دانلود فایل پاورپوینت چگونه در کارکنان بدقلق خودایجاد انگیزه کنیم

PowerPoint قابل ویرایش
41 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت چگونه در کارکنان بدقلق خودایجاد انگیزه کنیم توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت چگونه در کارکنان بدقلق خودایجاد انگیزه کنیم قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

You cannot discover new oceans

unless you have the courage

to lose sight of the shore.

اسلاید 2 :

آغاز بحث 

مطالعات و بررسي شواهد نشان مي دهد كه عامل انگيزه در بيش از 55% موارد دروني است

پس باورها و انگيزه هاي دروني افراد را در يابيد

اسلاید 3 :

 2  حرف آخر را اول بزنيم  

بر انگيختن نيروهاي سركش و بدقلق فقط از عهده خودشان بر مي آيد

 وظيفه ما ايجاد شرايط مناسب و رفع موانع سازماني در فراروي انگيزش مي باشد كه احتمالا سبك مديريت و رهبري يكي از آنها باشد

اسلاید 4 :

چند نكته عجيب و غريب !!!!!

 • هيچ كارمندي بدون انگيزه نيست !!!
 • مديران معمولا با پرهيز از رودرروئي با كاركنان كم انگيزه خود را تسلي ميدهند !!!!
 • اخراج كارمند بي انگيزه نشان درماندگي و شكست مديريت و سبك رهبري در سازمان است !!!
 • هنر مديران در هدايت كاركنان با انگيزه به نمايش داده ميشود !!!
 • هل دادن كاركنان بدون انگيزه !!!! و ترغيب آنان ، كاركنان با انگيزه ايجاد نمي كند !!!!!
 • وقت گذاري مديران براي كاركنان بدون انگيزه و جلب همكاري آنان نوعي وقت تلف كردن و يا آب در هاون كوبيدن است

اسلاید 5 :

قانون يا اصل پارتو!!
Pareto principle
 
قانون 80 به 20

 • 80%‌ وقت مديران را 20% كاركنان تلف و يا بخشي عمده اي از وقت و انرژي مديران را بخود اختصاص مي دهند
 • افراد بي انگيزه تا 20% و با انگيزه از 80% توان خود استفاده مي كنند
 • 80% افراد بي انگيزه اظهار ميدارند كه مي توانند موثرتر عمل كنند و يكي از دلايل اصلي عدم انجام وظيفه را عدم آگاهي مديران از چگونه بكارگيري افراد نام ميبرند

اسلاید 6 :

ولي مطالعات نشان داده است كه :
چرا كاركنان كار مورد نظر شما را انجام نميدهند 

 • نمي دانند كه چكار بايد بكنند
 • چگونگي انجام كار را نميدانند
 • دليل و ضرورت كار را نمي دانند
 • فكر ميكنند روش كاري شما موثر نيست
 • فكر مي كنند روش كار خودشان بهتر است
 • كاركنان پيامدهاي منفي پيش بيني ميكنند
 • مشكلات و محدوديتهاي شخصي دارند
 • كار نشدني است

اسلاید 7 :

 • فكر ميكنند كار مورد نظر را انجام ميدهند
 • براي انجام كار مثبت پيامد مثبت نمي بينند
 • موانعي خارج از حيطه نظارت وجود دارد
 • فكر ميكنند انجام كار ديگري مهمتر است
 • به سبب انجام كاري كه انجام داده اند تنبيه ميشوند
 • با وجود عدم انجام كار تشويق ميشوند
 • هيچ پيامد منفي در مقابل كار منفي نمي بينند

اسلاید 8 :

هفت خطر در مواجهه با كاركنان بد قلق 

.1آب در هاون كوفتن

.2خطر دستفروشي

.3عارضه لذت غفلت

.4دام خود محوري

.5گرايش به قضاوت و صدور حكم اعدام

.6ديدگاه سياه و سفيد

.7خطر انكار

اسلاید 9 :

هفت خطر در مواجهه با كاركنان بد قلق 

.1آب در هاون كوفتن

.2خطر دستفروشي

.3عارضه لذت غفلت

.4دام خود محوري

.5گرايش به قضاوت و صدور حكم اعدام

.6ديدگاه سياه و سفيد

.7خطر انكار

اسلاید 10 :

هفت خطر در مواجهه با كاركنان بد قلق 

.1آب در هاون كوفتن

.2خطر دستفروشي

.3عارضه لذت غفلت

.4دام خود محوري

.5گرايش به قضاوت و صدور حكم اعدام

.6ديدگاه سياه و سفيد

.7خطر انكار

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 41 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود پاورپوینت چگونه درکارکنان بدقلق خودایجاد انگیزه کنیم

PowerPoint قابل ویرایش
41 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 :مطالعات و بررسي شواهد نشان مي دهد كه عامل انگيزه در بيش از 55% موارد دروني استپس باورها و انگيزه هاي دروني افراد را در يابيد اسلاید 2 : چند نكته عجيب و غريب !!!!! هيچ كارمندي بدون انگيزه نيست !!!مديران معمولا با پرهيز از رودرروئي با كاركنان كم انگيزه خود را تسلي ميدهند !!!!اخراج كارمند بي ...

دانلود مقاله بررسی رابطهی بارکاری ، مهارت ، انگیزه و عملکرد کارکنان ( مطالعهی موردی : اداره کل راه آهن اراک )

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهتحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطهی بارکاری، مهارت، انگیزه و عملکرد کارکنان اداره کل راه آهن اراک جهت ارائه پیشنهادات مؤثر در اجرای وظایف عملیاتی به منظور دستیابی به سطحی از عملکرد مطلوب انجام پذیرفته است.جامعه آماری در این تحقیق کلیه کارکنان اداره کل راه آهن اراک که 320 نفر هستند و حجم نمونه نیز با استفاده ...

دانلود فایل پاورپوینت چگونه در کارکنان بدقلق خود ایجاد انگیزه کنیم

PowerPoint قابل ویرایش
41 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مطالعات و بررسي شواهد نشان مي دهد كه عامل انگيزه در بيش از 55% موارد دروني است پس باورها و انگيزه هاي دروني افراد را در يابيد اسلاید 2 : بر انگيختن نيروهاي سركش و بدقلق فقط از عهده خودشان بر مي آيد  وظيفه ما ايجاد شرايط مناسب و رفع موانع سازماني در فراروي ...

دانلود فایل پاورپوینت چگونه در کارکنان بدقلق خود ایجاد انگیزه کنیم

PowerPoint قابل ویرایش
40 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : آغاز بحث  مطالعات و بررسي شواهد نشان مي دهد كه عامل انگيزه در بيش از 55% موارد دروني است پس باورها و انگيزه هاي دروني افراد را در يابيد اسلاید 2 :  2  حرف آخر را اول بزنيم   بر انگيختن نيروهاي سركش و بدقلق فقط از عهده خودشان بر مي آيد  وظيفه ما ايجاد ...

دانلود فایل پاورپوینت چگونه در کارکنان بدقلق خود ایجاد انگیزه کنیم

PowerPoint قابل ویرایش
41 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : You cannot discover new oceans unless you have the courage to lose sight of the shore. اسلاید 2 : آغاز بحث  مطالعات و بررسي شواهد نشان مي دهد كه عامل انگيزه در بيش از 55% موارد دروني است پس باورها و انگيزه هاي دروني افراد را در يابيد اسلاید 3 :  2  ح ...

دانلود فایل پاورپوینت چگونه در کارکنان بدقلق خود ایجاد انگیزه کنیم

PowerPoint قابل ویرایش
41 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : آغاز بحث  مطالعات و بررسي شواهد نشان مي دهد كه عامل انگيزه در بيش از 55% موارد دروني است پس باورها و انگيزه هاي دروني افراد را در يابيد اسلاید 2 :  2  حرف آخر را اول بزنيم   بر انگيختن نيروهاي سركش و بدقلق فقط از عهده خودشان بر مي آيد  وظيفه ما ايجاد ...

دانلود فایل پاورپوینت نقش انگیزه کارکنان در موفقیت استقرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها

PowerPoint قابل ویرایش
41 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----   اسلاید 1 : Øانگيزش Øاعتقاد دروني Øارزشهاي كاري Øعملكرد Øقابليتهاي فردي و اجتماعي Øمديريت فكر و انديشه اسلاید 2 : Øمديريت مشاركتي مهم‌ترين روش رهبري و مديريت سازماني است كه مي‌تواند موجبات افزايش اثر بخشي سازماني و تصميم‌گيري بهينه در سازمان را فراهم نمايد ...

دانلود فایل پاورپوینت ایجاد انگیزه در کارکنان بداخلاق

PowerPoint قابل ویرایش
41 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مطالعات و بررسي شواهد نشان مي دهد كه عامل انگيزه در بيش از 55% موارد دروني است پس باورها و انگيزه هاي دروني افراد را در يابيد اسلاید 2 : بر انگيختن نيروهاي سركش و بدقلق فقط از عهده خودشان بر مي آيد وظيفه ما ايجاد شرايط مناسب و رفع موانع سازماني در فرارو ...