت ناشی بودن خسارت ازفعل یاترک فعلی که تعمدا وبه قصدواردآوردن خسارت انجام شود(بند1ماده8)

ب)اگرکالابرخلاف تصریح درقراردادبرحمل آن درزیرعرشه،عملاروی عرشه حمل شود(بند4ماده9)

6 - حرکت وسرعت معقول ومتعارف

اسلاید 3 :

موارد اختلافی کنوانسیون هامبورگ و روتردام

 کنوانسیون هامبورگ

1-رعایت اقدامات معقول درمراقبت ازکالا جهت احتراز از واقعه وعواقب آن(بند1ماده5)

2-متصدی حمل درصورتی مجاز به حمل کالابر روی عرشه است که:

الف)توافق بافرستنده

ب) طبق عرف حاکم برتجارت حمل کالابر روی عرشه مجاز باشد.

3-میزان تعهد به پرداخت

4-وظیفه متصدی برای مبرا شدن از مسئولیت:

الف)اثبات انجام اقدامات معقول مذکور در ماده5

ب) اثبات یکی ازمصونیتها

اسلاید 4 :

 

5- قابلیت دریانوردی

6- مدت تعهد به مقصد رساندن کالا (بند3ماده5)

7- ازبین رفتن تعهد به پرداخت خسارت درصورت:

الف)ناشی بودن خسارت از تدابیراتخاذ شده بر نجات افراد

ب)ناشی بودن خسارت ازتدابیر متعارف برای نجات اموال در دریا (بند6ماده5)

8- متعهد بودن به وظایف متصدی حمل ونقل ثانوی (بند1ماده10)

9- تعهد به گذاشتن تسهیلات دراختیارگیرنده درصورت وقوع خسارت برای بازرسی وباز شماری کالا(بند4ماده19)

10- مجازبودن تعهد به تعهدات سنگین تر ازتعهدات کنواسیون (بند2ماده23)

11-تعهد به عدم انحراف ازمسیر

اسلاید 5 :

کنوانسیون روتردام

1-وظیفه انجام مراقبتهای لازم(ماده14) (due diligence)  

در معیار مراقبتهای لازم بین حقوقدانان مورد اختلاف است 3نظریه مطرح شده

qتاییدعقلاء

qحقوقدانان آلمانی: مقصود از مراقبتهای لازم،مراقبت حرفه ای است.

qرجوع به عرف

توجه: این کنوانسیون انجام مراقبتهای لازم رابه طول سفردریایی توسعه داده است.

اسلاید 6 :

 

2- متصدی فقط درموارد ذیل می توان کالابرروی عرشه حمل کند:

vطبق مقررات الزامی باشد

vحمل درکانتینر یاوسیله نقلیه برای بارگیری روی عرشه صورت گرفته باشدوعرشه به تجهیزات ویژه ای برای این نوع بارگیری تجهیز شده باشد.

vحمل وی عرشه طبق قرارداد،عرف،روش متداول وشیوه تجاری مربوطه انجام گیرد.

3- میزان تعهد به پرداخت

4-وظیفه متصدی برای مبرا شدن از مسئولیت:

Øثابت کندکه علت یا یکی ازعلل موثردر خسارت به غفلت وی یا پیمانکار دست دوم وی،نمایندگان ومستخدمین وی مربوط نیست

Øاثبات وقوع خسارت به خاطر وقوع یکی ازمصونیتها

اسلاید 7 :

 

5- آماده کردن کشتی برای دریانوردی(قابلیت دریانوردی)(بند1ماده14)

6- تعهد به رساندن کالادر طول 2ماه یش بینی نشده است.

7- لزوم دقت واحتیاط دردریافت،بارگیری،کنترل،چیدن،نگهداری،مراقبت،تخلیه وتحویل(ماده13بند1)

8_بطور صحیح وشایسته خدمات دادن ومجهزکردن کشتی درتمام سفر(بندب ماده14)

9-آماده کردن وحفاظت انبارهاوهمه قسمتهای کشتی که کالاها حمل می شوند(بندج ماده14)

اسلاید 8 :

 

1-اعلائی فرد،محمد،حقوق دریایی(حمل ونقل بین المللی دریایی). تهران: نخل دانش) 1387(

2-صفارزاده،محمود،عزیزآبادی ،ابراهیم،حمیدی،حمید،شهبا،محمدعلی(1385)حقوق حمل ونقل دریایی ،انتشارات :اسرار دانش

3-محمدزاده وادقانی،علیرضا(1381).مقاله مسئولیت متصدی حمل ونقل دریایی،مجله دانشکده حقوق دانشگاه تهران:شماره55

4-محمدزاده،علیرضا(1381)مقاله کنوانسیون1978 قواعدهامبورگ، ،مجله دانشکده حقوق دانشگاه تهران:شماره55

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 9 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله بررسی آخرین تحولات در زمینه کاربرد فناوری اطلاعات در صنعت حمل ونقل دریایی با تأکید بر جایگاه بنادر ایران در این حوزه ( نمونه موردی : بندر شهید رجایی )

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهفناوری اطلاعات در بسیاری از جنبههای زندگی بشر جایگاه خاصی پیدا کرده است، حمل و نقل دریایی نیز از این مقوله مستثنی نیست. به کارگیری دستاوردهای فناوری اطلاعات در کشورهای مختلف نیازمند سرمایهگذاری زیربنایی است به همین دلیل، توفیق فناوری اطلاعات در حمل و نقل دریایی در جوامع در حال توسعه، همچون ایران توجه دول ...

دانلود فایل پاورپوینت سمینار کنوانسیون های ( بین اللملی صیادی )

PowerPoint قابل ویرایش
41 صفحه
23700 تومان
  اسلاید 1 : International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping of Fishing Vessel Personnel, 1995 STCW-F 1995 كنوانسيون بين اللملي استانداردهاي آموزشي، صدور گواهينامه و نگهباني جهت پرسنل شاغل بر روي شناورهاي ماهيگيري،      مصوب سال 1995 ميلادي تهيه كننده: شاهين تركپور، ر ...

دانلود فایل پاورپوینت جامع بررسی و ارزیابی راه آهن و حمل ونقل

PowerPoint قابل ویرایش
72 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : تاریخچه: - هدف هر جامعه سازمان یافته حمل ونقل ایمن و سریع انسان و کالا است. - تحولات اساسی در توسعه ی حمل و نقل : اختراع چرخ ، راه آهن و هواپیما - راه آهن به شکل امروزی : اوایل قرن 19 در معادن انگلیس اسلاید 2 : پیشتازان راه آهن امروزی: حرکت گاری ...

دانلود فایل پاورپوینت کاربرد IT در حمل‌ونقل

PowerPoint قابل ویرایش
43 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : کاربرد IT در حمل‌ونقل حمل‌ونقل(Transportation) تعریف: در معنی لغوی ”حمل“ به معنی برداشت و ”نقل“ به مفهوم جابجایی است. بر اساس تعریف، به تغییر مختصات جغرافیایی کالا، انسان و اطلاعات از یک نقطه(مبداء) به نقطه دیگر(مقصد)، حمل‌ونقل می‌گویند. حرکت یا حمل‌ونقل ب ...

دانلود فایل پاورپوینت مقایسه وظایف وتعهدات متصدی حمل ونقل در کنوانسیون روتردام و کنوانسیون هامبورگ

PowerPoint قابل ویرایش
9 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
  اسلاید 1 : مقدمه 1-بیش از90%حمل ونقل کالاها از طریق کشتی است. 2-هیچ تعهدی به طور صریح درکنوانسیون هامبورگ نیست. 3-عدم ترجمه کنوانسیون روتردام تا حال اسلاید 2 :   موارد مشترک دو کنوانسیون 1-تعریف متصدی 2- صدور بارنامه: (بند2ماده15هامبورگ) 3-مدت تعهد متصدی حمل ونقل 4-میزان تعهد به پرد ...

مقاله ارائه یک روش ارزیابی سریع خطرپذیری لرزهای برای سامانه های حمل ونقل برون شهری

word قابل ویرایش
37 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** ارائه یک روش ارزیابی سریع خطرپذیري لرزهاي براي سامانه هاي حمل ونقل برون شهري چکیده در این مقاله روشی برای ارزیابی سریع خطرپذیری لرزهای۱ سامانههای حملونقل جادهای برونشهری معرفی، و کـاربرد آن درمورد جاده های کشور ایران در محدودههای استانی ...

مقاله امکان سنجی استفاده از دوچرخه الکتریکی بعنوان یک جایگزین حمل ونقل خصوصی

word قابل ویرایش
17 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
امکان سنجی استفاده از دوچرخه الکتریکی بعنوان یک جایگزین حمل ونقل خصوصی چکیده: پیچیدگی جوامع امروزی و تعدد امور روزمره شهروندان بویژه در کلانشهرها، طبعا تمایل هر فرد بسوی شیوههای جدید حملونقلی که بتواند بازه گسترده تری از کارها را شامل گردد را در بردارد. در این میان شیوه ای که باعث ایجاد صرفه جویی در مسیر طی ...

مقاله کنوانسیون های حمل ونقل دریایی و بیمه

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
کنوانسیون های حمل ونقل دریایی و بیمه چکیده انتخاب بهترین و مناسبترین کنوانسیون و ارائه طرح بیمه جامع مسئولیت به منظور حمایت از متصدیان حمل ونقل ، صاحبان کالا از طریق . بررسی کنوانسیون های حمل و نقل دریایی از جمله کنوانسیون هامبورگ، لاهه وویزبی و... و مقایسه سقف تعهدات تعریف شده در این کنوانسیون ها برای متصد ...