دانلود مقاله ارائه مدل ارزیابی موفقیت سیستمهای بانکداری مبتنی بر تلفن همراه در زمینه اصلاح الگوی مصرف

word قابل ویرایش
13 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

واژه های کلیدی : سیستمهای بانکداری مبتنی بر تلفن همراه ، ارزیابی سیستمهای اطلاعاتی ، مدل دلون و مک لین ، اصلاح الگوی مصرف

چکیده

سیستمهای بانکداری مبتنی بر تلفن همراه در کشور دارای پتانسیل خوبی در جهت توسعه شهروند الکترونیک و اصلاح الگوی مصرف می باشند و می توانند اثر بخشی خوبی در سطوح فرد، سازمان و جامعه داشته باشند. برای سنجش اثر بخشی(موفقیت) این سیستمها در زمینه اصلاح الگوی مصرف از مدل معروف دلون و مک لین استفاده کردیم با توجه به این که این مدل خصوصیت عمومی برای تمام سیستمهای اطلاعاتی دارد لذا در این مقاله با درنظر گرفتن مقتضیات

محیطی، نوع سیستمها، ادبیات تحقیق موجود و با استفاده از نظرات اساتید، مدیران و محققین امر ، مدل دلون و مک لین را برای سیستمهای بانکداری مبتنی بر تلفن همراه بومی سازی نموده وجهت اطمینان ازمورد پذیرش بودن آن، تحقیق میدانی در بانکهای استان خوزستان انجام گردیده که نتایج تحقیق حاکی از مورد قبول واقع بودن مدل یشنهادی درسطح معنادارمی باشد.

مقدمه

رشد و گسترش روز افزون و سریع فناوری اطلاعات ، جهش عظیمی را در تمام ابعاد مختلف زندگی انسانها و عملکرد و کارایی سازمانها بوجود آورده است .این فناوری روش های کارکرد و نگرش افراد ، سازمانها و دولتها را متحول کرده و باعث ایحاد صنایع نوین ، مشاغل جدید و خلاقیت در امور گردیده است. ظهور پدیده هایی همچون کسب وکار الکترونیک، تجارت الکترونیک وبانکداری الکترونیک از نتایج عمده نفوذ و گسترش فناوری اطلاعات در تمام ابعاد منجمله بعد اقتصادی می باشد. یکی از ابزارهای ضروری برای تحقق

æ گسترش تجارت الکترونیک ،وجود سیستمهای بانکداری الکترونیکی می باشد که همگام با سیستم های جهانی مالی و پولی عمل و فعالیتهای مربوط به تجارت الکترونیک را تسهیل می کند. برای توسعه تجارت الکترونیک در کشور، ورود به بازارهای جهانی وعضویت در سازمانهایی نظیر سازمان تجارت جهانی ، داشتن نظام بانکی کارآمد از الزامات اساسی

æ مهم به شمار می آید بنابراین استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیک در نظام بانکی کشور حائز اهمیت است. به همین دلیل استفاده ازسیستمهای الکترونیکی در موسسات مالی و اعتباری جهان به سرعت رو به گسترش بوده وتعداد استفاده کنندگان از

خدمات بانکداری الکترونیکی روز به روز در حال افزایش هستند. [۱]

یکی ازمواردمهم وکم هزینه سیستمهای بانکداری الکترونیکی ، بانکداری مبتنی بر تلفن همراه می باشد که می تواند تاثیر مهمی بر کاهش هزینه ها و اصلاح الگوی مصرف در تمامی جنبه های فردی ، سازمانی و اجتماعی داشته باشد که در این مقاله به ارائه مدل در زمینه ارزیابی اثربخشی این سیستمها از منظر اصلاح الگوی مصرف پرداخته می شود. ابتدا لازم است شناخت و تعریفی از بانکداری الکترونیکی با تمرکز بر

سیستمهای مبتنی بر تلفن همراه داشته باشیم تا بتوانیم اثرات آن را مورد بحث و بررسی قرار دهیم .

ادبیات تحقیق :

بانکداری الکترونیکی( E-banking) 1

گسترش روز افزون علم و تکنولوژی که امروزه به وضوح شاهد آن هستیم و با توجه به گسترش دنیای ارتباطات تمام سازمان ها به ویژه موسسات مالی اقتصادی و بانک ها به دنبال ارائه ی هر چه بیشتر و بهتر خدمات به مشتریان خود می باشند تا از این طریق بتوانند از ابزارهای تولیدی حداکثر استفاده را نموده و ضمن رعایت اصل بی بدیل حفظ حقوق مشتری بتوانند گوی سبقت را از رقبای خود بربایند و با بهره گیری از فناوری هایی که ساخته دست بشر است این امکان را به مشتریان و در حداقل زمان و بدون حضور فیزیکی در یک مکان خاص به تجارت بپردازند . همچنین با استفاده از فناوری های شناخته شده ، این امکان برای مدیران و برنامه ریزان یک سیستم وجود دارد تا با صرف هزینه های کمتر به حداکثر نتیجه ی مطلوب دسترسی پیدا کنند و بتوانند کارها یی را که به صورت سخت افزاری توسط عده ای افراد که به عنوان کارمند و شاغل در موسسه مالی مشغول به انجام وظیفه هستند توسط سیستم های الکترونیکی انجام بدهند یکی ازاین سیستم ها بانکداری الکترونیک می باشند که به تعریف آنها می پردازیم.[۲]

بانکداری الکترونیکی عبارت است از استفاده از فناوری های پیشرفته نرم افزاری و سخت افزاری مبتنی بر شبکه و مخابرات برای تبادل منابع و اطلاعات مالی به صورت الکترونیکی که می تواند باعث حذف نیاز به صورت فیزیکی مشتری در شعب بانک شود [ ۳]و[۴]

۱ Electronic Banking

سرعت پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT)2

موجب تغییرات عمیقی در شکل پول , سیستم ها و روش های انتقال منابع مالی شده است و موجب به وجود آمدن مفاهیم جدیدی با عنوان پول الکترونیکی(E-money)3 و

نیزانتقال الکترونیکی پول شده است . این مفاهیم باعث به وجود آمدن نوع جدید بانکداری به نام بانکداری الکترونیکی شده است.[۵]

بانکداری الکترونیکی عبارت است از استفاده از کامپیوتر و صنعت مخابرات برای تبادل پول و ارز[۶]

بانک الکترونیکی نوع خاصی از بانک است که جهت ارائه سرویس به مشتریان از یک محیط الکترونیکی مانند اینترنت استفاده می کند.[۷]

بانکداری الکترونیکی نه تنها به معنای دسترسی ۲۴ ساعته به پول از طریق ماشین های خودپرداز ATM4، امکان سپرده گذاری مستقیم و صدور دستور پرداخت چک می باشد بلکه معنایی فراتر را در برگرفته است و آن عبارت است از استفاده از کامپیوتر و تکنولوژی اطلاعات به جای عملیات کاغذی معمولی بانکی، که گاهی اوقات به جای E- banking به آن

Electronic Fund Transfer5 نیز می گویند.[۸]

بانکداری الکترونیکی عبارت است از فراهم آوردن امکاناتی برای کارکنان در جهت افزایش سرعت و کارآیی آنها در ارائه خدمات بانکی در محل شعبه و همچنین فرآیندهای بین شعبه ای و بین بانکی درسراسر کشور و حتی در اقصی نقاط جهان و ارائه امکانات سخت افزاری و نرم افزاری به مشتریان که بااستفاده از آنها بتوانند بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک، در هر ساعت از شبانه روز ازطریق کانال های ارتباطی ایمن و با اطمینان، عملیات بانکی دلخواه خود را انجام دهند

.[۴]

۲ Information & Communication Technology 3 Electronic Money 4 Automatic Teller Machine

انتقال وجوه الکترونیکی ۵

انواع مختلف بانکداری الکترونیک عبارتند از:

بانکداری اینترنتی

بانکداری مبتنی بر تلفن همراه

بانکداری تلفنی بانکداری مبتنی بر نمابر

بانکداری مبتنی بر دستگاههای خود پرداز بانکداری مبتنی بر پایانه های فروش بانکداری مبتنی بر شعبه های الکترونیکی

باتوجه به اینکه موضوع و بحث مقاله در زمینه سیستمهای مبتنی بر تلفن همراه می باشد در زیر به لزوم و ضرورت استفاده از این سیستمها پرداخته می شود .

بانکداری مبتنی برتلفن همراه

مشکل اساسی در بحث شهروند الکترونیک در کشور ما، دسترسی به خط ارتباطی اینترنت با سرعت مناسب است. در بسیاری از کاربردها،خصوصاً کاربردهایی که کاربر نیاز به دریافت یا ارسال حجم عظیمی از ارتباط دارد به دلیل کند بودن خطوط ارتباطی در دسترس عموم، یاکلاً امکان برقراری ارتباط مقدور نیست، یا آنقدر این ارتباط زمان بر و هزینه بر میشود که کاربر روش های سنتی را ترجیح می دهد. عدم آشنایی عموم مردمخصوصاً کسانی که بیشتر در جامعه فعالیت دارند با کامپیوتر و عدم دسترسی ایشان در زمان های ضروری به کامپیوتر و اینترنت در توسعه شهروند الکترونیک مزید بر علت شده است.

سوال بزرگ آن است که بهترین ابزار برای پیاده سازی شهروند الکترونیک در کشور کدامف است و آیا رایانه های شخصی، تنها و بهترین ابزار تحقق شهروند الکترونیکهستند؟ از زمان اختراع اولین رایانه تا رایانه های امروزی، تغییرات شگرفی در طراحی، حجم، قیمت و کارایی رایانه ها، بهخصوص رایانههای شخصی اتفاق افتاده است. روز به روز

رایانه ها وسیله های پرقدرت تر و ارزانتری می شوند. نکته جالب در این خصوص، ورود سایر وسایل الکترونیکی خصوصاً گوشی های تلفن همراه با کارکرد های مشابه به این حوزه است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 13 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد