دانلود فایل پاورپوینت مقایسه وظایف وتعهدات متصدی حمل ونقل در کنوانسیون روتردام و کنوانسیون هامبورگ

PowerPoint قابل ویرایش
9 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مقایسه وظایف وتعهدات متصدی حمل ونقل در کنوانسیون روتردام و کنوانسیون هامبورگ توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مقایسه وظایف وتعهدات متصدی حمل ونقل در کنوانسیون روتردام و کنوانسیون هامبورگ قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

 

اسلاید ۱ :

مقدمه

۱-بیش از۹۰%حمل ونقل کالاها از طریق کشتی است.

۲-هیچ تعهدی به طور صریح درکنوانسیون هامبورگ نیست.

۳-عدم ترجمه کنوانسیون روتردام تا حال

اسلاید ۲ :

 

موارد مشترک دو کنوانسیون

۱-تعریف متصدی

۲- صدور بارنامه: (بند۲ماده۱۵هامبورگ)

۳-مدت تعهد متصدی حمل ونقل

۴-میزان تعهد به پرداخت درتاخیر تحویل که ۲ونیم برابر کرایه بار تاخیر شده است

۵- تعهدبه خسارت واقعی:

الف)درصورت ناشی بودن خسارت ازفعل یاترک فعلی که تعمدا وبه قصدواردآوردن خسارت انجام شود(بند۱ماده۸)

ب)اگرکالابرخلاف تصریح درقراردادبرحمل آن درزیرعرشه،عملاروی عرشه حمل شود(بند۴ماده۹)

۶ – حرکت وسرعت معقول ومتعارف

اسلاید ۳ :

موارد اختلافی کنوانسیون هامبورگ و روتردام

 کنوانسیون هامبورگ

۱-رعایت اقدامات معقول درمراقبت ازکالا جهت احتراز از واقعه وعواقب آن(بند۱ماده۵)

۲-متصدی حمل درصورتی مجاز به حمل کالابر روی عرشه است که:

الف)توافق بافرستنده

ب) طبق عرف حاکم برتجارت حمل کالابر روی عرشه مجاز باشد.

۳-میزان تعهد به پرداخت

۴-وظیفه متصدی برای مبرا شدن از مسئولیت:

الف)اثبات انجام اقدامات معقول مذکور در ماده۵

ب) اثبات یکی ازمصونیتها

اسلاید ۴ :

 

۵- قابلیت دریانوردی

۶- مدت تعهد به مقصد رساندن کالا (بند۳ماده۵)

۷- ازبین رفتن تعهد به پرداخت خسارت درصورت:

الف)ناشی بودن خسارت از تدابیراتخاذ شده بر نجات افراد

ب)ناشی بودن خسارت ازتدابیر متعارف برای نجات اموال در دریا (بند۶ماده۵)

۸- متعهد بودن به وظایف متصدی حمل ونقل ثانوی (بند۱ماده۱۰)

۹- تعهد به گذاشتن تسهیلات دراختیارگیرنده درصورت وقوع خسارت برای بازرسی وباز شماری کالا(بند۴ماده۱۹)

۱۰- مجازبودن تعهد به تعهدات سنگین تر ازتعهدات کنواسیون (بند۲ماده۲۳)

۱۱-تعهد به عدم انحراف ازمسیر

اسلاید ۵ :

کنوانسیون روتردام

۱-وظیفه انجام مراقبتهای لازم(ماده۱۴) (due diligence)  

در معیار مراقبتهای لازم بین حقوقدانان مورد اختلاف است ۳نظریه مطرح شده

تاییدعقلاء

حقوقدانان آلمانی: مقصود از مراقبتهای لازم،مراقبت حرفه ای است.

رجوع به عرف

 

توجه: این کنوانسیون انجام مراقبتهای لازم رابه طول سفردریایی توسعه داده است.

اسلاید ۶ :

 

۲- متصدی فقط درموارد ذیل می توان کالابرروی عرشه حمل کند:

vطبق مقررات الزامی باشد

vحمل درکانتینر یاوسیله نقلیه برای بارگیری روی عرشه صورت گرفته باشدوعرشه به تجهیزات ویژه ای برای این نوع بارگیری تجهیز شده باشد.

vحمل وی عرشه طبق قرارداد،عرف،روش متداول وشیوه تجاری مربوطه انجام گیرد.

۳- میزان تعهد به پرداخت

۴-وظیفه متصدی برای مبرا شدن از مسئولیت:

ثابت کندکه علت یا یکی ازعلل موثردر خسارت به غفلت وی یا پیمانکار دست دوم وی،نمایندگان ومستخدمین وی مربوط نیست

اثبات وقوع خسارت به خاطر وقوع یکی ازمصونیتها

اسلاید ۷ :

 

۵- آماده کردن کشتی برای دریانوردی(قابلیت دریانوردی)(بند۱ماده۱۴)

۶- تعهد به رساندن کالادر طول ۲ماه یش بینی نشده است.

۷- لزوم دقت واحتیاط دردریافت،بارگیری،کنترل،چیدن،نگهداری،مراقبت،تخلیه وتحویل(ماده۱۳بند۱)

۸_بطور صحیح وشایسته خدمات دادن ومجهزکردن کشتی درتمام سفر(بندب ماده۱۴)

۹-آماده کردن وحفاظت انبارهاوهمه قسمتهای کشتی که کالاها حمل می شوند(بندج ماده۱۴)

 

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 9 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد