دانلود مقاله آینده علوم زمین

word قابل ویرایش
5 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

مقدمه

علوم زمین شامل زمینشناسی، هواشناسی، اقیانوسشناسی و زمین فیزیک همواره در خدمت انسان برای رفع نیازها است. نگرانی ها و تشویش بشر در مواردی و حرص او در مواردی دیگر سبب میشود که پژوهشها به سمت و سوی خاص جهت یابد. به طور کلی نیازهای بشر شامل سه نیاز اصلی است که عبارتند از فضا برای زیستن، انرژی برای فعالیتهای صنعتی و حیاتی و مواد معدنی و آب برای زنده ماندن.

فضا

مجموع زمینی که در سطح کره زمین در شرایط کنونی در دسترس و استفاده انسان است بالغ بر ۶ میلیارد کیلومترمربع است که به نظر وسعتی عظیم برای زیستن است. ولی اگر این مقدار زمین را به جمعیت کنونی کره زمین که بالغ بر ۷ میلیون نفر است تقسیم کنیم به هر نفر سهمی کمتر از یک کیلومتر مربع نصیب میشود که باید کلیه نیازهای او از نظر تأمین غذا، انرژی، کشاورزی، صنعت و غیره از این قطعه زمین محدود تأمین شود و پسماندهای گوناگون صنعتی، کشاورزی، زیستی و نظایر آنها نیز به این مکان ریخته شود.

با افزایش جمعیت کره زمین این فضای در دسترس محدودتر میشود. همه میدانیم که روند افزایش جمعیت در غالب کشورهای جهان صعودی است. پیشبینی میشود که جمعیت جهان طی دو دهه آینده به بیش از ۱۰ میلیارد نفر برسد (فایف .(۲۰۰۳ با توجه به اهمیت فضا در زندگی بشر یکی از اهداف پژوهشی در علوم زمین یافتن راهکارهای مناسب برای استفاده بهینه از زمینهای در دسترس،

مجموعه مقالات نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، دانشگاه تربیت معلم تهران، ۱۳۸۴

دایر کردن زمینهای کاملاً بایر نظیر کویرها، صحاری و سرزمینهای قطبی و بالاخره هدف درازمدت یافتن مکانهای مناسب برای زیستن در سایر کرات است که همواره از طرحهای درازمدت پژوهشی است.

انرژی

انرژیهای موجود که در دسترس بشر قرار دارد به دو گروه زمینی و فرازمینی تقسیم میشود. انرژی های زمینی شامل انرژی حاصل از سوختن مواد با خاستگاه آلی و انرژیهای دیگر است.
سوختهای با خاستگاه آلی خود به دو گروه سوختهای عهد حاضر مانند چوب، فضولات، استخوان و غیره (بیوگاز) و سوختهای فسیلی مانند نفت، گاز، زغالسنگ، شیل نفتی، ماسه قیری تقسیم میشود.
اصلیترین منابع تولید انرژی در شرایط کنونی سوختهای فسیلی به ویژه نفت، گاز و زغالسنگ است. میدانیم که سوختهای فسیلی در عین آلاینده بودن پایان پذیرند. بنابراین یکی دیگر از اهداف علوم زمین در آینده پژوهش در جهت یافتن منابع جدید از این سوختها در جهان و نیز یافتن جایگزین احتمالی برای آنها است.

جایگزین تولید انرژی از سوختهای فسیلی منابع دیگر انرژی زمینی یا منابع انرژی فرازمینی است منابع دیگر انرژی زمینی استفاده از انرژی آب، باد، زمین گرمایی و انرژی هسته ای است. تولید انرژی از آب، باد و منابع زمین گرمایی فاقد آلودگی است، بویژه انرژی بسیار قابل توجه منابع زمین گرمایی است منبع این انرژی ماگماها و مناطق تکتونیکی فعال پوسته زمین است که گاهی در نزدیکی سطح و حتی در سطح زمین (آتشفشانها و گسل های فعال) تبعات آنها قابل مشاهده است. فایف

(۲۰۰۴) مقدار انرژی موجود در یکصد کیلومتر مکعب ماگما با دمای یکهزار درجه سانتیگراد را معادل مجموع انرژی موردنیاز بشر در جهان برآورد کرده است. بنابراین انرژی عظیمی که در مناطق تکتونیکی و آتشفشانی جوان زمین وجود دارد در صورت انجام پژوهش مناسب میتوانند منابع انرژی بسیار باارزش و بدون آلودگی برای استفاده بشر باشند. از این نوع انرژی هماکنون در کشورهای ایسلند، زلاندنو، ایتالیا، ترکیه و برخی کشورهای دیگر به مقدار محدود استفاده میشود. ولی دورنمای استفاده از آن در آینده بسیار مطلوب است.

انرژی هستهای نیز از منابع انرژی بسیار با اهمیت است و مقدار انرژی حاصل از سوخت میلههای سوخت در واکنشگرهای هستهای در مقایسه با سوختهای فسیلی بیش از یک میلیارد برابر آنها است ولی مشکل اصلی پسماندهای خطرناکی است که با سوخت های هستهای همراه است و اغلب کشورهای صنعتی برای دورریزی این پسماندها با مشکلات فراوانی روبرو هستند (لوترموزر .(۲۰۰۳

عوارض سوء حاصل از نشست مواد پرتوزا در محیط زیست بسیار سهمگین و مشکل آفرین است.

از منابع دیگر انرژی که در دسترس بشر قرار دارد انرژیهای فرازمینی است که شامل انرژی خورشید و انرژی کشندها (tides) است. این منابع فاقد اثرهای آلایندگی بوده و همواره انرژیهائی

پایانناپذیر هستند. نکته قابل توجه آنست که سوختهای فسیلی در حقیقت انرژی خورشد فسیل شده است.

۷۲۷

آینده علوم زمین

به نظر نمیرسد که انسان در آینده از نظر منابع انرژی با مشکل مواجه باشد لکن استفاده از منابع انرژی در دسترس او نیازمند پیشرفت فنĤوری و یافتن راهکارهای مناسب برای بکارگیری آنها است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 5 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد