دانلود فایل پاورپوینت کارگاه آموزشی آشنایی با نظام آموزش کارکنان ودستورالعمل های آن

PowerPoint قابل ویرایش
81 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت کارگاه آموزشی آشنایی با نظام آموزش کارکنان ودستورالعمل های آن توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت کارگاه آموزشی آشنایی با نظام آموزش کارکنان ودستورالعمل های آن قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

الزامات آموزش کارمندان دستگاه های اجرایی

 • ماده ۵۸ قانون خدمات کشوری
 • سازمان موظف است به منظور ارتقا سطح کارآیی واثربخشی دستگاه های اجرایی ، نظام آموزش کارمندان دستگاهها را
  به گونه ای طراحی نماید که همراه با متناسب ساختن دانش ، مهارت ونگرش کارمندان با شغل مورد نظر ، انگیزه های لازم را جهت مشارکت مستمر کارمندان در فرایند آموزش تامین نماید
  به نحوی که رابطه ای بین ارتقاءکارمندان ومدیران وآموزش برقرار گردد واز
  حداقل سرانه ساعت آموزشی براساس مقررات مربوط در هر سال برخوردارگردند.

اسلاید ۲ :

 • ماده ۵۹ قانون خدمات کشوری
 • دستگاههای اجرایی مکلفند با رعایت مقررات این قانون
  ونظام آموزش کارمندان دولت ،
  برنامه های آموزشی
  کارمندان
  خود را تدوین نمایند.
 • ماده ۶۲ قانون خدمات کشوری
 • کارمندان موظفند همواره نسبت به توانمند سازی وافزایش
  مهارتها وتواناییهای شغلی خود اقدام نمایند. دستگاه های
  اجرایی شیوه ها والگوهای لازم برای افزایش توان و
  توان سنجی مداوم کارمندان خود را که توسط سازمان
  تهیه وابلاغ می شود به مورد اجراء خواهند گذارد.

اسلاید ۳ :

 • بند یک بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۸۳۴ مورخ ۹۰/۱/۳۰ معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی ریاست جمهوری به انضمام نظام آموزش کارمندان دستگاه های اجرایی
 • شرکت تمامی کارمندان رسمی و پیمانی (اعم از مدیران و کارکنان) وهمچنین کارمندان قرارداد کارمعین در دوره های آموزشی براساس نظام آموزش کارمندان دولت و نیاز دستگاه اجرایی الزامی است.

اسلاید ۴ :

 • ماده ۳ آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون خدمات کشوری
 • دستگاههای اجرایی اعتبارات آموزش و توانمندسازی کارکنان خود
  را براساس سرانه آموزش کارکنان و مدیران که توسط معاونت
  توسعه مدیریت وسرمایه انسانی ریاست جمهوری تعیین خواهد شد
  در بودجه سنواتی دستگاه پیش بینی نمایند.

اسلاید ۵ :

 • ماده ۵ آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون خدمات کشوری
 • کلیه دوره های آموزشی که با هدف افزایش مهارت وتوانمندسازی
  کارکنان برگزار می شود به عنوان
  شرط نظام ارتقاء وانتصاب شغلی
  محسوب خواهد شد.

اسلاید ۶ :

 • بخشنامه شماره ۳۱۱۴۶/۹۰/۲۰۰ مورخ ۹۰/۱۲/۴
  به انضمام دستورالعمل نحوه احتساب وتطبیق آموزشهای کارمندان دولت
 • دراجرای ماده ۳ آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون خدمات کشوری،
  حداقل سرانه آموزش مدیران ۶۰ ساعت
  وسرانه آموزش کارکنان دستگاه ها
  ۴۰ ساعت تعیین می شود.
 • دستگاه های اجرایی موظفند با رعایت این سرانه ساعت ، بودجه آموزشی مورد نیازرا به طور سالانه در بودجه سنواتی پیش بینی و پس از تصویب هزینه نمایند.

اسلاید ۷ :

 • بخشنامه مقام عالی وزارت به شماره ۰۲۰/۱۴۷۰۴
  مورخ ۹۱/۵/۴ 
 • ضرورت پیش بینی برنامه های آموزشی به میزان حداقل ۶۰ ساعت برای مدیران و ۴۰ ساعت برای کارکنان
 • ضرورت تخصیص منابع اعتباری برای آموزشهای ضمن خدمت وپیش بینی اعتبارات براساس حداقل سرانه ساعت درموافقتنامه ها
 • تشکیل کمیته اجرایی آموزش وتوانمند سازی استانی تحت نظارت کمیته راهبری آموزش وتوانمندی وزارت
 • وظیفه مندی سازمان تحقیقات ، آموزش وترویج برای نظارت و ارائه گزارشات ادواری به وزیر محترم

اسلاید ۸ :

اهمیت آموزش درنظام آموزش کارکنان دولت

ماده ۱۳- دستگاههای اجرایی موظفند برای هریک از کارکنان و مدیران (پیمانی و رسمی) شناسنامه اموزشی طبق کاربرگ شناسنامه آموزشی کارمندان(بر اساس دستورالعمل)تهیه نموده و اطلاعات آموزشی آنها را به طور مستمر مورد بازنگری و به روز نمایند . اطلاعات مندرج در شناسنامه آموزشی پس از تأیید واحد آموزش دستگاه اجرایی، مبنای محاسبه کاربرد های آموزشی در نظام های منابع انسانی(حقوق و دستمزد،ارتقاءشغلی،ارزشیابی عملکردو …) خواهد بود .

اسلاید ۹ :

—بخش اول : کلیات نظام آموزش

—ماده ۱ : تعاریف و اصطلاحات

—ماده ۲ : اصول ، اهداف و راهبرد های آموزش کارمندان دولت

—بخش دوم : ساختار مدیریت و راهبری آموزش کارمندان دولت

—ماده ۳ : خط مشی گذاری ، طراحی و برنامه ریزی آموزشی ، اجرا ، نظارت و ارزشیابی آموزشی ،

اسلاید ۱۰ :

—بخش سوم : فرایند آموزش کارمندان دولت

—ماده ۴ : فرایند آموزش کارمندان دولت :

—الف : خط مشی گذاری آموزشی

—ب : طراحی و برنامه ریزی آموزشی

—ج : اجرای آموزش ها

—د : نظارت و ارزشیابی آموزشی

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 81 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد