دانلود فایل پاورپوینت کیفیت زندگی کاری در دنیای امروز

PowerPoint قابل ویرایش
47 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت کیفیت زندگی کاری در دنیای امروز توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت کیفیت زندگی کاری در دنیای امروز قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

 

اسلاید ۱ :

اهداف وسر فصل ها

اهداف کلاس:

آشنایی شرکت کنندگان با مدیریت کیفیت زندگی کاری و بهبود دانش و مهارت های مورد نیاز جهت استفاده کاربردی درمحیط کار

سر فصل ها:

شناخت نقش سازمان در بهبود شرایط جسمی روانی کارکنان

شناخت متغیر های موثر کیفیت کارکنان

توانایی ومهارت در ایجاد تعادل بین کار و خانواده

ماهیت و مفاهیم اساسی کیفیت زندگی کاری

انگیزش و روحیه عمومی کارکنان در محیط کاری

متغیرهای خانوادگی موثر برکار

معنویت، ارزش ها  و نقش آن در کیفیت زندگی کاری

جمع بندی و نتیجه گیری

 

اسلاید ۲ :

● عوارض عدم تعادل در کار و زندگی 
درصورتی که تدابیری برای ایجاد تعادل در کار و زندگی اندیشیده نشود، عوارض ‌مختلفی برای‌ فرد، سازمان و جامعه به‌وجودمی‌آورد

 دچار شدن به انواع بیماریهای روحی و جسمی؛ 
– افزایش فشارآورهای شغلی؛ 
– کاهش وفاداری و تعهد به سازمان؛ 
– افزایش نارضایتی شغلی؛ 
– افزایش تمایل به ترک سازمان؛ 
– غیبت از کار؛ 
– کاهش بهره‌وری و سود سازمان؛ 
-.

اسلاید ۳ :

تعادل کار وزندگی:
مهمتریت انتظار شما از کارتان چیست؟

در یک نظر سنجی بین المللی که در کشورهای مختلف انجام گردیده ، ۱۰۴۰۰ نفراز کارکنان سازمانهای مختلف مورد سوال قرار گرفتند. مهمترین انتظارات این افراد از محیط کار را می توان در ۵ مورد زیر خلاصه نمود:

۱- برقراری تعادل بین کار و زندگی شخصی (عامل رضایت از محیط کار)

۲- داشتن شغلی که واقعا لذت بخش باشد

۳- داشتن احساس امنیت و تامین آینده

۴- داشتن حقوق و دستمزد مناسب

۵- داشتن همکاران خوب

 

اسلاید ۴ :

کیفیت زندگی کاری به دو روش تعریف می‌شود:

کیفیت زندگی کاری عبارت است از مجموعه‌ای از شرایط و عملیات عینی سازمان مانند (غنی‌سازی شغل، اعتدال سرپرستی، تعهد کاری و ایمنی شرایط کاری)،

کیفیت زندگی کاری یعنی ادراکات کارکنان از میزانی که آن‌ها از ایمنی برخوردارند، نیازهای آنها ارضاء می‌شود و از امکانات رشد و توسعه برخوردارند. به علت اینکه نگرش دوم کاملاً ذهنی است، کیفیت زندگی کاری را به عنوان ادراکات کارکنان از شرایط جسمی و روحی در محیط کار در نظر می‌گیرند.

 

اسلاید ۵ :

شاخص های کیفیت زندگی کاری

کیفیت زندگی کاری عبارت است از عکس العمل کارکنان نسبت به کار،به ویژه پیامدهای فردی آن در ارضای شغلی و سلامت روحی

با استفاده از این تعریف ،کیفیت زندگی کاری بر پیامدهای شخصی،تجربه کاری و چگونگی بهبود کار بر پیامدهای فردی منطبق است که شامل موارد زیر است:

پرداخت کافی ومناسب

شرایط کاری امن و سالم

فرصت برای به کار گیری و توسعه بی واسطه استعدادهای انسانی

فرصت برای امنیت و رشد و مداوم در آینده

انسجام اجتماعی در سازمان کار

حقوق فردی در سازمان کار

کار و کل فضای زندگی

ارتباط اجتماعی زندگی کار

 

اسلاید ۶ :

سازمان وکیفیت زندگی کاری

  سازمان مجموعه ای از واحد های اجتماعی و گروه های انسانی برای نیل به هدف خاصی است. 

در هم پیچیده شدن زندگی شغلی و زندگی خصوصی انسان و استیلای زندگی کاری بر خصوصی سبب به وجود آمدن واژه کیفیت زندگی کاری شده است.

از دوجنبه اهمیت دارد:

تایید وجود رابطه بین کیفیت زندگی کاری و کیفیت زندگی

به  تأثیرات کیفیت زندگی کاری در سازمان بر می گردد.

اسلاید ۷ :

کیفیت زندگی کاری

شکست یا موفقیت سازمانها را کارکنان تعیین می نمایند.

رمز موفقیت سازمانها سرمایه های هوشمند ، خلاق و دانش محور هستند.

مطلوبیت کیفیت زندگی کاری، سبب افزایش انگیزش کارکنان برای کار سازنده و اثربخش گردیده و عملکرد مطلوب فردی و سازمانی، رضایت شغلی، رشد و بالندگی افراد را بدنبال خواهد داشت.

 

اسلاید ۸ :

شاخص های هشت گانه کیفیت زندگی کاری ازنظر ریچارد والتون

۱-پرداخت منصفانه

۲- محیط کارایمن و بهداشتی

۳-تأمین فرصت رشد وامنیت مداوم

۴-قانون گرایی در سازمان

۵- وابستگی اجتماعی زندگی کاری

۶- فضای کلی زندگی

۷- یکپارچگی و انسجام

۸-توسعه قابلیت های انسانی

اسلاید ۹ :

عوامل موثر برکیفیت زندگی کاری از دانشمندان مختلف:

*- لیز و کینز(۲۰۰۵) :پاداش غیر مادی ، حمایت از کارکنان ، رهبری ، سطوح ارتباطات ، حمایت از همکاران ارتباطات بین هم ردیفان ، احترام را از شاخص های مهم در کیفیت زندگی کاری بر می شمرد.

*-  کنسیدین و کالوس(۲۰۰۳): بهداشت حرفه ای واستانداردهای ایمنی کار ، رفتار مدیریت ، روش های کار گروهی ، امنیت شغلی، عدم تبعیض، ،توازن و تعادل بین کار و زندگی ،کارایی شغلی ،استرس شغلی از شاخص های مهم در کیفیت زندگی کاری بر می شمرند.

 

اسلاید ۱۰ :

– بهبود کیفیت زندگی کاری یکی از مهمترین اهداف سازمان ها و کارکنان است.

– اقداماتی شامل امکانات رفاهی ، درمانی ، امنیت شغلی ، طراحی شغل ، اهمیت شغل ، توسعه و پیشرفت شغلی ، آموزش و بهسازی و از این قبیل تحت عنوان کیفیت زندگی کاری در نظر گرفته شده است.

– کیفیت زندگی کاری یکی از رویکردهای بهبود عملکرد است که موجب همسویی کارکنان و سازمان می گردد (Richardso et al,2000.P.2) .

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 47 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد