بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 • واژه هاي مهندس، هندسي و مهندسي در كاربردهاي صحيح و بسيار نزديك به مفهوم واقعي آن در معاني اي نظير طراح ، خلاق ، نوآور ، انديشمند ، مدير، مدبر ، چاره ساز ، شمارگر ، حسابدان، هندسه  دان و هوشمند به كار رفته است و در تصادف زماني مناسب با واژه هاي لاتين Engineer و Engineering به درستي  معادل است.

اسلاید 2 :

انواع دانشگاه ها

 • دانشگاه ها با توجه به دوره هايي كه ارائه مي دهند به دانشگاه هاي جامع و تخصصي تقسيم مي شوند.
 • دانشگاه هاي جامع: دانشگاه هايي هستند كه كليه رشته هاي علوم انساني، تجربي ، رياضي ، كشاورزي و هنر را ارائه مي دهند. مانند دانشگاه تهران، شهيدبهشتي، تبريز و ...
 • دانشگاه هاي تخصصي: دانشگاه هايي هستند كه صرفا“ رشته هاي يك گروه آموزشي را ارائه مي دهند. مانند: دانشگاه صنعتي اميركبير، صنعتي شريف، هنر و...

اسلاید 3 :

مفاهيم دروس دانشگاهي

 • 1. دروس دانشگاهي از لحاظ محتوي به دروس عمومي،پايه، اصلي و تخصصي تقسيم مي‌شوند.
 • الف) دروس عمومي‌: به منظور توسعه اطلاعات و معلومات عمومي‌دانشجويان عرضه مي‌شود و گذراندن‌ اين دروس براي كليه دانشجويان الزامي‌است.
 • ب(دروس پايه: به منظور تقويت بنيه علمي‌و‌ايجاد زمينه فعاليت براي پذيرش دروس اصلي و تخصصي ارائه مي‌شود.
 • ج( دروس اصلي: اساس و مبناي دروس تخصصي رشته را تشكيل مي‌دهد.
 • د( دروس تخصصي: به منظور افزايش توان علمي‌ و عملي دانشجو در رشته مربوطه تدريس مي‌گردد.
 • 2.دروس از نظر انتخاب به الزامي و اختياري تقسيم مي‌شوند
 • الف(دروس اجباري:مجموعه دروسي است كه گذراندن آنها در طول دوره براي دانشجو الزامي است و قابل تعويض نمي‌باشد.
 • ب(دروس اختياري: درس­هائي است كه در طول دوره براي دانشجو بصورت اختياري ارائه مي‌شود و دانشجو برحسب نياز و علاقه آن درس را اخذ مي‌كند.

اسلاید 4 :

دروس دانشگاهي

 • 3. دروس از نظر ارتباط با دروس ديگر به مستقل و وابسته تقسيم مي‌شوند:
 • الف(‌ دروس مستقل: دروسي است كه انتخاب و گذراندن آنها منوط به گذراندن درس ديگري نيست.
 • ب (دروس وابسته: دروسي است كه انتخاب و گذراندن آنها منوط به گذراندن درس پيشنياز آن يا اخذ همزمان درس همنياز آن است.
 • 4. دروس از نظر نحوه تدريس به نظري و عملي تقسيم مي‌شوند.
 • الف(دروس نظري: حاوي مجموعه دانشي است كه بصورت خطابه، كنفرانس، سمينار و بحث و گفتگو در کلاس ارائه مي­شود.
 • ب(دروس عملي: حاوي مجموعه مهارت‌هايي است كه گذراندن آنها نياز به عمليات كارگاهي و آزمايشگاهي دارد.

اسلاید 5 :

انتخاب واحد

 • هر دانشجو براي اخذ مدرك كارشناسي برحسب رشته انتخابي (گروه علوم انساني، هنر، تجربي، كشاورزي و رياضي) مي بايست تعداد130 الي 140 واحد درسي را بگذراند.
 • دانشجويان عزيز ، بايد با توجه به پيشنياز و همنيازهاي اعلام شده در شروع هر ترم بين 14 الي 20 واحد درسي انتخاب نمايند و در پايان ترم نمرات خود را در مقابل هر درس ثبت نمايند.

اسلاید 6 :

تعريف دانشجوي ممتاز ورودي

 • ممتاز ورودي: دانشجوي ممتاز دانشجويي است كه بر اساس ماده 1 آئين‌نامه تسهيلات آموزشي ويژه دانشجويان ممتاز از سوي سازمان سنجش معرفي مي‌گردد.
 • تبصره: دانشجوي ممتاز ورودي در صورت داشتن معدل کل كمتر از 16 در دو ترم اول و ترم‌هاي پس از آن, يا داشتن معدل کمتر از 15 در دو نيمسال از ليست دانشجويان ممتاز خارج مي‌گردد.

اسلاید 7 :

 • ممتاز دانشگاه: دانشجوي كه جزء دسته اول نبوده ولي معدل كل بالاي 17 داشته و معدل سه ترم از چهار ترم اول يا معدل دروس اختصاصي و پايه در هر ترم بالاي 17 بوده، و حداقل 60 واحد درسي گذرانده باشد.
 • ممتاز 10%: دانشجويان10% بالاي هر دانشکده که در سه ترم از چهار ترم اول جزء 10% اول هر دانشکده در هر گرايش بوده , و معدل کل آنها بالاي 15 باشد .
 • تبصره: اين دانشجويان در صورت کسب معدل کل زير 15 از ليست دانشجويان ممتاز خارج مي‌گردند.

اسلاید 8 :

تسهيلات اعطايي به دانشجويان ممتاز

 • اهداي کامپيوتر به رتبه‌هاي زير 100 کنکور سراسري
 • اهداي سکه به دانشجويان ممتاز ورودي معرفي شده از سوي سازمان سنجش
 • امکان تحصيل همزمان در دو رشته از پايان نيمسال چهارم
 • پرداخت کمک هزينه تحصيلي بلاعوض از نيمسال پنجم
 • امکان اخذ وام 3 برابر (ضروري-مسکن-ازدواج)
 • امکان اخذ 20 واحد از رشته ديگر مازاد بر دروس اصلي از پايان نيمسال چهارم
 • برگزاري کلاس زبان ويژه (انگليسي و فرانسه)
 • امکان اخذ تا 24 واحد در هر نيمسال
 • امکان تغيير رشته به جاي تحصيل همزمان در دو رشته
 • پرداخت حق ثبت نام کنفرانس‌هاي علمي خارجي براي ارائه مقاله
 • امکان اخذ دروس پايه ويژه دانشجويان المپيادي به صورت غيرحضوري
 • پذيرش دانشجويان ممتاز کارشناسي در مقطع کارشناسي‌ارشد بدون شرکت در آزمون ورودي حداکثر تا 10% ظرفيت کارشناسي ارشد در رشته/گرايش
 • پذيرش برگزيدگان جشنواره‌ها و مسابقات علمي بدون شرکت در آزمون ورودي کارشناسي‌ارشد

اسلاید 9 :

پذيرش دانشجويان ممتاز كارشناسي در مقطع كارشناسي ارشد بدون شركت در آزمون ورودي

 • در پايان سال سوم، دانشجويان ممتاز كه جزء 10% برتر دانشكده با معدل بالاي 16 و حداقل 105 واحد گذرانده هستند. تعيين و به دانشكده ها اعلام مي‌شوند.
 • تعداد پذيرفته شدگان بدون كنكور برابر با 10% ظرفيت كارشناسي ارشد هر رشته/گرايش مي‌باشد.
 • در صورت موافقت دانشكده با پذيرش دانشجويان برتر معرفي شده، اين دانشجويان پس از اتمام دوره كارشناسي در پايان نيمسال هشتم ( تا 15 شهريور ماه) و نيز كسب معدل بالاي 16 در واحدهاي گذرانده شده در سال چهارم، مي‌توانند بدون كنكور در مقطع كارشناسي ارشد ثبت نام كنند.

اسلاید 10 :

شوراي صنفي دانشكده ها

 • شوراي صنفي هر دانشكده برآمده از راي قاطبه دانشجويان دانشكده است، مسئول پيگيري و حل و فصل مشكلات صنفي دانشجويان مي‌باشد. از آنجا كه اين شورا همه ساله و با رأي اكثريت دانشجويان انتخاب مي‌شود، يكي از مهم‌ترين و تأثير گذارترين تشكلات دانشجويي است و اعضاي آن تمام تلاش خود را جهت ايجاد فضايي مناسب و آرام براي فعاليت‌هاي گوناگون دانشجويي خواهند داشت.
 • پيگيري وضعيت آموزشي و فضاي فيزيكي دانشكده و درخواست و پيگيري جهت ارتقاء سطح خدمات به دانشجويان و نيز برگزاري اردوهاي علمي و تفريحي از مهم‌ترين فعاليت‌هاي شوراي صنفي دانشكده ها مي‌باشد.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید