دانلود فایل پاورپوینت مورفولوژی و تشریح گیاهی

PowerPoint قابل ویرایش
185 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مورفولوژی و تشریح گیاهی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مورفولوژی و تشریح گیاهی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

نگرشي‌ بر گروههاي‌ اصلي‌ گياهان

گياه‌شناساني‌ مانند تاختاجان‌  ، كران‌ كويست‌  ، دالجرن‌  ، و ويتاكر(1975 تا 1990) گياهان‌ پرياخته‌اي‌ را بر اساس‌ تشكيل‌ سيستم‌ آوندي‌ در گياهان‌ عالي‌ و عدم‌ وجود آن‌ در گياهان‌ خشكي‌ ابتدايي‌ به‌ دو گروه‌ اصلي‌ : گياهان‌ غيرآوندي‌ و گياهان‌ آوندي‌ تقسيم‌ مي‌كنند.

اسلاید 2 :

گياهان‌ غيرآوندي‌

اين‌ گياهان‌ فاقد بافتهاي‌ آوندي‌ تمايز يافته‌اند و به‌ عبارت‌ ديگر، ياخته‌هاي‌ تخصيص‌ يافته‌اي‌ جهت‌ انتقال‌ غذا، آب‌ و تركيبات‌ كاني‌ ندارند.

 

اسلاید 3 :

بريوفيتها

بريوفيتها نخستين‌ گياهان‌ خشكي‌ فتوتوتروف‌ هستند كه‌ فاقد ريشه‌ و بافتهاي‌ حقيقي‌ هادي‌ يا نگاهدارنده‌اند، در اين‌ گياهان‌، ريزوئيدها نقش‌ ريشه‌ را ايفا مي‌كنند تكثير آنها به‌ وسيلة‌ هاگ‌ صورت‌ مي‌گيرد. خزه‌ها آشناترين‌ بريوفيتها هستند كه‌ ساقه‌ برگ‌ مانند كوتاه‌ دارند و در مكانهاي‌ سايه‌دار و مرطوب‌ همانند كنار مرداب‌ها و چشمه‌ها و روي‌ تنة‌ درختان‌ و سنگها يا خاك‌ سايبان‌دار ديده‌ مي‌شوند.

اسلاید 4 :

گياهان‌ آوندي‌

گياهان‌ آوندي‌ داراي‌ سيستم‌ هدايتي‌ براي‌ انتقال‌ آب‌ و فراورده‌هاي‌ فتوسنتزي‌ هستند. در گياهان‌ آوندي‌ معمولاً اندامهايي‌ چون‌ ريشه‌، ساقه‌ و برگ‌ وجود دارند و معمولاً بافتهاي‌ مستحكم‌ جهت‌ حفاظت‌ مكانيكي‌ در آنها ديده‌ مي‌شوند. گياهان‌ آوندي‌ به‌ علّت‌ اين‌ ويژگيها قادر به‌ زيستن‌ در خشكي‌ هستند. بيشتر گياهان‌ خشكي‌ كه‌ به‌ گياهان‌ آوندي‌ تعلق‌ دارند، از گياهان‌ عالي‌ به‌ شمار مي‌روند. اغلب‌ گياهان‌ آوندي‌ فتواتوتروف‌اند. اما بعضي‌ از آنها گندروي‌   يا انگل‌   هستند.

اسلاید 5 :

تقسيم‌بندي‌ گياهان‌ آوندي‌ به‌ صورت‌ زير است:

-بريوفيتها   

-پسيلوفيتها 

-ليكوپوديوفيتها 

- اكوئيزتوفيتها   

-پلي‌پوديوفيتها 

-سيكادوفيتها 

-ژنكگوفيتها 

- كونيفروفيتها  ‌

گنتوفيتها     

-ماگنوليوفيتها 

 

اسلاید 6 :

نهانزادان‌ آوندي‌

گياهاني‌ واجد ريشه‌، ساقه‌ و برگ‌اند كه‌ در اندامهاي‌ آنها بافت‌ هادي‌، مانند چوب‌ و آبكش‌، ديده‌ مي‌شود. نهانزادان‌ آوندي‌ شامل‌ چهارشاخه‌ پسيلوفيتها، ليكوپوديوفيتها (پنجه‌ گرگيان‌)، اكوئيزتوفيتها (دم‌ اسبيان‌) و پلي‌ پوديوفيتها (سرخسها) هستند.

اسلاید 7 :

شاخة‌ پسيلوفيتها

پسيلوفيتها ساده‌ترين‌ گياهان‌ آوندي‌اند. فقط‌ دو نجس‌ از اين‌ گياهان‌ (پسيلوتوم‌   و تمسيپتريس‌  ) هنوز يافت‌ مي‌شوند. پسيلوتوم‌ به‌ عنوان‌ گياه‌ گلداني‌ در گلخانه‌هاي‌ باغ‌ گياه‌شناسي‌ فراوان‌ ديده‌ مي‌شود اين‌ گياه‌ داراي‌ ساقه‌ ساده‌ دوشاخه‌اي‌ زوايد كوچك‌ فلس‌ مانند بر روي‌ ساقه‌ و ريزوئيد به‌ جاي‌ ريشه‌ است‌.

اسلاید 8 :

شاخة‌ ليكوپوديوفيتها (پنجه‌ گرگيان‌)

دوشاخه‌ پنجه‌ گرگيان‌ و دم‌ اسبيان‌ زماني‌ به‌ صورت‌ درختهاي‌ بزرگ‌ مهمترين‌ پوشش‌ گياهي‌ زمين‌ را تشكيل‌ مي‌دادند. شاخه‌ پنجه‌ گرگيان‌ شامل‌ پنج‌ جنس‌ است.‌ تشخيص‌ پنجه‌ گرگيان‌ از گروههاي‌ ديگر گياهان‌ آوندي‌ با توجه‌ به‌ ويژگيهاي‌ زير بسيار ساده‌ است‌: دارا بودن‌ اندام‌ توليد مثلي‌ مخروط‌ مانند، دستگاه‌ آوندي‌، برگهايي‌ كه‌ فقط‌ يك‌ رگبرگ‌ دارند و اتصال‌ برگ‌ به‌ ساقه‌ بدون‌ ايجاد شكاف‌ در بافتهاي‌ آوندي‌ ساقه‌.

اسلاید 9 :

شاخه‌ اكوئيزتوفيتها (دم‌ اسبيان‌)

دم‌ اسب‌ كه‌ تنها جنس‌ از شاخه‌ دم‌ اسبيان‌ است.‌ ساقه‌اي‌ توخالي‌ و بندبند دارد. پيرامون‌ بندهاي‌ آن‌ برگهاي‌ كوچك‌ فلس‌ مانند قرار دارند. هاگها يا ياخته‌هاي‌ جنسي‌ اين‌ گياه‌ درون‌ اندامهاي‌ مخروطي‌ شكل‌ ويژه‌اي‌ واقع‌ در نوك‌ ساقه‌هاي‌ ايستاده‌ جاي‌ دارند.

اسلاید 10 :

شاخه‌ پلي‌پوديوفيتها (سرخسها)

سرخسها آخرين‌ شاخه‌ گياهان‌ آوندي‌ بدون‌ دانه‌اند. سرخسهاي‌ كنوني‌ عموماً گياهاني‌ كوچك‌اند. برگهاي‌ اين‌ گياهان‌ بريدگيهاي‌ عميق‌ دارند و از انتها باز مي‌شوند. توليد مثل‌ آنها به‌ وسيل‌ هاگ‌ صورت‌ مي‌گيرد. هاگها درون‌ هاگدان‌ جاي‌ دارند. هاگدانها در بيشتر سرخسها به‌ صورت‌ گروههايي‌ به‌ نام‌ هاگينه‌ (سور  ) به‌ شكل‌ لكه‌هايي‌ مدور در سطح‌ زيرين‌ برگها گرد آمده‌اند اما در برخي‌ از انواع‌ آنها منفردند و يا در حاشيه‌ برگها تشكيل‌ مي‌شوند.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 185 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

مقاله در مورد محیط کشت مورد استفاده درکشت بافت گیاهی

word قابل ویرایش
21 صفحه
18700 تومان
محیط کشت مورد استفاده درکشت بافت گیاهیترکیب محیط کشت مورد استفاده در کشت بافت گیاهی مهمترین کلیدی در کشت موفقیت آمیز سلسولها و بافت های گیاهی است. لذا محیط کشت بالینی دارای مواد غیر آلی و آلی دقیقاً تعریف شده باشد و ویژگی های زیر را نیز داشته باشد: 1 ) مواد غذایی لازم برای زنده ماندن سلولها، بفت ها و اندامها ...

گزارش کارآموزی مطالعاتی پراکنده در مورد حشره‌شناسی ، کشاورزی و آفات گیاهی به انضمام UAV ، GPS و GIS

word قابل ویرایش
110 صفحه
34700 تومان
«مقدمه» آدمي از سپيده دم ظهور بر اين كره خاكي و از آن هنگام كه دوران شكارگري دانه‌ها و ميوه‌ها را پشت سر گذاشت و براي تهيه غذاي كافي به كشاورزي پرداخت، همواره درگير نبردي بي‌امان با عواملي بوده است كه بعضي تندرستي و بقاي او را با ايجاد بيماري‌هاي گوناگون به چالش طلبيده اند و برخي با نابودسازي قوت و غذاي او قح ...

مقاله در مورد هورمون گیاهی مایوسل

word قابل ویرایش
25 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
هورمون گیاهی مایوسلفلات و هورمون گیاهی سی سی سی (سایکوسل)مقدمه- افزایش محصولات کشاورزی در دوران کنونی بیشتر مدیون مصرف زیاد توکود و به کار بردن روشهای بهتر جهت کنترل علف های هرز ، آفات و بیماریهاست : ولی امکان دارد در آینده با کنترل رشد در اثر بکار بردن هورمون های گیاهی سبب افزایش محصولات گردد. یک علت برای وا ...

دانلود مقاله بیماری های گیاهی

word قابل ویرایش
86 صفحه
28700 تومان
بیماری های گیاهیپوسيدگي بذر ، مرگ گياهچه و پوسيدگي ريشه به وسيله پي تيومPythium Seed Rot, Damping – off, and Root Rot اهميت و پراكندگي: بيماري دامپينگ آف گياهچه در سراسر دنيا گسترش دارد. اين بيماري در خاك دشتها و جنگلها، در آب و هواي استوائي معتدل و تقريباً در تمام گلخانه‌ها وجود دارد. اين بيماري به بذرها ، گ ...

دانلود مقاله عوامل بیماری زا و بیماریهای مهم گیاهی در ایران

word قابل ویرایش
71 صفحه
27700 تومان
عوامل بیماری زا و بیماریهای مهم گیاهی در ایرانزنگ سياه گندمPuccinia graminis persoon f.sp.tritici Eriks & Henn زنگ يا زنگ ساقه گندم كه به انگليسي Black rust = Stem rust گفته مس‌شود، در ايران بعد از زنگ زرد در درجه دوم اهميت قرار دارد. در صورتي كه در كشورهاي اروپائي و آمريكا زنگ سياه بيش از زنگ زرد حائز اه ...

دانلود فایل پاورپوینت مورفولوژی گیاهی رشته زیست شناسی

PowerPoint قابل ویرایش
197 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : جایگاه درس  : درس تشريح و مورفولوژي گياهي از دروس تخصصی مشترک رشته زیست شناسی می‌باشد. اسلاید 2 : اهداف کلی : آشنایی با یکی از رده بندی های معتبر گیاهان و ویژگیهای مهم گروههای اصلی آنها اسلاید 3 : اهداف آموزشی جزئی: بیان اصول و معیارهای رده بندی گیاهی ...

دانلود فایل پاورپوینت مورفولوژی و تشریح گیاهی

PowerPoint قابل ویرایش
185 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : نگرشي‌ بر گروههاي‌ اصلي‌ گياهان گياه‌شناساني‌ مانند تاختاجان‌  ، كران‌ كويست‌  ، دالجرن‌  ، و ويتاكر(1975 تا 1990) گياهان‌ پرياخته‌اي‌ را بر اساس‌ تشكيل‌ سيستم‌ آوندي‌ در گياهان‌ عالي‌ و عدم‌ وجود آن‌ در گياهان‌ خشكي‌ ابتدايي‌ به‌ دو گروه‌ اصلي‌ : گياهان‌ غي ...

دانلود فایل پاورپوینت مورفولوژی و تشریح گیاهی

PowerPoint قابل ویرایش
185 صفحه
23700 تومان
  اسلاید 1 : نگرشي‌ بر گروههاي‌ اصلي‌ گياهان گياه‌شناساني‌ مانند تاختاجان‌  ، كران‌ كويست‌  ، دالجرن‌  ، و ويتاكر(1975 تا 1990) گياهان‌ پرياخته‌اي‌ را بر اساس‌ تشكيل‌ سيستم‌ آوندي‌ در گياهان‌ عالي‌ و عدم‌ وجود آن‌ در گياهان‌ خشكي‌ ابتدايي‌ به‌ دو گروه‌ اصلي‌ : گياهان‌ غيرآوندي‌ و گياهان‌ آوندي‌ تقسيم‌ مي‌ك ...