بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

حساس سازی والدین نسبت به یاد گیری مهادت های فرزند پروری

 • فرزند پروری مهارت وعلمی است که نیاز به آموزش وفراگیری دارد.
 • اهمیت پرورش فرزند از دیدگاه اسلامی

اسلاید 2 :

–امام سجاد (ع):خداوندا مرادر تربیت فرزندانم یاری فرما

اسلاید 3 :

 • مسائل رایج تبدیل به مشکل
 • در موارد حادتر ناتوانی در ادره کردن رفتارهای نامناسب کودکی که سرشت مشکل یا دشوار دارد موجب تشدید مشکل کودک وتبدیل به اختلال می شود.

اسلاید 4 :

برخی ازباور های اشتباه والدین:

این رفتار موقت وزود گذر است.

او عمدا این کارها را می کند

همه این مشکلات تقصیر من است.

اسلاید 5 :

حوزه یابخش های تاثیر گذار بر تربیت فرزند

 • سرشت ,ذات تفاوت ها ی فردی
 • ژنتیک
 • محیط خانوادگی
 • محیط اجتماعی(جامعه)

اسلاید 6 :

 • هر بچه از همان بدو تولدداراي خلق وخويي خاص ، رفتار ،سرعت و روش ويژه ي رشد است.جدای تفاوت در فیزیک بدن تفاوت در حیطه های ذیل قابل مشاهده است:
 • ا-سطح فعالیت
 • 2-نظم طبیعی وسازگاری با تغییرات محیطی

اسلاید 7 :

حدود 10% بچه هادر برخی ازخصوصیات سرشتی مانند قدرت سازگاری ,سطح فعالیت و....متفاوت تر از بقیه همسن وسالان هستند این بچه ها کودکان لجباز یا دشوار نامیده میشوند

تفاوت این ویژگی سرشتی در اوایل کودکی با ویژگی استقلال طلبی که در حدود 2سالگی دیده میشود

اسلاید 8 :

 • خلق و خوی کودک یک صفحه سفید و خالی نیست که مربیان بتوانند هرچه مورد پسند آنهاست در آن بنگارند همچنین ، یک قالب سیمانی هم نیست که نتوان آن را تغییرداد

اسلاید 9 :

نتیجه می گیریم که:

 • روش تربیتی والدین وسرشت کودک باهم تعامل داشته ودر اکثر مواقع روش فرزند پروری والدین در تثبیت ویا تعدیل رفتارهای کودک موثر است.

اسلاید 10 :

شیوه های غلطی که موجب افزایش رفتارهای منفی کودک می شود

 • تله های نردبانی
 • توجه کم به رفتارهای مثبت
 • عدم ثبات در پاسخ به مشکلات رفتاری
 • الگو برداری از رفتار نامتناسب والدین
 • الگو برداری ویادگیری از همسالان
 • نداشتن استراحت وخواب کافی
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید