بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 • تاريخچه گمرك در ايران
 • گمرك
 • واژه‌ها و اصطلاحات گمركي
 • كارت بازرگاني
 • حق العملكاري در گمرك
 • صادرات
 • واردات
 • مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي
 • قابليتهاي گمركي سيستم مكانيزه گمركي نگار آسيكودا (ASYCUDA)
 • ليست بازارچه‌هاي مرزي
 • سازمانهاي بين‌المللي و گمركات كشور و جهان

اسلاید 2 :

گمرك سابقه‌اي به قدمت تاريخ دارد. بهتر است اين مطلب را اينگونه بيان كنيم كه گمرك نيز مانند بسياري از سازمانها كه هر اجتماع كوچك يا بزرگي در بدو پيدايش به وجود آن نيازمند بوده است، ايجاد گرديده است و به تدريج كه احتياجات ديگري مطرح شده سازمان يا سازمانهاي جديدتر در سطح ملي يا بين‌المللي مطابق آنچه امروز شاهد آن هستيم، به وجود آمده است. در واقع قراين نشان مي‌دهد هركجا مبادله بازرگاني بوده اين تشكيلات يا به طور كلي گمرك وجود داشته است.

 

اسلاید 3 :

گمرک ‏دستگاه نظارت و وصول حقوق و عوارض ورودی بر ارزش CIF کالا است برای کنترل واردات و صادرات و ‏انحصارات هر کشور و وسیله‌ای برای نظارت در بازرگانی ‏خارجی و یکی از ‏منابع درآمد دولت ها است.‏ حقوق گمرکی یک گونه مالیات غیرمستقیم است.

 • سياستهاي حمايتي: حمايت از صنايع داخلي
 • سياستهاي حمايتي تعرفه‌اي (حقوق گمركي ـ‌ سود بازرگاني)
 • سياستهاي غير تعرفه‌اي: (ممنوع‌الورود كردن كالا ـ‌ مشروط كردن ورود كالاـ سهميه كردن ورود كالا)
 • سياستهاي درآمدي: (گرفتن تعرفه جهت تأمين بخشي از بودجه)
 • سياستهاي ارشادي: (فرهنگي ـ‌ سياسي)

  در كشور 129 گمرك اجرايي وجود دارد

اسلاید 4 :

تشريفات ورود و صدور كالا

انجام تشريفات ترخيص كالاهاي وارداتي و همچنين صدور كالا از كشور براساس قانون امور گمركي و آئين نامه اجرائي آن منوط به تنظيم اظهار نامه گمركي و تسليم آن به گمرك مي‌باشد. اظهار كننده موظف است اسناد لازم را از قبيل سياهه خريد، گواهي مبدأ، اسناد بانكي و ساير مجوزهاي مورد نياز كه مقررات و قوانين مربوطه تعيين نموده است به اظهارنامه منضم نمايد.

براساس قانون مقررات صادرات و واردات كالاهاي صادراتي و وارداتي به سه گروه زير تقسيم گرديده است:

كالاي مجاز: كالايي است كه صدور يا ورود آن با رعايت ضوابط نياز به كسب مجوز ندارد.

كالاي مشروط: كالايي است كه صدور يا ورود آن با كسب مجوزهاي مربوطه امكان‌پذير مي‌شود.

كالاي ممنوع: كالايي است كه صدور يا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام و يا به موجب قانون ممنوع مي‌باشد.

حقوق گمركي: حقوق گمركي كه خود يك نوع ماليات غيرمستقيم محسوب مي‌گردد عبارت است از وجوهي كه به موجب جدول تعرفه گمركي از كالاهاي ورودي دريافت مي‌گردد و براي توسعه اقتصادي و حمايت از صنايع داخلي مي‌باشد كه توسط مصوبه هيئت دولت به مجلس پيشنهاد و قوه مقننه آنرا تعيين مي‌نمايد.

سود بازرگاني: سود بازرگاني يك نوع ماليات غير مستقيم است و عبارت است از وجوهي كه طبق تصويبنامه هيئت وزيران به استناد قانون تجارت خارجي ، قانون امور گمركي و قانون مقررات صادرات و واردات از برخي كالاهاي وارداتي اخذ مي‌گردد و هرگاه دولت لازم بداند به منظور حمايت از توليدات صنايع كشور ميزان آن را تغيير مي‌دهد.

هزينه‌هاي گمركي: هزينه‌هاي گمركي وجوهي هستند كه ميزان و چگونگي وصول آنها با تصويب هيئت وزيران براي تخليه ، باربري ، صفافي (بارچيني) ، بارگيري ، انبارداري ، آزمايش ، تعرفه‌بندي كالا، كارشناسي ، بدرقه كالا ، خدمات فوق‌العاده و نظاير آن، توسط گمرك وصول مي‌شود.

اسلاید 5 :

عوارض دريافتي: عوارض شامل وجوهي است كه وصول آن طبق مقررات بعهده گمرك قرار گرفته است و عبارتند از: عوارض شهرداري ، عوارض هلال احمر ، عوارض هوائي، عوارض شهرداري محل (تعاون) ، عوارض بندري ،عوارض بهداري ،يك درصد عوارض ويژه ،تضمين صادرات ،حق ثبت سفارش.

ارزش كالا در گمرك: ارزش كالاي ورودي در گمرك در همه موارد عبارت است از بهاي سيف (‌CIF) (بهاي خريد كالا در مبدا باضافه هزينه بيمه ، حمل و نقل و باربندي ) و كليه هزينه‌هاي مربوط به افتتاح اعتبار يا واريز بروات و ساير هزينه‌ها كه به آن كالا تا مرز ورود به اولين دفتر گمركي تعلق مي‌گيرد كه از روي سياهه خريد يا ساير اسناد تسليمي صاحب كالا به گمرك تعيين و براساس نرخ ارز و برابريهاي اعلام شده از طرف بانك مركزي ايران در روز اظهار (تسليم اظهارنامه) محاسبه خواهد شد.

ارزش گمركي= ارزش كالا +‌ بيمه كالا + كرايه حمل + ساير هزينه‌هايي كه به ورود كالا به اولين مقصد گمركي تعلق مي‌گيرد

سپرده در گمرك: سپرده در گمرك مبلغي است كه نقدا يا به صورت ضمانتنامه بانكي معتبر بعنوان تامين پرداخت وجوهي بابت حقوق گمركي ، سود بازرگاني يا عوارض و هزينه‌هاي گمركي و ساير مخارجي كه ممكن است به كالا تعلق بگيرد موقتا پرداخت مي‌شود ، اصولا داراي مدت معين مي‌باشد و چنانچه ظرف مدت مذكور صاحب كالا تعهدات خود را انجام ندهد مبلغ سپرده به درآمد قطعي منظور مي‌گردد.

ثبت سفارش واردات و صادرات کالا: مجوزی است که بر اساس آن ترخیص گمرکی کالای وارداتی يا صادراتي امکان پذیر می شود.

ترخیص کالا: عملیاتی است که طی آن کالای وارداتی یا صادراتی و مدارک مربوطه توسط گمرکات بازبینی شده و پس از تطبیق با مقررات و اخذ مالیاتهای قانونی با صدور پروانه گمرکی اجازه کالا از گمرک داده می شود.

اسلاید 6 :

حقوق ورودی: وجوهی است که بعنوان مالیات به موجب ضابطه ای که توسط دولت تعیین می شود از کالاهایی که به طور قطعی به کشور وارد می شوند بوسیله گمرکات اخذ می گردد.

حقوق ورودي = حقوق گمركي+ سود بازرگاني

مانيفست: صورت اجمالي كالاهايي كه در وسيله حمل هنگام رسيدن آن به گمرك در آن موجود است اين مانيفست در بدو ورود بايد تسليم گمرك شود.

اظهارنامهS.A.D : S.A.D كه مخفف عبارت Single Administrative Document و به معني سند واحد اداري مي‌باشد يك فرم اظهارنامه گمركي است كه مي‌تواند تمامي رويه‌هاي اظهار كالا را با ذكر كد مخصوص به آن رويه بپذيرد . اين موضوع باعث مي‌شود كه به جاي استفاده از اظهارنامه‌هاي متفاوت گمركي تنها از يك فرم واحد كه با كدهاي مخصوص جدا مي‌شود استفاده نمود.

روز اظهار كالا: روز اظهار كالا روزي است كه صاحب كالا با توجه به منظورهاي پنجگانه (ورود قطعي، ورود موقت، ترانزيت داخلي، ترانزيت خارجي، مرجوعي) طبق اظهار خود وجوهي را كه به ترخيص كالا تعلق مي‌گيرد ، به صندوق گمرك پرداخته باشد .روز اظهار نيز جزو ايام توقف كالا در اماكن گمركي محسوب مي‌گردد .

سند ترخيص: سند ترخيص سندي است كه به موجب آن بتوان كالا را از گمرك خارج نمود . مانند پروانه گمركي براي كالاهاي تجاري و پته براي كالاهاي غيرتجاري.

تاريخ صدور سند ترخيص: تاريخ صدور سند ترخيص روزي است كه رئيس گمرك محل ترخيص كالا يا قائم مقام او ، سند (پروانه سبز گمركي ، پته) را امضا و اجازه ترخيص صادر نموده است.

اسلاید 7 :

تعيين تعرفه: در مواردي كه صاحب كالا يا نماينده قانوني او تعرفه صحيح كالاي خود را نداند و يا در تشخيص آن ترديد داشته باشد مي‌تواند قبل از تنظيم اظهارنامه با تسليم درخواست كتبي و ارائه اسناد مالكيت و الصاق نمونه كالا و مدارك مربوطه به آن و با پرداخت هزينه آزمايش از رئيس گمرك حمل تعرفه‌بندي كالاي خود را استعلام كند و پس از دريافت پاسخ كتبي و حصول اطلاع قطعي از تعرفه كالاهاي خود به تنظيم اظهارنامه مبادرت نمايد (ماده 99 آ.ا.ق.ا.گ) .

كابوتاژ: كابوتاژ عبارت است از حمل كالا از يك نقطه گمركخانه به نقطه ديگر كشور از راه دريا و يا رودخانه‌هاي مرزي.

مبادله مرزی: عبارت است از صدور و ورود کالا در بازارچه های مرزی یا گمرکات مجاز، توسط ساکنان مناطق مرزی و تعاونی های مرزنشین دارای مجوز، پیله وران، ملوانان و کارکنان شناورهای دارای حداکثر 500 تن ظرفیت در حجم و نوع مشخص و در سقف تعیین شده توسط وزارت بازرگانی.

بازارچه مرزی: محوطه ای محصور واقع در نقاط مرزی است که مطابق با ضوابط تعیین شده توسط دولت، به صورت مستقل یا در قالب تفاهم نامه منعقد شده و کشورهای همجوار جهت انجام مبادله مرزی تأسیس می شود.

پیله ور: عبارت است از شخص ساکن مناطق مرزی با حداقل سه سال سابقه سکونت مستمر که دارای کارت پیله وری صادره از سازمان بازرگانی استان و اهمیت مندرج در ماده (211) قانون مدنی است.

اسلاید 8 :

كالاي متروكه: كالاي متروكه مطابق ماده 22 قانون امور گمركي ، كالاهايي است كه صاحب آن به هر دليل جهت ترخيص آن به گمرك مراجعه نكرده باشد و يا اگر مراجعه نموده در ارائه اسناد و مداركي كه لازم است تاخير كرده باشد و يا به علت عدم ارائه مجوزهاي خاص موردنياز ، كالا متروكه شده باشد .

در فرودگاههاي كشور پس از دو ماه و در ساير اماكن گمركي پس از چهارماه توقف از تاريخ صدور اولين قبض انبار ، كالا متروكه مي‌گردد . بعد از اين مدت با موافقت گمرك تا چهارماه ديگر (در گمركات زميني و دريائي) و تا 2 ماه ديگر در گمركات فرودگاهي قابل تمديد مي‌باشد . همچنين با توجه به ماده 389 آئيننامه اجرائي قانون امور گمركي هرگاه كالايي اظهار و سند ترخيص صادر و تا چهار ماه از گمرك خارج نشود جز در موارد قوه قهريه (فورس ماژور) كالا متروكه شده و تحويل سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي مي‌گردد و گمرك هيچگونه دخل و تصرفي در آن ندارد .

كالاهاي ضبطي در گمرك: ضبط كالا در گمرك اصولا در مواردي است كه كالا ممنوع‌الورود يا غيرمجاز بوده و با نام مشخصات صحيح اظهار شده باشد كه گمرك نسبت به ضبط آن اقدام مي‌نمايد و سه ماه به صاحب كالا فرصت داده مي‌شود كه كالاي وارده را از كشور اعاده نمايد. ولي صاحب آن در اين مورد اقدامي ننموده، در اين صورت بعد از انقضاي مهلت مذكور كالا اصطلاحا ضبط مي‌شود. پس از ضبط كالا ، به صاحب آن تا دو ماه مهلت داده مي‌شود. پس از ضبط كالا، به صاحب آن تا دو ماه مهلت داده مي‌شود كه اگر شكايتي دارد به مراجع قضايي تسليم نمايد، در غير اينصورت و گذشت مدت دو ماه فوق اصطلاحا كالا ضبط قطعي مي‌گردد يعني به مالكيت دولت درمي‌آيد.

بيمه محلي: گمرك ايران براي جبران خسارت ناشي از آتش‌سوزي احتمالي و از بين رفتن كالا در مدت توقف در اماكن گمركي به نفع شركت بيمه طبق جدول اعلام شده از كالاهاي وارده حق بيمه دريافت مي‌نمايد و نرخ آن در تمام اماكن گمركي اعم از زميني، دريايي، هوائي يكسان است.

اسلاید 9 :

 • كارت بازرگاني سندي است كه به موجب آن مي‌توان اقدام به صادرات و واردات كالا نمود و توسط شعب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در تهران يا شهرستانها بنام متقاضيان اعم از اشخاص حقيقي (ايراني و غيرايراني)، اشخاص حقوقي،‌ صادر و در صورت تاييد توسط واحد صدور كارت بازرگاني معتبر مي‌باشد. ضوابط و شرايط و نحوه تمديد آن طبق آئيننامه اجرائي خواهد بود كه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

اسلاید 10 :

اشخاص و كالاهاي ذيل نياز به ارائه كارت بازرگاني ندارند:

 • شركتهاي تعاوني مرزنشينان
 • ملوانان ايراني شاغل در شناورهائي كه بين سواحل ايران و ساير كشورها در تردد هستند.
 • پيله وران براي ورود كالاهاي قابل ورود نياز استان خود و استانهاي همجوار در صورت اخذ كارت پيله وري و مجوز ورود از اداره بازرگاني شهر يا استان مربوطه.
 • كارگران ايراني شاغل در خارج از كشور در صورت داشتن كارنامه شغل از وزارت كار و امور اجتماعي.
 • كالاهائي كه ورود آنها به تشخيص گمرك براي فروش نمي‌باشد .
 • كالاهاي مسافري.
 • كالاهاي هديه و سوغات كه از طريق پست وارد مي‌شوند.

حق‌العملكاري در گمرك

تعريف حق العملكار و شرايط عمومي حق العملكاري در گمرك

حق العمل كار در گمرك به شخصي (اعم از حقيقي يا حقوقي) اطلاق ميشود كه تشريفات گمركي كالاي متعلق به شخص ديگري را به وكالت از طرف آن شخص در گمرك انجام بدهد كسانيكه بدون داشتن كارت حق العمل كاري تشريفات گمركي كالا را به وكالت انجام مي دهند نمي توانند بيش از 10 مرتبه در سال به اين كار اقدام نمايند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید