بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

ماست

در حال حاضر ، ماست مقبولترین و پرمصرف ترین فرآورده پروبیوتیک در جهان است . علت آن خواص حسی و ارزش سلامت بخش آن است .

اسلاید 2 :

به طور کلی ، ماست به دلیل اسیدیته بالا و (پی هاش) پایین ، محیط مناسبی برای حفظ و انتقال پروبیوتیک ها به بدن نیست و در مقابل ، پنیر و سایر فرآورده های لبنی با (پی هاش) بالاتر می توانند از نقطه نظر یاد شده مؤثر تر باشند . این موضوع به ویژه در مورد بیفیدو باکتریوم ها از اهمیت زیادی برخوردار است .

اسلاید 3 :

با این وجود ، همه گیر بودن مصرف ماست ، این فرآورده را به مهمترین و مرسومترین فرآورده لبنی مبدل ساخته است . از این رو تولید ماست پروبیوتیک با خواص کیفی بهینه از دیدگاه قابلیت زیستی ، مدت زمان تخمیر ، خواص حسی و ارزش اقتصادی اهمیت فراوان دارد .

اسلاید 4 :

مراحل تولید ماست پروبیوتیک با ماست سنتی شباهت دارد . تنها تفاوت اساسی ، وجود ریز زنده های پروبیوتیک در ماست نوع نخست است . در عین حال به سبب افزایش قابلیت زیستی پروبیوتیک ها ، کاهش مدت زمان گرمخانه گذاری و بهبود خواص حسی فرآورده نهایی ممکن است تغییراتی در مراحل فرآیند داده شود و یا افزودنی های ویژه به محیط پایه محصول اضافه گردد.

اسلاید 5 :

ماست های پروبیوتیک در دو نوع عمومی و ویژه قابل تولید هستند . نوع عمومی حاوی ریززنده های پروبیوتیک ، بدون توجه خاص به نوع و مقدار آنها بوده و در بردارنده خواص سلامت بخش عمومی است .

اسلاید 6 :

نوع ویژه با هدف پیشگیری یا درمان بیماریهای خاص و عوارض ناشی از آنها طراحی می شود و نوع ریززنده های پروبیوتیک موجود در ترکیب کشت و تعداد آنها در میلی لیتر یا گرم فرآورده تعیین کننده است ؛ مانند ماست های پروبیوتیک ویژه انواع اسهال ، عفونت های روده ای .

اسلاید 7 :

مهمترین انواع ماست پروبیوتیک از دیدگاه روش تولید را می توان به ماست معمولی  ( که مورد بحث قرار گرفت ) ، ماست منجمد و فرآورده های ماست – تقسیم کرد . مرسومترین نوع فرآورده های ماست – مانند ، ماست کربناته است .

اسلاید 8 :

چکیده

استفاده از ترکیبات ضد میکروبی طبیعی از جمله اسانس های گیاهی و ادویه جات در نگهداری از مواد غذایی از رشد چشمگیری برخوردار است .

اسلاید 9 :

این ترکیبات علاوه بر خواص ضد میکروبی دارای خواص طعم دهندگی و آنتی اکسیدانی می باشند . از سوی دیگر فرآورده های پروبیوتیک با کاهش خطر حملات قلبی و بهبود فلور مطلوب میکروبی مسیر دستگاه گوارش ، تأثیر شگرفی بر سلامت مصرف کنندگان دارد.

اسلاید 10 :

به منظور تولید ماست پروبیوتیک  ، ابتدا شیر مورد استفاده در دمای 85 درجه سانتی گراد به مدت 5 دقیقه پاستوریزه و سپس تا دمای 42 درجه سانتی گراد سرد شد . پس از تلقیح باکتری آغازگر فعال شده ، غلضت های مختلف اسانس آویشن (0 ،25 ، 40 ، 70 ، 100 ، 130 میکروگرم در لیتر ) به شیر افزوده شد .

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید