دانلود فایل پاورپوینت کارگاه تشخیص و درمان بیماری فشارخون بالا

PowerPoint قابل ویرایش
17 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت کارگاه تشخیص و درمان بیماری فشارخون بالا توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت کارگاه تشخیص و درمان بیماری فشارخون بالا قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

تعریف و طبقه بندی فشارخون بالا

žبرای جاری شدن خون در شریان‌های اعضای بدن و رسیدن مواد غذایی و اکسیژن به قسمتهای‌ مختلف بدن ، نیروئی مورد نیاز است که از طریق پمپ قلب ایجاد می‌شود و این نیروفشارخون ( Blood  pressure ) نام دارد .

اسلاید ۲ :

فشار خون دو عامل اصلی بستگی دارد :

žبرون ده قلب ( Cardiac output) یعنی حجم خونی که در هر دقیقه قلب به داخل شریانها پمپ میکند.

žمیزان مقاومت عروق در مقابل جریان خون ( Peripheral  resistance   ) که از طریق این رابطه مشخص میشود

مقاومت عروق محیطی    ×    برون ده قلبی   =    فشار خون

ž

اسلاید ۳ :

žدر زمان سیستول که بطن راست و چپ منقبض می‌شوند و خون را با فشار به داخل شریان آئورت و شریان پولمونر پمپ می‌کنند ، فشار خون در این شرائین به حداکثر می‌رسد . در حالی که در زمان دیاستول که بطن‌ها در حال استراحت هستند و خون به تدریج از شریانهای بزرگ به سمت شریانهای کوچک و مویرگها ادامه می‌یابد ، فشار خون به حداقل مقدار خواهد رسید.

žفشار خون دو سطح حداکثر و حداقل دارد که سطح حداکثر را  « فشار ماگزیمم یا سیستولی » و سطح حداقل را « فشار مینیمم یا دیاستولی » می‌نامند

اسلاید ۴ :

žیکی از عوامل تعیین کننده در فشار خون دیاستولی ، مقاومت عروق محیطی است

 مقاومت عروق محیطی    ×    برون ده قلبی   =    فشار خون

اسلاید ۵ :

انواع فشار خون بالا

žفشار خون بالای اولیه ( Essential  ) : نوعی از فشار خون را که علت خاصی برای آن قابل شناسایی نیست، فشار خون بالای اولیه می‌نامند و بیش از ۹۵% موارد را شامل می‌شود .

žفشار خون بالای ثانویه ( Secondary ) : نوعی از فشار خون را که برای آن علت خاصی قابل شناسایی است،فشارخون بالای ثانویه می‌نامند و حدود ۵% مواردرا شامل می‌شود.تقریباً علت تمام انواع فشار خون‌های ثانویه، تغییر در ترشح هورمونها و یا عیب کار کرد کلیه است .  

ž

اسلاید ۶ :

žعلل فشارخون بالای ثانویه:

žبیماریهای کلیوی

žبیماریهای غدد داخلی

پرکاری تیرویید

کم کاری تیرویید

هیپرکلسمی(هیپرپاراتیروییدی)

سندرم کوشینگ

فئوکروموسیتوما

žدارویی( استروژن، استروییدها، مقلدهای سمپاتیک و..)

žفشارخون حاملگی

žاختلالات نورولوژیک(افزایش فشارداخل جمجمه، استرس حاد و…)

اسلاید ۷ :

ریسک فاکتورهای مؤثر در فشار خون بالا

žسن

žجنس

žنژاد

žشرایط اقتصادی اجتماعی

žوزن

žتغذیه و مصرف نمک و…


اسلاید ۸ :

عوامل خطرآفرین وپیش‌بینی‌کننده‌های فشار خون بالا

žارث : سابقه خانوادگی فشارخون بالا در وابستگان درجه اول مانند پدر ، خواهر و برادر برای پیشرفت فشار خون بالا در افراد خانواده ، عامل خطر مهمی است .

žژنتیک : بر اساس نتایج مطالعات ، عوامل ژنتیک در افزایش فشار خون مؤثر است ، در حالی که بعضی اختلالات مربوط به فشار خون ، تک‌ژنی و در بیشتر موارد پلی‌ژنیک توصیف شده است .

žوزن : بین وزن وفشار خون ارتباطی قوی وجود دارد . با افزایش وزن ، خطر فشار خون بالا  ۶ ـ ۲ برابر افزایش می‌یابد . چاقی مرکزی و سندرم متابولیک همراه آن ، از دیگر عوامل خطر زمینه‌ساز برای فشارخون بالاست .

اسلاید ۹ :

žسدیم کلراید : تجارب مختلف نشانگر همراهی مصرف بیش از نیاز فیزیولوژیکی نمک با فشار خون است . رابطه بین میزان ترشح ادراری سدیم و فشار خون با سن افزایش می‌یابد . بر عکس بین مصرف پتاسیم رژیم غذایی و فشار خون ، رابطه معکوس وجود دارد .

žشغل : نشان داده شده است که مشاغل با استرس بالا ، ‌از عوامل زمینه‌ساز برای فشارخون بالا است .

žتیپ شخصیتی : تیپ‌های شخصیتی A ، مستعد ابتلا به فشار خون بالا هستند

اسلاید ۱۰ :

žسیگار :  رابطه مستقیمی بین مصرف سیگار و استعداد  ابتلا به فشار خون بالا وجود دارد .

žالکل : مصرف الکل موجب افزایش فشار خون می‌شود . اثرات مزمن و حاد الکل ، مستقل از عوامل خطر دیگر نظیر مصرف دخانیات ، سن و جنس است . آستانه اثر الکل مشخص نیست ، ولی هر بار مصرف الکل به مقدار فشار سیستولی ۱ میلیمتر جیوه و به فشار دیاستولی ۵٫/۰ میلیمتر جیوه می‌افزاید .

žفعالیت بدنی : احتمال خطر فشار خون بالا در افرادی که فشار خون نرمال دارند ، ولی فعالیت بدنی روزانه آنها کم است ، ۲۰ تا ۵۰ درصد بیشتر از افراد با فعالیت بدنی مناسب است .

žعوامل اجتماعی و روانی :  بر اساس شواهد مختلف ، فرمهای مختلفی از فشارهای روحی حاد ، فشار خون را افزایش می‌دهد .

ž

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 17 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد