بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مقدمه 

با وارد شدن جهان به هزارة سوم پیشرفتهای چشمگیر صنعت، تکنولوژی، رقابت بی حد و مرز تشکیلات و سازمان، ادغام شرکتها، استفاده از منابع خارجی برای فرایندهای داخلی، لزوم بکارگیری کیفیت فراگیر و پیشرفت بسیار بالای فناوری، نیاز به استفاده از استعاره های جدید احساس می شود که در اینجا به چکیده ای از چندین نوع  نظریه های نوین درمدیریت آموزشی اشاره می گردد.

اسلاید 2 :

1) مدیرت پاداش:  

  مديريت پاداش برنحوه تهيه وطراحي برنامه ها توسط سازمان، به منظورمطمئن شدن از اينكه رفتارها وعملكردهاي موثركاركنان در تحقق اهداف سازمان مورد تقدير قرار مي گيرد، تمركز دارد. اصطلاح مديريت پاداش نشانگر اين است كه مزايا و منافعي كه به عنوان پاداش به كاركنان اعطا مي شود را مي توان مديريت كرد.

 

اسلاید 3 :

نظام پاداش دهی

nمتغیر دیگری که برای توانمندسازی کارکنان در سازمانها از جمله سازمانهای آموزشی، مهم می باشد نظام پاداش دهی مبتنی بر عملکرد است. برای توانمند کردن کارکنان در یک نظام پاداش دهی مناسب ؛ باید سهم هر فرد مشخص باشد. بعلاوه اگر نظام پاداش دهی بر عملکرد ابتکاری و غیر معمول مبتنی باشد احساس نیرومندی خودکارآمدی را در کارکنان تقویت می نماید. هدف از برقراری نظام پاداش، ایجاد انگیزه پیشرفت در فرد یا گروه در جهت بهسازی عملکرد آنهاست. معمولاً روش های مقداری پاداش دهی

اسلاید 4 :

بصورت پرداختهای مالی یا به صورت طرح های انگیزشی غیر مالی یا ترکیبی از هردو می باشند. رمزدن (1997) ضمن بر شمردن انواع پاداش ها می گوید که روش های کمی پاداش دهی، تعداد کمی از اعضای هیات علمی را بر می انگیزاند وشکل های دیگری از پاداش دهی مانند کسب اعتبارو شهرت از عوامل مهم انگیزشی هستند که بر عملکرد فرد تاثیرگذار است.

 

اسلاید 5 :

انواع پاداش:

-افزایش حقوق

- پاداشهای تشویقی

- تقسیم سود

- مالکیت سهام

-پاداش از طریق قدردانی

- پاداشهای ترکیبی

اسلاید 6 :

ویژگی های پاداش:

1- كافي و مناسب باشد.

2- منصفانه باشد: پرداخت پاداش به هر فرد بايستي به طور منصفانه و با توجه به تلاشها و مهارتهاي افراد صورت گيرد؛

3- متنوع باشد: تكرار يك پاداش از خاصيت انگيزشي آن مي كاهد؛

4- پاداش حتمي و قطعي باشد.

اسلاید 7 :

5- پاداش نبايد حد افراط و تفريط داشته باشد. بلكه با توجه به سطح عملكرد فرد و توان پرداختي سازمان تعيين گردد.

6- برانگيزاننده باشد، و بر نيروي كار براي كار اثربخش و كارآمد و بهبود عملكرد تاثير بگذارد؛

7- مورد قبول نيروي كار باشد. نيروي كار بايستي سيستم پاداش را درك كرده و آن را يك سيستم عقلايي بداند.

اسلاید 8 :

تاثیرمدیریت پاداش در سازمانهای آموزشی:

با تاکید بر اینکه هدف از برقراری نظام پاداش، ایجاد انگیزه پیشرفت در فرد یا گروه در جهت بهسازی عملکرد آنهاست، بنابراین در نظر داشتن آن در سازمانهای آموزشی می تواند در ایجاد انگیزه در افراد در خصوص کارآمد بودن، موثر باشد که بدین طریق می توان بهره وری سازمان را افزایش داد.

 

اسلاید 9 :

مدیریت قارچی:

   فلسفه ای از مدیریت معتقد بر این است که برای ایجاد انگیزش در کارکنان باید در تمام زمانها با آنها مانند قارچ رفتار شود و در تاریکی نگهداری شوند و با کود پوشیده شده و وقتی به اندازه کافی رشد می کنند، جدا شوند. این مدیریت بدون مشورت با کارکنان که تحت تاثیر تصمیمات هستند، تصمیم گیری می کنند و احتمالاً از نتیجه آن هیچ اطلاعی نمی دهند.

 

اسلاید 10 :

مدیریت قارچی یک تئوری مدیریتی است که :

مدیریت قارچی یک تئوری مدیریتی است که :

1- با نگهداشتن و حفظ کارمندان در تاریکی، هر از چند گاهی اطلاعات سوخته ای را به آنها می دهد

2- کارمندان را برای دستیابی به اطلاعات و تصمیمات سازنده، محدود می کند.

و یک سری اطلاعات ناقص، ناصحیح کاملاً مبالغه آمیز را در بین آنها پخش می کند.

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید