دانلود فایل پاورپوینت مورفولوژی و تشریح گیاهی

PowerPoint قابل ویرایش
185 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مورفولوژی و تشریح گیاهی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مورفولوژی و تشریح گیاهی قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

نگرشی‌ بر گروههای‌ اصلی‌ گیاهان

گیاه‌شناسانی‌ مانند تاختاجان‌  ، کران‌ کویست‌  ، دالجرن‌  ، و ویتاکر(۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰) گیاهان‌ پریاخته‌ای‌ را بر اساس‌ تشکیل‌ سیستم‌ آوندی‌ در گیاهان‌ عالی‌ و عدم‌ وجود آن‌ در گیاهان‌ خشکی‌ ابتدایی‌ به‌ دو گروه‌ اصلی‌ : گیاهان‌ غیرآوندی‌ و گیاهان‌ آوندی‌ تقسیم‌ می‌کنند.

اسلاید ۲ :

گیاهان‌ غیرآوندی‌

این‌ گیاهان‌ فاقد بافتهای‌ آوندی‌ تمایز یافته‌اند و به‌ عبارت‌ دیگر، یاخته‌های‌ تخصیص‌ یافته‌ای‌ جهت‌ انتقال‌ غذا، آب‌ و ترکیبات‌ کانی‌ ندارند.

 

اسلاید ۳ :

بریوفیتها

بریوفیتها نخستین‌ گیاهان‌ خشکی‌ فتوتوتروف‌ هستند که‌ فاقد ریشه‌ و بافتهای‌ حقیقی‌ هادی‌ یا نگاهدارنده‌اند، در این‌ گیاهان‌، ریزوئیدها نقش‌ ریشه‌ را ایفا می‌کنند تکثیر آنها به‌ وسیله‌ هاگ‌ صورت‌ می‌گیرد. خزه‌ها آشناترین‌ بریوفیتها هستند که‌ ساقه‌ برگ‌ مانند کوتاه‌ دارند و در مکانهای‌ سایه‌دار و مرطوب‌ همانند کنار مرداب‌ها و چشمه‌ها و روی‌ تنه‌ درختان‌ و سنگها یا خاک‌ سایبان‌دار دیده‌ می‌شوند.

اسلاید ۴ :

گیاهان‌ آوندی‌

گیاهان‌ آوندی‌ دارای‌ سیستم‌ هدایتی‌ برای‌ انتقال‌ آب‌ و فراورده‌های‌ فتوسنتزی‌ هستند. در گیاهان‌ آوندی‌ معمولاً اندامهایی‌ چون‌ ریشه‌، ساقه‌ و برگ‌ وجود دارند و معمولاً بافتهای‌ مستحکم‌ جهت‌ حفاظت‌ مکانیکی‌ در آنها دیده‌ می‌شوند. گیاهان‌ آوندی‌ به‌ علّت‌ این‌ ویژگیها قادر به‌ زیستن‌ در خشکی‌ هستند. بیشتر گیاهان‌ خشکی‌ که‌ به‌ گیاهان‌ آوندی‌ تعلق‌ دارند، از گیاهان‌ عالی‌ به‌ شمار می‌روند. اغلب‌ گیاهان‌ آوندی‌ فتواتوتروف‌اند. اما بعضی‌ از آنها گندروی‌   یا انگل‌   هستند.

اسلاید ۵ :

تقسیم‌بندی‌ گیاهان‌ آوندی‌ به‌ صورت‌ زیر است:

-بریوفیتها   

-پسیلوفیتها 

-لیکوپودیوفیتها 

– اکوئیزتوفیتها   

-پلی‌پودیوفیتها 

-سیکادوفیتها 

-ژنکگوفیتها 

– کونیفروفیتها  ‌

گنتوفیتها     

-ماگنولیوفیتها 

 

اسلاید ۶ :

نهانزادان‌ آوندی‌

گیاهانی‌ واجد ریشه‌، ساقه‌ و برگ‌اند که‌ در اندامهای‌ آنها بافت‌ هادی‌، مانند چوب‌ و آبکش‌، دیده‌ می‌شود. نهانزادان‌ آوندی‌ شامل‌ چهارشاخه‌ پسیلوفیتها، لیکوپودیوفیتها (پنجه‌ گرگیان‌)، اکوئیزتوفیتها (دم‌ اسبیان‌) و پلی‌ پودیوفیتها (سرخسها) هستند.

اسلاید ۷ :

شاخه‌ پسیلوفیتها

پسیلوفیتها ساده‌ترین‌ گیاهان‌ آوندی‌اند. فقط‌ دو نجس‌ از این‌ گیاهان‌ (پسیلوتوم‌   و تمسیپتریس‌  ) هنوز یافت‌ می‌شوند. پسیلوتوم‌ به‌ عنوان‌ گیاه‌ گلدانی‌ در گلخانه‌های‌ باغ‌ گیاه‌شناسی‌ فراوان‌ دیده‌ می‌شود این‌ گیاه‌ دارای‌ ساقه‌ ساده‌ دوشاخه‌ای‌ زواید کوچک‌ فلس‌ مانند بر روی‌ ساقه‌ و ریزوئید به‌ جای‌ ریشه‌ است‌.

اسلاید ۸ :

شاخه‌ لیکوپودیوفیتها (پنجه‌ گرگیان‌)

دوشاخه‌ پنجه‌ گرگیان‌ و دم‌ اسبیان‌ زمانی‌ به‌ صورت‌ درختهای‌ بزرگ‌ مهمترین‌ پوشش‌ گیاهی‌ زمین‌ را تشکیل‌ می‌دادند. شاخه‌ پنجه‌ گرگیان‌ شامل‌ پنج‌ جنس‌ است.‌ تشخیص‌ پنجه‌ گرگیان‌ از گروههای‌ دیگر گیاهان‌ آوندی‌ با توجه‌ به‌ ویژگیهای‌ زیر بسیار ساده‌ است‌: دارا بودن‌ اندام‌ تولید مثلی‌ مخروط‌ مانند، دستگاه‌ آوندی‌، برگهایی‌ که‌ فقط‌ یک‌ رگبرگ‌ دارند و اتصال‌ برگ‌ به‌ ساقه‌ بدون‌ ایجاد شکاف‌ در بافتهای‌ آوندی‌ ساقه‌.

اسلاید ۹ :

شاخه‌ اکوئیزتوفیتها (دم‌ اسبیان‌)

دم‌ اسب‌ که‌ تنها جنس‌ از شاخه‌ دم‌ اسبیان‌ است.‌ ساقه‌ای‌ توخالی‌ و بندبند دارد. پیرامون‌ بندهای‌ آن‌ برگهای‌ کوچک‌ فلس‌ مانند قرار دارند. هاگها یا یاخته‌های‌ جنسی‌ این‌ گیاه‌ درون‌ اندامهای‌ مخروطی‌ شکل‌ ویژه‌ای‌ واقع‌ در نوک‌ ساقه‌های‌ ایستاده‌ جای‌ دارند.

اسلاید ۱۰ :

شاخه‌ پلی‌پودیوفیتها (سرخسها)

سرخسها آخرین‌ شاخه‌ گیاهان‌ آوندی‌ بدون‌ دانه‌اند. سرخسهای‌ کنونی‌ عموماً گیاهانی‌ کوچک‌اند. برگهای‌ این‌ گیاهان‌ بریدگیهای‌ عمیق‌ دارند و از انتها باز می‌شوند. تولید مثل‌ آنها به‌ وسیل‌ هاگ‌ صورت‌ می‌گیرد. هاگها درون‌ هاگدان‌ جای‌ دارند. هاگدانها در بیشتر سرخسها به‌ صورت‌ گروههایی‌ به‌ نام‌ هاگینه‌ (سور  ) به‌ شکل‌ لکه‌هایی‌ مدور در سطح‌ زیرین‌ برگها گرد آمده‌اند اما در برخی‌ از انواع‌ آنها منفردند و یا در حاشیه‌ برگها تشکیل‌ می‌شوند.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 185 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد