دانلود مقاله بررسی رغبتهای شغل دانش‌آموزان دختر ناشنوا و عادی

word قابل ویرایش
60 صفحه
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

بررسی رغبتهای شغل دانش‌آموزان دختر ناشنوا و عادی
شهر کرج

فهرست عناوین
چکیده تحقیق
فصل اول:
مقدمه
بیان مسئله
فرضیه تحقیق
هدف تحقیق

فایده و اهمیت تحقیق
ضرورت اجرای تحقیق
عوارض مشکل مورد تحقیق
تعریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق
فصل دوم:
تاریخ تعلیم و تربیت کرولالها در جهان و ایران

روشهای آموزش و پرورش دانش‌آموزان ناشنوا
تشریح و فیزیولوژی دستگاه شنوایی

نظریه‌های مختلف در رشد زبان
تئوری مربوط به رغبت
پیشینه تحقیق
فصل سوم:
جامعه تحقیق

نمونه تحقیق
روش نمونه‌برداری
ابزار تحقیق
اعتبار یا پایایی تست
روایی
قصل چهارم
محاسبات آماری
جدول توزیع فراوانی سئوالات(۲۱-۱)

فصل پنجم:
خلاصه یک تا چهار
پیشنهادات و محدودیتهای تحقیق
منابع تحقیق
پرسشنامه

تقدیر نامه
وظیفه خود می‌دانم از جناب آقای دکتر احمد احمدزاده‌بیانی که خود از محققین به نام می‌باشند با توجه به اینکه در تمام مراحل انجام این تحقیق صمیمانه کمال مساعدت را نموده و از راهنمائیهای مکرر و بی‌دریغ ایشان برخودار بوده‌ام نهایت تشکر وسپاسگزاری را بنمایم.
» به نام خدا«
تقدیم به مادر عزیزم یگانه تکیه‌گاه و همراه زندگیم که حاصل عمر پرثمرش همه برایم مهر بود وسراسر زندگیم همه برایش رنج. باشد که بدینوسیله جزئی از زحمات بیکران او را جبران کرده باشم.

 

تقدیم به : پدر مهربانم این باغبان گلهای بهشتی که لحظه‌لحظه عمرش در راه آسایش و راحتی من سپری شد.
تقدیم به همسر دلبندم که حاصل یک عمر پرتلاش پدر مادری فداکار از آن اوست.
تقدیم به دو یار مشفق همیشگی‌ام محبوب و منیژه
درآخروظیفه خود می‌دانم بدینوسیله از زحمات ارزنده وبی‌دریغ جناب آقای ذبیح‌الله کاشی که در جمع‌آوری این تحقیق مرا یاری نمودند کمال سپاسگزاری را بنمایم.
چکیده تحقیق:
بعضی از افراد درانتخاب شغل تسلیم حوادث می‌شوند و برخی بدون نقشه و فکر تحت تأثیر اعضای فامیل، شغلی راانتخاب می‌کنند که با خصوصیات فردی آنها منطبق نیست برخی از مردم نیز تحت تأثیر ارزشهای اجتماعی بدون درنظر گرفتن خصوصیات روانی و طرح نقشه خاص شغل خود را انتخاب می‌کنند.
بطور کلی هدف از این پژوهش مقایسه و برسی رغبتها و گرایشات شغلی بین دانش‌آموزان دبیرستانی عادی و ناشنوا می‌باشد. اهمیت این پژوهش از آن جهت است که با در نظر گرفتن تفاوتهای فردی و گرایشات مختلف افراد بتوان ملاکهایی را که برای هر فرد در هر کشور و با هر فرهنگی مهم می‌باشد تعیین نمود.

فرض صفر در این تحقیق این است که تفاوتی بین رغبتهای شغلی دانش‌آموزان عادی و ناشنوا وجودندارد جامعه تحقیق در این پژوهش شامل دانش‌آموزان دختر عادی ناشنوا دبیرستانی می‌باشد و نمونه تحقیق شامل ۵۰ نفر عادی و ۵ نفر ناشنوا می‌باشد.
روش نمونه‌برداری به صورت نمونه‌برداری کومه‌ای یا دردسترس است که بدلیل راحتی و در دسترس بودن دانش‌آموزان از این روش استفاده می‌گردد.

ابزار تحقیق در این پژوهش پرسشنامه ارزش شغلی سوپر می‌باشد پس از اجرای آزمون از آزمودنیها برای مقایسه و بررسی دو گروه عادی و ناشنوا از محاسبات آماری و آزمون در مجذور خی استفاده می‌گردد فرص صفر در این آزمون بیان می‌کندکه یک متغیر از متغیر دیگری تأثیر نمی‌پذیرد و یا تفاوتی با آن ندارد پس از اجرای آزمون بر تک‌تک پرسشهای این پرسشنامه نتیجه بدین شرح بدست می‌آید:
دانش‌آموزان عادی و ناشنوا در موارد زیر با هم متفاوتند:
۱- ضرورت داشتن ابتکار و خلاقیت برای حل مشکلات شغلی
۲- امکان پیشرفت در شغل
۳- پرداختن به شغلی که به قدرت هنری نیاز دارد.
۴- دائمی بودن شغل
۵- پرداختن به شغلی که به توانایی ذهنی نیاز دارد.
در سایر موارد ملاکهای پرسشنامه دانش‌آموزان عادی و ناشنوا یکسان بوده و هیچ تفاوتی مشاهده نگردید.
فصل اول
مقدمه
یکی از عوامل مهم تحول و نوسازی جامعه آموزش و پرورش می‌باشد بسیاری از صاحب نظران امور تربیتی با این سؤال مواجه هستند که چگونه می‌توان روندهای فرسوده آموزشی را تغییر داده نطام آموزش و پرورش را بهبود بخشید. نظام تربیتی در تغییر رفتار و هدایت نسل جوان همواره با آینده سروکار دارد بطوریکه هر چه دورانهای آینده در نظر برنامه نویسان و مربیان آموزش و پرورش روشنتر باشد فعلایتهای تربیتی و با کیفیت بهتر انجام گرفته و نتیجه مطلوبتری بدست می‌دهد به همین جهت در جهان کنونی هیچ کشوری نیست که در زمینه آموزش و پرورش به مطالعه نیازمندیها و ارزشهای انسانی در آینده نپردازد وکورکورانه یا بر اساس نیازها و ارزشهای رایج زمان به تنظیم برنامه‌های آموزشی دست بزند.

بطورکلی روشهای جدید تعلیم و تربیت مطالعه واقعیتها را در اطراف موضوعانی که برای شاگردان جالب است سازمان می‌دهد هدف این روشها تربیت به مهمترین وجه ممکن است این نوع تربیت تنها متضمن آنچه که تدریس می‌شود نیست بلکه شامل چگونگی توجه به علاقه و جلب علاقه دانش‌آموزان به درس خواندن نیز می‌باشد. مقصود این نیست که مهمترین و با استعدادترین شاگردان از آموزش استفاده کنند بلکه برنامه باید با توجه به آمادگیهای فردفرد شاگردان تنظیم گردد تا همه بتوانند و از آن بهره بگیرند. برنامه آموش باید بنجوی تنظیم گردد که در عین حال که شاگردان را از آموزش برخورد در نماید علاقه به یادگیری را نیز در آنان تقویت کند.

بسیاری از مربیان تعلیم و تربیت استدلال می‌کنند که اگر دانش‌آموزان براساس علاقه خود آموزش ببینند و رشته تحصیلی را با توجه به علاقه خود انتخاب کنند موفقیت بیشتری کسب می‌کنند و به این ترتیب از اتلاف وقت و نیروی آنان جلوگیری خواهد شد. به این منظور شناسایی علائق دانش‌آموزان امری ضروری است شناخت علائق یکی از جنبه‌های مهم برای درک موقعیتهای یادگیری شاگردان است و یکی از موقعیتهای یادگیری پیشرفت تحصیلی است.
دانش مربوط به علائق شاگرد برای مربی اهمیت زیاد دارد چون از طرفی شاگرد را بهتر می‌شناسد و سطح دانش او را براساس این شناسایی بالاتر می‌برد واز طرف دیگر او را با رشته‌های تحصیلی مشاغل و حرفه‌های مختلف آشنا می‌کند به این ترتیب مربی هم به جنبه فردی – احساسی و هم جنبه تحصیلی – حرفه‌ای شاگرد توجه می‌کند از سوی دیگر رشد سریع تکنولوژی و پیشرفتهای علمی و فنی قرون اخیر. تحولات ژرفی را در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی پدید آورده است. در مملکت ما نیز این تحولات و تغییرات در تمام شئون زندگی اثر گذاشته و امکانات تازه‌ای را سبب گشته است.
روی همین اصل افراد به انتخاب بجا و سنجیده شغل آینده‌شان براساس علائق و استعدادهای خود توجه بیشتری مبذول می‌دارند تا علاوه بر تأمین آینده‌ای بهتر و بهره‌مندی هر چه بیشتر از امکانات یاد شده بتوانند اوقات کار خود را به صورتی مطبوع و دلپذیر درآورند.
در عصر تکنولوژی و صنعت آموزش و پرورش باتربیت نیروی کارآمد می‌تواند پیروزی‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی را نصیب ملت نماید.

رشد سریع تکنولوژی آموزش و پرورش را نیازمند گسترش کمی و کیفی می‌نماید و برنامه‌های قالبی و محدود دیگر قادر به همگامی با سرعت مضاعف تکنولوژی نخواهد بود. در زندگی و تمدن مبتنی بر کشاورزی و دامداری سرنوشت شغلی هر فرد معلوم بود و معمولاً شغل پدر را فرزندان به ارث می‌برند در چنین شرایطی نه سنجش علافه مطرح بود و نه در نظرگرفتن استعداد و نه راهنمایی شغلی، ولی در عصر حاضرمسأله به این سادگی نیست فرصتهای شغلی فراوان و گوناگون و وجود حالت تردیدزا و سرگردانی جهت انتخاب شغل و کوشش برای بکار گماردن بهترین فرد برای هر شغل لزوم توجه به علائق و خصوصیات و استعدادهای افراد برای انتخاب یک شغل متناسب بیشتر از هر زمانی جلوه‌گری می‌کند.

بیان مسأله:
امروزه آموزش و پرورش هر کشوری سعی در پرورش و بارآوردن افرادی دارد که بتواند با سیستم جامعه و همچنین با توجه به علاقه و رغبت خود کار مورد علاقه‌شان را پیدا کرده و بعنوان فرد مطلوب در جامعه فعالیت نمایند. این امر در جهان در حدود سال ۱۹۱۴ . م شروع شده است. از طرف دیگر آموزش و پرورش ناشنوایان حدود چهارصد سال و در ایران حدود هفتاد سال سابقه دارد. اما هنوز آموزش و پروش نتوانسته پاسخگوی بسیاری از سؤالات گروه علی‌الخصوص در زمینه راهنمایی شغلی و حرفه‌ای هنوز سئوالات زیادی بدون پاسخ مانده‌اند
توجه به رغبتهای کودکان از زمان تحول درآموزش و پرورش ایجاد گشته و با جایگزینی آموزش و پرورش فعال این توجهات روز‌به روز بیشتر می‌شود.

قابل ذکر است که براساس تعریف ارائه شده در فرهنگ عمید رغبت عبارتست از: خواستن، میل داشتن، دوست داشتن، علاقه، میل، اراده و آرزو. همچنین در فرهنگ لغت وبستر رغبت عبارتست از: تحریکی احساساتی که با توجه به علاقه نسبت به چیزی توأم باشد رغبت زمانی ایجاد می‌‌شود که انسان چیزی را دوست بدارد و آن شئی را مورد توجه قرار دهد و مشاهده کند یا درباره آن چیز بیاندیشد و سرانجام از آن لذت ببرد بعبارت دیگر می‌توان گفت که رغبتها همان ترجیح و دوست داشتنی‌های انسان است در لحظه معینی از زمان.
با توجه به اینکه در این تحقیق انواع ناشنواها بطور جداگانه مورد بررسی قرار نگرفته‌اند بنابراین بادی گفت که: ناشنوا فردی است که بنابر عللی و با درجات مختلفی از جس شنوایی خود محروم شده و هم اکنون در مدارس مخصوص ناشنوایان تحصیل می‌کند.

در کشور ما این مسأله یعنی توحه به رغبتهای کودکان و جایگزینی آموزشی و پرورشی فعال. هنوز در مدارس عادی کمتر بچشم می‌خورد و در جامعه محدود ناشنوایان نیز این امر هنوز مورد توجه قرارگرفته است. به جهت روشن نمودن یکی از این سئوالات دست به تحقیق زده می‌شود و طی آن یک آزمون( پرسشنامه شغلی) بین کودکان ناشنوا و افراد عادی اجرا می‌گردد.
در این تحقیق می‌خواهیم روشن کنیم که آیا:
» بین رغبتهای شغلی دانش‌آموزان عادی و دانش‌آموزان ناشنوا تفاوتی وجود دارد؟«
فرضیه تحقیق:
رغبت‌های شغلی دانش‌آموزان ناشنوا با رغبتهای دانش‌آموزان شنوا متفاوت نیست.( عدم تفاوت).
هدف تحقیق:
هدف تحقیق اولاً: انجام کاری عملی است تا بتواند یافته‌ای بر یافته‌های دیگر بیافزاید.
ثانیاً: می‌تواند کاربردی برای والدین و مربیان و دست‌اندرکاران نظام آموزش و پرورش این کودکان داشته باشد. تحقیق حاضر می‌تواند مربیان و مسئولین امر را از اهمیت و تأثیر ناشنوایی بررغبتهای شغلی این کودکان آگاه ساخته و روشهای مناسب جهت راهنمایی و ارائه راه‌حلهای مناسب را به دست دهد. نکته قابل توحه در تحقیق حاضر یافتن نظام آموزشی و تعلیمی مناسب بمنظور فراهم آوردن زمینه‌های مساعد در جهت برگزیدن شغلی منانسبشان است.
فایده و اهمیت تحقیق:
این تحقیق از آن جهت دارای اهمیت است که با در نظرگرفتن تفاوتهای فردی و تمایلات و گرایشات مختلفی که در هر فرد وجود دارد و اینکه این گرایشان در اثر عوامل مختلف وراثت و محیط و نقایص عضوی و فرهنگ و شیوه‌های تربیتی خاص موجود در خانواده‌ها که ممکن است متفاوت باشد تمایلات و گرایشات مختلف در انتخاب شغل نیز در انواع مختلف انسانها متفاوت است.

این مسأله بخصوص در مورد دو جنس زن و مرد یا دو گروه انسان عادی و ناهنجار بطور قابل ملاحظه‌ای مشهود است. علم به این مسأله و آگاهی از این تفاوتها. افراد، بخصوص جوانان جامعه ما را در دسترس پیدا کردن به شغل مناسب و خودکفایی یاری می‌دهد مربیان آموزشی و همچنین اولیاء نوجوانان با آگاهی به این مسائل می‌توانند نوجوانان خود را از این مشکل بزرگ یعنی انتخاب شغل مناسبتر رهایی بخشد. چون وجود نقایص عضوی می‌تواند سدراهی برای رسیدن به بعضی از مشاغل از قبیل مشاغلی که با چشم در ارتباط است در افراد نابینا و یا مشاغلی که در ارتباط با کلام یا شنوایی می‌باشد در افراد ناشنوا باشد. پس با علم و آگاهی به این مسائل و مشکلات و اینکه هر فرد با توجه به امکانات و ویژگیهای شخصیتی و روانی که دارد بهتر است چه شغلی را انتخاب نماید من این موضوع را انتخاب کردم تا شاید بتوانم با تحقیق کوچک خود حداقل کاری را در قبال جامعه و افراد جامعه خود انجام داده باشم.

ضرورت اجرای تحقیق:
همانطوریکه قبلاً ذکر گردید راهنمایی حرفه‌ای در جهان هم اکنون سابقه هفتاد وئ هفت ساله دارد با نگاهی به این سابقه می‌بینیم که در کشور ما هنور راهنمایی حرفه‌ای نتواسنته است حتی یک دهه درخشانی داشته باشد. با توجه به اینکه هدف اصلی این تحقیق در جهت راهنمایی حرفه‌ای دانش‌آموزان ناشنوا صورت گرفته بنابراین لزوم فعالیت هر چه بیشتر آموزش و پرورش و تغییر سیستم آموزشی یا تقویت آموزش موجود در اینجا ضرورت پیدا می‌کند.
بحث را کمی تخصصی‌تر کنیم. آموزش و پرورش ناشنوایان با شروع راهنمایی حرفه‌ای در جهان، در ایران شروع شده است اگر ما آموزش و پرورش استثنایی را چنین تعریف کنیم که:
آموزش و پرورش استثناتیی بخ جنبه‌هایی از تعلیم و تربیت گفته می‌شود که جنبه‌های استثنایی و فوق‌العاده در آن رعایت شده باشد(روانشناسی استثنایی، دکتر غلامعلی افروز- صفحه ۱۸).
با توجه به تعریف فوق ما در ادعای خود مبنی بر سابقه آموزش و پرورش ناشنوایان کمی تردید به خود راه می‌دهیم. در وایع مسأله توجه به رغبتهای افراد هنوز در مدادس عادی شکل نگرفته است. راهنمایی آموزشگاهی د رحدود بیست‌و پنج سال پیش در ایران شروع شد و به عنوان مقطعی بین مقطع ابتدایی و متوسطه مطرح گردید. با توجه به اینکه در کشورهای پیشرفته علی‌الخصوص کشور فرانسه این مقطع ضمن ارائه راهنمایی آموزشگاهی، راهنمایی حرفه‌ای را نیز در مدارس انجام می‌داد. این کشورها پیشرفت شایانی پیدا کردند. اما در کشور ما متأسفانه این مقطع بعنوان یک الگوی ساخته شده و بدون تحول باقی مانده و تنها نامی به عنوان دوره راهنمایی برجا گذاشت. نظام آموزشی تغییر یافت و پرسشنامه‌های زیادی نیز در شروع این برنامه پر شدند. اما پس از گذشت چند سال این مقطع نتوانست تحولی را در آموزش بوجود آورد.

راهنمایی حرفه‌ای که بدنبال راهنمایی آنموزشگاهی مطرح می‌گردد تنها بعنوان شعارهایی بیان شدند، اما هیچوقت جامه عمل نپوشید اگر ما بخواهیم کودک یا بهتر بگوئیم دانش‌آموز پیشرفت داشته نماید باید انگیزه‌ها، علائق و میزان هوشبر او را در نظر بگیریم توجه به تفاوتهای فردی در واقع همین نکته را می‌رساند. درست است که حتی دردنیا دو نفر انسان را نمی‌توان یافت که از تمامی جهات( ذهنی – عاطفی و جسمانی) شبیه باشند اما در کودکان استثنایی اوضاع فرق متفاوت است. در واقع تفاوتها در اینجا برخی کاملاً نمایان و بعضی دیگر در ژرفای زیاد بوده و نیازمند تحقیقات بیشتر می‌باشد.

در جامعه ما ایران ناشنوایانی که به دانشگاه راه می‌یابند اندک هستند و حتی بسیاری از آنها د نیمه‌های تحصیل، مدرسه را وداع گفته و به کارهایی روی می‌آورند که بتوانند درآمد مختصری داشته باشند. شاید اوضاع فعلی کشور ما این مسأله را ایجاب نماید اما با نگاهی به قبل از اوضاع فعلی می‌توان فهمید که فعالیتهای ناشنوایان مربوط به اوضاع نبوده و از دیرباز چنین بوده است.
این حقیر با تجارب بسیار اندک خود در آموزش این قشر بر آن شدم که قدمی در راه شناخت هر چه بیشتر این کودکان بردارم شاید بدینوسیله شروعی بر زندگی بی‌فروغ آنان حاصل گردد.

» عوارض مشکل مورد تحقیق«
همانطویکه می‌دانیم همه انسانها برای آنکه در ابعاد جسمی و ذهنی ، روانی، اجتماعی و خلاقی بطور درست و متعادل رشد کنند در زمینه‌های گوناگون و در همه زمانها به راهنمایی نیاز دارند. راهنمایی عبارت است از» مجموعه فعالیتهای مستمر و منظمی که از جانب شخصی آگاه انجام گیرد و بدان وسیله خود و عوامل محیط را می‌شناسد و می‌تواند در زمینه‌های گوناگون تصمیمات درست و نطقی اتخاذ کند و توانایی بالقوه‌اش را شکوفا سازد« .
از طریق راهنمایی به فرد کمک می‌شود تا با شناخت توانائیها، رغبتها و استعدادها و محدودیتهای خویش و آگاهی از نیازها و امکانات جامعه تصمیم درست و مناسبی در زمینه‌های گوناگونی ایجاد کند و همچنین از نیازهای شغل جامعه و چگونگی ارتباط رغبتها و استعدادهای خود با مشاغل گوناگون آگاه شوند و در نهایت شغل مناسبی را انتخاب نماید.

رغبت عبارت از» میل و آرزو و خواستن کسی یا چیزی است.« رغبت انگیزه مهمی برای تلاش و حرکت و هرچه فرد بالغ‌تر می‌گردد رغبتهایش توسعه و واقعیت بیشتری می‌یابند. حال اگر چنانچه فرد به رغبتهایش واقف گردد انتخاب شغلش مناسبتر خواهد بود برای انتخاب شغل مناسب باید به خود فرد کمک شود تا رغبت خود را بشناسد بداند که چه مشاغلی را دوست دارد. و از چه مشاغلی خوشش نمی‌‌آید از این طریق است که می‌تواند به شغل مور دنظرش دست یابد و در آن موفقیت کسب کند. در غیر اینصورت نه تنها منوفقیتی حاصل نمی‌گردد بلکه شخص سرخورده و ناامید گشته و بدون هدف و انگیزه عمل می‌کند شخص با انتخاب شغلی که لازمه آن استفاده از قوای خویش و احتیاج به حداقل توانائیهای اوست احتمال موفقیت خود را افزایش می‌دهد شناخت رغبتها و استعدادهای خویش و انتخاب شغل به طرق زیرکانه‌ای نظام ارزشها، آرمانها، حدنصابها، و سلوک روزانه فرد را تغییر می‌دهد و در تعیین نوع شخصیتی که وی خواهد شد، مدد می‌کند.

کار در تعیین وض اجتماعی و اقتصادی خانواده بطورکلی مؤثر است و همچنین کار در سلامتی روانی و بدنی فرد تأثیر می‌گذارد. با این توضیحات روشن می‌گردد که توجه به رغبت و علاقه فرد در انتخاب شغل چقدر مهم بوده و باعث موفقیت یا عدم موفقیت وی در زندگی می‌شود.

تعریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق:
بررسی: عبارت است از پرس‌وجو وپژوهش و جستجو برای اطلاع یافت از مطلبی که یا از آن اطلاع نداریم یا اطلاع کمی داریم.
رغبت: ۱) براساس تعریف ارائه شده در فرهنگ عمید رغبت عبارت است از: خواستن، میل داشتن. دوست داشتن، میل، اراده و آرزو.۲) همچنین در فرهنگ لغت و بستر رغبت عبارت است از تحریکی احساساتی است که با توجه به علاقه زیاد نسبت به چیزی توأم باشد. رغبت زمانی ایجاد می‌شود ک انسان چیزی را دوست بدارد آن شئی را مورد توجه قرار داده و مشاهده کند یا درباره آن بیاندیشد و سرانجام از آن لذت ببرد.بعبارت دیگر می‌توان گفت که رغبتها همان ترجیح و دوست داشتنی‌های انسان است

در لحظه معینی از زمان۳) همچنین رغبت عبارت است از احساساتی سرشتی و خویش خوانانه‌ای که ما را وا می‌دارد تا به جستجوی چیزهایی برآئیم که برایمان جالب، فایده‌مند و مطبوع هستند.۴) در روانشناسی رغبت بمعنای مطابقت بین پاره‌ای از اشیاء و تمایلات خاص فرد راغب نسبت به این اشیاء است به همین دلیل اشیاء توجه او را بخود جلب می‌کنند و به فعالیت او جهت می‌دهند.کاربرد رغبتها یعنی تمایلات توسط کلاپارد بمنزله قاعده اساسی هر آموزش و پرورش متناسب قلمداد شده است. رغبت ظاهراً طبق نفوذ موفنیک همخوانی‌های افکار را زیر سلطه خود می‌گیرد ویلیام جیمز در این زمینه به قانون رغبت همخوانی‌ها اشاره می‌کند.۵) در رودانشناسی کودک رغبت بمنزله نیاز ذهنی است که فعالیتی را که خاص ارضای آن است در کودک برمی‌انگیزد و به هیچ وجه کودک را از میدان عمل خود نمی‌راند.

رغبتها برحسب( سن به دیویی و فریر) تغییر می‌یابند. رغبتها بر اثر توالی خود تسریع تحول ذهنی را(به نظر ژانه) تنظیم می‌کنند. رغبت را باید از کنجکاوی که زودگذر و مربوط به یک شئی است و توسط یک تحریک برونی تعیین شده متمایز دانست چه رغبت دوام‌پذیر و تابع فعالیت درونی فرد است.

دختران دوره متوسطه:
تمامی دخترانی که پس از اتمام دوره راهنمایی تحصیلی براساس نظام آموزش و پروش جمهوری اسلامی ایران به دوره بالاتر که دبیرستان( دوره متوسطه) نامیده می‌شود قدم می‌گذارند.
عادی( شنوا): منظوراز فرد عادی به فردی اطلاق می‌شود که از نظر جسمی و حواس ظاهری عادی بوده و دارای هیچ نقصی نباشد و از نظربهره هوشی نیز در حد متعادل یا هنجار باشد.

ناشنوا:ناشنوا فردی است متفاوت و معلول که فقط بعلت نقص شنوایی زبان محیط خود را بدرستی نیاموخته و کلامش آسیب دیده است. ناشنوایی نقص فردی است و تعاریف گوناونی بر آن رفته است و اکثر تعریف به رابطه بین شنوایی و تکلم تکیه دارند و عوارض ناشنوایی پیش از نقص مورد توجه بوده است. ناشنوا به کسی گفته می‌شود که در هنگام تولد و قبل از فراگیری زبان مادری دچار اختلال شنوایی شده باشد میزان شنوایی او به حدی باشد که نتواند زبان مادری را مانند افراد شنوا از محیط خود بیاموزد.

۱- از دیدگاه شنوایی سنجها: ناشنوا فردی است که کمبود شنوایی بالاتر از ۴۰ دسی‌بل در دستگاه شنوایی وی وجود داشته باشد و این کمبود در سالمترین گوش او باشد.
۲- از دیدگاه متخصین گوش و حلق و بینی ناشنوا کسی است که نواقص موجود در دستگاه شنوایی وی اعم از گوش خارجی، میانی، گوش داخلی، مرکز شنوایی در مغز وی قادر به دریافت و فهم سخن دیگران و صداهای طبیعی محیط نکند.

۳- از نظر جامعه شناسان ناشنوا به فردی اطلاق می‌شود که مبتلا به کسری( انتقالی، ادراکی، امیخته، روانی) است و ارتباط کلامی وی با دیگر افراد جامعه دچار آسیب گردیده است.
۴- از دیدگاه متخصصین تعلیم و تربیت ناشنوا به کسی گفته می‌شود که بخاطر نقص در اندام شنوایی حتی با استفاده از وسایل مکانیکی نتواند از آموزش و پرورش عادی استفاده کند و نیاز به آموزش ویژه دارد.

ناشنوایی شدید: به افرادی که بین ۷۱ تا ۹۰ دسی‌بل کمبود شنوایی دچار باشند گفته می‌شود که قادر به شنیدن صدا از طریق دستگاههای تقویت‌کننده بسیار قوی مثل گوشیهای گروهی هستند.
ناشنوای عمیق: به ناشنوایی حاد و کر مطلق نیز مصطلح است که کمبود شنوایی حدود ۹۰ دسی‌بل به بالا را شامل می‌شود مبتلایان به اینگونه کمبود شنوایی حتی با دستگاههای تقویت‌کننده صوت هم قادر به شنیدن نیستند در دنیای سکوت بسر می‌برند. تنها راه رساندن صدا به این نوع افراد از طریق قوه بساوایی( حس لامسه) با شیوه ایجاد ارتعاش می‌باشد.

نیمه شنوا: کسی است که صداهای طبیعی. محیطی و کلامی برای او بدون استفاده از سمعک دشوار است و به کمبود شنوایی بین ۴۱ تا ۵۵ دسی‌بل مبتلا باشند. اکثریت این افراد از آموزش وپرورش عادی نمی‌توانند استفاده کنند و نیاز به آموزش خاص نیمه شنوایان دارند.
توضیح: در این تحقیق که بصورت عامل از کلمه ناشنوا استفاده می‌شود منظور همه گروههای مربوط یعنی نیمه‌شنوا، ناشنوا، ناشنوای شدید، و ناشنوایی عمیق را دربر می‌گیرد وگروه خاصی مورد نظر نمی‌باشد.

فصل دوم
تاریخ تعلیم و تربیت کرولالها در جهان و ایران:
کوشش در راه خدمت به گروهی از ابناء بشر که فاقد یکی از مهمترین حواس انسانی می‌باشن همواره مورد نظر دانشمندان، پزشکان،معلمین، و علمای اقتصاد و بالاخره مردان راه خدا بوده است.
تنها با مطالعه تاریخ است که زحمات گذشتگان در راه تعلیم و تربیت افراد کرولال بیشتر روشن می‌گردد. گامهای اولیه در این راه از زمانهای بسیار قدیم برداشته شده و در نوشته بعضی از نویسندگان یونان قدیم دیده می‌شود که کوششهای اولیه در این راه به قرن پنجم قبل از میلاد می‌رسد.

بقراط حکیم را عقیده براین بود که روانی گفت حتی در طفل کر به طرز کنترل زبان او بستگی دارد. در قرن چهارم قبل از میلاد ارسطو و افلاطون معتقد بودند که شخص کر هرگز سخن گفتن نمی‌آموزد زیرا زبانش بسته است و کوشش در این راه را امری بی‌نتیجه می‌دانستند. چنانچه سقراط گوید: ( اگر ما زبان نداشته باشیم و یا صدایی از دهانمان خارج نشود بهتر است کوششی برای سخن گفتن با دیگران نکنیم و برای شناساندن مقصود از اشارات دستگاه استفاده نمائیم چنانچه اشخاص کرولال این شیوه را بکار می‌برند).

در قرون اولیه این فکر رواج داشت که آنکه کر متولد می‌شود طبعاً لال هم می‌باشد و این غیر ممکن است که بیاموزد و سخن بگوید چنانچه گارلن براین عقیده بود و در این باره می‌نویسد: این حس شنوایی و اعضای تکلم یک بستگی فیزیکی وجود دارد به همین دلیل کسانی که کر متولد می‌شوند و لال نیز می‌باشند.)
در قروتن وسطی عقیده مردم بر این بود که سخن گفتن امری غیر اکتسابی و غریزی است ومعتقد بودند که می‌توان آن را از راه تقلید آموخت.
اولین مدرک تاریخی که از تعلیم کودکان کر در دست است مربوط به سال ۶۹۱ میلادی است چند سال بعد نیز در ایتالیا شخصی بنام پیتروکاسترو اقدام به تعلیم کودکان کرو لالی نمود.
کاردنوا پزشک معروف قرن ۱۶ میلادی اقدام به پیداکردن الفبای مخصوصی برای تعلیم و تربیت کرولالها نمود. او متد اشاره با تکلم به شاگردان خود عرضه داشت.

جان‌کافسکی یکی ار بنیانگذاران مکتب جدیدی در زمینه تعلیم و تربیت کرولالها بشمار می‌رود او در متد جدیدی که عرضه داشت تأکید نمود که قبل از تدریس و یاددادن نام شیئی باید خود آن را به کودک کرولال نشان داد. روش وی که همان متد سمعی و بصری امروز می‌باشد سالها بنام روش جدید مورد استفاده قرار داشت و امروزه نیز با تغییراتی از روشهای مهم تربیتی بشمار می‌رود.
یکی دیگر از کسانی که در این زمینه قدمهایی برداشته جان‌لاک است. وی از جمله کسانی است که عقیده داشت تربیت و پرورش حواس کودک از بدوی‌ترین و لازم‌ترین نکات در تعلیم و تربیت کرولالهاست.

دکتر جان بولور اولین نویسنده انگلیسی است که مطالبی درباره مشکلات کری نگاشته است نامبرده یکی از پیشقدمانی است که فکرایجاد مدرسه کرولالها را در سر پروراند.
جاکوب‌رودیگنی اولین و بزرگترین معلم کرولال فرانسه متد هیجی یکدستی اسپانیایی را متداول نمود و تغییراتی در آن داد ولی از آنجا که متد تکلم روزبروز توسعه بیشتری می‌یافت به متد او توجه زیادی نشد.
در سال ۱۷۶۷ میلادی برای اولین بار مطالبی درباره تربیت شنوایی کرها توسط پریر منتشر گردید. وی ادعا نموده تقریباً همه کسانی که کر خوانده می‌شوند کم‌و بیش از مقداری شنوایی برخوردارند و با تربیت همان مقدار کم آنان قادر خواهند بود کلمات، جملات، یا آهنگهای مختلف را از یکدیگر تشخیص دهند.

هینیگز یکی از بزرگترین معلمین کرولال بشمار می‌رود و روش وی تأثیر بسزایی در تعلیم و تربیت کرولالها در آمریکا داشته است. وی عقیده داشت که فکر صحیح ناشی از طرز تکلم صحیح می‌باشد و معتقد بود چنانچه به کرها سخن آموخته شود و آنان بتوانند همانند دیگر افراد جامعه تکلم کنند محققاً مسائل اجتماعی و دیگر فرضیه‌های زندگی را بهتر درک خواهند نمود.
بتدریج که اوراق تایخ تعلیم و تربیت کرولالها را ورق می‌زنیم به قرن نوزدهم می‌رسیم در این قرن پیشرفتهای شگرفی در زمینه تعلیم و تربیت کرولالها بوجود آمد.

در سال ۱۸۱۰ در شهر نیویورک آموزش و پرورش کرولالها توسط شخصی بنام جان‌استانفورد شروع شد. کوشش و پشتکار نامبرده باعث شد دبستانی مخصوص اطفال کرولال در سال ۱۸۱۸ در همان شهر تأسیس گردد.
هوراس‌من اهل ایالت ماساچوست آمریکا اولین کالج تربیت معلم آمریکا را در سال ۱۸۳۹ در شهر لکسینگتن تأسیس نمود. وی معتقد بود که تنها متد تکلم است که باید در تعلیم و تربیت کودکان کرولال بکار رود.

ساموئل‌هو برای اولین بار کودک خردسالی را که از دو حس مهم بیشتری یعنی بینایی و شنوایی محروم بود موردتعلیم قرار داد عمل وی باعث شد که در سال ۱۸۳۲ انستیتوی پرکتیر اولین مدرسه برای کودکان کرولال و کور تأسیس گردد.
دراواسط قرن نوزدهم یک وقفه در تعلیم و تربیت کرولالها در آمریکا مشاهده می‌شود اما در پایان قرن مزبور مجدداً در پیشاپیش کشورهای دیگر قرار می‌گیرد و با توجه روزافزون مردم به تعلیم و تربیت کودکان مزبور روزبروز برتعداد مدارس روزانه، شبانه‌روزی، ملی و دولتی در سراسر آمریکا اضافه می‌گردد.

با پایان قرن نوزدهم متد تکلم روشی شناخته شده و مورد قبول عامه قرار گرفت و کم‌ و بیش یک موضوع مورد توجه همگان واقع شد و آن اینکه هرکری باید تکلم و سخن گفتن را بیاموزد تا بتواند در اجتماع بین افراد شنوا جا و مقامی پیدا کند و با مکالمه و مراوده با آنها او نیز فردی و جزئی از اجتماع آنان محسوب گردد. امروزه امثر مدارس کرولالها متد تکلم را بکارمی‌برند و عده معدودی که هنوز در تعلیم کرها از اشاره استفاده می‌کنند اصل تکلم راقبول داشته و به همین جهت اکثراً متد مختلط را بکار می‌برند.
با شروع قرن بیستم کوشش در راه تعلیم و تربیت این گروه وارد مرحله جدیدی شد. روانشناسی، که در این قرن بیش از هر وقت مورد توجه قرار گرفته بود بسوی کرها نیز کشیده شد و بعضی از روانشناسان بزرگ به ورانشناسی کرها علاقمند گردیدند.
درعلوم اختراعات وسایل مدرن الکتریکی از قبیل گوشی و دستگاههای شنوایی‌سنج تعلیم و تربیت کرها را وارد مرحله نوینی نمود. در پزشکی کوششهای گذشته بخاطر شناختن علل کری و مداوای آن همچنان دنبال گردید و بطور کلی تحقیقات علمی و تعلیماتی تغییرات مهمی در زندگی کرولالها بوجود آورد.
انستیتوی مرکزی کرولالها که به همت دکتر گلدستین در سال ۱۹۳۴ در آمریکا پایه‌گذاری گردید یکی از مؤسساتی است که طی سالیان دراز هزاران کودک کر را با تعلیم صحیح بعنوان یک فرد مقید به جامعه تحویل داده است.

جان‌تریسمی کلینیک که توسط خانم اسپنسرتریسی در سال ۱۹۳۴ در ایالت کالیفرنیای آمریکا تأسیس یافت با هدایت و راهنمایی هزاران پدر و مادری که فرزندان کرولال داشته‌اد خدمت بزرگی به جامعه نموده است امروزه هزاران مدرسه مؤسسه .و کلینیک در سراسر جهان به خدمت این گروه محروم از بعضی از مواهب زندگی مشغولند. افرادی که روزگاری به علت جهل اجتماعی و اعتقادات خرافی، بندگان گناهکار و مطرود خداوند محسوب می‌گیردیدند حال با دیدن تعلیمات لازم نه تنها مراحل عالی دانش را می‌پیمایند بلکه چون دیگر افراد بشر به جامعه و مردم خدمت می‌کنند و جای ارجمندی در جوامع مختلف احراز نموده‌اند.

در این قرن تعلیم و تربیت کودکان کرولال به سراسر جهان راه یافت و از ثمره آن میلیونها کودک از نژادهای مختلف برخودار گردیدند.
از سابقه تاریخی تعلیم کودکان کرولال در ایران کهن اطلاع صحیحی در دست نیست تنها هاری‌پست در کتاب خود در مورد اینکه در ایران و مصر قدیم نیز چون رم و یونان در تعلیم کودکان کرولال کوشش گردیده است اشاره‌ای می‌نماید. مدارک موجود در تعلیم کودکان کرولال در ایران به سال ۱۹۳۳ مطابق با ۱۳۱۲ شمسی مربوط می‌گردد. در آن تاریخ جبار‌باغچه‌بان که از مهاجرین روسیه بود هنگامی که در شهر تبریز کودکستانی را سرپرستی می‌نمود اقدام به تعلیم چند کودک کرولال کرد که بعدها منجر به ایجاد دبستان باغچه‌بان گردید. عمل وی بعنوان بنیانگذار تعلیم کودکان لال در ایران قابل تحسین است. در طی ۳۰ سال ۴ مدرسه دیگر در نقاط مختلف کشور بوجود آمد که مدارس تبریز و اصفهان و آموزشگاه حرفه‌ای نظام مافی از آن جمله‌اند.

در سال ۱۹۵۹ میلادی مطابق با ۱۳۳۸ شمسی کانون کرولالهای ایران توسط خود افراد کرولال به ثبت رسید و حمایت از کرولالها را در تمام مراحل اجتماعی به عهده گرفت. و بالاخره در سال ۱۹۶۵ میلادی مطابق با ۱۳۴۴ شمسی مرکز آموزش کودکان کرولال نیمروز دومین مدرشه کرولالها در شهر تهران بینانگذاری گردید و از سال دوم تأسیس قسمتی جهت نگهداری داوطلبان سایر شهرستانها دایر نمود و بدین ترتیب اولین پانسیون شبانه‌روزی کودکان کرولال در ایران تشکیل یافت.
جمعیت حمایت کودکان کرولال یکی دیگر از مؤسسانی بود که جهت خدمت به کرولالها بوجود آمد جمعیت مزبور اگر چه نام کلی حمایت کودکان کرولال را برخود نهاده بود ولی منحصراً عمل کمک مالی آن هم به دبستان باغچه‌بان را انجام می‌داد.

در امر ورزش نیز قدمهای مؤثری به نفع کرولالها برداشته شد تشکیل المپیک مخصوصی جهت بازیهای افراد کرولال از جنبه بین‌المللی و تأسیس فدراسیون ورزشی کرولالهای ایران از جمله اقدامات مؤثر قرن در امر ورزش آنان است.
» روشهای آموزش و پرورش دانش‌آموزان ناشنوا «
از زمان قدیم روشهای مختلفی در تعلیم و تربیت دانش‌آموزان ناشنوا متداول بوده است. هر یک از این روشها مدتها مورد بحث و بررسی دست‌اندرکاران تعلیم و تربیت ناشنوایان بوده و تاکنون در اتخاذ یک روش خاص آموزشی برای دانش‌آموزان ناشنوا اتفاق نظر در بین صاحب‌نظران آموزش ناشنوایان مشاهده نشده است. در حالیکه همه معلمان را عقیده بر این است که صحبت‌کردن و لب‌خوانی دانش‌آموزان ناشنوا از اهمیت بسزایی برخودار است. در اینکه آیا آموزش زبان اشاره و روش هجی‌کردن با دست در تحصیل زبان و رشد مهارتهای زبانی مؤثر است یا مانع از آن است میان متخصصان تعلیم و تربیت و صاحبنظران آموزش و ناشنوایان کماکان اختلاف نظر است.
آموزش دانش‌آموزان ناشنوا احتیاج به روشهایی دارد که لازمه زبان و گفتار نیست ولی دانش‌آموزانی که ناشنوایی مختصری دارند و دارای رشت تکلم هستند احتیاج به تسهیلات آموزشی مخصوصی دارند مربی و آموزگار با تخصص و آموزشی که در این مورد دیده باید فعالیت خود را بنحوی تنظیم کند که کودک بتواند با دیگران ارتباط عادی برقرار نماید.

آموزش شنوایی، لب‌خوانی و صحبت و هجی با حرکات انگشتان بجای حرکت زبان روشهایی هستند که مورد استفاده قرار می‌گیرند آموزش شنوایی شامل سه مرحله است:
۱- آموزش شنوایی:
آموزش شنوایی شامل سه مرحله است: درمرحله اول آموزگار باید اطمینان سن رشد این مرحله در سه سالگی است در این مرحله کودک باید صداهایی را که قبلاً ضبط داشته باشد که کودک به اصوات مختلفی که در محیطش وجود دارد وبه عبارت دیگر رشد توانایی تشخیص و جداکردن از صداهای محیطی را داشته باشد. مثلاً وقتی تلفن زنگ می‌زند به آگاهی بوجود صداها باقی است. در این مرحله کودکانی که اختلال شنوایی شدید دارند باید از سمعک برای کمک به شنوایی استفاده کنند کودکانی که از ابتدا از وسایلی برای کمک به شنوای استفاده نکرده‌اند بعد از مدتها که از سمعک استفاده می‌کنند مشکل بزرگی برای تحمل و نگهداری سمعک داشته و اکثراً صداهایی را که می‌شنوند عیناً همان صداها را تکرار می‌کنند

بدین جهت طرفداران این روش استفاده از وسایل کمکی را هر چه زودتر توصیه می‌کنند که کودک از همان ابتدا به عملکرد صداهای محیط اطراف خود آگاهی داشته باشد. مرحله دوم: موقعی شروع می‌شود که کودک آگاهی از وجود صدا در اطراف خود را احساس کند و معمولاً شده و با تصاویری به او نشان داده می‌شود مطابقت دارد و بیان می‌کند و به عبارت دیگر رشد کودک نام تلفن گفته می‌شود و به او نشان داده می‌شود که این شکل تلفن است که به این نوع زنگ می‌زند و این عمل چندین بار تکرار می‌شود سپس به کودک گفته می‌شود که به تصویر نگاه کند هر وقت که تلفن زنگ زد آن را نشان دهد و بعداً صداهای مختلف در محیط اطراف کودک مانند سگی که پارس می‌کند یا آژیر اتومبیل آتش‌نشانی به کودک نشان داده می‌شود وکودک در موقع صداهای هر کدام بطور جداگانه به آنها اشاره می‌کند و یا اسم آن را می‌برد.
در مرحله سوم وقتی کودک قادر به اختلاف صداهای محیط خود شد باید به تشخیص اختلاف صداهای صحبت افراد آموزش داده شود با توجه به عوامل متعددی که در طرز بیان وصحبت افراد وجود دارد این مرحله باید با دقت بیشتری انجام گیرد و اختلاف در طرز بیان افراد مختلف برای این نوع کودکان همیشه مسأله ساز بوده است. بهترین روش این است که از کودک خواسته شود ابتدا صدا را گوش کند و آنرا عیناً تکرار نماید ابتدا باید از صداهای طنین کم بعداَ تدریجاَ با صدای طنین عادی و بالا جهت یادگیری کودک بکاربرده می‌شود توأم کردن گوش دادن، تکرارکردن کمک بیشتری درتشخیص و اختلاف صداها کرده و در نتیجه بهتر و سریعتر عاید می‌شود.
۲- گفتارخوانی با لب‌خوانی:
لغتی رایج و مصطلح است ودر آموزش کودکان ناشنوایان بکار می‌رود کودک با نگاه دقیق به حرکات لبهای صحبت‌کننده متوجه منظور اومی‌شود و با او ارتباط برقرار می‌کند این روش به دو طریق انجام می‌گیرد.

نوع اول روش تجزیه‌ای است که در آن تأکید بر آموزش هجا و سیلاب کلمات( قطعات کوچک کلام) و سپس حروف الفبا وقتیکه در جمله‌ای گفته می‌شود می‌باشد.
نوع دوم روش ترکیبی است که در اینجا تأکید بر داشتن معنای صحبت است بدون آنکه حروف الفباء و صداهای کلمات جداجدا درنظر گرفته شده است.
ساندرز در سال ۱۹۸۲ برای این نوع اموزش سه روش مختلف پیشنهاد کرده است:
– روش اول حرکاتی که از محیط می‌رسند و در آن ارتباط برقرار می‌شود مانند نشان دادن تصاویر، مناظر و عکس و سؤال درباره آنها.
– روش دوم حرکاتی هستند که ارتباط مستقیمی با پیغام داده شده دارد بدون آنکه صحبتی زده شود مانند قیافه‌گرفتن. اخم کردن، خندیدن، طنین زیر وبم صداها که مقصود صحبت را بدون گفتن مشخص می‌کند.
– روش سوم حرکاتی که مستقیماً با نحوه صحبت و صدا ارتباط دارد مانند طرز باز و بسته کردن لب و چانه، چرخانیدن زبان،چگونگی حرکات، سرعت و شمردگی در تلفظ، تمرکز حواس و دقت کودک نقش مهمی را در این مرحله بازی می‌کند.
۳- صحبت با حرکات انگشتان دست( اشاره):
این روش از زمان سقراط حکیم قرن سوم برای ناشنوایان مرسوم بوده است این روش را اگر چه فاقد محتوای گرامری می‌دانستند ولی از سال ۱۹۷۰ مجدداً بعنوان روش مفیدی بکار گرفته شد. در این روش حرکات و تکان دست و انگشتان بجای حرکات و تکان زبان بکار می‌رود و در حقیقت هر حرکت انگشت و یا انگشتان بعنوان ایراد یک حرف از حروف الفباء می‌باشد.
اخیراً با پیشرقت تکنولوژی روشهای جدید برای ناشنوایان پیدا شده که آنها را با دنیای بیرون براحتی ارتباط می‌دهد. آموزش با کامپیوتر برنامه تلویزیون با زیرنویس، تلکس، دستگاه تلفن که صحبت به نوشته تبدیل می‌شود و فرد ناشنوا آنرا می‌خواند. روش اخیر ارتباط فرد ناشنوا را با ناشنوایان دیگر و با سایر افراد برقرار می‌کند. سمعکهای مخصوص و جدید در پشت گوش و مجرای گوش و حتی اخیراً در داخل گوش که با عمل جراحی از پشت گوش انجام میگیرد قرار می‌دهند.

طبق آمار ۷۹% دانش‌آموزان ناشنوا گاهگاهی و ۶۷% همه وقت از آن در کلاسهای درس استفاده می‌کنند و مصرف سمعکهای خیلی کوچک و ترانزیستوری و پشت عینک طبق عقیده ساندرز ۱۵ سال اخیر پنج برابر شده است.
دانش‌آموزان مبتلا به اختلالات شنوایی ممکن است در مدارس عادی تحصیل کنند و یا بعلت شدت ناراحتی در مدارس شبانه‌روزی ناشنوایان بسر می‌برند ناشنوایانی که در کلاسهای عادی با شاگردان شنوا تحصیل می‌کنند باید از آموزش خاصی که آموزگار برایش تهیه دیده استفاده کنند و برنامه‌ها طوری تنظیم شود که کودک ارتباط عادی با دیگران برقرار کند و دروس را متوجه شده و در سؤال وجواب اشکالی نداشته باشد. انجام آزمایشات لازم قبل از مدرسه برای کودکانی که اختلالات شنوایی دارند لازم است که باعث ناتوانی گویایی و تحصیلی نشود.
طبق آمار وزارت آموزش و پرورش آمریکا ۱۷% کودکان مدرسه‌رو مبتلا به اختلالات شنوایی سبک و شدید و حدود ۵/۱ تا ۵/۵ در هزار کودکان در سنین مدرسه مبتلا به نابینایی شدید هستند.
انستیتوهای خاص برای ناشنوایان و آموزش آنها و همچنین آموزش آموزگاران ویژه برای اینگونه کودکان وجود دارد و روزبه‌روز هم به تعداد آنها افزوده می‌شود.
گفتاردرمانی باعث بهبود مهارت زبان و افزایش فرهنگ لغات بخصوص در نوع ناتوانی خواندن ثانوی می‌شود.
تشریح وفیزیولوژی دستگاه شنوایی:
گوش عضو شنوایی و حفظ تعادل بدن بوده و از سه قسمت اصلی تشکیل یافته است:گوش خارجی، گوش میانی، گوش داخلی
گوش خارجی: که شامل لاله گوش و حفره خارجی گوش است احتیا ج زیادی به توصیف ندارد. با نگاهی به گوش دیگری یا گوش خود در آئینه ملاحظه خواهید نمودکه لاله گوش دارای چین‌خوردگیهائی بوده و چهار برجستگی .و شیار دارد. عمل این پیچش‌ها و شیارها جمع‌آوری صداها می‌باشد یکی دیگر از اعمال گوش خارجی تشخیص جهت صوت است که شنونده با برگرداندن سر خود آن را مشخص می‌سازد.

حفره خارجی گوش که به طرز غیر منظمی دایره شکل است در اشخاص مختلف گاهی اندازه و قطرش کمی فرق میکند این حفره تقریباً بطور افقی بطول ۵/۲ سانتیمتر بطرف مرکز کشیده شده است در انتهای بسته این حفره پرده صماخ قرار دارد که گوش خارجی را از گوش میانی جدا می‌سازد غدی که در طول حفره مزبور قرار دارد ماده زردرنگی ترشح می‌نماید. ماده مزبور از ورود حشرات بداخل حفره گوش جلوگیری نموده همچنین پرده صماخ و سوراخ کوش را مرطوب نگاه می‌دارد. بطور کلی لاله و حفره خارجی گوش مانند یک لوله صوتی ارتعاشات صوتی را جمع‌آوری نموده به پرده صماخ منتقل می‌نماید.
گوش میانی: گوش میانی که به صندوق صماخ معروف است شامل سه قسمت می‌باشد. پرده صماخ، شیپور استاش، و استخوانهای سه گانه.
– پرده صماخ: که در انتهای حفره خارجی گوش قرار دارد حد فاصلی بین گوش خارجی و میانی است. پرده مزبور دایره‌ای است به سطح یک سانتی‌متر مربع و ضخامت تقریبی یک میلی‌متر می‌باشد که بزاویه ۴۵ درجه به طرف داخل منحرف شده است سطح خارجی آن محدب بوده مانند طبل برروی حلقه استخوانی کشیده شده است نقطه وسط آن را ناف می‌نامند و انتهای دست استخوان چکشی به آن متصل است این پرده به رنگ سفید صدفی است و ازتعاشات صوتی که توسط گوش خارجی جمع‌آوری می‌گردد آن را مرتعش می‌سازد و این ارتعاشات توسط استخوانهای سه‌گانه به گوش داخلی منتقل می‌گردد پرده صماخ در پیران حالت تصلبی پیدا کرده و ارتعاشات را کمتر منتقل می‌نماید.
– شیپوراستاش: برای آنکه پرده صماخ بتواند مرتعش گردد باید فشار دو طرف ان برقرار باشد یعنی بین فشار هوای داخل صندوق صماخ و فشار هوای داخل مجرای گوش خاجر تعادلی برقرار باشد تعادل هوا در گوش میانی توسط شیپور استاش تأمین میگردد این شیپور به طول ۴۰ میلی‌متر ب حلق( پشت حفره بینی) مربوط می‌شود و دارای دو قسمت است یکی استخوانی به طرف گوش و دیگری لنفی که متوجه جدار طرفی حلق است این دو قسمت در محل انصااشات قسمت تنگی می‌سازند که تنگه نامیده می‌شود هوای حلق در هر بلع وارد گوش میانی می‌گردد تا تعادل هوا در دو طرف پرده یکسان باشد.

– استخوانهای سه گانه: در وش میانی سه استخوان چکشی، سندانی و رکابی وجود دارد. استخوان چکشی برروی پرده صماخ قرارداشته و استخوان رکابی برروی پرده‌ای که دریچه نبضی را پوشانده است تکیه دارد. استخوان سندانی در حد فاصل دو استخوان چکشی و رکابی مستقر می‌باشد استخوانهای چکشی و سندانی هر یک عضله مخصوصی به نام خود دارند.
عمل استخوانهای مزبور انتقال ارتعاشات از پرده صماخ به گوش داخلی است صندوق صماخ توسط دو دریچه بیضی و گرد با گوش داخلی مربوط میگردد حفره بیضی شکل در قسمت بالا و حفره مدور رد زیر آن قرار گرفته است هر دوحفره مزبور بوسیله پرده‌ای از بافت رشته‌ای مسدود می‌باشد.
گوش میانی مستقیماً به حفره‌هایی بنام حفره‌های هوا که حفره‌های ساسئوئیدی نیز خوانده می‌شوند راه دارد. حفره‌های مزبور درون استخوانهای گیجگاهی قرارگرفته‌اند.

ارتعاشات صوتی پرده صماخ را مرتعش می‌نمایند و این ارتعاشات توسط استخوانهای سه گانه به دریچه بیضی منتقل میگردد و در نتیجه مایع گوش داخلی را مرتعش می‌سازد اگر پرده را استخوانها خراب کردند مانع کلی درک صوت نگریدیده بلکه تا حدی ازمیزان شنوایی کم می‌نماید و در آن صورت برای شنونده واضح نخواهد بود.

گوش داخلی: گوش داخی که مرکز اصلی دستگاه شنوایی و همچنین حفظ تعادل بدن می‌باشد از تعدادی کانال و حفره تشکیل یافته است و به مناسبت ساختمان درهمی که دارد لایبرنت نامیده می‌شود در گوش داخلی سه قسمت دهلیز، مجاری نیمدایره و حلزون تشخیص داده می‌شود بخش دهلیزی مرکب از دوکیسه بنام اوتریکول و ساکول است که اوتریکول بوسیله دریچه یبضی از گوش میانی جدا شده است و به درون مجاری نیمدایره راه پیدا می‌نماید ولی ساکول درحلزون باز می‌شود حفظ تعادل بدن در وضعیت‌های مختلف باهمکاری بخش دهلیزی مجاری نیمدایرهو میخچه انجام می‌یابد. مجاری نیمدایره سه عدد می‌باشند که تعادل شخصی را در فضا نگهداشته و جهت را در فضا معلوم میکند.

حلزون عمل دریافت ارتعاشات صوتی و تبدیل آن را به جریانهای عصبی انجام می‌دهد حلزون به کشل لوله‌ای است که بطور مارپیچ دو دورو نیم در طول محوری به نام ستونک پیجیده شده است.
ستونک لوله توخالی است که شاخه‌های عصبی حلزون گوش در آن جای دارند حلزون غشایی درون این حلزون استخوانی قرار گرفته است.

حلزون باز شده و به شکل لوله‌ای است که بتدریج که به انتهای آن نزدیک می‌شویم از قطرش کاسته می‌گردد حلزون بوسیله تیغه‌ای به دو بخش دهلیزی و صماخی تقسیم می‌شود مجرای دهلیزی در قسمت بالا بوده و به ساکول باز می‌شود که ساکول نیز با دریچه بیضی مربوط می‌شود ولی مجررای صماخی در پائین قرار دارد و به دریچه گرد منتهی می‌گردد درون هر دو قسمت دهلیزی و صماخی از مایعی بنام پری‌لنف پر گردیده است تیغه‌ای که حلزون را به دو قسمت می‌نماید به تدریج که به رأس حلزون می‌رسد از پهنای قسمت استخوانی آن کم می‌شود و به غشائی افزوده میگردد. درون همین تیغه که حلزون را به دو قسمت دهلیزی و صماخی تقسیم می‌نماید مجرای سومی است که به مجرای حلزونی معروف است و اندامهای اصلی شنوایی در کف مجرا برروی غشاء پایه‌ای قرار گرفته‌اند.

غشاء رایسنر حائل بین دو مجرای حلزونی و دهلیزی است در حالیکه غشاء پایه‌ای در حد فاصی دو مجرای حلزونی و صماخی قرار گرفته است برروی غشاء پایه‌ای عضوهای کرتی قرار گرفته که از آن سلولهای مژکی بیرون آمده‌اند و غشاء پوشاننده بر بالای آنها قرارگرفته است. هر عضو کرتی شامل سلولهای مژه‌دار مخصوصی است که سلولهای محافظ آنها را احاطه کرده‌اند.

علل و انواع ناشنوایی:
دانستن علل ناشنوایی و انواع مختلف آن از این جهت اهمیت دارد که ممکن است در امر آموزش و درمان توانبخشی بعضی از کودکان و دانش‌آموزان ناشنوا مفید واقع گردد. اختلالات شنوایی ممکن است مربوط به گوش خارجی یا گوش میانی و یا گوش داخلی باشد. اختلالات شنوایی را ممکن است از نظر شدت و ضعف به ناشنوایی کامل نیمه‌شنوایی و سخت‌شنوایی تقسیم نمود. بطور کلی اختلالات شنوایی را می‌توان به دو گروه عمده به شرح زیر تقسیم نمود که هر یک از آنها به گروههای کوکچتر قابل تقسیم است و برای هر گروه علل مختلفی ممکن است سبب اختلال ناشنوایی باشد.

» ناشنوایی انتقالی«
در این نوع از اختلالات شنوایی گوش میانی که مسؤلیت انتقال صدا می‌باشدمعیوب است معمولاً این نوع ناشنوایی مطلق نیست و فقط شخص قسمتی از شنوایی خود را از دست می‌دهد علل آن ممکن است بیماریهای مجرای گوش، بیماریهای پرده صماخ و یبماریهای گوش میانی ضربه‌ها و امثال آن باشد.

۲- ناشنوایی ادراک یا عصبی:
این نوع ناشنوایی مربوط به گوش داخلی و سلولهای شنوایی است بنحوی که سلول حسی از ادراک و احساس صدا عاجز است این نوع نقص شنوایی ارثی و یا مادرزادی است. علل عمده آن عبارتند از: سیفلیس ارثی، همخونی، سرخجه، الکلیسم، سل. بدشکلی اعضای شنوایی، صدمات و جراحات دوران جنینی، تولد نارس، مسمومیتهای مادر در هنگام بارداری و یا استعمال برخی داروهای مضر در زمان بارداری و یا اکتسابی است که علل آن عبارت است از: صدمات وارد بر کودک در هنگام تولد، صدمات و جراحات بعد از تولد عفونتهای موضعی، شل ورم گوش، عفونتهای عمومی مانند مننژیت و مسومیت بخصوص با اکسید دو کربن.

همچنین در موارد نادر ناشنوایی آمیخته( انتقال عصبی) در اثر بیماریهای توأم گوش میانی و گوش داخلی عارض می‌گردد.
از نظر پزشکی امکانات درمانی، با روشهای جراحی و غیره عمدتاً برای معالجه و بهبود ناشنوایی‌های انتقالی بیشتر است اما در اغلب موارد تاکنون پزشکی بویژه در مورد ناشنوایی عصبی و ادراکی موفقیت چندانی نداشته است. تعبیه و تنظیم لوازم کمک شنوایی مانند گوشیهای مخصوص برای ناشنوایی‌های عصبی و ادراکی بسیار مشکلتر از ناشنوایی انتقالی است( مقدمه‌ای بر روانشناسی و آموزش و پرورش استثنایی- دکتر غلامعلی افروز ۱۳۶۷)بنابراین بطور کلی اختلالات شنوایی ممکن است مربوط به گوش خارجی مانند وجود جسم خارجی در مجرای گوش و بوشون و یا به علت تورم عفونت در گوش میانی باشد

که در اینصورت صداها به گوش داخلی نمی‌رسد و به آن کسری اتقالی میگویند. در اختلال گوش داخلی حس صدا بعلت خرابی سلولهای درک اصوات از بین می‌رود که به آن کسری عصبی گویند کسری ممکن است مادرزادی مانند سیفلس مادرزادی، سرحجه‌مادرزادی، استعمال بعضی از داروها در دوران بارداری مانند استروپتومایسین و الکلیسم و یا بدشکلیهای اعضای شنوایی بعلت صدمات دوران جنینی و زایمان باشد. در نوع اکتسابی مهمترین علت عفونتهای گوش میانی است که اغلب بعد از بیماریهای عفونی مخصوصاً سرخک و تیفوئید دیده می‌شود. اختلال شنوایی و انسفالیت باشد. منظور از اختلالات شنوایی بیشتر کریهای کامل از هر دو گوش و همچنین ضعف شدید شنوایی است.

نظریه‌های مختلف در رشد زمان:
از آنجاکه زبان بطور کلی خصوصیات مشخص کننده انسان است و نقش مهمی در شناسایی در روابط افراد دارد، روانشناسان به آن توجه زیادی نموده‌اند و هر یک بر طبق نظریه‌ خود در مورد آن صحبت کرده‌اند ما در اینجا به اختصار از چند نظریه سخن می‌گوئیم:

نظریه پیاژه: پیاژه می‌گوید تکلم کودک در مراحل اولیه خودمدار است به این معنی که کمودک قادر نیست دنیای عینی را جدا از خواسته‌ها و آرزوهای خوش بنگرد و به همین مناسبت بیشتر از خود و خواسته‌هایش صحبت می‌کند و کلمه» من« را به زبان می‌آورد در مراحل بعدی دشد یعنی در حدود ۷ سالگی گفتار کودک اجتماعی می‌شود یعتی علاوه بر خود خواستها وایده‌های دیگران را نیز در نظر میگیرد و در مورد آنها تفکر و صحبت می‌کند در همین سن یعنی در حدود سالهای اول و دوم دبستان کودک قادر به درک مفهوم بقاء و سپس به درمک مفهوم عدد می‌شود و در نتیجه به طبقه‌بندی اشیاء برحسب ملاکهای مختلف می‌پردازد و به جنبه‌های مختلف شیئی مانند وزن، جسم واندازه توجه می‌کند و اشیاء را برحسب آنهاطبقه‌بندی می‌نماید.

البته در این مورد مطالعاتی انجام شده است از جمله مک‌کارتی که نشان می‌هد این دو مرحله یعنی مرحله خودداری در تکلم و مرحله تکلم اجتماعی از هم مجزا هستند هرچند با افزایش سن کودک یعنی در دوره دبستان مرحله دوم بیشتر رشد می‌کند.

نظریه اسکینر: اسکینر که نظریه یادگیری شرطی فعال را مطرح نموده است در مورد زبان نیز مانند سایر واکنشهای رفتاری معتقد است که زبان بر اثر همبستگی بین متحرک و پاسخ و تقویت پاسخهای صحیح آموخته می‌شود. به این ترتیب که در ابتدا کودک به تقلید از پدر و مادر و اطرافیان اصواتی را به زبان می‌آورد بعضی از این اصوات توسط بزرگترها تقویت می‌شود و بعضی تقویت نمی‌شود و در نتیجه تقویت شده یاد گرفته می‌شود وکلمات تقویت نشده و خاموش می‌شود.

-نظریه بندورا: آلبرت‌بندورا که نظریه‌ یادگیری اجتماعی را بناگذاشته است می‌گوید که بیشتر یادگیریهای کودک از راه مشاهده رفتار بزرگتها و تقلید طرحهای رفتاری آنها صورت می‌گیرد و برای یادگیری در بسیاری از موارد تقویت لازم نیست. در مورد زبان نیز کودک به زبانی که در اطراف او توسط بزرگترها بکار می‌رود توجه می‌کند و گوش می‌دهد و آنچه را که شندیده است تقلید می‌کند و از این راه زبان می‌آموزد بنابراین طرفداران نظریه یادگیری اجتماعی می‌گویند که تقلید و مدل‌سازی در یادگیری بطور کلی از جمله یادگیری زبان نقش مهمی دارد.

– نظریه چوسکی: چوسکی در مورد یادگیری زبان می‌گوید که تقویت و تقلید هر دو نقش مهمی دارند ولی علاوه بر آنها یک سیستم داخلی یعنی مکانیزم ذاتی در کار است تا آنچه را که کودک شنیده است بتواند به زبان آورد او این مکانیزم را بوسیله کسب زبان می‌نامد. به این ترتیب که این مکانیزم کودک را قادر می‌سازد که داده‌ها را پرورش بدهد و به زبان آورد قوانین را بسازد و بفهمد و زبان مناسب .و دستوری را بکار ببرد. چگونگی کار این مکانیزم هنوز روشن نشده است ولی می‌دانیم که این مکانیزم کودک را آماده و توانا برای کسب هر نوع زبان می‌کند

بطور خلاصه می‌توان گفت که کودک ابتدا به گفتار اطرافیان توجه می‌کند و به آن گوش می‌دهد و مطالبی را یاد می‌گیرد واز طریق مکانیزم داخلی( وسیله کسب زبان= قوه ناطقه با تکلم) داده‌های خود را پرورش می‌دهد و سپس این داده‌ها را به زبان می‌آورد خلقق عبارت و جملات نو و تازه بوسیله کودکان و تولید فعل‌های خود ساخته و غیر مصطلح بوسیله آنها شاهد برهمین قضیه است.( امیدوار. احمد. بررسی رشد هوشی در دانش‌آموزان ناشنوا۶۸-۱۳۶۷ صفحه ۵۲- ۵۰ )

» تئوری مربوط به رغبت یا علاقه«
از نظر» مان« روانشناس و مؤلف آمریکایی علاقه یا رغبت عبارت است از گرایش مساعد فرد است به سوی فعالیتی بسوی فعالیتی. نقطه مقابل رغبت تنفر است که مفهوم آن دوری و انزجار فرد از فعالیتی است.
– هانری.ب.مک‌دانیل« مؤلف آمریکایی در کتاب خود به نام راهنمایی در مدارس امروز رغبت و علاقه را بر اساس رفتار و فعلایتهای خود تعریف می‌کند و می‌گوید رغبتها نه تنها باید بر حسب فعالیتهایی که فرد را شدیداً جلب می‌کند و به او رضای خاطر می‌دهد تعریف شود بلکه میزان اشتغال ذهنی که این فعالیتها در او بوجود آورده و او را منصرف از گرایش به فعالیتهای دیگری می‌کند بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

-مک‌دانیل در خلاصه تعریف خود می‌گوید رغبت وجود روانی جداگانه‌ای ندارد بلکه صرفاً یکی از جنبه‌های دیگر رفتار است و فعالیتهای فرد در کاری که توجه او را جلب کرده است نمودار رغبت اوست.
-بقول دکتر» ویلسون« آمریکایی استاد راهنمایی حرفه‌ایی رغبت یا علائق برتری دادن به فعالیتی در مقابل فعالیت دیگر است مثلاً اگر دانش‌آموزی را در مقابل فعالیت ورزشی و نقاشی یک تابلو مخیر کنیم و دانش‌آموز نقاشی تابلو را ترجیح دهد علاقه‌اش به نقاشی در همان زمان بیشتر از فعالیت ورزشی می‌باشد. مک‌دانیل معتقد است که علائق یا رغبتها پویا هستند و گرایشها حتی زمانی که فرد سرگرم کارهای دیگری است و فرصتی را برای تسلیم شدن به آن ندارد وجود دارد.
– دونالد سوپر روانشناس و مشاور برجسته عقیده دارد که شخص در طول زندگی از پنج مرحله رشدی که با انتخاب و آروزهای شغلی‌اش رابطه دارد می‌گذرد(ـ سوپر ۱۹۵۳)

سوپر معتقد است که افراد برای این منظور وارد مشاغل می‌شوند که شخصیت خود را بیان کنند فعلایتهای افراد دردنیای تظاهرات خود پنداره آنهاست براساس نظریه مراحل رشدی، رفتار شغلی مورد اتظار در هر یک از مراحل زندگی تعریف می‌‌شود. هماهنگی و تطابق بین رفتار شغلی ورفتار مورد انتظار در هر یک از دوره‌های عمر رسیدگی یا بلوغ شغلی نامیده می‌شود.
پیشینه تحقیق:
دراین قسمت سعی بر آن است تا بانگاهی گذرا به گذشته مختصری از تحقیقاتی که در زمینه علل و عوامل مؤثر در گرایش به شغل بویژه در نوجوانان صورت پذیرفته‌اند را بیان کنیم. بدین منظور بهتر است دیدی کلی در خصوص موضوع مورد بحث داشته باشیم.
افلاطون یکی از نخستین فیلسوفانی بود که اظهار داشت که کودکان از لحاظ استعداد فطری تفاوت دارند و برای تربیت افراد مؤثر و سودمند. مربیان تفاوتهای فردی کودکان را رد نظر می‌گیرند علاقه و توجه رواشناسان به مطالعه در مورد فرد بسیار زیاد است این علاقه از سالها قبل و از هنگامی پیدا شده که گالتن‌وکتل به مطالعه تفاوتهای فردی پرداخت.
اسمال(۱۹۵۳) تحقیقی درباره عوامل شخصیتی که در انتخاب شغل مؤثرند انجام داده است وی از تحقیق خود چنین نتیجه گرفت که در نوجوانان معمولاً از سن ۱۱ سالگی به بعد توجه به واقعیات در انتخاب شغل افزایش می‌یابد.

تیدمن و اوهارا(۱۹۵۹) به تعیین میزان رابطه خویشتن‌پنداری با استعدادها، رغبتها، طبقه اجتماعی و ارزشها و در نتیجه اثرآن درگزینش شغل پرداختند. آنها تحقیف خود را برروی تعداد ۱۶۰ دانش‌آموز کلاس دهم، ۲۶۴ نفر کلاس نهم، ۲۷۶ نفر کلاس هشتم،۳۲۱نفرکلاس هفتم انجام دادند. نتایج همبستگی زیاد خویشتن پنداری با علایق در کلاسهای هفتم، هشتم، نهم و دهم به ترتیب ۷۰% ، ۸۱% ، ۷۹%، ۸۳% بود.
سوپر و اورستریت(۱۹۶۰) در تحقیقی در صدد شناخت بلوغ حرفه‌ای و عوامل مؤثر در آن برآمدند آنها تحقیق خود را برروی ۱۴۲ نفر ازدانش‌اموزان کلاس نهم انجام دادند. نتایج حاصله از تحقیق نشان داد که بلوغ حرفه‌ای با عواملی نظیر شغل والدین، نوع برنامه درسی، میزان محرکهای فرهنگی و روابط خانواد‌گی بستگی دارد. همچنین پشیرفتهای تحصیلی نیز با بلوغ حرفه‌ای همبستگی نزدیکی دارد.
برونکان وکراتیز(۱۹۶۴) ضمن تحقیقی بر روی ۲۹۸ دانش‌آموز نتیجه گرفتند که انتخاب نمع شغل با تربیت اولیه و تجارب زمان کودکی ارتباط دارد.

روزنبرگ در تحقیق خود رابطه بین طبقه اجتماعی والدین و میزان درآمدها را با انتظارات شغلی فزرندان موردبررسی قرار داد تحقیق وی نشان داد که رابطه زیادی بین درآمد والدین و انتخاب شغل فرزندان وجود دارد.
هالر و همکارانش(۱۹۷۵) ضمن تحقیقی اثر طبقه اجتماعی را در ایجاد نوع انتظارات شغلی وتحصیلی بررسی نمودند نتایج حاصله نشان داد که انتظارات شغلی و تحصیلی دانش‌آموزان به شدت از طبقه اجتماعی آنها متأثر است.
دونالدسوپر رغتبها را بر حسب طریقی که درباره آنها کسب اطلاعات می‌شود به چهار گروه تقسیم‌بندی کرده است:

– رغبتهای اظهار شده: فرد اظهار می‌دارد که به این یا آن فعالیت علاقمند است این قبیل اظهارات غالباً بی‌اعتبار و صرفاً امیال گذرا را منعکس می‌سازد.
– رغبتهای آشکار: وقتی تمبر جمع‌آوری می‌کند هواپیماهای نمونه می‌سازد یا پیانو می‌نوازد با این فعلایتها علایق خود را آشکار می‌سازد اما باز برای بعضی از افراد این رغبتها می‌توانند واقعی نباشند .
– رغبتهای تست شده: اینجا فرض براین است که اگر شخصی مطلبی را بداند و در تست پیشرفت تحصیلی مربوط بتواند نمره خوب بگیرد به آن موضوع علاقمند است مثلاً دختری که در ریاضیان نمره بالا می‌گیرد گمان می‌رود که به ریاضیات علاقه داشته باشد.
– رغبتهای سیاهه شده: وقتی از محصل بخواهیم که از بین تعداد زیادی فعالیت آنها زا که دوست می‌دارد و آنها را که دوست نمی‌دارد انتخاب نماید رغبتهایش مشخص می‌شوند برای برآوردن غلایق شغل سیاهه‌ها بسیاری وجود دارد.

– علایق یا رغبتها بعنوان دوست‌داشتنی‌ها و دوست‌نداشتنی‌های فرد با احساس شدید عاطفی او با بعنوان علاقه یا کنجکاوی درباره یک موضوع تعریف شده است. رغبتهای فرد در برنامه‌ریزی تحصیلی و حرفه‌ای حائز اهمیت می‌باشند سیاهه‌های رغبت امکانات متعدد شخص را برای تحصیل و کار متناسب با رغبتهایش نشان می‌دهد. بعد از جنگ جهانی دوم استرانگ و همکارانش به مطالعه فعالیتهای مورد علاقه صاحبان مشاغل مختلف و فعالیتهایی که این افراد علاقه به آنها نداشتند اقدام کردند آنان از این مطالعه به این نتیجه رسیدند ک صاحبان مشاغل مختلف الگوهای علایق متفاوت دارند. آنها همچنین نتیجه گرفتند افرادی که در رشته‌های شغل مشابه کار می‌کنند سرگرمیهای یکسان دارند و کتابها و مجله‌های یکسانی را می‌خوانند.
– براساس این یافته‌ها استرانگ به تدوین آزمونی برای مقایسه علایق افراد به علایق و ارزشهای تک گروه ملاک که در شغل انتخابی خود موفق واز آن رضایت داشتند اعلام کرد. آزمونی که بر این اساس تدوین گردید رغبت‌سنج شغل استرانگ نامیده می‌شود.

در تحقیقی که تحت عنوان بررسی رغبتهای دانش‌آموزان ناشنوا و شنوا در دوره متوسطه توسط محمدرضا رضایی در زمستان ۱۳۶۹ زیر نظر استاد دکتر غلامعلی افروز بر روی ۷۲ نفر از دانش‌آموزان ناشنوا و شنوا صورت گرفته است.
فرضیه مورد بررسی بدین صورت بیان شده است:
دانش‌آموزان ناشنوا در مقایسه با دانش‌آموزان عادی بکارهای عملی تمایل بیشتری دارند. روش نمونه‌گیری در این تحقیق به صورت تصادفی ساده و در قسمت دوم نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای استفاده گردیده است. ابزار کار بکاربرده شده دراین تحقیق ابتدا با تست ریون وسپس با پرسشنامه رغبت آزمودنیها مورد آزمون قرار گرفتند مدل آماری بکاررفته در این تحقیق T مستقل و از آزمون F برای اثبات برابری واریانسها استفاده شده است و براساس نتایج داده‌ها فرضیه‌ تحقیق به اثبات رسید یعنی دانش‌آموزان ناشنوا در مقایسه با دانش‌آموزان شنوا تمایل به کارهای عملی دارند. ( رضایی، محمدرضا، بررسی دانش‌آموزان ناشنوا وعادی در دوره متوسطه زمستان ۶۹)

»فصل سوم«
جامعه تحقیق:
جامعه تحقیق شامل دانش‌آموزان دختر عادی و دختر ناشنوا می‌باشد که همگی در مقطع متوسطه در شهرستان کرج به تحصیل مشغول می‌باشند.
نمونه تحقیق:
نمونه تحقیق بطور کلی ۱۰۰ نفر از دانش‌آموزان عادی و ۵۰ نفر از دانش‌آموزان ناشنوای دخترمی‌باشد گروه سنی نمونه از ۱۶ تا ۲۳ می‌باشد. گروه سنی دختران ناشنوا در مقطع متوسطه بالاتر از دختران عادی در همین مقطع می‌باشد و دلیل این امر بخاطر نقص شنوایی و به دنبال آن افت‌های تحصیلی در این گروه می‌باشد.
نمونه دانش‌آموزان عادی از استان تهران شهرستانکرج منطقه ۳ آموزش و پرورش، دبیرستان شهید شرافت انتخاب گردید نمونه دانش‌آموزان ناشنوا از استان تهران شهرستان کرج منطقه ۳ آنوزش و پرورش کرج مجتمع آموزشی ناشنوایان باغچه‌بان شماره ۱۸ دختران انتخاب گردید.
روش نمونه‌برداری:
روش نمونه‌برداری در این تحقیق روش کومه‌ای یا در دسترس می‌باشد. فایده این روش به دلیل در دسترس بودن آزمودنیها به راحتی می‌توان این روش را اجرا کرد در تحقیقات دانشجویان و پژوهشهای آنها برای اخذ مدرک لیسانس یا بالاتر از این روش به سهولت انجام پذیر است، استفاده می‌گردد.
ابزار تحقیق:
ابزار تحقیق در این پژوهش پرسشنامه ارزش شغلی سوپر می‌باشد دونالدوسوپر یکی از روانشناسان دانشکده معلمین کلمبیا این تست را برای اولین بار تهیه کرد. در این تست که شامل ۲۱ مورد برای انتخاب شغل می‌باشد تفاوتهای فردی افراد از نظر رغبتها و نگرشها سنجیده می‌شود. این تست شامل ۲۱ پرسش می‌باشد که هر پرسش یک معیار خاص برای انتخاب شغل اندازه‌گیری می‌کند. پاسخها پنچ گزینه‌ای شامل عدم اهمیت. اهمیت کم، اهمیت متوسط، اهمیت زیاد، و اهمیت زیاد تنظیم گردیده‌اند. هر فرد به نسبت اهمیتی که برای هر پرسش قائل است یکی از این پنج گزینه را انتخاب می‌نماید مثلاً اول ضرورت داشتن ابتکار و خلاقیت برای حل مشکلات شغلی را می‌سنجدیا معیار چهارم داشتن آزادی کامل در انتخاب شغل را تعیین می‌کند و بالاخره پرسش بیست‌ویکم نقش مؤثر عوامل روانی در رضایتت را تعیین می‌نماید.

اعتبار یا پایایی تست:
منظور از اعتبار تست یعنی اگر تستی را در دفعات مختلف درباره تک گروه معین اجرا کنیم نتیجه اجرا ثابت و یکسان باشد. برای برآورد پایایی تست از چندین روش استفاده می شود، یکی از مهمترین روشها، روش بازآزمایی یا آزمون مجدد است.
در این روش تست را دوبار برای گروه خاص اجرا می‌کنیم پس هر فرد ۲ نمره می‌گیرد سپس بین این دو نمره همبستگی گشتآوری پیرسون را محاسبه می‌کنیم همبستگی بدست آمده نشان می‌دهد که تست اعتبار روپایایی دارد. در مورد این پرسشنامه نیز از این روش استفاده گردید و تست ۲ بار بر روی افراد اجرا شد. ضریب همبستگی ۸۴% بدست آمده نشان می‌دهد که تست سوپر دارای اعتبار روپایایی می‌باشد.
روایی:
منطور از روایی تست این است که تست تام اندازه برای اندازه‌گیری خصیصه مورد نظر کارآیی دارد بطورکلی در تستها سه نوع روایی وجود دارد:
۱- روایی محتوایی
۲- روایی ملاکی
۳- روایی سازه
پرسشنامه مورد نظر دارای روایی محتوایی می‌باشد منظور از روایی محتوایی یعنی تست ب خصیصه مورد اندازه‌گیری ربط داشته باشد. برای اندازه‌گیری روایی محتوایی تست روش آماری وجود ندارد. بنابراین روایی محتوایی جنبه نظری و ذهنی دارد.
فصل چهارم
محاسبات آماری:
پس از اجرای پرسشنامه از تک‌تک آزمودنیها و جمع‌آوری پرسشنامه حال باید دو گروه دانش‌آموز عادی و ناشنوا از نظر معیارهای انتخاب شغل ارزیابی و مقایسه گردند.

 

برای انجام این کار باید از یکسری محاسبات آماری و آزمون مجذور خی استفاده گردد این آزمون مربوط به داده‌های منفصل( ناپیوسته) یعنی داده‌های شمرده شده است نه مقادیر متصل و اندازه‌گیری شده این آزمون مربوط به نبودن وابستگی ارتباط و تفاوت بین دویا چند متغیر شمارش شده است. فرض صفر در این آزمون بیان می‌کند که یک متغیر از متغیر دیگری تأثیر نمی‌پذیرد یا تفاوتی با آن ندارد. برای انجام آزمون مجذور‌خی نخست تفاوت FO ( فراوانی افراد) و FE را محاسبه می‌کنیم ( برای هر پیشآمد) سپس نسبت مجذور این تفاوت را بر EF هر حادثه محاسبه می‌کنیم و مجموع این تعداد را برای پیشآمدهای مختلف بدست می‌آوریم.
حال برای انجام این محاسبات باید برای هر سؤال پرسشنامه بین گروه دانش‌آموزان عادی و ناشنوا مجذور‌خی محاسبه گردد پس از محاسبات آماری اگر مجذور‌خی از مجذور‌خی مندرج در جدول( جدول خلاصه شده مقادیر مبین برای مجذور‌خی) در سطح ۹۵% و۹۹% بزرگتر باشد فرض صفر رد شده و بین دو گروه تفاوت معنی‌دار وجود دارد. حال اگر مجذور‌خی محاسبه شده از مجذور‌خی جدول پیوست در دو سطح ۹۵% و ۹۹% کوچکتر باشد فرض صفر ثابت شده یعنی تفاوتی بین دوگروه دانش‌آموزان عادی و ناشنوا در ملاک مورد نظر وجود ندارد.
جدول توزیع فراوانی سوال ۱ : ضرورت داشتن ابتکار و خلاقیت برای حل مشکلات شغلی
درجه / فراوانی FO FE
(ناشنوا)
عدم اهمیت
اهمیت کم
اهمیت متوسط
اهمیت زیاد
اهمیت بسیار زیاد
هیچکدام
( عادی)
عدم اهمیت
اهمیت کم
اهمیت متوسط
اهمیت زیاد
اهیمت بسیار زیاد
هیچکدام
۶
۶
۱۰
۱۰

۱۳
۵

۵
۱۲
۵
۶
۲۲

۵/۵
۹
۵/۷
۸
۵/۱۷
۵/۲

۵/۵
۹
۵/۷
۸
۵/۱۷
۵/۲
۰۴/۰
۱

۸۳/۰
۵/۰
۱۶/۱
۵/۲

۰۴/۰
۱
۸۳/۰
۵/۰
۱۶/۱
۵/۲
جمع ۱۰۰ ۱۰۰ خی۲: ۰۶/۱۲

با مراجعه به جدول خلاصه شده مقادیر مبین برای مجذور خی با درجه آزادی ۵ در سطح ۵% عدد ۰۷/۱۱ بدست آمد که در مقایسه با مجذور‌خی بدست آمده از آن کوچکتر است و نشان‌دهنده این است که فرض صفر در سطح ۵% رد شده و به احتمال ۹۵% بین دانش‌آموزان عادی و ناشنوا از نظر ابتکار و خلاقیت برای حل مشکلات شغلی تفاوت وجوددارد ولی در سطح ۱% چون مجذور‌خی محاسبه شده کوچکتر از مجذور‌خی جدول است فرض صفر ثابت شده یعنی اگر ه به احتمال ۹۵% بین دانش‌آموزان عادی و ناشنوا در این مورد تفاوت وجود دارد ولی نمی‌توان گفت به احتمال ۹۹% نیز چنین اختلافی بین این دو گروه مشاهده می‌گردد.

جدول توزیع فراوانی سؤال ۲: امکان پیشرفت در شغل
درجه اهمیت/ فراوانی O E
( ناشنوا)
عدم اهمیت
اهمیت کم
اهمیت متوسط
اهمیت زیاد
اهمیت بسیار زیاد
هیچکدام
( عادی)

عدم اهمیت
اهمیت کم
اهمیت متوسط
اهمیت زیاد
اهمیت بسیار زیاد
هیچکدام

۰
۰
۶
۱۱
۳۰
۳

۵
۵
۶
۱۰
۲۴
۰
۵/۲
۵/۲
۶
۵/۱۰
۲۷
۵/۱

 

۵/۲
۵/۲
۶
۵/۱۰
۲۷
۵/۱

۵/۲
۵/۲
۰۲/۰
۳۳/۰
۵/۱

۵/۲
۵/۲
۰
۰۲/۰
۳۳/۰
۵/۱
جمع ۱۰۰ ۱۰۰ خی ۲: ۷/۱۳

با مراجعه به جدول خلاصه شده مقادیر مبین مجذورخی با درجه آزادی ۵ در سطح ۵% عدد ۰۷/۱۱ بدست ‌آمد که در مقایسه با مجذور‌خی بدست آمده از آن ک.چکتر است پس نشاندهنده این است مه فرض صفر در سطح ۵% رد شده و به احتمال ۹۵% بین دانش‌آموزان عادی و ناشنوا از نظر ملاک امکان پیشرفت در شغل تفاوت وجود دارد ولی در سطح ۱% با درجه آزادی ۵ عدد ۰۹/۱۵ می‌باشد که از مجذور‌خی بدست آمده بزرگتر است و فرض ثابت شده یعنی اگر چه به احتمال ۹۵% بین دانش‌آموزان عادی و ناشنوا در این مورد تفاوت وجود دارد ولی نمی‌توان گفت به احتمال ۹۹% نیز چنین اختلافی بین این دو گروه مشاهده می‌گردد.

جدول توزیع فراوانی سؤال ۳ امکان کمک به دیگران بوسیله شغل احتمالی
درجه اهمیت/فراوانی O E
( ناشنوا)
عدم اهمیت
اهمیت کم
اهمیت متوسط
اهمیت زیاد
اهمیت بسیار زیاد
هیچکدام
( عادی)
عدم اهمیت
اهمیت کم

اهمیت متوسط
اهمیت زیاد
اهمیت بسیار زیاد
هیچکدام
۱
۱
۶
۱۷

۲۵
۰

۴
۴
۵
۷
۳۰
۰
۵/۲
۵/۲
۵/۵
۱۲
۵/۲۷
۰
۵/۲
۵/۲
۵/۵
۱۲
۵/۲۷

۰
۹/۰
۹/۰
۰۵/۰

۱/۲
۲۳/۰
۰

۹/۰
۹/۰
۰۵/۰
۱/۲
۲۳/۰
۰
جمع ۱۰۰ ۱۰۰ خی۲: ۳۶/۸

با مراجعه به جدول خلاصه شده مقادیر مبین برای مجذورخی در درجه آزادی ۵ و مقایسه آن با مجذورخی به دست آمده نتیجه می‌گیریم که چون خی بدست آمده از خی جدول در دو سطح ۹۵% و ۹۹% کوچکتر است پس فرض صفر ثابت شده یعنی تفاوتی بین دانش‌آموزان عادی و ناشنوا از نظر امکان کمک به دیگران بوسیله شغل احتمالی وجود ندارد.

جدول توزیع فراوانی سؤال ۴ داشتن آزادی کامل در شغل
درجه اهمیت/ فراوانی O E
( ناشنوا)
عدم اهمیت
اهمیت کم
اهمیت متوسط

اهمیت زیاد
اهمیت بسیار زیاد
هیچکدام
( عادی)
عدم اهمیت
اهمیت کم

اهمیت متوسط
اهمیت زیاد
اهمیت بسیار زیاد
هیچکدام

۰
۴
۷
۱۲
۲۷
۰

۴
۵
۱۱
۸
۲۲
۰

۲
۵/۴
۹
۱۰
۵/۲۴
۰

۲
۵/۴
۹
۱۰
۵/۲۴
۰
۲
۵/۰
۴۴/۰
۴/۰
۲۶/۰
۰

۲
۵/۰
۴۴/۰

۴/۰
۲۶/۰
۰
جمع ۱۰۰ ۱۰۰ خی۲: ۲/۷

با مراجعه به جدول خلاصه شده مقادیر مبین برای مجذورخی در درجه آزادی ۵ و مقایسه آن با مجذور‌خی بدست آمده نتیجه می‌گیریم که چون خی بدست آمده از خی جدول در دو سطح ۹۵% و ۹۹% کوچکتر است پس فرض ثابت شده یعنی تفاوت بین دانش‌آموزان عادی و ناشنوا از نظر داشتن آزادی کامل در شغل وجود ندارد.

جدول توزیع فراوانی سؤال ۵: امکان کسب موفقیت اجتماعی از طریق شغل
درجه آزای/ فراوانی O E
( ناشنوا)
عدم اهمیت
اهمیت کم
اهمیت متوسط
اهمیت زیاد

اهمیت بسیار زیاد
هیچکدام
( عادی)
عدم اهمیت
اهمیت کم
اهمیت متوسط

اهمیت زیاد
اهمیت بسیار زیاد
هیچکدام
۳
۷
۸
۱۱
۲۱
۰

۴
۱
۷
۱۳
۲۵
۰
۵/۳
۴
۵/۷
۱۲
۲۳
۰

۵/۳
۴
۵/۷

۱۲
۲۳
۰
۰۷/۰
۲۵/۲
۰۳/۰
‏۰۸‏/‏۰

۱۷/۰
۰

۰۷/۰
۲۵/۲
۰۳/۰
‏۰۸‏/‏۰
۱۷/۰
۰
جمع ۱۰۰ ۱۰۰ خی۲: ۲/۵

با مراجعه به جدول خلاصه شده مقادیر مبین برای مجذورخی در درجه آزادی ۵ و مقایسه آن با مجذورخی بدست آمده نتیجه می‌گیریم که چون خی بدست آمده از خی جدول در دو سطح ۹۵% و ۹۹% کوچکتر است پس فرض صفر ثابت شده یعنی تفاوتی بین دانش‌آموزان عادی و ناشنوا از نظر امکان کسب موفقیت اجتماعی از طریق شغلی وجود ندارد.

جدول توزیع فراوانی سؤال ۶: پرداختن به شغلی که بهقدرت هنری نیاز دارد.
درجه اهمیت/ فراوانی O E
( ناشنوا)
عدم اهمیت
اهمیت کم
اهمیت متوسط
اهمیت زیاد

اهمیت بسیارزیاد
هیچکدام
( عادی)
عدم اهمیت
اهمیت کم
اهمیت متوسط
اهمیت زیاد

اهمیت بسیار زیاد
هیچکدام
۰
۰
۸
۴
۳۸
۰

۱۰
۵
۱۵
۹
۱۱
۰
۵
۵/۲
۵/۱۱
۵/۶
۵/۲۴
۰

۵
۵/۲
۵/۱۱
۵/۶
۵/۲۴
۰
۵
۵/۲
۰۷/۱
۹۶/۰
۴۴/۷

۰

۵
۵/۲
۰۷/۱
۹۶/۰
۴۴/۷
۰
جمع ۱۰۰ ۱۰۰ خی ۲: ۹۴/۳۳
بامراجعه به جدول خلاصه شده مقادیر مبین برایمجذور خی در درجه ازادی ۵ و مقایسه آن با مجذورخی بدست آمده نتیجه می‌گیریم چون خی بدست آمده از خی جدول در دو سطح ۹۵% و ۹۹% بزرگتر است پس فرض صفر رد شده یعنی بین دانش‌آموزان عادی و ناشنوا به احتمال ۹۹% تفاوت از نظر پرداختن به شغلی که به قدرت هنری نیاز دارد، وجود دارد.

جدول توزیع فراوانی سؤال ۷: دائمی بودن شغل
درجه اهمیت/ فراوانی O E
(ناشنوا)
عدم اهمیت
اهمیت کم
اهمیت متوسط
اهمیت زیاد
اهمیت بسیار زیاد
هیچکدام
( عادی)

عدم اهمیت
اهیمت کم
اهمیت متوسط
اهیمت زیاد
اهمیت بسیار زیاد

هیچکدام
۰
۵
۷
۷
۳۱
۰

۱۰
۴
۵
۱۲
۱۹
۰
۵
۵/۴
۶
۵/۹
۲۵
۰

۵
۵/۴
۶
۵/۹
۲۵
۰
۵
۰۵/۰
۱۷/۰

۶۸/۰
۴۴/۱
۰

۵
۰۵/۰
۱۷/۰
۶۸/۰
۴۴/۱
۰
جمع ۱۰۰ ۱۰۰ خی۲: ۶۸/۱۴

با مراجعه به جدول خلاصه شده مقادیرمبین برای مجذور خی در درجه آزادی ۵ و مقایسه آن با مجذورخی بدست آمده نتیجه می‌گیریم چون خی بدست آمده د سطح ۹۵% از خی جدول بزرگتر است پس فرض صفر رد شده یعنی به احتمال ۹۵% بین دانش‌آموزان ناشنوا و عادی از نظر دائمی بودن شغل تفاوت وجود دارد ولی در سطح ۹۹% چون خی بدست آمده کوچکتر از خی جدول است فرض صفر ثابت شده یعنی به احتمال ۹۹% تفاوتی بین این دو گروه وجود ندارد به عبارت دیگر با اینکه می‌توان گفت به احتمال ۹۵% از نظر این مورد دو گروه ناشنوا و عادی متفاوتند ولی می‌توان گفت که به احتمال ۹۹% نیز بین این دو گروه تفاوت از نظر دائمی بودن شغل مشاهده می‌شود.

جدول توزیع فراوانی سؤال ۸ دوستانه بودن محیط کار
درجه اهمیت/ فراوانی O E
( ناشنوا)
عدم اهمیت
اهمیت کم
اهمیت متوسط
اهمیت زیاد
اهمیت بسیار زیاد
هیچکدام
( عادی)
عدم اهمیت
اهمیت کم
اهمیت متوسط
اهمیت زیاد
اهیمت بسیار زیاد
هیچکدام
۰
۴
۶

۷
۳۲
۱

۳
۱
۴
۸

۳۴
۰
۵/۱
۵/۲
۵
۵/۷
۳۳
۵/۰

۵/۱
۵/۲
۵
۵/۷
۳۳
۵/۰
۵/۱
۹/۰
۲/۰
۰۳/۰
۰۳/۰
۵/۰

۵/۱
۹/۰
۲/۰
۰۳/۰
۰۳/۰
۵/۰
جمع ۱۰۰ ۱۰۰ خی۲: ۳۲/۶

با توجه به جدول خلاصه شده مقادیر مبین برای مجذورخی در درجه آزادی ۵ و مقایسه آن با مجذورخی بدست آمده نتیجه می‌گیریم چون خی بدست آمده از خی جدول در دو سطح ۹۵% و ۹۹% کوچکتر است پس فرض صفر ثابت شده یعنی به احتمال ۹۹% بین دانش‌آموزان عادی و ناشنوا از نظر دوستانه بودن محیط کار تفاوتی وجود ندارد.

جدول توزیع فراوانی سؤال ۹: ضرورت احساس آرامش و آسایش کردن درانجام کار
درجه اهمیت/ فراوانی O E
( ناشنوا)
عدم اهمیت
اهمیت کم
اهمیت متوسط
اهمیت زیاد
اهمیت بسیار زیاد
هیچکدام
(عادی)

عدم اهمیت
اهمیت کم
اهمیت متوسط

اهمیت زیاد
اهمیت بسیار زیاد
هیچکدام
۰
۱
۴
۱۰
۳۵
۰

۳
۱
۶
۳
۳۷
۰

۵/۱
۱
۵
۵/۶
۳۶
۰

۵/۱
۱
۵
۵/۶
۳۶

۰

۵/۱
۰
۲/۰
۸۸/۱
۰۳/۰
۰

۵/۱
۰
۲/۰
۸۸/۱
۰۳/۰
۰

جمع ۱۰۰ ۱۰۰ خی۲: ۲۲/۷
با توجه به جدول خلاصه شده مقایر مبین برای مجذورخی در درجه آزادی ۵ و مقایسه آن با مجذورخی بدست آمده نتیجه می‌گیریم چون خی بدست آمده از خی جدول در دو سطح ۹۵% و ۹۹% کوچکتر است پس فرض صفر ثابت شده یعنی به احتمال ۹% بین دانش‌آموزان ناشنوا و عادی از نظر ضرورت احساس آرامش و آسایس‌کردن با انجام کار تفاوتی وجود ندارد.

جدول تویع فراوانی سؤال ۱۰: امکان آگاهی یافتن از نتایج کار انجام شده
درجه اهمیت/فراوانی O E
( ناشنوا)
عدم اهمیت
اهمیت کم
اهمیت متوسط
اهمیت زیاد
اهمیت بسیار زیاد
هیچکدام
( عادی)

عدم اهمیت
اهمیت کم
اهمیت متوسط
اهمیت زیاد
اهمیت بسیار زیاد

هیچکدام
۷
۱۰
۴
۷
۲۲
۰

۶
۶
۱۰
۱۳
۱۵
۰

۵/۶
۸
۷
۱۰
۵/۱۸
۰

۵/۶
۸
۷
۱۰
۵/۱۸
۰

۰۴/۰
۵/۰
۲۹/۱
۹/۰
۶۶/۰
۰

۰۴/۰
۵/۰
۲۹/۱
۹/۰
۶۶/۰
۰
جمع ۱۰۰ ۱۰۰ خی ۲: ۷۸/۶
با توجه به جدول خلاصه شده مقادیر مبین برای مجذور خی در درجه آزادی ۵ و مقایسه آن با مجذور خی بدست آمده نتیجه می‌گیریم چون خی بدست آمده از خی جدول در دو سطح ۹۵% و ۹۹% کوچکتر است پس صفر ثابت شده یعنی به احتمال ۹۹% بین دانش‌آموزان عادی و ناشنوا از نظر امکان آگاهی یافتن از نتایج کار انجام شده تفاوتی وجود ندارد.

جدول توزیع فراوانی سؤال ۱۱: مرجع قدرت بودن
درجه اهمیت/ فراوانی O E
( ناشنوا)
عدم اهمیت
اهمیت کم
اهمیت متوسط
اهمیت زیاد
اهمیت بسیار زیاد

هیچکدام
( عادی)
عدم اهمیت
اهمیت کم
اهمیت متوسط
اهمیت زیاد

اهمیت بسیار زیاد
هیچکدام
۱۲
۱۴
۶
۸
۹
۱

۱۲
۶
۱۷
۵
۱۰
۰
۱۲
۱۰
۵/۱۱
۵/۶

۵/۹
۵/۰

۱۲
۱۰
۵/۱۱
۵/۶
۵/۹
۵/۰
۰

۶/۱
۶۳/۲
۳۵/۰
۰۳/۰
۵/۰

۰
۶/۱
۶۳/۲
۳۵/۰
۰۳/۰
۵/۰
جمع ۱۰۰ ۱۰۰ خی ۲: ۲۲/۱۰

با توجه به جدول خلاصه شده مقادیر مبین مجذور خی در درجه آزادی ۵ و مقایسه آن با مجذورخی بدست آمده نتیجه می‌گیریم چ.ن خی بدست آمده از خی جدول در دو سطح ۹۵% و ۹۹% کوچکتر است پس فرض صفر ثابت شده یعنی احتمال ۹۹% بین دانش‌آموزان عادی و ناشنوا از نطر مورد مرجع قدرت بودن تفاوتی وجود ندارد.

جدول تویع فراوانی سوال ۱۲: حق تصمیم‌گیری درباره نوع کار و ایام شغل
درجه اهمیت/ فراوانی O E

( ناشنوا
عدم اهمیت
اهمیت کم
اهمیت متوسط
اهمیت زیاد
اهمیت بسیار زیاد
هیچکدام

( عادی)
عدم اهمیت
اهمیت کم
اهمیت متوسط
اهمیت زیاد
اهمیت بسیار زیاد

هیچکدام

۸
۷
۸
۱۰
۱۷
۰

۳
۵
۸
۱۵
۱۹
۰

۵/۵
۶
۸
۵/۱۲
۱۸
۰

۵/۵
۶
۸
۵/۱۲
۱۸
۰

۱۴/۱
۱۷/۰
۰
۵/۰
۰۵/۰
۰

۱۴/۱
۱۷/۰
۰
۵/۰
۰۵/۰
۰

جمع ۱۰۰ ۱۰۰ خی۲: ۷۲/۳
با توجه به جدول خلاصه شده مقادیر مبین برا ی مجذورخی در درجه آزادی ۵ و مقایسه آن با مجذورخی بدست آمده نتیجه می‌گیریم چون خی بدست آمده از خی جدول در دود سطح ۹۵% و ۹۹% کوچکتر است پس فرض صفر ثابت شده یعنی به احتمال ۹۹% بین دانش‌آموزان عادی و ناشنوا از نظر حق تصمیم‌گیری درباره نوع کارو ایام شغل تفاوت وجود ندارد.

جدول توزیع فراوانی سوال ۱۳ افزایش دائمی حقوق
درجه اهمیت/ فروانی O E
( ناشنوا)
عدم اهمیت
اهمیت کم
اهمیت متوسط
اهمیت زیاد
اهمیت بسیار زیاد
هیچکدام
( عادی)
عدم اهمیت
اهمیت کم
اهمیت متوسط
اهمیت زیاد
اهمیت بسیار زیاد
هیچکدام
۸
۴
۸
۹
۱۹
۲

۷
۵
۱۳
۱۱
۱۴
۰
۵/۷
۵/۴
۵/۱۰
۱۰
۵/۱۶
۱

۵/۷
۵/۴
۵/۱۰
۱۰
۵/۱۶
۱
۰۳/۰
۰۵/۰
۰۹/۰
۱/۰

۳۸/۰

۱
۰۳/۰

۰۵/۰
۰۹/۰
۱/۰
۳۸/۰
۱
جمع ۱۰۰ ۱۰۰ خی ۲: ۳/۴

با توجه به جدول خلاصه شده مقادیر مبین برای مجذورخی در درجه آزادی ۵ و مقایسه آن با مجذور خی بدست آمده نتیجه می‌گیریم چون خی بدست آمده از خی جدول دردو سطح ۹۵% و ۹۹% کوچکتر است پس فرض صفر ثابت شده یعنی احتمال ۹۹% بین دانش‌آموزان عادی و ناشنوا از نظر افزایش دائمی بودن حقوق تفاوتی وجود ندارد.

جدول توزیع فراوانی سؤال ۱۴ پرداختن به شغلی که نیاز به توانایی ذهنی دارد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 60 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد