بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

استاد راهنما:
دکتر مجتبوی
  
                                 D.R   MOJTABAVI

گردآورندگان:

امیر عرب کوهستانی-سید فرشید نخلبندان

 

AMIR KUHESTA I  &  FARSHID AKHLBA DA

اسلاید 2 :

اولين حادثه استثنايي بعد از ورود اسلام

« بعد از ورود اسلام به ايران ، حادثه مشروطيت ، يک حادثه استثنايي است چون براي اولين بار اين فکر را که مملکت متعلق به مردم است و مردم هم حقي دارند و بايد خواست آنها هم بايد تاثيري داشته باشد ، مطرح کرد . »

« در طول سال هاي متمادي ، نهضت مشروطيت ، اولين حادثه استثنايي بعد از ورود اسلام است. البته در ورود اسلام فضا به کلي تغيير پيدا کرد اما خيلي زمان نگذشت که مجددا همان شيوه هاي استبدادي گذشته به شکل ديگري در کشور حاکم شد ليکن مشروطيت اين را شکست، بنابراين مشروطيت حادثه بسيار مهمي است . »

اسلاید 3 :

تاثیر مشروطه بر انقلاب اسلامی :

« ما انقلاب اسلامي را که يک حادثه عظيم تاريخي شکننده خيلي از بنيان هاي غلط کهن باقيمانده بود ، ديديم ، اما به اهميت حادثه مشروطيت توجه نکرديم ، يقينا اگر آن حادثه نبود، ما امروز نمي توانستيم چنين کاري را صورت بدهيم و اين  انقلاب به وجود نمي  آمد بنابراين حادثه مشروطيت خيلي مهم است . »

اسلاید 4 :

 الف ) عوامل انحراف از مشروطيت :

1 – کنار زدن علما:

 

« مثلا پيش از اين در کشور خود ما ، انقلاب مشروطيت بود . اما بعد از پيروزي ، هنگامي که علما را کنار زدند ، از مسير منحرف شد و مشروطيت به جايي رسيد که رضاخان قلدر به فردي که ضد همه آرمانهاي مشروطه خواهي بود ، به حکومت رسيد . »

اسلاید 5 :

2- عوامل انگلیس و روشنفکران:

« وقتي که جوش و خروش مردم ديده شد ، دولت انگستان که آن وقت در ايران نفوذ بسيار زيادي داشت، عواملي در ميان روشنفکران داشت البته در بين همان دلسوزان هم عده ايي از روشنفکرها بودند ، حق آنها نبايد ضايع بشود ، ليکن يک عده روشنفکر هم بودند که مزدور و خود فروخته بودند ! عوامل انگليس بودند انگليس اينها را ديد و نسخه ي خودش را به اينها القا کرد . مشروطه ، قالب و ترکيب حکومتي انگليس بود . اين روشنفکران به جاي اينکه دنبال دستگاه عدالت باشند و يک ترکيب ايراني و يک فرمول ايراني براي ايجاد عدالت به وجود بياورند ، مشروطيت را سر کار آوردند ، نتيجه چه شد ؟ نتيجه اين شد که اين نهضت عظيم مردم که پشت سر علما و به نام دين و با شعار دين خواهي بود ، بعد از مدت بسيار کوتاهي منتهي به اين شد که شيخ فضل الله نوري را که اين شهيد بزرگوار همين جا مدفون است در تهران به دار کشيدند ، بعد از اندکي سيد عبدالله بهبهاني را در خانه اش ترور کردند ، بعد از اندکي سيد محمد طباطبايي در انزوا و تنهايي از دنيا رفت . مشروطه را هم برگرداندند به همان شکلي که خودشان مي خواستند ! مشروطه‌اي که بالاخره منتهي شد به حکومت رضاخاني ! »

اسلاید 6 :

3 – انحراف از موازين ديني:

« ببينيد ازمشروطه تا پيروزي انقلاب اسلامي بر اثر انحراف از موازين ديني چه قدر ضرر کرديم، دهها سال اين کشور خسارت ديد، به خاطر اين که از اصول ديني انحراف حاصل شد. با اين که اساس مشروطيت بر پايه دين بنا شده بود، اما رعايت نشد و آن قضيه طراز اول مورد توجه قرار نگرفت، بعد هم با دين‌مخالفت شدوپديده هاي ‌ديني‌آن نظام‌مضمحل شد اما غیر دینی هایش تقویت گردید»

اسلاید 7 :

4 – اشتباه در تشخيص حق از باطل :

« ما چوب اشتباه حق و باطل را در طول تاريخ انبيا و در طول تاريخ اسلام بار ها خورده ايم ... لذا چه در مشروطه و چه در قضاياي قبل و بعد آن، ما ملت ايران چوب اشتباه حق و باطل را خورديم»

اسلاید 8 :

5- استعمار انگليس :

«نگاهي بيندازيم به 14 سال حرکت مشروطيت يعني از سال 1285 شمسي تا استبداد دوم يعني کودتاي سال 1299 . در آن زمان انگليسي ها که فعال مايشاء در قضيه مشروطيت و ما بعد مشروطيت بودند در دوره اوج نشاط تمدن و پيشرفت علمي و سياسي غربي ها و اروپايي قرار دارند، يعني يک حرکت پر نشاط اميدوار مهاجمي به همه دنيا دارند ، دوران استعمار در اين جا به اوج رسيده و همه جاي مناطق زر خيز عالم، تحت استعمار است و يکي از جاهايي که بايد تحت استعمار قرار بگيرد ، اين نقطه نفت خيز است . البته نقش نفت تازه وبه مرور براي غربي ها واضح مي شد و شايد در آن روز مهمتر ازنفت براي آنها ، مسئله ايجاد حائلي براي هندوستان بود ، چون هندوستان براي انگليسيها خيلي مهم بود و مناطق ايران و افغانستان مسائلي بودند که نگذارند روس تزاري به هندوستان دست پيدا کند . »

اسلاید 9 :

6 – روشنفکران قدرت طلب و درباري و نسخه های غربی:

« انگليسي ها آمدند و فرصت طلبانه بر اين موج مسلط شدند و آن را از صحن حضرت عبدالعظيم به سفارت انگليس هدايت کردند . بعد هم گفتند مشروطه ، مشروطه هم از نظر الهام دهندگان معلوم بود که معنايش چيست کساني هم که تحت تاثير اين ها بودند ، در درجه اول روشنفکرهاي غرب زده بودند که البته قدرت طلبي هم در آنها موثر بود ، يعني اين طور نبود که صرفا مي خواستند نسخه غربي مشروطيت در ايران تحقق پيدا کند . آنها مي خواستند در حکومت باشند ، کما اينکه براي اين کار تلاش هم کردند . پس کساني که به اينها ملحق شدند از قبيل تقي زاده و غير او مي خواستند در حکومت حضور داشته باشند. علاوه بر اين، عده اي از قدرتمندان و رجال حکومتي هم به تدريج وارد اين ماجرا شدند . بنابراين، حقيقت آنچه که در صحنه اتفاق مي افتاد، اين است . »

اسلاید 10 :

7 – هرج و مرج طلبي :

« در آن چهارده سال انگليس ها چه کار کردند ابتدا وقتي مطالبه عدالت خواهانه مشروطيت را حس کردند ، ماهرانه روي اين حرکت دست گذاشتند و آن را در اختيار گرفتند . از اولين اقدامات آنان نيز حذف جنبه ديني و ملي از اين حرکت بود سپس با استفاده از هرج و مرج که در ايران به وجود آمد زمينه را براي يک حکومت استبدادي مطلق يعني همان چيزي که مشروطه شد آن آمده بود فراهم کردند و در سال 1299 استبداد رضا خاني را سر کار آوردند، يعني چهارده سال طول کشيد تا جامعه استبدادي را که به وسيله نهضت ملي و اسلامي مردم در حال اضمحلال بود ، با مقدماتي که خودشان فراهم کرده بودند ، به يک جامعه استبدادي غير قابل اضمحلال تبديل کردند . »

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید