بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

ویژگی های زیره میا نی:

غالبا در زیره میانی  از موادی با چگالی دوگانه، که مواد محکمتري براي محدود کردن پرونیشن  بیش از حدپا استفاده می شود.

ویژگی های زیره :

براي ایجاد اصطکاك بین کفش و سطح استفاده می شود. لاستیک کربنی و لاستیک استایرن بوتادین و لاستیک میکروسلولی و PVC ،PU ،EVA ، هایترل در تهیه زیره استفاده می کنند.

 

اسلاید 2 :


کفی داخلی کفش

از نظر جنس:

  1. كفي نرم
  2. كفي نيمه سخت
  3. كفي سخت

از نظر شكل و ساختار:

  1. كفي با حمايت كننده قوس طولي
  2. كفي با پد متا تارسال (براي صافي قوس عرضي و درد انتهايي استخوان كف پايي)

3.كفي با بالابر پاشنه (براي كساني كه قد كوتاهي دارند)

  1. كفي هاي مواج بيشتر (براي رفع خستگي و جلوگيري از اعمال فشار به پاها )

اسلاید 3 :

کفش مناسب؟

1.اندازه(طول و عرض)

2.متناسب با شکل پا(وسعت سرپنجه،شکل قوس پا،ارتفاع روی پا،عمق و عرض پاشنه)

3.ثبات(مفهوم کنترل حرکتی)

4.مناسب بودن کفش برای ورزش مورد نظر

اسلاید 4 :


نسخه ای برای کفش های ورزشی و ارتز در طب ورزشی

تعیین نوع پا(با توجه به ارتفاع قوس)

اندازه پا(پهن،بزرگ،متوسط و باریک)

تعیین عملکرد پا در حالت دینامیک( راه رفتن)

در نظر گرفتن هرگونه آسیب

در نظر گرفتن اندازه و وزن ورزشکار

نیاز های ورزشکار در هر ورزش

سطوح ورزشی(زمین هموار،چمن،چمن مصنوعی ، بتون و آسفالت)

اسلاید 5 :

نسخه ای برای کفش های ورزشی و ارتز در طب ورزشی

ارزیابی ویژگی های کلیدی کفش ورزشی

بندهای کفش و تکنیک بستن بند کفش

کفی کفش

اصلاحات کفش ورزشی

ارجاع برای ارتز های قالب گیری شده پا و مچ پا

تجویز ارتزهای پا متناسب با رشته ی ورزشی

اصلاح ارتز های پیشنهاد شده

پیگیری و ارزیابی مجدد به دلیل تغییرات احتمالی

اسلاید 6 :

کفش های مخصوص دو سرعت

زیره پلاستیکی سخت (انتقال سریع انرژی)

انعطاف پذیری بخش جلوی پا

سبک

اسلاید 7 :

کفش های مخصوص پرش طول

دارای صفحه پلاستیکی استوک دار بدون پاشنه

لایه گذاری مناسب برای گام برداری قبل از پرش

لایه گذاری مناسب برای فرود

 

اسلاید 8 :

کفش های مخصوص پرش ارتفاع

صفحه ی استوک دار در بخش جلو و پشت پا به دلیل چرخش های انفجاری

زیره ی سخت به دلیل عدم کاهش اندازه حرکت در لحظه ی جدا شدن از زمین

اسلاید 9 :

کفش های مخصوص پرتاب

دارای زیره نرم و صاف از جنس پلاستیک(کمک به چرخش راحت تر)

لایه گذاری مناسب برای تحمل وزن ورزشکار و نیروهای چرخشی تولید شده

لایه گذاری مناسب برای خنثی کردن نیروهای برشی

لایه گذاری مناسب برای استقرار مناسب پا به منظور انتقال مناسب اندازه حرکت از بدن به نیزه

اسلاید 10 :

کفش های مخصوص رشته های راکتی

ثبات وسط پا(در صفحه ساجیتال)

انعطاف پذیری وسط کفش در

 صفحه فرونتال

ثبات پاشنه

ثبات رویه بخش جلو پا

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید