دانلود مقاله اصول انبارداری

word قابل ویرایش
74 صفحه
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

اصول انبارداری

فهرست مطالب :
مقدمه
فصل اول :‌
تعریف انبار
انواع انبارها
انواع موجودیهای انبار
وظایف انباردار
کدگذاری کالاها :‌
تعریف وفواید کدگذاری
انواع روشهای کدگذاری
سیستم کدینگ انبار
معایب سیستم کدینگ فعلی انبار
ماهیت کالا
فهرست محلهای مصرف کالا

فهرست گروههای کالا
سیستم کدینگ جدید انبار
فهرست موضوعی
فصل دوم:
تعریف سیستم انبارداری و…
تعریف سیستم اطلاعاتی انبار ونتایج اجرای آن
انواع فرمهای انبار:
کارت انبار
برگ درخواست جنس از انبار
حواله انبار
برگ درخواست خرید

رسید موقت انبار
رسید انبار
کارت حساب انبار
برگ کنترل اسناد
برگ درخواست تأمین کالا
فصل سوم :
روشهای مختلف انبار کردن کالا
نکات مهم چیدن اجناس درانبار
انبارگردانی وکنترل انبارها
ارزیابی موجودیهای انبار وقیمت گذاری اقلام انبار
گردش فیزیک(phjsial glow)
گردش بهای تمام شده ( )

سیستم ارزیابی ادواری موجودیها ( )
سیستم ارزیابی دائمی موجودیها
روش شناسایی ویژه
روش fifo
روش lifo
روش میانگین
مقایسه سه روش ارزیابی دائمی موجودیها
مزیتها ومعایب شناسایی ویژه
مزیتها ومعایب روش fifo
مزیتها ومعایب روش lifo
مزیتها ومعایب میانگین موزون ومتحرک
حفاظت وایمنی انبارها
عوامل مؤثر درتکمیل وارسال برگ درخواست سفارش مواد
حدتجدید سفارش مواد
حداقل موجودی مواد
باصرفه ترین مقدار سفارش
دفعات گردش موجودی مواد
دوره گردش موجودی مواد
حداکثر موجودی مواد
کسری واضافات انبار
نحوه ثبت مواد خریداری شده
نحوه ثبت مواد صادره ازانبار
نحوه ثبت موادبرگشتی به انبار

مقدمه:‌
امروزه با پیشرفت علوم وتکنولوژی امکان تولید انبوه کالا فراهم شده است واینکار برنامه‌ریزی دقیق جهت استفاده به موقع وحداکثر از امکانات رامی طلبد . تقسیم کار ورشد جمعیت نیازاستفاده از فرآورده های دیگران را بوجود آورده است واین خود زمینه پیدایش سازمانهای معظم گردیده که در این نظامهای پیچیده فنی ـ اجتمای ،‌انبار به عنوان واسطه موجبات گردش کالا از تولید به مصرف را امکان پذیر می سازد. انبار می تواند درعرضه به موقع محصول ،‌

جریان عادی تولید ،‌ثبات قیمت محصول‌، تعمیر ونگهداری ماشین ها و…نقش مهمی را ایفا کند به طوریکه نقش آن درتجارت غیر قابل انکار است . ارزش ریالی موجودیهای انبار در صناعی مختلف متفاوت است وعوامل مختلفی درمیزان نگهداری موجودی انبار واحدهای صنعتی ، تجاری مؤثرند مثل روش تولید ،‌دوره تولید ،‌میزان بکارگیری ماشین آلات ،‌نوع محصول ساخته شده ، بازار مصرف ،‌نوع مواد اولیه مورد احتیاج ،‌نوسانات ارزی وقیمت در بازارهای جهانی ، وضعیت واحد صنعتی درکل صنعت کشور وجهان و…. وبالاخره سیتم های تدارکاتی وسفارشات واحدهای تولیدی ،‌اما انباره به دلایل مختلفی برای مؤسسات ومراکز تجاری ـ صنعتی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد که اهم آنها عبارتند از :‌

۱) ارزش بالای سرمایه درگردش شرکت که به صورت کالا در انبار نگهداری می شود .
۲) ارتباط مداوم وتنگاتنگ بخش انبار با بخشهایی نظیر تولید یا تعمیر ونگهداری ووقفه در تولید به علت نرسیدن نیازمندیها .
۳) ارتباط نزدیک انبار با بخش برنامه ریزی مواد باید به نحوی باشدکه ضربه های حاصله در اثر کمبود محصول یا مواد راخنثی نماید وحکم ضربه گیر را در سازمان داشته باشد.

هدف ما دراین مجموعه ارائه مطالبی نسبتاً جامع در خصوص سیستمها ومدلهای انبارداری وبرنامه ریزی کنترل موجودی انبارهاست. امید است که این پروژه گامی باشد هرچندکوچک در راه تکمیل مدیریت سیستم های انبارداری وآرزوی ما رضایت شماست که هیچ هدفی والاتر از آن نیست.

تاریخچه موسسه :

در سال ۱۳۷۱ شرکت به‌پخش با مدیریت آقای مهندس اسماعیلیان افتتاح گردید هدف این موسسه کمک رسانی به مردم بود. که بیشتر فعالیت این موسسه در مورد سخت افزار و وسایل درونی کامپیوتر بوده است.

اهداف موسسه:
اهداف موسسه تولید محصولات غذایی با کیفیت مطلوبتر بوده است. مواد اولیه را از بهترین محصولات داخلی تهیه می کرد و بعد آنها را بوسیله دستگاه های پیشرفته تولید می کرد هدف از این کار در موسسه این بود که مردم بتوانند از محصولات با کیفیت بالا استفاده کنند.

نمودار سازماندهی

تعریف انبار :
امروزه انبار د یگر حالت یک محفظه را ندارد بلکه عملیات آن زمانی کافی ورضایت بخش است که از دوجهت اطلاعاتی وفیزیکی مورد توجه قرارگیرد به طور کلی انبا رمحل وفضایی است که یک یا چند نوع کالای بازرگانی ،‌صنعتی یا مواداولیه یا فرآورده های مختلف که اساس یک سیستم صحیح طبقه بندی وتنظیم می گردد.

انواع انبارها :
انبارها از نظر فرم ساختمانی به سه صورت زیر می باشند:
۱) انبارهای پوشیده :
این مکان از تمام اطراف بسته است ودارای سقف ووسایل ایمنی کامل می باشد .
۲) انبارهای سرپوشیده یا هانگارد :
این انبار دارای سقف بوده ولی چهار طرف آن باز است وفاقد حفاظ جانبی است . این نوع انبارها کالاها را فقط از باران وآفتاب حفظ می کند .

۳) انبار با ز یامحوطه :‌این انبار به صورت محوطه بوده وجهت نگهداری ماشین آلات ولوازم سنگین مورد استفاده قرار می گیرد.

انواع موجودیهای انبار :‌
اجناس وکالاهای موجود درانبار اعم ازمؤسسات تولیدی وغیر تولیدی را می‌توان به شرح زیر تقسیم کرد :
۱) مواد اولیه یا مواد خام :‌ازاین مواد برای تولید کالا استفاده می شود .
۲) کالای درجریان ساخت :‌ که شامل بهای ناقص دستمزد ومواد وهزینه های سربار ساخت می باشد .
۳) کالای ساخته شده : به کالایی گفته می شود که از نظر ساخت به مرحله تکمیلی رسیده وقابل عرضه به بازار می باشد.
۴) اجناس خریداری شده جهت فروش : این سری از اجناس شامل اجناسی هستند که بدون هیچ گونه تغییری درآنها در بازار جهت فروش عرضه می گردد وبه طور موقت در انبارها نگهداری می شود .
۵) موادولوازم مصرفی: که درتولید غیر مستقیم موثرندمثل‌: گریس ، روغن ،‌ملزومات وغیره.
۶) اجناس اسقاطی : اجناسی هستند که مستهلک شده وغیرقابل استفاده اند ومعمولاً به مزایده گذاشته می شوند یا مورد تعمیر مجدد قرار می گیرند .

وظایف انباردار :‌
۱) تحویل اجناس خریداری شده ومورد نیاز سازمان ، رسیدگی وبررسی طبق اسناد ومدارک اولیه.
۲) صدور برگ درخواست خرید کالا به واحد تدارکات داخلی یا سفارشات خارجی درصورت عدم وجود موجودی .
۳) مراقبت ونگهداری کالاها از سرقت ، صدمه ،‌ضایعه ،‌حادثه ناشی از طبقه بندی یا قفسه بندی یا چیدن اقلام درانبار
۴) پیش بینی ،‌ برنامه ریزی وکنترل مواد انبار وانجام انبارگردانی متناسب با نوع شرکت وکالاهای آن وسیاست مؤسسه .
۵) تهیه گزارشات لازم درخصوص ضایعات، موجودیها ونظریات اصلاحی وسایر گزارشات مورد نیاز مدیریت .

۶) صدور قبض انبار پس از دریافت کالا وحواله انبار هنگام تحویل دادن کالا به متقاضی وفرمهای مرجوعی در صورت برگشت کالا وسایر فرمهای مربوط به انبار وثبت صادره ووارده در دفاتر وکارتهای مربوطه.
۷) بایگانی اسناد ومدارک مربوط به انبار وتعبیه یک کارت برای هریک از اقلام انبار.

کدگذاری کالاها:‌
تعریف وفواید کدگذاری :‌
به ایجادرویه وسیستمی که بوسیله آن اطلاعات ونشانه های مورد نیاز از شخصی به شخص دیگر یا ازنقطه ای به نقطه دیگر به صورت خلاصه منتقل گردد کدگذاری گویند . که به معنی رمز یا نشان خاص است وجهت سهولت درکار وتقلیل حجم گفته ها ونوشته ها به کار می رود درکدگذاری ممکن است از عوامل متعددی چون رنگها،‌ نورها ،‌اشکال ، اعداد ،‌الفبا و… یا ترکیبی از آنها بهره گرفت اما مهمترین فواید سیستم کدگذاری عبارتند از :
۱) جلوگیری از نوشتن جملات طویل وتوصیفی وشناسایی کردن ساده ودقیق تر کالاها .
۲) استاندارد کردن کالاهاوکمک به جمع آوری صحیح آمار و اطلاعات آماری ومحاسباتی .
۳) ثبت عملیات واردات وصادرات کالاها ونگهداری حساب دقیق موجودی انبار توسط ماشینهای الکترونیکی پیشرفته .
۴) صدور سفارش خرید بطور ساده ومطمئن ودقیق وپیگیری ساده تر امور وسهولت برنامه ریزی وکنترل.

انواع روشهای کدگذاری :‌
۱) روش ساده با روش اعداد ترکیبی .
۲) روش اعداد گروهی
۳) روش اعشاری یا روش دیوئی
۴) روش حروفی یا الفبایی
۵) روش نیمونیک یا روش استفاده از حرف اول نام کالاها
۶) روش مخفی
۷) روش کدینگ ویژه
۸) روش کدینگ استاندارد .
سیستم کدینگ انبار :‌
دراین بخش مراحل طراحی سیستم کدینگ انبار کارخانه مزبور ارائه می شود . دراین سیستم کد کالاها از ده رقم تشکیل شده است . شکل زیر تعریف این ده رقم رانشان می دهد .

سایر مشخصات نوع کالاها گروه کالا محل مصرف ماهیت کالا

۱) ماهیت کالا :‌
منظور از ماهیت کالانوع استفاده است . بطور مثال یدکی ،‌مصرفی ، مواد اولیه و… جدول یک لیست ماهیتهای کالا را در انبار های کارخانه مزبور نشان می دهد .
۲) محل مصرف:
محل مصرف کالا همان قسمت های مختلف کارخانه می باشد که کالا در آنجا مصرف می شود . در صورتی که کالا در قسمت خاصی مصرف نشود عنوان عمومی با کد … می گیرد. جدول دو لیست محلهای مصرف کالا را درانبارهای کارخانه مزبور نشان می دهد.
۳) گروه کالا:‌
همان تقسیم بندی کالاها می باشد که یا برحسب سنخیت مشابه یا مصرف مکمل برای یکدیگر ویامحل مصرف دسته بندی شده اند . جدول سه لیست گروههای کالا را در انبارهای کارخانه مزبور نشان می دهد .
۴) نوع کالا:
نوع کالا همان کالاهای نهایی می باشد که در انبار گردش پیدامی کند .
۵) سایر مشخصات :
این کدارتباط مستقیم با خودکالا دارد که تعیین کننده اندازه ،‌کشور سازنده ،‌رنگ و سایر مشخصات کالاست که آن را از نوع مشابه جدا می کند .

فصل دوم :‌
تعریف سیستم انبارداری و …
تعریف سیستم اطلاعاتی انبار ونتایج اجرای آن :‌
منظور ازسیستم اطلاعاتی ایجاد روشی سیستماتیک ومنطقی است برای اجرای عملیات مربوط به کالای موجود در انبار وهمچنین اعمال کنترلهای لازم روی مراحل مختلف این عملیات ،‌یا می توان گفت که ایجاد روشی است ،‌سیستماتیک ومنطقی که امکان انجام عملیات تهیه ونگهداری جنس را ازمرحله درخواست اجناس با مرحله تهیه کامل وتحویل به مصرف کننده میسر می سازد . جزئیات عملیات در واحدهای مختلف تولیدی یا خدماتی، بسته به نوع فعالیت وسازمان داخلی ،‌ممکنست با هم تفاوت داشته باشند ولی نتایج زیر از اجرای هر طرح سیستم اطلاعاتی انبار عاید موسسه می شود :‌

۱) ایجادرابطه های بهتر ومنطقی تر در داخل کارخانه برای تبادل اطلاعات.
۲) تسریع درعملکرد قسمتهای مختلف به کمک طرح فرمهای مناسب .
۳) ایجاد کنترلهای بهتر در مؤسسه (کارخانه )
۴) کمک به شناسایی بهتر کالاهای موجود درانبار با توجه به تنوع آنها .
۵) سفارش به موقع کالا وبه میزان مورد نیاز به آن .
۶) ایجاد اطمینان در مدیریت از عدم سوء‌استفاده در موجودیهای انبار
۷) شناسایی کالاهای بلا استفاده که سبب اتلاف فضای انبار و راکد نگهداشتن سرمایه مؤسسه می شوند .

انواع فرمهای انبار :‌
متداولترین فرمهای مورداستفاده درسیستم اطلاعاتی انبار به شرح زیر می‌باشند .
۱) کارت انبار:
این فرم جهت ثبت کلیه نقل وانتقالات مربوط به موجودی مورد استفاده قرار می گیرد وتوسط انبار دارتهیه می شود وبرای موارد زیر به کار می رود :‌
الف ) ثبت مقادیر ورودی وخروجی هریک از اقلام موجودی
ب ) مبنای کنترل گردش اقلام موجودی

ج) مبنای مقایسه با کارت حسابداری انبار واصلاح مغایرات
د) تشخیص اقلام کم گردش وراکد
ه) ضبط سوابق سفارش موجودی
۲) برگ درخواست جنس از انبار:
این فرم جهت دریافت کالا ازانبار مورد استفاده قرار می گیرد و توسط مصرف کننده پر می شود ودارای کاربردهایی به شرح زیر است :
الف ) ذکر مشخصات ومقادیر اقلام درخواستی از انبار

ب ) مجوز تحویل جنس به درخواست کننده
ج) مبنای صدور درخواست خرید
۳) حواله انبار (برگ مصرف کالا ) :
این فرم هنگام تحویل کالا به متقاضی تنظیم می شود وتوسط انبار پر می شود ودارای کاربردهای زیر است :
الف ) اعلام نوع ومقدار اقلام صادره از انبار جهت هریک از واحدهای درخواست کننده.
ب ) مبنای ثبت کارت موجودی وحسابداری انبار
ج ) مبنای تهیه صورت خلاصه گردش اقلام در انبار
د ) مبنای قیمت گذاری اقلام صادره .
۴) برگ درخواست خرید :
این فرم توسط انبار تکمیل می گردد و به منظور خرید اقلام برنامه ای یا بر اساس مصوبات شرکت مورد استفاده واقع می گردد.
۵) رسید موقت انبار :
این فرم مشخص کننده این است که جنس به انبار رسیده وتحویل انباردار گردیده ولی به دلایلی چون نرسیدن کامل اجناس ویا بزرگ بودن محوطه ودر راه بودن بقیه ،‌همه آن نرسیده است ،‌دارای کاربردهای زیر است :
الف ) ضبط اطلاعات کلی اقلام وارده هنگامیکه بررسی دقیق اقلام به سرعت امکان پذیر نباشد .
ب ) به عنوان رسید موقت در دست تحویل دهنده است.
ج ) مبنای پرداخت پس کرایه حمل است .
۶) رسید انبار:
‌هنگام دریافت ورسید کالا به انبار این فرم بمنزله تأیید تحویل کالا به انبار بوده وتوسط انبار تنظیم می شود ودارای کاربردهای زیر می باشد:‌
الف ) اعلام وتأئید رسید اقلام وارده به انبار وذکر مشخصات اقلام .

ب ) اعلام رسید محموله های برگشتی از فروش به انبار محصول .
ج ) اعلام رسید اقلام امانی به انبار .
د ) قیمت گذاری اقلام وارده .
ه )ثبت کارتهای موجود وحسابداری آنها .
۷) کارت حساب انبا ر:
‌این کارت توسط مسئول کاردکس مرکزی عمل می شود وتقریباً مثل کارت انبار است بااین فرق که ستون مبلغ هم در آن وجود دارد. یک کارت حساب هم مقدار فیزیکی وهم ریالی را کنترل می نماید .
۸) برگ کنترل اسناد :
‌این فرم همراه یک دسته از فرمها که قرار است از قسمتی به قسمت دیگر فرستادده شوندارسال می شود تادرصورتی که فرمهای ارسالی تعدادشان تغییر کرده باشد مشخص می شود وتوسط قسمت ارسال کننده فرمها تهیه وتنظیم می شود.
۹) برگ درخواست تأمین کالا :
این برگ توسط یکی از دوایر برای انبار جهت درخواست تأمین کالا ارسال می شود .

فصل سوم :‌
روشهای مختلف انبار کردن کالا
۱) انبار کردن به ترتیب شماره یا حروف (با درنظر گرفتن حداکثر موجودی )
۲) انبارکدرن به ترتیب شماره یا حروف ( با درنظر گرفتن حداقل موجودی )
۳) انبار کردن به ترتیب ورود موجودیها ( کالاها )
۴) انبار کردن به ترتیب ورود وبا دراختیار داشتن سیستم شماره قفسه .

نکات مهم درچیدن اجناس در انبار :
چیدن صحیح کالا درانبار در بالا بردن راندمان وایجاد نظم وکاهش هزینه ها وبخصوص وقت بسیار مؤثر است به تنظیم ونگاهداری کالا در انبار دریک محل خاص صفافی گفته می شود یکی از رایج ترین شیوه تنظیم ونگاهداری روش کدبندی کردن محل وقفسه وراهرو وطبقات است که درموسسات بزرگ به انبارها نیز کدهایی اختصاص می دهند اما مهمترین عواملی که درچیدن اجناس در انبارها مؤثر است عبارتنداز :

۱) محبوبیت یا میزان تقاضابرای کالا .
۲) وجه تشابه
۳) اندازه وحجم کالا
۴) مشخصات کیفی محصول

انبارگردانی وکنترل انبارها :‌
برای کسب اطمینان از صحت عملیات موجودی انبارها وجهت کشف واصلاح تفاوتهای موجود میان مقدار واقعی موجودی ومانده کارتهای معین مواد ضروری است تا موجودی گیری ادواری بعمل آید . تفاوتهای موجود مذکور ممکنست دارای علتهای متعددی باشدکه اهم آنها عبارتند از :
۱) اشتباه در نقل وانتقال اطلاعات صورتحسابها به کارتها
۲) اشتباه درهزینه یابی مواد مورد درخواست
۳) عدم ثبت صورتحسابها یادرخواست مواد
۴) هر نوع اشتباه در اثر نرسیدن اطلاعات ورودی وخروجی
۵) ضایعات یا اختلاس
موجودی گیری ادواری یا انبارگردانی چه در سازمانهای دولتی وچه خصوصی به روشهای مختلف صورت می گیرد. کنترل انبارها ممکن است توسط مقامات مجاز ومسئول سازمان بعمل آید که کنترل داخلی نامیده می شود یا اینکه توسط مقامات مجاز ویاهیئت حسابرسی ویژه ای از خارج سازمان به عمل می آید که به آن کنترل خارجی گویند .

درطول سال ،‌ممکن است که انبارها درچند نوبت وتوسط گروهها ومقامات مختلف آن هم به طور رسمی یا غیر رسمی مورد بررسی وکنترل قرار بگیرد، لذا کنترل دقیق وکامل گردش عملیات وموجودی انبار ها در پایان سال از اهمیت خاصی برخوردا رخواهد بود وبایدحتماً به مرحله اجرا درآید .

ارزیابی موجودیهای انبار وقیمت گذاری اقلام انبار:
تعیین بهای اجناس بخصوص درمؤسسات تولیدی وانتفاعی دارای ارزش خاصی است بطور کلی تمام اقلام هزینه های مربوط به ورود جنس به انبار تامرحله صدور آن از انبار در ردیف عوامل متشکله قیمت تمام شده کالا می باشد اما قبل از بیان شیوه های ارزیابی ادواری یا دائمی موجودیها بهتر است تا ابتدا به گردش فیزیکی وبهای تمام شده که از بخشهای خاص خود در ارزیابی های اقلام انبار ومصرف آنها دست اشاره ای داشته باشیم .

گردش فیزیکی (Physical flow):
گردش فیزیکی موجودیها می تواند به صور مختلفی صورت پذیرد در برخی از واحدهای تجاری تولیدی لازم است که موجودیها به طور منظم گردش داشته وهمواره کالاهای جدید وتازه در دسترس باشد مثلاً دریک کارخانه رنگ سازی ممکن است ابتدا قوطیهای رنگ قدیمی بفروش برسد واز ماندن زیاد وفساد آن جلوگیری گردد بدین روش که از اولین موجودیها اول استفاده می شود روش اولین صادره از اولین وارده یا fifo گویند اما درمورد برخی از اقلام دیگر موجودی ،‌روش اولین صادره آن معمولاً از آخرین محموله وارده که د رسطح بالا قرار گرفته است

صورت می گیرد،‌اما داروها یا سبزیجات یا کالاهای زود فاسد شدنی باید ابتدا به مصرف برسد یعنی کالاهای اول وارده اول صادر می شود . به روش اولین صادره از آخرین وارده lifo گویند . یادرصورتی که از لحاظ تاریخ مصرف یا ترکیب شیمیایی کالاها ماندن آنها اشکالی پیش نیاورد می توان از روش مصرف انتخابی نیز بهره جست .

گردش بهای تمام شده (cost flow):
گردش بهای تمای شده کالای انتخابی برارزش موجودی پایان دوره وبهای تمام شده کالای فروش رفته اثر می گذارد ولذا برخی از اقلام مندرح در ترازنامه وصورت حساب سودوزیان مستقیماً تأثیر گردش بهای تمام شده موجودیها قرار می گیرند . درمواقعی که بهای تمام شده مواد وکالای ساخته شده نوسان زیادی نداشته باشد ،‌نگهداری آن آسان بوه وفرض انتخابی درمورد گردش بهای تمام شده نیز اثر زیادی ندارد . اما غالباً چنین نوسانات قابل ملاحظه ای بوجود می آید .دراینگونه موارد،‌تصمیم گیری درمورد اینکه کدام یک از اقلام بهای تمام شده موجودیها باید به موجودیهای پایان دوره مالی وکدام یک به بهای تمام شده کالای فروش رفته تخصیص یابد ،‌از ضروریات است برای اتخاذ این تصمیمات ،‌چند روش پذیرفته شده وجود دارد . مثلاً ممکن است که جدیدترین اقلام بهای تمام شده به پیروی از روش fifo به موجودیهای آخر دوره اختصاص یابد یا به پیروی از روش lifo به کالاهای فروش رفته تخصیص یابد اما لزومی برای انطباق گردش بهای تمام شده به گردش فیزیکی موجودیها وجود ندارد ومی تواند بدونحو مختلف تواماً عمل نمود .

سیستم ارزیابی ادواری موجودیها (Periodic Inventory Systen):‌
دراغلب واحدهای تجاری وندرتاً درواحدهای تولیدی ،‌سیستم ادواری ارزیابی موجودیها متداول است . دراین سیستم هم بهای تمام شده کالای فروش رفته وهم موجودیهای پایان دوره در پایان دوره مالی به هنگام تهیه صورتهای مالی محاسبه می شود . دراین روش موجودیهای آخر دوره شمارش شده وارزش آن بر مبنای یکی از روشهای پذیرفته شده گردش بهای تمام شده تعیین می شود وحسابدارها با کسر کردن ارزش آن از بهای تمام شده کالای آماده برای فرشو ، بهای تمام شده کالای فروش رفته دوره را محاسبه می نمایند :‌]

ارزش کالای آماده برای فروش + ارزش موجودی د رابتدای دوره + خرید موجودی طی دوره
بهای تمام شده کالای فروش رفته= ارزش موجودی در ابتدای دوره + ارزش موجودی در پایان دوره
روشهای مختلف ارزیابی ادواری موجودیها به سه دسته کلی تقسیم می شود که عبارتند از :‌
۱) روش fifo یااولین صادره از اولین وارده (First in first out)
2) روش lifo یا اولین صادره از آخرین وارده (last in first out )
3) روش میانگین موزون (weighzed average )

مثال : موجودی اول فروردین مساوی ۲۰ واحد وبهای تمام شده یک واحد آن بالغ بر۱۰۰ ریال است درطول این ماده ۵۰ واحداز این کالا خریداری شده است که به شرح زیر می باشند که وارد انبار شده بودند :‌

ارزش واحد مبلغ کل
موجودی اول فروردین ۱۰۰ * ۲۰ ۲۰۰۰
خرید در ۱۱ فروردین ۱۰۵ * ۲۰ ۲۱۰۰
خرید در ۱۵ فروردین ۱۱۰ * ۱۰ ۱۱۰۰
خرید در ۳۰ فروردین ۱۲۰ * ۲۰ ۲۴۰۰
ـــ ـــــ
۷۰ ۷۶۰۰
از ۷۰ واحد کالای خریداری شده بالا ،‌۴۰ واحد آن در طول فروردین بفروش رفته است وت ۳۰ واحد از آن باقی مانده است صورت ریز فروشهای مابه شرح زیر می باشد:
۳فروردین ۱۰واحد
۱۲فروردین ۲۰واحد
۱۵ فروردین ۵واحد
۲۱فروردین ۵واحد
ــــــ
۴۰
شرکت فوق برای ارزیابی ۳۰ واحد کالای خود که در انبار مانده است ناگزیر است از یکی از روشهای ادواری قیمت گذاری بهره جوید دراینجا مابه سه روش فایفو، لایفو، میانگین ارزش موجودی پایان دوره وبه تبع آن بهای تمام شده کالای فروش رفته واثرات محاسبه سه روش به سود آوری را محاسبه خواهیم کرد:‌

fifo روش اولین صادره از اولین وارده :‌
ارزش موجودی پایان دوره :‌ کلی
۲۰ واحد ۱۲۰ریالی ۲۴۰۰
۱۰ واحد ۱۱۰ریالی ۱۱۰۰
ـــــــ ـــــــ
۳۰ ۳۵۰۰
ارزش یا بهای تمام شده کالای فروش رفته طی ماه فروردین ۴۱۰۰= ۳۵۰۰- ۷۶۰۰
lifo روش اولین صادره از آخرین وارده :‌
ارزش موجودی پایان دوره : کلی
۲۰ واحد ۱۰۰ریالی ۲۰۰۰
۱۰واحد ۱۰۵ریالی ۱۰۵۰
ـــــــ ــــــ
۳۰ ۳۰۵۰
ارزش یا بهای تمام شده کالای فروش رفته طی ماه فروردین ۴۵۵۰= ۳۰۵۰ – ۷۶۰۰

weighted average میانگین موزون :‌
۵۷۱/۱۰۸= ۷۰ ÷ ۷۶۰۰
بهای تمام شده موجودی آخر دوره فروردین ماه ۱۳/۳۲۵۷ =۵۷۱/۱۰۸* ۳۰
۷۶۰۰ ۵۷/۱۰۸ * ۴۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته فروردین ماه ۸۷/۴۳۴۲= ۱۳/۳۲۵۷-۷۶۰۰
همانگونه که ملاحظه می شود بهای تمام شده کالای فروش رفته وبهای تمام شده موجودی آخر دوره روش میانگین موزون مابین ارقام حاصل از اجرای روش های lifo , fifo قرار می گیرد.

سیستم ارزیابی دائمی موجودیها Perpetual Inventaly :‌
دراین سیستم کلیه مبادلات خرید وفروش درحساب موجودیها ثبت می شود . نظر به اینکه این سیستم باعث می شود که حساب موجودیهای کالاها همواره با زمان منطبق باشد تحت این عنوان سیستم ارزیابی دائمی موجودیها نامگذاری شده است . هرگونه ورود وخروج از انبار بایدبه قیمتی ارزیابی شود اینجاست که انتخاب شیوه قیمت گذاری برای اقلام ورودی وخروجی از انبار الزامی می شود مهمترین روشهای نگهداری وارزشیابی وتقویم دائمی موجودیها عبارتند از :‌

۱) روش شناسایی ویژه (Specific Identification)
2) روش fifo (First In first out )
3) روش lifo (Last In first out)
4) روش میانگین متحرک (Moving Average)

روش شناسایی ویژه :
اعمال این روش مستلزم پیگیری جریان فیزیکی وبهای تمام شده هرقلم از موجودیها از زمان تحصیل تاموقع فروش یا مصرف است . این روش در زمانی مناسب است که بعنوان هر قلم از موجودی را بطور جداگانه ای مشخص کرد وبهای تمام شده مربوط به آنر ا تخصیص داد ومعمولاً برای اقلام گران قیمت ومنحصر به فرد مثل جواهرات وآثار هنری ونظیر آنها کاربرد وعمومیت کاربردی ندارد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 74 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد