بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

Eكلیات پژوهش

(معرفی، سئوالات اصلی )

 

شناسایی وضع موجود

(بررسی هزینه های اجتماعی ناشی از مصرف سوخت در بخش حمل ونقل در شهرتهران)

 

روش كار و نتایج

(نظر سنجی به وسیله پرسشنامه)

( (تحلیل  هزینه -فایده  گسترش خطوط مترو)

 

نتیجه گیری

Eپیشنهادها

اسلاید 2 :

˜مقدمه:استفاده از منابع سوخت فسیلی در حمل ونقل برای جوامع دارای هزینه های اجتماعی و زیست محیطی می باشد، که این عامل جوامع را به سوی مدیریت درست انرژی راهنمایی می نماید. از طرفی با افزایش جمعیت و نیاز مردم برای استفاده از وسایل حمل ونقل، وجود یک سیستم حمل ونقل عمومی مطمئن، کارا، تمیز( از نظر سوخت مصرفی)، سریع، اقتصادی و با کمترین اثر مخرب زیست محیطی ضروری به نظر می رسد.

˜

˜هدف :هدف از پژوهش حاضر ارایه كاربرد های فرایند ‎ْ تحلیل هزینه فایده ْ در مورد انتخاب سیستم های حمل ونقل عمومی درون  شهری است. شناخت منافع اجتماعی و اقتصادی مترو كه بر سلامت و محیط زیست انسانی تاثیر می گذارد و مقایسه منافع  ناشی ازاجرای این سیستم  با هزینه این انتخاب، محور اصلی این پژوهش می باشد.

˜اهمیت بحث : ارزش و اهمیت این پژوهش زمانی روشن تر می شود که به هزینه های اجتماعی حمل ونقل و کمیابی انرژی در سطح جهان و ایران نگاه معنی داریاندخته شود.

˜فرضیه های اصلی پژوهش :

µخطوط مترو در حال حاضر مقدار قابل توجهی صرفه جوئی در مصرف سوخت فسیلی ایجاد می کند.

µبا گسترش خطوط مترو پتانسیل قابل توجهی در صرفه جوئی سوخت ایجاد می شود.

µبا توجه به طرحهای در دست بررسی حمل ونقل ریلی(مترو) در تهران از نظر نسبت فایده به هزینه قابلیت گسترش را دارا می باشد.

µگسترش مترو توانائی کاهش هزینه های اجتماعی ناشی از حمل ونقل را دارد.

اسلاید 3 :

* هزینه های ناشی از مصرف سوخت در حمل ونقل درون شهری (مستقیم و اجتماعی) چه چیز هستند؟

* مقدار صرفه جوئی حمل ونقل ریلی(مترو) در کاهش مصرف سوخت نسبت به دیگر وسایل حمل ونقل چقدر است؟

* استفاده از مترو توسط هر فرد به چه میزان در کاهش مصرف سوخت مؤثر است؟

* آثار اقتصادی دیگر مترو چیست؟

* سیستم حمل ونقل ریلی(مترو) در مقایسه با سیستم های حمل ونقل عمومی دیگر چگونه است؟

* استفاده و گسترش خطوط مترو در بلند مدت در راستای استراتژی توسعه پایدار توجیه پذیر است؟

اسلاید 4 :

×قیمت بنزین در ایران در مقایسه با دیگر کشورها بسیار پایین است. برای مثال بهای بنزین در کشور همسایه ما ترکیه حدود یک دلار برای هر لیتر است. بهای بنزین حتی در بسیاری از کشورهای تولید کننده نفت نیز بین 30 تا 60 سنت است.

×در سال 83 روزانه 13 میلیون لیتر بنزین در شهر تهران مصرف شده که با احتساب قیمت هر لیتر بنزین  2700ریال (بدون سوبسید ) در حدود 13000میلیارد ریال در سال هزینه این مقدار مصرف سوخت است كه از منابع ملی وجیب مردم پرداخت می شود. که با توجه با افزایش روبه رشد تعداد وسایل نقلیه در سال آینده این میزان به 16 میلیون لیتر در روز خواهد رسید.

× (منبع :شركت جامع مطالعات حمل ونقل ترافیك،1383)

اسلاید 5 :

× 65میلیارد ریال یارانه برای مصرف روزانه بنزین در کشور از سوی دولت پرداخت می شود که سالانه بالغ بر 3 میلیارد دلاریارانه بنزین می باشد. این رقم حدود 13 برابر کل بودجه حمل ونقل ریلی کشور می باشد.

× این واقعیت باعث شد كه واردات بنزین تا پایان سال 1383 به یک میلیارد و سیصد میلیون دلار معادل 11هزار و 700 میلیارد ریال در سال برای كشور كه در حدود 2340 میلیارد آن مربوط به تهران است، برسد.(منبع :سازمان بهینه سازی مصرف سوخت ،1384)

اسلاید 6 :

× هر روز به علت داشتن ترافیک سنگین و حتی راهبندان های طولانی مقدار قابل توجهی سوخت هدر می رود. حدود 51درصد از بنزین مصرفی خودرو های تهران در ترافیک سنگین معابر عمومی هدر می رود. برآورد در هر روز حدود6میلیون لیتر بنزین اضافی به علت نداشتن ترافیک روان در شهر تهران مصرف می شود. با احتساب قیمت هر لیتر بنزین (بدن سوبسید ) 2700 ریال برآورد می شود، مبلغ 6 هزار میلیارد ریال در سال به علت اتلاف بنزین در ترافیك از منابع ملی و شهروندان در شهر تهران هزینه می شود.

اسلاید 7 :

× جهت برآورد خسارتهای وارد بر سلامتی شهروندان تهرانی ناشی از آلودگی هوای آن در سه بخش علائم وشكایات(سمپتومها)، مرگ ومیر و بستریها، مجموع خسارتهای وارد بر سلامتی ناشی از آلودگی هوای تهران بزرگ به ازای افزایش هرواحد آلاینده بصورت روزانه برآورد شده است.كل خسارتهای سالانه باتوجه به پایین آوردن آلاینده ها به گونه ای كه حداكثر در 1% از روزهای سال سطح آلاینده از حد مجاز بالاتر رود براین اساس معادل 000/208/210/310/5 ریال در در حدود 5310میلیارد ریال در سال 1381 برآورد شده است.

×بدیهی است این رقم حد پایین یا حداقلی است كه برای اثرات وارد بر سلامتی آلودگی های تهران بزرگ در این تحقیق آورده شده است. چنانچه اثرات غیر مستقیم واثرات مزمن وطولانی مدت را نیز بتوان به این رقم افزود ،كل خسارتهای وارده به مراتب بیشتر خواهد شد.

×(منبع:کریم زادگان،حسن،ارزشگذاری روی آلودگی هوای تهران،1382 )

اسلاید 8 :

در این بخش به تحلیل هزینه- فایده سالیانه(سال 1383) خط یک متروی تهران پرداخته خواهد شد تا بررسی گردد ادامه کار و گسترش خطوط مترو از نظر اقتصادی قابل توجیه می باشد یا خیر.

فرآیند انجام یک تحلیل هزینه – فایده شامل مراحل زیر است:

مرحله اول:تعریف اهداف، حوزه پروژه و طول عمر

مرحله دوم:تعیین منافع و هزینه های پروژه

مرحله سوم:ارزشگذاری منافع و هزینه های پروژه

مرحله چهارم:محاسبه جریانهای نقدی تنزیل شده

مرحله پنجم:اظهار نظر نهایی

 

اسلاید 9 :

مرحله اول: تعریف اهداف، حوزه پروژه و طول عمر پروژه

هر پروژه ای باید یک هدف (یا اهداف) داشته که واضح و بدون ابهام باشد.

در مطالعه موردی مطرح شده، پروژه خط یك متروی تهران، اهداف پروژه بهبود ترافیک شهر تهران، کاهش آلودگی هوا، کاهش مصرف سوخت، کاهش زمان سفر و افزایش مطلوبیت سفر از طریق بهبود شاخص های کیفی برای شهروندان تهرانی می باشد.

اسلاید 10 :

مرحله دوم :تشخیص هزینه ها و منافع پروژه احداث یک خط مترو

هزینه ها

 

هزینه های پروژه مذکور شامل هزینه های سرمایه گذاری و هزینه های اجرا و نگهداری است.

هزینه های سرمایه گذاری شامل: ساختمان ایستگاهها، تونل، پست برق، تعمیرگاه و پایانه، رولینگ استاک (قطار و...) و تجهیزات ثابت است.

هزینه های اجرا و نگهداری شامل: دستمزدها و حقوق، تعمیر و نگهداری ایستگاهها، وسائط نقلیه، آب و برق، چاپ بلیط، بیمه ساختمان و تأسیسات، استهلاک قطارها و ساختمان، آموزش و ... است.

منافع

بدون گسترش سیستم مترو آلودگی هوای شهر، مصرف سوخت، ترافیک شهر تهران افزایش خواهد یافت و در دراز مدت هزینه های اجتماعی و اقتصادی شدیدی را به جامعه تحمیل خواهد کرد. بنابراین منافع اقتصادی حاصل از این پروژه را می توان به اجتناب از این هزینه ها نسبت داد.

منافع اقتصادی اولیه عبارتند از :

صرفه جوئی در مصرف سوخت

صرفه جوئی در زمان سفر

صرفه جوئی در هزینه های خسارت ناشی از آلودگی هوا

صرفه جوئی هزینه های ناشی از استهلاک و لوازم یدکی وسایل نقلیه شخصی

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید