دانلود فایل پاورپوینت کاربردهای بودجه بندی نوین

PowerPoint قابل ویرایش
47 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت کاربردهای بودجه بندی نوین توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت کاربردهای بودجه بندی نوین قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

عضو انجمن حسابداران خبره مدیریت انگلستان
دانش پژوه دوره دکترای مدیریت استراتژیک دانشگاه Heriot-Watt اسکاتلند
عضو انجمن مشاورین مدیریت انگلستان
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
۴۰ سال تجارب مشاوره مدیریت – اجرایی وآموزشی
شریک وعضو هییت مدیره موسسه تدوین وهمکاران
رئیس شورایعالی انجمن حسابداران خبره ایران (۲ دوره)
عضویت در کمیته حسابداری مدیریت فدراسیون بین‌المللی حسابداران
(IFAC) – دودوره
مدیر نهاد پژوهشی BBRT در خاورمیانه
مدرس مباحث مدیریت وحسابداری وسیستمهای اطلاعاتی مدیریت در دانشگاههای علامه طباطبائی ودانشگاه تهران ودوره های MBA دانشگاهای خارجی در ایران
انتشارمقالات متعدددرنشریات علمی وحرفه ای کشور

اسلاید ۲ :

رئوس مطالب
بخش اول
جایگاه بودجه در سیستم حسابداری مدیریت
ضرورت واهمیت بودجه بندی درشرکتها وسازمانها
تحلیل حساسیت دربودجه بندی
گزارشگری عملکردبودجه وسنجش مسئولیت
بودجه بندی برمبنای عملکرد (بودجه عملیاتی)
بخش دوم
نقدبودجه بندی سنتی
شیوه های نوین بودجه بندی
سازوکارهای یهره برداری مطلوب ازنظام بودجه بندی
معرفی مدل اداره بنگاه بدون استفاده ازبودجه (Beyond Budgeting)

اسلاید ۳ :

رقابت در پهنه جهانی
تجارت الکترونیکی (اقتصاد دیجیتالی)
افزایش ریسک بنگاه
اهمیت‌یابی داراییهای نامشهود
توسعه تکنولوژی اطلاعات
تغییر در ساختار هزینه ها
مشتری مداری
طرح تئوریهای جدید:
( تئوری ذینفع‌ها/ تئوری نمایندگی / تئوری موانع)
مسئولیت‌های اجتماعی
اهمیت‌یابی اخلاق سازمانی (بویژه پس از ماجرای Enron)

اسلاید ۴ :

حسابداری مدیریت عبارت است از فرآیند تشخیص ، اندازه گیری ، گرد آوری، تنظیم، تجزیه و تحلیل و ارائه اطلاعات مالی به مدیران جهت برنامه ریزی و کنترل عملیات، حصول اطمینان از استفاده مطلوب از منابع سازمان و مسئولیت خواهی نسبت به چگونگی استفاده از منابع مورد نظر.

اسلاید ۵ :

۱-مفروضات وضوابط تهیه بودجه
۲- ضرورت هم راستائی بااسترات‍ژیها
۳- عامل محدود کننده در بودجه‌بندی و نقش آن در تهیه بودجه
۴- نقش وکارکردکمیته بودجه
۵- مراکزبودجه/مراکزمسئولیت
۶-دوره بودجه
۷- ظرفیت مورداستفاده درتهیه بودجه
۸- طبقه بندی هزینه ها : پایه بودجه بندی

اسلاید ۶ :

تعریف بودجه

بودجه بیان مقداری برنامه های بنگاههاوسازمان هاست که می تواند برای کل بنگاه ویا هر یک از بخشهای مختلف آن (مراکزهزینه،SBUs ویا پروژه ها) تهیه گردد وضمن آن سود،گردش نقدینگی، وضعیت مالی وسایر برنامه ها به صورت کمی بیان گشته و آثار مجموعه تصمیمات را با نگرش به آینده سازمان مشخص ومنعکس می نماید.

CHARLES HORNGREN

اسلاید ۷ :

امکان برنامه ریزی
انتقال اهداف، امکانات و محدودیت ها
ایجاد هماهنگی بین اهداف بخش های مختلف
مسئله یابی و انجام تدابیر برای حل مسائل
تعیین بهای تمام شده برآوردی (نرخ های برآوردی سربار)
کنترل عملیات و سنجش عملکرد
تحلیل گزینه های مختلف و انتخاب بهترین گزینه
ایجاد انگیزه در سازمان
حساسیت مدیریت به هزینه ها و حفظ منابع سازمان

اسلاید ۸ :

مرکز مسئولیت:
بخش یا واحدی از سازمان که مدیر/ مسئول آن باید پاسخگوی نتایج مالی تعریف شده‌ای از فعالیت‌های تشکیل دهنده مرکز مسئولیت باشد.

اسلاید ۹ :

فرآیند ایجاد تغییر در عناصر اصلی بودجه بمنظور تعیین دامنه اطمینان بخشی برنامه‌های عملیاتی
”حساسیت“ با آثار ایجاد تغییر در هر یک از سرفصل‌ها سنجیده می‌شود.
با استفاده از تحلیل حساسیت عوامل کلیدی در تهیه بودجه شناسایی می‌شوند.
با توجه به آثار تغییرات در انجام ”تحلیل حساسیت“ از برنامه کامپیوتری استفاده می‌شود.

اسلاید ۱۰ :

براساس تحلیل حساسیت ، تحلیل سناریو انجام وسناریوهای پنجگانه زیرجهت تصمیم گیری مدیریت ارائه میشود:
سناریوی : بسیارخوشبینانه
خوشبینانه
واقع بینانه
بدبینانه
بسیاربدبینانه

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 47 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد