دانلود فایل پاورپوینت پتانسیل عمل

PowerPoint قابل ویرایش
26 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت پتانسیل عمل توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت پتانسیل عمل قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

 کانالهای یونیدریچه دار:

 • برخی از کانالها دریچه دارند و این دریچه ها بسته اند

با محرک باز و خودبخود بسته می شوند.

 • به طور کلی مکانیسم باز و بسته شدن کانالها به ۳ صورت است:

.۱باز و بسته شدن ولتاژی: مانند کانالهای ولتاژی سدیمی

.۲باز وبسته شدن شیمیایی: مانند کانال استیل کولین

.۳باز وبسته شدن مکانیکی: کشش

اسلاید ۲ :

 تساوی نرنست:

 • هر گاه یک اختلاف غلظتی برای انتشاریونها بین دو سوی غشاء برقرار شود از غشاء عبور می کنند بتدریج پتانسیل الکتریکی به علت با الکتریکی شان بوجود می اید
 • این انتشار تا زمانی ادامه می یابد که این دو اثر یکدیگر را خنثی کنند.

اسلاید ۳ :

پتانسیل غشاء

 • پتانسیل الکتریکی بین دو سوی غشاء عملا در تمام سلولهای بدن وجود دارد و یونهای سدیم و پتاسیم و کلر مهمترین یونهایی هستند که در ایجاد پتانسیل غشاء در فیبرهای عصبی و عضلانی دخالت دارند و شیب غلظتی هر یک از این یونها بین دو سوی غشاء به تعیین ولتاژ پتانسیل غشاء کمک می کند.

اسلاید ۴ :

منشا پتانسیل استراحتغشاء:

 • کانالهای نشتی پتاسیم- سدیم: نفوذپذیری این کانالها برای پتاسیم ۱۰۰ برابر بیشتر از سدیم است و در مجموع قسمت داخلی منفی و خارج سلول مثبت می شود، زیرا مقادیر بالایی از پتاسیم از این کانالها به بیرون نشت می کنند.
 • پمپ سدیم- پتاسیم: پمپ زدن مداوم ۳ یون سدیم به خارج به ازای ۲ یون پتاسیم به داخل است و موجب می شود که یونهای سدیم بیشتری به خارج تلمبه شود و این عمل نگاتیویته (negetivite) بیشتری به پتانسیل غشاء سلول ایجاد میکند(منفی تر می شود.)

اسلاید ۵ :

پتانسیل عمل

 • پتانسیل عمل: با یک تغییر ناگهانی از پتانسیل استراحت طبیعی منفی به یک پتانسیل مثبت غشاء شروع می شود، سپس با برگشت به پتانسیل منفی خاتمه می یابد.

اسلاید ۶ :

مراحل پتانسیل عمل:

 • استراحت:

     اختلاف پتانسیل غشاء در این مرحله ۹۰- میلی ولت می باشد و در حالت پلاریزه (polarize)  قرار دارد.

 • دپلاریزاسیون (depolarization):

     در این مرحله به طور ناگهانی و بدنبال باز شدن کانالهای سدیمی دریچه دار وابسته به ولتاژ، نفوذپذیری غشاء نسبت به یون  سدیم افزایش می یابد و مقادیر عظیمی از یونهای سدیم به داخل سلول جریان می یابد و به سرعت پتانسیل غشاء را به طرف مثبت تغییر می دهند.

اسلاید ۷ :

The Action Potential

اسلاید ۸ :

پتانسیل عمل

 • رپلاریزاسیون(repolarization):
 • پس از چند هزارم ثانیه از مرحله دپلاریزاسیون کانالهای سدیمی بسته میشوند و کانالهای پتاسیمی دریچه دار وابسته به ولتاژ باز میشوند، سپس انتشار سریع یونهای پتاسیم به خارج شروع شده و پتانسیل استراحت منفی غشاء را مجددا برقرار می سازد.
 • برای برقراری تعادل شیمیایی در دو سوی غشاء پمپ سدیم –پتاسیم با مصرف انرژی سدیم را به خارج سلول و پتاسیم را به داخل سلول انتقال می دهد.

اسلاید ۹ :

 • آستانه عمل:

     برای آغاز پتانسیل عمل معمولا یک

     افزایش ناگهانی ولتاژ به میزان

     ۳۰-۱۵ میلی ولت مورد نیاز است تا

     پتانسیل استراحت از ۹۰- میلی ولت

     تغییر کند.

نقطه تحریک و شروع پتانسیل عمل

 نقطه آستانه تحریک نامیده می شود.

اسلاید ۱۰ :

 • مرحله تحریک ناپذیری مطلق:

     تا زمانیکه غشاء بر اثر پتانسیل عمل قبلی در حال دپلاریزاسیون است پتانسیل عمل دوم نمی تواند در فیبر ایجاد شود حتی اگر یک تحریک قوی بروز کند. (بطور مطلق تحریک ناپذیر است)

 • مرحله تحریک پذیری نسبی:

     در این مرحله محرکهای قوی می توانند فیبر را تحریک کنند.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 26 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد