بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

.1توجه به مراجع و استفاده از پاسخ های کوتاه

.2انعکاس محتوا

.3انعکاس احساسات

.4انعکاس محتوا و احساسات

.5شیوه های دیداری ، شنیداری و احساسی

.6طرح سوالات

.7خلاصه کردن

.8قاب گیری یا شکل دهی مجدد

.9مواجهه(رودر رویی)

10.مبارزه با عقاید و باورهای خودتخریب

اسلاید 2 :

.1توجه به مراجع و استفاده از پاسخ های کوتاه :

 • یک مشاور در درجه اول یک شنونده است ، مشاور با گوش دادن به آنچه مراجع می گوید قادر خواهد بود که به او کمک کند تا بر گم گشتگی و گیجی خود فائق آید .
 • بهترین راه برای نشان دادن توجه کامل به مراجع ، استفاده از پاسخ های کوتاه است .پاسخ کوتاه چیزی است که ما به طور غیر ارادی در بحثهای روزمره مان هنگامی که مجبور می شویم فقط به جای حرف زدن ، شنونده باشیم به کار می بریم .
 • مشاوره هنر گوش دادن سازنده است .

اسلاید 3 :

 • اگر پاسخ های کوتاه به طور مداوم به کار روند به عبارات نابهنگامی بدل شده و موجب انحراف مسیر گفتگو می گردند وبرعکس ، اگر به طور کافی استفاده نشود مراجع گمان می کند به او توجه کافی ندارید .
 • برای ایجاد یک رابطه محکم ، می توان آهنگ صحبت و لحن صدای خود را با آهنگ و لحن صدای مراجع هماهنگ کرد .
 • همراه کردن استفاده از پاسخ های کوتاه با رفتارهای غیر کلامی توسط مشاور به مراجع کمک می کند تا احساس کند واقعا به حرفهایش گوش داده شده است .
 • مشاور باید مراقب باشد که در طول جلسه مشاوره بدن خود را به سرعت حرکت ندهد ، زیرا این عمل موجب آشفتگی مراجع خواهد شد .

اسلاید 4 :

2.انعکاس محتوا :

*مشاور به کمک این روش به طور دقیق آنچه را که مراجع گفته است را دوباره برای خود او بازگو می نماید .

*مشاور نباید فقط آنچه را که مراجع گفته ، طوطی وار بیان کند بلکه در عوض می باید محتوای گفتار را بازگو نماید .

*مشاور سعی می کند تا عناصر سازنده اصلی از آنچه را که مراجع گفته است ، به دست آورده و آنها را منعکس کند .

*روش انعکاس محتوا به همراه پاسخ های کوتاه ، می تواند به طور موفقیت آمیزی درطول یک جلسه کامل مشاوره مورد استفاده قرار گیرد .

اسلاید 5 :

 • هیچ دو مشاوری از یک روش انعکاس محتوا استفاده نمی کنند ،هیچ یک جزئیات یکسانی را انتخاب نکرده و باور ندارند که تنها یک پاسخ به عنوان بهترین پاسخ باشد .
 • اهمیتی ندارد که پاسخ ها چه میزان کامل باشند ،آنچه مهم است این است که مشاور یک رابطه صمیمانه ، غمخوارانه ،اعتمادبرانگیز و واقعی ایجاد کرده که در آن واقعا خودش باشد .
 • مراجع با انجام این کار احساس می کند که حرفهایش شنیده شده اند و در مورد آنچه که گفته آگاه تر می شود .

اسلاید 6 :

3.انعکاس احساسات :

*انعکاس احساسات یکی از مهمترین مهارتهای خرد است .این مهارت از آن جهت شبیه انعکاس محتواست که شامل بازگرداندن اطلاعات بدست آمده از مراجع به خود اوست اما با انعکاس محتوا متفاوت هم هست زیرا این مهارت با احساسات هیجانی سروکار دارد .

* مراجعان غالبا سعی می کنند تااز شناسایی احساساتشان اجتناب کنند چرا که آنها می خواهند از دردی که همراه هیجانات نیرومندی مانند غم ،ناامیدی ،خشم و اضطراب است دوری کنند .آنها از این نکته غافل اند که اگر درتماس با احساساتشان باشند وآنها را به طور کامل تجربه کنند معمولا به سمت جلو پیش خواهند رفت و احساس بهتری خواهند داشت .

اسلاید 7 :

 • مشاور باید مراجع را تشویق کند تا هیجاناتش را تجربه کند ، یعنی غمگین باشد، گریه کند ،عصبانی شود و فریاد بکشد .این کار به آنها کمک می کند از هیجانات خالی شوند و پیشرفت کنند .
 • گاهی اوقات مراجع مستقیما به مشاور می گوید که چه احساسی دارد ولی در سایر موارد خود مشاور باید از خلال گوش دادن به صحبتهای مراجع و توجه به رفتارهای غیر کلامی او به احساس مراجع پی ببرد .
 • انعکاس احساس یکی از بهترین و شاید مهمترین مهارت مشاوره است .

اسلاید 8 :

4.انعکاس محتوا و احساسات :

*برای یک مشاور بهتر این است که از پاسخ های کوتاه استفاده کند تا در فرآیندهای داخلی مراجع دخالت نکند .جملات طولانی ؛مراجع را از آنچه در حال تجربه آن است دور می کند و او را از دنیای خودش بیرون آورده و وارد دنیای مشاور می کند .

***مثال :گفته مراجع :اخیرا کارجدیدی پیدا کرده ام که باکار قبلی متفاوت است رئیس با من خیلی خوب است ،اداره خوبی دارم و نمی توانم باور کنم که آنقدر خوشبختم .

پاسخ مشاور :شما واقعا نسبت به کار جدیدتان (انعکاس محتوا ) ، احساس خوشحالی می کنید (انعکاس احساس ).

اسلاید 9 :

5.شیوه های دیداری ، شنیداری و احساسی :

*سه شیوه تجربه جهان به کمک حواس ،شیوه جنبشی یا احساسی ،دیداری یا بصری و شنیداری یا سمعی است .

*مردم نه تنها جهان را به صورت های مختلف تجربه می کنند بلکه به شیوه های متفاوت فکر می کنند .اگر به حرفهای فردی گوش کنید وبه واژه هایی که استفاده می کند دقت کنید احتمالا برخی از کلیدهای اصلی شیوه ای را که به طور کلی در تفکرش استفاده می کند را خواهید یافت .

*یکی از راه هایی که مشاور می تواند به مراجع ملحق شود استفاده از زبان مشابه اوست .مثلا اگر مراجع به صورت دیداری صحبت می کند شما هم به عنوان مشاور باید از زبان دیداری استفاده کنید .

اسلاید 10 :

 • مثال های تمرینی :
 • گفته مراجع (1) : گویی سرنوشت رقم خورده هیچ راهی برای رهایی از این اوضاع نمی بینم .
 • پاسخ مشاور :چشم انداز واقعا بدی پیش رو دارید (پاسخ دیداری )
 • گفته مراجع (2) : در گذشته مادرم دائما از من ایراد می گرفت و من فقط باید به آنچه که او می گفت گوش می دادم
 • پاسخ مشاور :به نظر میرسد شما درباره آنچه مادرتان به شما می گفت به شک افتاده اید .(شیوه شنیداری )
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید