بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 • تعریف
 • تاریخچه تاسیس
 • اهداف صندوق
 • اعضای صندوق
 • نحوه افزايش سهميه( SDR)
 • حق برداشت مخصوص(SDR )
  Special Drawing Right
 • نحوه محاسبه SDR

اسلاید 2 :

 • ارزش گذاری حق برداشت مخصوص
 • اصلاحیات اساسنامه صندوق ودلایل آن
 • عضويت در صندوق
 • سهمیه اعضاء
 • تامين منابع مالي
 • نحوه دريافت وام ازIMF
 • مقدارسهميه كشورعضو

اسلاید 3 :

 • تعداد سهمیه اعضاء
 • نمودار سازماني صندق بين المللي پول
 • ادارات و دواير صندوق
 • رابطه صندوق با بانك جهاني
 • عملکرد صندوق از دیدگاه منتقدان
 • شرایط وام گیرنده از لحاظ وضعیت اقتصادی
 • سياست هاي اقتصادي IMF
 • ایران و صندوق بین المللی پول

اسلاید 4 :

* موسسه ای که نظارت بر اجرای سیستم پولی بین المللی را بر عهده داشته و اکنون مسئولیت اجتناب از بروز بحران اقتصادی  و تثبیت اقتصاد جهانی را نیز بر عهده دارد .

اسلاید 5 :

   طرح تاسیس موسسه در سال 1944 در کنفرانس برتون وودزBretton Woods توسط جان مینارد کینز(Maynard keynes) مطرح و صندوق در 27 سپتامبر 1945 در خیابان شانزدهم واشنگتن شروع به کار کرد .

اسلاید 6 :

.1اعتلاي همكاري هاي بين المللي از طريق فراهم آوردن امكان مشاوره و همكاري ميان اعضاء درباره مسائل پولي بين المللي ؛

.2تسهيل رشد متوازن تجارت بين المللي و از اين طريق كمك به افزايش سطح اشتغال ؛ درآمد و توسعه ظرفيتهاي توليدي ؛

.3تهیه منابع لازم از طریق منابع عمومی صندوق به منظور کمک به کشورهای عضو دارای کسری تراز پرداخت ها؛

.4تقويت ثبات ارزي و ترتيبات ارزي و اجتناب از تضعيف رقابتي ارزش پول ملي،

.5يافتن راههائي براي كاهش دوره و ميزان عدم توازن در پرداختها.

اسلاید 7 :

 • در حال حاضر 185 کشور عضو صندوق بین المللی پول می باشند .
 • اعضاء هیات مدیره صندق بین 22 الی 24 نفر می باشند که هر دو سال یک بارانتخاب می شوند و مدیر عامل به مدت 5 سال انتخاب می شود
 • شش عضو از اعضای هیات مدیره از کشورهایی هستند که بیشترین سهمیه را در صندوق دارند : آمریکا 8/26526حق برداشت،آلمان5/8241حق برداشت ، انگلیس 6/7414 حق برداشت،روسیه 1/4313 حق برداشت، ژاپن 5/8241 حق برداشت و فرانسه 6/7414 حق برداشت
 • دو عضو هیات مدیره هم از کشورهایی انتخاب می شوند که بیشترین وام را طی دو سال گذشته در اختیار صندوق قرارداده اند
 • ایران با توجه به اینکه از سال 1972 ریاست کشورهای الجزایر ، افغانستان ،پاکستان ،مراکش ، تونس و غنا را بر عهده دارد یک عضو هیات مدیره صندوق دارد .

اسلاید 8 :

نحوه افزايش سهميه( SDR)

مطابق ماده 13 اساسنامه IMF هر 5 سال یک بار، سهميه تمام كشورهـاي عضو يـا هـريك را بـراسـاس تغييرات شرايط اقتصاد جهان واقتصادكشورمربوطه مورد تجديد نظرقـرارمي دهند تادسامبر1992 جمع سهميه كشورهاي عضو به 142/02 ميلياردSDR رسيد.

اسلاید 9 :

حق برداشت مخصوص(SDR )
Special Drawing Right

حق برداشت مخصوص : یک دارایی پولی صوری است که در سال 1970 توسط صندوق ایجاد گردید تا به نقدینگی موجود بین المللی اضافه گردد .

حق برداشت مخصوص یک واحد حساب است که حسابهای صندوق به آن نگهداری می شود .

در حال حاضر25درصد سهمیه هرعضو به حق برداشت مخصوص(SDR) یا به ارزهای قوی سایر کشورها طبق انتخاب صندوق و75درصد آن به پول ملی پرداخت میشود.

اسلاید 10 :

   در ابتدا ایجاد حق برداشت مخصوص ، ارزش ان معادل یک دلار (35 حق برداشت مخصوص معادل یک اونس طلای خالص) در نظر گرفته شد . ولی از سال 1974 تا 1980 ارزش آن روزانه به کمک ارزش متوسط موزون سبدی حاوی 16 ارز تعیین می گردید .

   از سال 1981 تعداد ارزهای سبد حق برداشت مخصوص به 5 ارز مهم یبن المللی محاسبه می شود .

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید