دانلود فایل پاورپوینت نقش شخصیت در تصمیم گیری

PowerPoint قابل ویرایش
11 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت نقش شخصیت در تصمیم گیری توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت نقش شخصیت در تصمیم گیری قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

نقش شخصیت در تصمیم گیری

تصمیم گیری چنان با خصوصیات روانی تصمیم گیرنده آمیخته است  که نمی توان یکی را بدون دیگری مطرح و مورد مطالعه قرار داد . عوامل و عناصر شخصیتی ازقبیل خلق و خوی ، هوش ، انرژی ، بینش و نگرش و احساسات مدیر ، همگی در تصمیماتی که او اتخاذ می نماید ، نقش موثر دارند . بنابر این از دیدگاه روانشناسی اجتماعی ، مطالعه فرایند تصمیم گیری می باید با در نظر گرفتن تمامی خصوصیات انسان تصمیم گیرنده انجام گیرد _ یعنی علاوه بر مسئولیت های رسمی و جایگاه مدیر در سلسله مراتب سازمانی به عنوان عوامل موثر در تصمیم گیری ، شخصیت و عناصر روانی تشکیل دهنده شخصیت او نیز باید در نظر گرفته شود

اسلاید ۲ :

nنظریه پردازان در زمینه تصمیم گیری همیشه سعی داشته اند در مدل های خود از دخالت شخصیت و ارزشهای خصوصی تصمیم گیرنده ر تصمیم گیریهای او جلو گیری کنند .ولی شخصیت تصمیم گیرنده ، ارزشها و ذهنیات او ، همیشه به عنوان یک عامل کلیدی مهم ، در تصمیم گیریهای او حضور فعال دارد

اسلاید ۳ :

میان انسانها تفاوتهای زیادی وجود دارند از جمله : تجربیات آنها یکی نیست ، در جه ریسک پذیری ( تمایل به ریسک یا گریز از ریسک ) در همه یکسان  نیست ، ایمنی ( آسایش فکری و جسمانی ) همان ارزش را برای همه ندارد و همه افراد به یک اندازه معاشرتی و اجتماعی نیستند . اهمیت وجود تفاوتهای فردی میان انسانها در این است که اطلاعات _ یعنی آنچه فرد براساس آن تصمیم می گیرد _ برحسب این تفاوتها تعبیر و تفسیر و فهمیده می شوند

اسلاید ۴ :

مدیری که توان ادراکی قوی دارد و در سطح ادراکی بالاتری عمل می کند ، مدیری است که در تصمیم گیریهای خود از اطلاعات بیشتری استفاده می نماید و توان پردازش اطلاعات بیشتری را دارد تا مدیری که در سطح ادراکی پائین تر عمل می کند . همچنین ، مدیری که از سطح ادراکی بالاتر وتواناتری برخوردار است احتمالا با دیدی بازتر به مسئله یا موقعیت می نگرد و می تواند راه حلهای ابتکاری و جدیدتری را پیشنهاد کند.

اسلاید ۵ :

طی بحثی جامع ، کتز وکان شخصیت تصمیم گیرنده و مکانیسم های روانی اندیشیدن را به عنوان عوامل زمینه ساز در تصمیم گیری مطرح می نمایند و معتقدند که اندیشه انسان و در نتیجه ، تصمیم گیری های او ، تابع مجموعه ای از عوامل مختلف است که مهمترین آنها به شرح زیر میباشد

۱) انسان و تصمیم گیریهای انسان تحت تاثیر موقعیت او در فضای اجتماعی است . هر انسان در فضا و زمان اجتماعی جا ومکانی دارد که این به  نوبه خود، معیار و ارزشهایی را که بر اساس آن قضاوت می نماید تعیین می کند

اسلاید ۶ :

۲) الگوگیری از گروههای برون سازمانی _ هنگامی که به دلایلی و یا به هر دلیلی ، مدیر برای فرد ( یا گروهی ) ارزش و احترام فوق العاده ای قائل است ، آن فرد الهام بخش مدیر می گردد

در الگوگیری ، خطر ” گزینش ادراکی ” وجود دارد یعنی الگو _ کسی که ما از او نظر می گیرم _ بندرت منبع و منشاء اصلی است . به عبارت دیگر ، الگو خود الگوهائی داشته است و آنچه ما از او به عنوان واقعیت می گیریم ، تعبیر تفسیراتی است که او از تعبیر و تفسیرات دیگران در باره وقایع و مسائل داشته است

اسلاید ۷ :

۳) نزدیک بینی _این تمایل در ما انسانها وجود دارد که آنچه الان وبلافاصله مطرح است ببینیم ( و دور اندیشی  نداشته باشیم ) آنچه محسوس است احساس کنیم ( و نسبت به آن از خود عکس العمل نشان دهیم ) آنچه  ظاهر امر است ، بچشم می خورد ، ببینیم

۴) ساده سازی علل سببی _ انسان غالبا ”خطی“ فکر می کند _ یعنی انسان معمولا یک توالی خاص و یک جانبه از عوامل عللی به سوی عوامل معمولی می بیند _ در حالی که این ساده سازی مکانیسم علت _ معمولی است و آنچه واقعا با آن روبرو هستیم ، بیشتر شبیه به دایره ای است که در آن علت و معلول ، اثر گذاری متقابل به روی یکدیگر دارند

اسلاید ۸ :

همان گونه نیز عقاید شخصی و ارزشهای خصوصی او را در تصمیم گیریهایش دخیل نمی دانستند . یعنی فرض بود که عقاید و ارزشهای خصوصی فرد ، در تصمیم گیریهای او در سازمان دخالتی ندارند و تصمیم گیری ، مستقل از آن انجام میگیرد .ولی امروزه مطالعه فرایند تصمیم گیری مسیری دیگری یافته است و علاوه بر تمایلات ،تمنیات، خواسته ها واهداف خصوصی فرد ، ارزشهای او نیز به عنوان یک عامل مهم در تصمیم گیریهای او شناخته و تایید شده است . حتی دیگر به درک مستقیم و شهودی به عنوان پایه و اساس قضاوت وتصمیم گیری نیز با سوء ظن و ناباوری نگریسته نمی شود

اسلاید ۹ :

  • قضاوت ارزشی ، به عنوان یکی از ارکان مهم در تصمیم گیری ، وارد فرایند تصمیم گیری می شود و به طور کلی ، قضاوت ارزشی یک فرد ، نظر وعقیده او درباره اولویت هاست

اسلاید ۱۰ :

برای هر فرد در زندگی ، هر وسیله و هدفی ، ارزشی دارد . با تشخیص این واقیت وبا تشخیص رابطه ای که میان وسیله و هدف وجود دارد ، دانشمندان علوم رفتاری دو نوع ارزش راشناسائی کرده اند

(۱ارزشهای واسطه ای

(۲ارزشهای پایانه

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 11 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد