بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

عمليات احياي قلبي ريوي سريع مي تواند ميزان بقاي عمر ناشي از ايست قلبي را در كودكان بهبود بخشد.

متاسفانه تعداد زيادي از كودكان نيازمند، احياي با كيفيت بالا را دريافت نمي كنند. بايد علاوه بر افزايش كيفيت

عمليات احياي انجام شده توسط افراد حرفه اي و غير حرفه اي، تعداد افراد

غير حرفه اي كه احيا را آموزش مي

بينند، افزايش دهيم.

اسلاید 2 :

عمليات احيا سريع و كارا توسط يك ناظر(اعم از والدين، مراقبين ويا هر فرد بزرگسال

آموزش ديده حاضر در صحنه) مي تواند منجر به برگشت موفق خودبخودي گردش خون و وضعيت عصبي

كودك آسيب ديده گردد. احيايي كه توسط افراد حاضر در صحنه(خارج بيمارستان) انجام شود از كارايي مناسبي

برخوردار است، به طوريكه برابر مستندات معتبر چنين اقدامي تا بيش از 70 درصد منجر به شانس بقا همراه با

عاقبت مطلوب وضعيت عصبي كودك نجات يافته شده است

اسلاید 3 :

به منظور برخورداري از بالاترين ميزان بقا و بهبود كيفيت زندگي، احياي كودكان جزيي از يك تلاش
اجتماعي محسوب مي شود

بعد از پيشگيري و در فرايند كودكي كه نيازمند احيا

است، سلسله اقداماتي از جمله احياي سريع قلبي ريوي، دستيابي سريع به خدمات سرويس اورژانس، انجام

اقدامات احياي پيشرفته و نهايتا مراقبت هاي تخصصي و فوق تخصصي بعد از ايست قلبي مورد نياز است. اين

سلسله اقدامات در مجموع زنجيره و يا چرخه حيات ناميده مي شوند

اسلاید 4 :

زنجيره حيات:
 1. پيشگيري
 2. عمليات احياي پايه
 3. دسترسي سريع به سيستم پاسخگويي اورژانس
 4. احياءپيشرفته
 5. مراقبتهاي جامع بعد از ايست قلبي
.

اسلاید 5 :

اين پنج مورد، زنجيره بقاي كودكان را تشكيل داده و سه حلقه اول آن كمك هاي اوليه پايه يا احياي پايه كودكان را تشكيل مي دهدكه اقدامات دوم و سوم آن به طور عمده مورد بحث است.
حلقه اول اين زنجيره(پيشگيري) مهم ترين اقدام در كاهش مرگ و مير كودكان بويژه به دليل سوانح وحوادث است

اسلاید 6 :

پيشگيري از ايستهاي قلبي – تنفسي

در شيرخواران(كودكان كوچكتر از يكسال)، علت اصلي مرگ عوارض ناشي از نارس بودن، ناهنجاريهاي مادرزادي و سندرم مرگ ناگهاني شيرخوران مي باشد.

در كودكان بزرگتر از يك سال مصدوميت ناشي از سوانح وحوادث علت اصلي مرگ را به خود اختصاص مي دهد. هرچه سن كودكان بيشتر مي شود نسبت مرگ ناشي ازسوانح و حوادث عدد بزرگتري را شامل مي شود.

اسلاید 7 :

بدنبال ايستهاي قلبي ناشي از سوانح و حوادث بقاي كودكان كم است. اين موضوع خود اهميت و تاكيد بر پيشگيري از آسيبها را در كاهش مرگ مير مي رساند. حوادث وسايل نقليه موتوري شايع ترين علت آسيبهاي منجر به فوت در كودكان مي باشد و با مداخلات هدفمند نظيراستفاده از صندليهاي ايمني مسافرتي كودكان، مي توان خطر اين مرگ و مير را كاهش داد

اسلاید 8 :

CAB يا ABC? v

كودك نيازمند احيا در تامين اكسيژن بافتهاي انتهايي و بويژه بافت عصبي دچار مشكل

است. به عبارت ديگرتامين اكسيژن كافي توسط ريه ها و توزيع آن در بدن توسط جريان خون و به كمك ضربان قلب، دچار مشكل شده است. بر همين اساس 3 اصل عمده در احياي پايه كودك اهميت دارد:

اسلاید 9 :

،(A:Airway)

دريافت اكسيژن توسط بافت ريه از طريق راه هوايي =

، (B:Breati g) تامين اكسيژن از طريق تنفس و تهويه موثر: تنفس/ تهويه مكانيكي

C:Circulatio )

توزيع اكسيژن در بدن توسط گردش خون به كمك ضربان موثر قلب و گردش خون

.( or Chest Compressio s

 

 

اسلاید 10 :

ترتيب انجام عمليات احيا قبلا بصورت

ماساژ قلبي، راه هوايي، تنفس و تهويه) توصيه ) CAB هزاران احيايي كه روي كودكان انجام شده است، توالي

مي شود. اين بدان معناست كه اولين اقدام در مواجهه با كودكي كه دچار ايست قلبي تنفسي شده است، ماساژ

قلبي است

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید