دانلود فایل پاورپوینت واژگان بیرون از واژه‌نامه

PowerPoint قابل ویرایش
15 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت واژگان بیرون از واژه‌نامه توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت واژگان بیرون از واژه‌نامه قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

 • واژگان بیرون از واژه‌نامه
 • تشخیص واژگان بیرون از واژه‌نامه

–استفاده از معیار اطمینان

–مدل‌های افزوده

 • مدل آشغال عمومی
 • مدل آشغال حاوی ریزواژه
 • مدل مکمل

اسلاید ۲ :

 • سیستم‌های بازشناسی محدود به انتخاب واژه از داخل واژه‌نامه خود هستند
 • سیستم به هنگام برخورد با یک واژه خارج از واژه‌نامه به اشتباه یکی از کلمات داخل واژه‌نامه را تشخیص می‌دهد
 • کلمات خارج از واژگان بیشتر نام‌های خاص هستند و تشخیص درست آنها بسیار کلیدی است
 • کلمات خارج از واژگان عامل مهمی در افزایش خطا در سیستم های بازشناسی گفتار هستند
 • تشخیص نادرست یک واژه باعث انتقال خطا به واژگان بعدی خود می شوند

اسلاید ۳ :

 • اگر تابع احتمال روبرو از

  یک آستانه کمتر بود واژه

  خارج از واژه‌نامه است

 • در تئوری خوب به نظر می رسد
 • در عمل با مشکلات فراوانی همراه است
 • حذف مخرج نرمال‌سار در رابطه بیز و ساده‌سازی های فراوان باعث کاهش دقت و عدم کارایی می‌شود

اسلاید ۴ :

 • ”معیار اطمینان“ عددی است بین ۰ و ۱ که به خروجی سیستم بازشناسی گفتار تعلق می‌گیرد و بیان کننده میزان اطمینان سیستم از خروجی است
 • معیار اطمینان در سطوح مختلف

–سطح ادراک

–سطح جمله

–سطح واژه

–سطح واج

 • تابع ویژگی های مختلف

–امتیاز کلی جذب مدل

–میانگین حسابی یا هندسی امتیاز واج‌ها

–…

اسلاید ۵ :

 • در کاربردهای واقعی هر اندازه که مجموعه واژگان را بزرگ در نظر بگیریم وقوع کلمات جدید یا ناقص ادا شده و حتی نویزهای غیر گفتار اجتناب ناپذیر است
 • یکی از راههای مواجه با این مشکل افزودن مدل یا مدل‌هایی به مجموعه مدل‌های سیستم است که برای شناسایی کلمات خارج از واژه‌نامه به کار میروند
 • کلمات داخل واژه‌نامه توسط مدل‌های اصلی سیستم بازشناسی می شوند و کلمات خارج از واژه‌نامه توسط مدلهای افزوده شده به سیستم جذب می‌گردند

اسلاید ۶ :

 • کلمات داخل واژه‌نامه توسط مدل‌های پایینی شناسایی می‌شوند
 • کلمات بیرون از واژه‌نامه توسط مدل‌های اضافه شده شناسایی می‌شوند

اسلاید ۷ :

 • این مدلها به شیوه ای خاص طراحی می‌شوند و آموزش می‌بینند که بتوانند به ازای هر کلمه جدید امتیاز بیشتری نسبت به مدلهای اصلی سیستم تولید نمایند
 • در حالت کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند

–مدل آشغال عمومی

–مدل آشغال حاوی ریزواژه‌ها

اسلاید ۸ :

 • در این مدل از یک HMM استفاده می شود
 • سیگنال گفتاری که حاوی کلمات شناخته شده برای سیستم بازشناسی گفتار نیست برای آموزش این مدل به کار برده می‌شود

اسلاید ۹ :

 • در این روش مدل آشغال حاوی شبکه ای از مدل‌های آموزش دیده برای واحدهای ریزواژه است
 • با وجود محدود بودن تعداد این واحدها، شبکه قادر به پوشش دادن هر کلمه ورودی جدید خواهد بود

اسلاید ۱۰ :

 • سیستم به گونه‌ای طراحی می‌شود که دو بخش خارج از واژه‌نامه و داخل واژه‌نامه رقیب یکدیگر باشند
 • تشخیص یک کلمه به عنوان خارج از واژه‌نامه با جریمه همراه خواهد بود
مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 15 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد