دانلود فایل پاورپوینت کنترل علف های هرز حبوبات ها

PowerPoint قابل ویرایش
36 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت کنترل علف های هرز حبوبات ها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت کنترل علف های هرز حبوبات ها قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

:Fabalesراسته
دارای ۴ خانواده بوده که دو خانواده مهم در این راسته خانواده های
هستند. fabaceae و poligonaceae
Fabaceae خانواده
: این خانواده یکی از متنوع ترین تیره جداگلبرگ بوده که مشتمل بر ۷۵۰ جنس و۲۰۰۰ گونه است دراین خانواده گیاهان علفی – درختچه ای – درختی و بالا رونده هستند، دارای متابولیسم شدید نیتروژن، اغلب دارای گرهک های ریشه ای حاوی باکتری های تثبیت کننده ازت ( ریزوبیوم ) ، اغلب دارای آلکالویید ، برگها معمولا متناوب مرکب تا تک برچه ای دارای گوشواره ، گل آذین نا محدود گاهی تحلیل رفته به یک گل منفرد، گلها معمولا دو جنسی ، کاسبرگها معمولا ۵ عدد جدا تا پیوسته ، گلبرگها معمولا ۵عدد، گلبرگ بیرونی از نظر شکل واندازه با بقیه متفاوت بوده و یک درفش را بوجود می آورد، دو گلبرگ پایینی بهم پیوسته بوده یک ناو را تشکیل می دهند . پرچم ها معمولا ۱۰ عدد عموما دیا د لفوس (۹عدد پیوسته و یک عدد جدا ) ،تک برچه ای، تخمدان فوقانی ،تخمک ها یک یا بیشتر در هر برچه ،میوه معمولا نیام .

اسلاید ۲ :

تقریبا عالم گیر توده و سومین خانواده بزرگ نهاندانگان است و در طیف وسیع از زیستگاه ها یافت میشود
جنس های عمده این خانواده عبارتنند از : ( بیشتر از ۵۰۰ گونه)
گونه )۷۰۰( Indigofera (گونه۲۰۰۰ (Astragalus
گونه) ۶۰۰( Crotalaria (گونه۱۰۰۰ (Acacia
گونه)۵۰۰ ) Mimosa

اسلاید ۳ :

از نظر ارزش اقتصادی خانواده بقولات بعد از خانواده گندمیان در رتبه دوم قرار دارد، از حبوبات به عنوان گوشت مردم فقیر نام برده شده که مردم به عنوان جایگزین گوشت از آن استفاده می کنند، دانه حبوبات با۱۸- ۳۲ درصد پروتئین نقش مهمی در تامین پروتئین مورد نیاز انسان دارد
در کل جهان:FAO میزان حبوبات در سال ۱۹۸۸ طبق آمار
۶۸٫۵میلیون هکتار ، ۵۴٫۶ میلیون تن
کشورهای عمده تولید کننده بترتیب عبارتنند از:
هندوستان – شوروی سابق – چین- برزیل-ترکیه-نیجریه-مکزیک-آمریکا-فرانسه-اتیوپی
گیاهان با ارزش غذایی در این خانواده عبارتنداز :
بادام زمینی ، سویا ، نخود ، لوبیا ، عدس ، نخودسبز ، نخودکفتری ، تمرهندی .
نخود در بین حبوبات باسطح زیر کشت ۱۱ میلیون هکتار مقام سوم را دارا است (۸۵%در آسیا به ویژه هند وستان)
حبوبات در ایران: لرستان ۱۸٫۵ % ، باختران ۱۸٫۳ % ، آذرباییجان غربی ۱۳٫۳ % ، آذرباییجان شرقی ۸٫۸ % ، زنجان ۷٫۶ % ، کردستان ۵٫۶ % ، مرکزی ۴٫۳ % ، فارس ۳٫۷ % ، خراسان بزرگ ۳٫۶ % ، خوزستان ۳٫۴ % ، سایر ۱۳٫۸ %

اسلاید ۴ :

تعدادی از گونه ها ازجمله یونجه وشبدر جزء گیاهان مهم علوفه ای هستند ، بسیاری از گونه ها که ازت هوا را تثبیت میکنند مبنای تناوب را در محصولات زراعی تشکیل میدهند ، گونه های زینتی زیادی ازجمله هقاقیا وگل طاوسی دراین خانواده وجوددارد . چندین جنس ازجمله نخود تسبیح بسیارسمی هستند. لگومها محتوی دامنه وسیعی از ترکیبات سمی نیز هستند:
۱- افلاتوکسین (جذب افلاتوکسین ورابطه آن با سرطان جگر )
۲- سیانوژنها (دراثر تجزیه به سیانید تجزیه میشوند که سمی هستند ) ۳- ایجاد نفخ (در اکثر حبوبات )
۴- لکتین ها (تجزیه گلبول قرمز خون )
۵-مواد بازدارنده تریپسین (مانع فعالیت آنزیم هضم کننده تریپسین در لوزالمعده میشوند )

اسلاید ۵ :

سیستمهای همزستی بیشترین توانایی را در تثبیت ازت دارند زیرا این میکروارگانیزمها مستقیما کربوهیدرات مورد نیاز خودرا ازگیاه میزبان دریافت میدارند، درلگومهابطور متوسط حدود ۷۰ % از ازت مورد نیاز آنها ازتثبیت ازت بدست می آید، مقدار ازت جذب شده ازخاک بر حسب شرایط ۶۰-۲۰۰ کیلوگرم میباشد. محمودی کاربرد کودهای نیتروژن فسفر و تلقیح ریزوبیوم در رشد نخود دیم را بررسی کردنتایج نشان داد تلقیح ریزوبیوم در مقایسه با عدم تلقیح اثر مثبت در تثبیت بیولوژیکی ازت داشت . تلقیح ریزوبیوم نه تنها موجب افزایش غده های موثر ریشه ای گردید بلکه عملکرد دانه را نیز افزایش داد . کاربرد کود نیتروژن اثر منفی روی غده های موثر ریشه ای داشت اما در مقایسه با تلقیح ریزوبیوم اثر بیشتری در بهبود عملکرد دانه نخود بجای گذاشت . تلقیح ریزوبیوم به همراه فسفر در مقایسه باتیمار مصرف فسفر و تیمار بدون فسفر نقش بیشتری در افزایش غده های موثر ریشه ای داشت . نتایج نشان داد تلقیح ریزوبیوم اثر مثبت در افزایش تثبیت بیولوژیکی ازت و عملکرد دانه نخود داشته و کاربرد زیاد کود نیتروژن اثر بخشی تلقیح را کاهش داده است . بررسی های دیگر نشان داد در تیمار های با تلقیح ریزوبیوم در مقایسه با تیمار های مصرف کود ازته درصد خسارت هلیوتیس و آگروتیس به نحو چشم گیری کاهش یافته است .

اسلاید ۶ :

نخود دررقابت با علفهای هرز ضعیف بوده (بالاخص در اوایل فصل رشد ) وعلفهای هرز باشدت زیاد محصول آنرا کاهش میدهند (بالاخص خارلته ) همچنین زمینی که قبل از نخود چمن کشت شده باشد ، ازهرس زدن در فاصله کاشت تاسبزشدن باید خودداری کرد زیرا مانع گسترش ریشه میشود ( درفاصله ۴-۶ برگی هرس زده شود )
بان (۱۹۸۲ ) گزارش داد که نخود برای مدت ۴۵-۶۰ روز بعدازکشت نیاز به کنترل علفهای هرز دارد ودوباروجین در ۳۰ و۶۰ روز پس از کشت بهترین نتیجه را خواهدداد
بطر کلی علفهای هرز حبوبات عبارتنداز:
Mava-Poygonum-Lathrus- Portulaca- Solanum – Setaria – Sinapis –Veronica – Vicia – Achilea – Acroptilon- Amaranthus- Bromus- Centaurea- Cirsium- Convolvulus- Capsella- Chenopodium-Datura- Eruca-Glycyrrhizea

اسلاید ۷ :

خصوصیات عمومی :
Cicer arietinum نخود گیاهی است بانام علمی
منشانخود نواحی هیمالایا درهندوستان میباشد، ۹۰ % آن درمناطق گرمسیر ونیمه گرمسیرآسیا،۳ % امریکا،۲ % اروپا(کشور هندوستان با ۷۰ -۸۰ درصد سطح زیر کشت مقام اول را داراست ) متوسط عملکرد جهانی ۶۵۰ کیلوگرم درهکتار،کشت آن درایران در اکثر استانها پراکندگی دارد،سالانه میزان تولید آن درایران حدود ۴۰ هزارتن است ،نخود به آب وهوای گرم ونیمه خشک سازگار است وسرماراتا ۹ – درجه تحمل میکند

اسلاید ۸ :

نخودگیاهی است یکساله با ارتفاع ۲۰ – ۶۰ سانتیمتر دارای ریشه قوی وگسترش یافته ،برگهامرکب،برچه هابیضوی،میوه نیام،دانه آن به رنگهای مختلف سفید،کرم ، قهوه ای وسیاه ، ساقه آن مستقیم ،منشعب،استوانه ای وپرزدار است،برگهای آن دارای غدد مترشحه هستندکه اسیدمالیک واسیداگزالیک از آن ترشح میشودکه خاصیت دارویی دارند،نخود دارای دوتیپ زمستانه وبهاره بوده که تیپ زمستانه دارای دانه های ریزوتیپ بهاره دارای دانه های درشت میباشد،این گیاه به خاکهای شوروقلیایی بسیارحساس است ودر شوری حدود ۱۰ میلی موس ۵۵ % عملکرد آن کاهش مییابد.

اسلاید ۹ :

نخودگیاهی است تقریبا خودگشن که گلهاحالت پروانه آسادارندکه این یک مکانیزم تکاملی درگیاه برای جلب حشرات بویژه زنبورعسل میباشد که گلبرگ درفش بعنوان جلب کننده ودوبال بعنوان سکوی فرود برای حشرات عمل میکنند ،وقتی زنبور روی گل فرود می آیدگلبرگهای ناوی را که پرچم وبرچه هارااحاطه کرده اند می فشاردکهاین عمل موجب تماس پرچمها وکلاله هاباسطح شکمی حشره میشود .

اسلاید ۱۰ :

علفهای هرزمشکل اساسی نخود بوده ونخود به تنهایی قادر به رقابت موثرباعلفهای هرزنیست لذا هدف از کنترل باید این باشدکه تعادل بین علف هرز وگیاه زراعی را به نفع گیاه زراعی پیش برد وا باید از روشهای مختلف کنترل (کنترل تلفیقی ) استفاده نمود . تاتاری وعباسی در مزرعه دانشگاه فردوسی بررسی بهترین تراکم مختلف کشت مخلوط زیره سبز ونخود را باتاکید بر کنترل علفهای هرز انجام داده وبه این نتیجه رسیدند که نخود درهیچ تراکمی از کشت مخلوط اثر معنی دتری با کشت خالص نداشت اما زیره در تراکم ۹۰ بوته در متر مربع زیره همراه با ۱۵ بوته در مترمربع نخود بیشترین اثر مثبت را داشته است همچنین به این نتیجه رسیدند که بیشترین اثر مستقیم مثبت بر عملکرد توسط تعداد غلاف در گیاه ودر شرایط کنترل علفهای هرز میباشد.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 36 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد