دانلود مقاله اوصاف آب در قرآن

word قابل ویرایش
18 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

اوصاف آب در قرآن

گر رسد جز به خدا آب معین چاه نوکنده بجوشد از زمین(مولوی)

خداوند درلابه لای آیات کریمه خویش و به دنبال کلمه ماء و آب، گاه صفاتی را مطرح می نماید که شناخت و تأمل دراین صفات خالی از فایده نیست.

ذیلاً به مواردی از این گونه کاربردها اشارت می شود:
برکت آب:
« ونزلنا من السماء ماء مبارکا فانبتنا به جنات و حب الحصید» (ق- ۹)
«و از آسمان آبی پر برکت نازل کردیم و بوسیله آن باغها و دانه هایی را که درو می کنند رویاندیم.»

دراین آیه شریفه آب به صفت مبارک توصیف گردیده وخداوند نزولات آسمانی را آب های مبارک نامیده است. کلمه مبارک یعنی برکت یافته و واژه برکت را چنین معنا می کنند: ثبوت الخیر.

به خیر ثابت و پایدار برکت گفته می شود و هر شیء که چنین خصوصیتی دارد، مبارک است. به محل ثابت شدن آب نیز برکه می گویند. خداوند درقرآن گاه به شخصیت هایی که وجودشان محور خیرکثیروثابت الهی بر بندگان می باشد، صفت مبارک را نسبت داده است، مانند عیسی بن مریم(علیه السلام)

« وجعلنی مبارکا این ماکنت…» (مریم- ۳۱)
« و مرا –هر جا که باشم- وجودی پر برکت قرار داده‌؛…»

یا آنکه به شب عظیم و مهم قدر، شب مبارک گفته است:
«انا انزلناه فی لیله مبارکه…» (الدخان- ۳)
« که ما آن را در شبی پر برکت نازل کردیم؛…»

زیرا خیرو تفضل خداونددراین شب، لایزال بر بندگان وی ریزش داشته و سرازیر است. توجه به این معانی و سایرکاربردهای صفت مبارک درمورد آب به ارزش این ماده اعجاب آورخلقت می افزایدوگواه آن است که آب خیر ثابت و پایداری برای بشریت و کره زمین می باشد.

طهارت آب:
« و هو الذی ارسل الریح بشرا بین یدی رحمته و انزلنا من السماء ماء طهورا» (الفرقان- ۴۸)
«اوکسی است که بادها را بشارتگرانی پیش ازرحمتش فرستاد، و ازآسمان آبی پاک کننده نازل کردیم.»

دراین آیه خداوند عالیترین وصف( که همانا طهارت و پاکیزگی می باشد) را به آب نسبت می دهد، همان وصفی که دارندگان آن محبوب و مورد رحمت خداوند وجود هستند:
«…ان الله یحب التوابین ویحب المتطهرین» (البقره- ۲۲۲)
«…خداوند، توبه کنندگان رادوست دارد، وپاکان را (نیز) دوست دارد.»

آب نیز طاهرومطهر است ومی تواندنزدیک کننده وعامل تقرب یافتن بندگان به مصدر لایزال الهی باشد.

جریان آب:

« قل أرأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین» (الملک- ۳۰)
« بگو: به من خبردهید اگرآبهای(سرزمین) شما در زمین فرو رود، چه کسی می تواند آب جاری و گوارا دردسترس شما قرار دهد؟!»

دراین آیه شریفه خداوند نکته ای جدی و مهم راطرح می کند که مسأله غور الماء وافت منابع آبی کره زمین وبه عبارتی کاهش سطح ایستابی منابع آب می باشد.

متاسفانه منابع تامین آب در زمین محدود است وقابل تجدید و بازآفرینی نیست . انسان ها نیزبه هیچ شکل توانایی تولیدآب مورد نیازخودرا ندارند وتوان آن ها در استحصال آب نیز محدود می باشد .

بدین جهت است که صاحبنظران ، چالش اصلی دهه های آینده بشریت را نزاع و جنگ برای دستیابی و تأمین این ماده حیاتی می دانند و تهدید کننده ترین موضوع همین مسأله کمبود ذخائر ومنابع آبی زمین است.

خداوند با بیان آیه شریفه مذکور،این نکته مهم را اشارت نموده ومی افزاید که فرو رفتن وکاهش آب ها به فرمان الهی ودر اختیار وی است همچنین بهسازی وضع موجود و تجدید و احیای مجدد منابع آن نیز به اراده خداوند متعال است . خداوند درضمن بیان این حقیقت بسیار مهم ، آب را به صفت معین توصیف می نماید . کلمه معین دارای دو احتمال است . اول این که احتمال دارد این کلمه از ماده ‌‌‍« عین » مشتق شود و در این صورت معین به معنای قابل رؤیت است و « ماء معین » یعنی آبی که به چشم آیدو قابل استفاده باشد و احتمال دوم این که معین از ماده « معن» باشد که در این صورت « معن الماء» به معنای جریان آب است. در این صورت « ماء معین » یعنی آب جاری و قابل دسترس که همین سهولت دستیابی به منابع آب زمین در پرتو لطف خداوند متعال به اشکال مختلف و فرایند های متفاوت تنظیم گردیده است .

دانستن این نکته نیز خالی از بهره نیست که با توجه به این آیه مشخص می گردد که آب ها به امر و فرمان الهی و قوانین مشخص فیزیکی وطبیعی خلقت چنان قرارگرفته اندکه به لایه های درونی واعماق زمین فرو نمی روند و همچنین خاصیت مواد تشکیل دهنده و بافت خاک ها و بستر زمین به گونه ای است که مانع فرورفتن و « غور ماء » به اعماق دست نایافتنی زمین می شود. مبحثی که در گروه های هیدرولوژی خاک (Hydrologic soil groups ) صاحبنظران به آن اشاره داشته و درصد و میزان زهکشی ( Drainage ) خاک ها را بررسی نموده اند.

فراوانی آب:
« والو استقموا علی الطریقه لاسقیناهم ماء غدقا» (الجن-۱۶)
« و اینکه اگر آنها [=جن و انس] در راه (ایمان) استقامت ورزند، با آب فراوان سیرابشان می کنیم.»

همان گونه که در بخش قبلی به این آیه اشاره شد، خداوند آب را پاداش و مزد استقامت و پایداری بر صراط حق که بدون شک دشوارتر از آغاز نمودن آن می باشد، قرار داده است؛ که:

الا یا ایها الساقی ادر کاساً و ناولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها

صفت غدق برای ماء که در این آیه طرح می شود به معنای کثرت و فزونی می باشد: « الماء الغدق، الماء الکثیر»

صفت غدق و کثرت برای آب دو خصوصیت را در پی دارد، اول بیانگر حاجتمندی بسیار بشریت به این پدیده است لذا افزونی وامکان دستیابی به آن از مظاهر الطاف الهی می باشد و در این جا به عنوان پاداش افراد بردبار و اهل استقامت مطرح می شود و از سوی دیگر این صفت بیانگر وجود فراوانی آب در تقسیمات و شکل های مختلف آن در کره زمین است؛ زیرا به حق وجود آب در اشکال مختلف و متنوع از عمده ترین مواهب الهی است.

« کره آب شامل اقیانوسها، دریاها، یخ های قطبی و یخچالهای کوهستانی، رودخانه ها، آبهای زیرزمینی، بخار هوا و رطوبت خاک و به طور کلی تمام آبهایی است که به صور مختلف در روی زمین وجود دارند. اقیانوسها و دریاها سطحی برابر ۳۶۱ میلیون کیلومتر مربع داشته که حدود۷۱% سطح زمین را شامل می شود و عمق متوسطی در حدود ۳۸۰۰ متر داشته و حجم آنها ۱۳۷۰ میلیون کیلومتر مکعب برآورد شده است. به طور متوسط شوری آب ۵/۳% می باشد. یخ های قطبی دارای ۱۴۰ میلیون کیلومتر مکعب و یخچالهای ۲۵۰ هزار کلیومتر مکعب آب می باشند که در صورت ذوب آنها سطح اقیانوسها ۶۴ متر بالا می آید.» (هیدرولوژی کاربردی- دکتر محمد مهدوی)

به هر حال فراوانی آب نعمتی است در خور پاداش شکیبایان و پارسایان سخت کوش.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 18 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد