بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

 • اگر امروز صبح سالم از خواب برخاستيد، قدر سلامتى خود را بدانيد زيرا يک ميليون نفر تا يک هفته ديگر زنده نخواهند بود.

اسلاید 2 :

 • اگر تاکنون از آسيب‌هاى،
  تنهايى در سلول زندان، عذاب شکنجه،

  يا گرسنگى در امان بوده‌ايد،

  وضعيت شما از وضعيت ٥٠٠ ميليون نفر در دنيا بهتر است.

اسلاید 3 :

 • اگر می‌توانيد بدون ترس از زندانى شدن يا مرگ، وارد مسجد (يا کليسا)یاهر مکان مذهبی شويد، وضع شما از ٣ ميليون نفر در دنيا بهتر است.

اسلاید 4 :

 • اگر در يخچال شما خوراکى و غذا وجود دارد،
  اگر کفش و لباس داريد،

  اگر سرپناهى داريد،
  در اين صورت شما از ٧٥٪ مردم جهان ثروتمندتر هستيد.

اسلاید 5 :

 • اگر در بانکى حساب داريد، و اگر در جيب‌تان پول داريد،

  شما به ٨٪ مردم دنيا که چنين شرايطى دارند تعلّق داريد

اسلاید 6 :

اگر شما اين نوشته را می‌خوانيد،
از سه خوشبختى بهره‌مند هستيد:

 
يک کسى به فکر شما بوده است.
 
شما به ٢٠٠ ميليون نفرى که قادر به خواندن نيستند تعلّق نداريد.
  و ... شما جزو ١٪ از مردم دنيا هستيد که کامپيوتر دارند.

اسلاید 7 :

 • به قول يکنفر:

  -
  طورى کار کنيد که انگار نيازى به پول نداريد،

  -
  طورى عشق بورزيد که انگار هرگز آزرده خاطر نشده‌ايد،

  -
  طورى آواز بخوانيد که انگار هيچکس صداى شما را نمی‌شنود،

  -
  و بالاخره طورى زندگى کنيد که انگار زمين، بهشت است.

 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید