بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

شناسایی شایستگی ها

شایستگی یک لازمه متعارف برای یک فرد به منظور به درستی انجام دادن یک کار خاص است.

شامل ترکیبی از دانش ، مهارت و رفتار مورد استفاده در جهت بهبود عملکرد می باشد. شایستگی وضعیت یا کیفیت مناسب داشتن برای انجام نقشی خاص است.

شايستگي تركيبي از دانش، رفتار و مهارتهاي صريح و ضمني است كه به شخص، نيروهاي بالقوه براي اثر بخشي در عملكرد كاري را مي دهد

اسلاید 2 :

به تقویت این ممیزه ها بپردازید

 • توان جمع آوري، پالايش و انتخاب
 • توانايي كاربرد علوم در جهت رشد اقتصادي بلندمدت
 • توان ايجاد فرصت هاي يادگيري مداوم براي خود
 • دارا بودن اطلاعات گسترده در زمينه هاي گوناگون و تعمق در تعداد محدودي از آ نها
 • جمع آوري، سازماندهي و تجزيه و تحليل اطلاعات
 • باور و اهتمام به مشاركت پژوهش در آموزش
 • توانايي حل مسأله

اسلاید 3 :

 • مهارت به كارگيري فن آوري و فرا فن آوري
 • شيوه به كارگيري دانش در بازار
 • توان رشد و پرورش ابعاد و شخصيت انساني تا بالاترين حد
 • درك تغييرات صورت گرفته و قابل پيش بيني در بازار كسب و كار
 • مهارت هاي مربوط به اخلاق حرفه اي و شغلي یا داشتن تعهد و اخلاق كار
 • افزايش مستمر سطح استاندارد و صلاحيت هاي شغلي یا قابليت آموزش ديدن حين كار
 • مهارت عضويت مسؤول و مشاركت جو در جامعه
 • توانايي تفاهم و زندگي مسالمت آميز به دور از هر گونه تعصب و ناشكيبايي
 • اعمال و احقاق مسؤوليتها و حقوق فردي و اجتماعي
 • محلي انديشي
 • كار گروهي

اسلاید 4 :

 • خود ادراكي
 • خلاقيت
 • فهم فرهنگي
 • آشنايي با ابزارهاي توليد و اشاعه دانش
 • برنامه ريزي و سازماندهي فعاليت هاي شخصي
 • قابليت استفاده از فناوري
 • بهره گيري از زبان خارجي
 • توانايي برقراري ارتباط و تبادل اطلاعات
 • داشتن انتظارات شغلي معقول
 • قابليت بررسي و پذيرش عقايد مختلف
 • درك جهت گيري مثبت نسبت به رشته تحصيلي
 • شناخت و عمل به عناصر رفتار سازماني (استنباط صحيح از روابط انساني و توسعه آن)

اسلاید 5 :

ضرورت حذر از چنین صفاتی

 • Abusive
 • Up Side Down
 • Ironic
 • Mechanical
 • Toy Lover
 • Magnifier
 • Intruder
 • Debtor
 • Pusher
 • Slow

اسلاید 6 :

شناسایی چنین مولفه هایی در افراد

 • دست يابنده يا مکتسب،
 • فعال کننده وکارآفرين ،
 • سازگار،
 • تحليل گر،
 • سامان دهنده،
 • باايمان وباور،
 • فرمانده،
 • برقرارکننده ارتباط،
 • رقابت طلب،
 • همپيوند،
 • کنکاشگر،
 • انديشه ورز،

اسلاید 7 :

شناسایی چنین مولفه هایی در افراد

 • پرورش دهنده،
 • با انظباط،
 • يکدل،
 • باانصاف،
 • تمرکز کن،
 • آينده نگر،
 • همساز،
 • خيال پرور،
 • دربرگيرنده،
 • فردشناس،
 • درونداد،
 • خردورز،

اسلاید 9 :

شناسایی چنین مولفه هایی در افراد

 • يادگيرنده،
 • بيشينه ساز،
 • عاقبت نگر،
 • بازگوگر،
 • پاسخگوو مسئول،
 • برگرداننده،
 • مطمئن به خود،
 • ارجمند،
 • راهبرد،
 • عشق خواه.

اسلاید 10 :

گستره اي ازبيماريهاي رايج سازماني

کم کاري:حداقل کردن خروجي نسبت به ورودي از طرف افراد.اين پديده عموما به عنوان يک عکس العمل اجتماعي به بعضي ناهنجاري ها مثلا ياس از آينده و عدم علاقه بکار بروز مي کند.براي مرتفع ساختن اين مشکل بايد با همان ناهنجاري ها مقابله کرد با ايجاد انگيزه کار و اميد به آينده.

 • کارشکني: ايجاد اخلال در انجام کار يا شکل گيري فرآيند توسط خود يا ديگران بصورت عمدي و هدف دار.رها کردن و درمان نکردن بيماري در مرحله کم کاري منجر به اين بيماري خواهد شد .پيشگيري قبل از درمان بهترين راهکار مقابله است.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید