whatsapp call admin

دانلود مقاله تولید ناب با تکیه بر اصول چهارده گانه تویوتا

word قابل ویرایش
85 صفحه
13700 تومان
137,000 ریال – خرید و دانلود

مدیریت ناب تولید ناب
۱-۱ ضرورت های کسب کار در جهان امروز:
هدف نهایی مدیران مؤسسات تولیدی یا خدماتی بقاء و رشد سازمان خود می باشد.
از جمله عوامل اثر گذار بر استراتژی«سود آوری بلند مدت» در تمامی سازمان های تولیدی و خدماتی می باشند عبارتند از:
۱- رضایت مشتری ۲- رقبا ۳- تکنولوژی ۴- نیروی انسانی ۵- سیاست گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت ۶- هزینه ۷- کیفیت ۸- سود خالص و غیره
رضایت مشتری مهمترین نگرانی سازمان ها می باشد با جلب رضایت مشتریان است که می تواند بر رقبا غلبه نموده و سود سازمان را پیوسته افزایش دهد. میزان رضایت مندی مشتریان بستگی به مجموعه خصوصیات و ویژگیهای مشتریان دارد.

جیمز و وماک که از نظریه پردازان شناخته شده رویکرد ناب می باشد معتقد است که سه ویژگی اصلی باید در محصولات تولیدی باشد تامنجر به رضایت مندی همیشگی مشتریان شوند. ۱- تولید محصولات با کیفیت بالا به صورت مداوم ۲- تولید محصول با هزینه ی پایین و قابل رقابت ۳- تحویل محصول به مشتری در زمان مناسب
۱-۲ نیاز به رویکرد تولید ناب :

علل شکست صنایع از دیدگاه روبرت پانیزولو با تحقیقات گسترده ای که در نقاط مختلف جهان انجام داد سه عامل می باشد.
عامل اول : عدم وجود هماهنگی کامل بین بخش های مختلف سازمان
عامل دوم : عدم ارتباط پیوسته و همیشگی با افراد و موسساتی که در خروجی نهایی شرکت نقش مهمی دارند.
عامل سوم : تأثیرات شرایط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی حاکم بر جامعه
۱-۳ ساختار سلسله مراتبی رویکرد ناب:

. سودهی
. بلند مدت
. کیفیت، هزینه، تحویل
. به موقع( QCD )

,

( مدیریت کیفیت فراگیر) TQM : Total Quality manajement (گسترش عملکرد کیفی ) Qfd : Quality function Deploy MenT
1-3-1 سطح اول : اهداف و سیاست های کلی :

هدف اساسی شرکتهای تولیدی، سودهی بلند مدت است که بقاء ماندگاری یک سازمان را تضمین می کند.
از آنجایی که قیمت توسط سازنده مشخص می شود این امر سبب توجه کمتر سازنده به بهبود وضعیت فعلی و کاهش هزینه ها شده و بسیاری از اتلافات در شرکت ها مخفی می ماندند. این اتلافات سبب کاهش کیفیت محصول و عدم تحویل به موقع آن می شدند. ولی امروز به دلیل وجود رقابت شدید برای کسب سهم بیشتر بازار، قیمت توسط بازار رقابتی و مشتری مشخص و با محاسبه هزینه های تولیدی، مقدار سود محاسبه می شود.

هزینه ی تولید – قیمت فروش = سود قیمت فروش = هزینه ی تولید + سود
رویکرد سنتی رویکرد ناب
بنابراین در بازار رقابتی امروز تنها راه سودآوری کاهش هزینه های تولیدی می باشد که از عمده ترین اهداف تولید ناب است.
۱-۳-۲ سطح دوم : اصول پایه ای رویکرد ناب شامل تعریف ارزش، شناسایی، و حذف اتلافات و حمایت از منابع انسانی
۱-۳-۲-۱ ارزش :توسط مشتری تعریف میشود. تابعی از قیمت و نیازمندی های مشتری در یک دوره ی زمانی معین می باشد.
۱-۳-۲-۲ شناسایی و حذف اتلافات :

اتلاف : به دو فعالیتی که منابعی نظیر زمان ویا هزینه را جذب می کند ولی هیچ ارزش افزوده ای ایجاد نمی کند اطلاق می شود. و به دو نوع است
۱) اتلاف آشکار (AbriouswosTe ) 2) اتلاف پنهان (hidden waste )
1) قابل شناسایی – با یک هزینه ی پایین و بدون هزینه حذف می شود.
۲) در روش ها، تکنولوژی، یا سیاست های فعلی شرکت ظاهر می شود مگراینکه روش های بهبود یافته ای اجرا شوند.
اتلافات را می توان به هشت دسته تقسیم بندی کرد

۱) اتلاف تولید بیش از اندازه : تولید محصولی که هیچ مشتری ندارد عوامل زمانهای راه اندازی تولید – اندازه ی انباشته زیاد – ایجاد محصولات با کیفیت پایین –
۲) اتلاف موجودی : ناشی از عدم توازن خط تولید، خرابی ها، راه اندازی طولانی خط تولید

۳) اتلاف اصلاح و تعمیرات : اصلاح و تعمیر مواد و قطعات معیوب سبب هزینه های غیر ضروری می شود زیرا نیازمند تجهیزات، منابع انسانی و مواد می باشد.
۴) اتلاف حرکت : هر گونه حرکت مواد، نیروی انسانی یا مواد که مستقیماً ارزش افزوده ای برای مشتری ایجاد نکند اتلاف می باشند عوامل طراحی و چیدمان ضعیف
۵) اتلاف حمل و نقل : از انجام حمل و نقل نامتناسب و غیر ضروری در سطح کارخانه ها پدید می آید

۶) اتلاف انتظار : وقتی که نیروی انسانی، تجهیزات، مواد یا اطلاعاتی منتظر می مانند رخ می دهد. عوامل عدم هموار بودن برنامه های زمان بندی شده
۷) اتلاف فرآیند های اضافی : از دیدگاه مشتری هیچ گونه ارزشی به محصول یا خدمت اضافه نمی کند.

عواملی نظیر تعریف ضعیف الزامات مشتری تأمین کنندگان غیرقابل اعتماد مصوبات زاید و غیر مفید، انجام
فرآیندهای اضافی به دلیل کیفت پایین فرآیند
۸)خلاقیت بلا استفاده از منابع انسانی : از دست دادن زمان، نظرات، پیشرفت ها و فرصت های یادگیری منابع انسانی به دلیل عدم توجه به پیشنهادهای آنها از جمله اتلافات است که در سازمان مورد توجه قرار نمی گیرد

۱-۳-۲-۳ حمایت از منابع انسانی : شامل فراهم آوردن ابزارها و محیط کار مناسب، آموزش منابع انسانی و حمایت های مدیریتی لازم است.
۱-۳-۳-۱ سطح سوم : استراتژی های تولید ناب، عبارتند از :

۱- استراتژی تحویل به موقع (JIT)
2- استراتژی مدیریت کیفیت فراگیر (TQM)
3- استراتژی نگهداری بهره ور فراگیر (TPM)

Jit : این اطمینان را بوجود می آورد که مواد و کالا ها در مقادیر درست، در زمان مناسب و هزینه ی پایین بدون هیچ گونه اتلافی ساخته یا خریداری شوند.
خط مشی مؤثر بر پایه اصول زیر صورت می گیرد. الف) تأکید بر کاهش زمانهای آماده سازی ماشین آلات

ب)تولید کششی بر پایه ی کانبان ج) تلفیق تأمین کنندگان در جهت برنامه ریزی یکپارچه
ر) چیدمان سلولی با جریان مهار شده ی مواد
ذ) اعتقاد بر ارزش و اهمیت کیفیت
خ)((کایزن)) یا بهبود مستمر به عنوان یک استراتژی بهبود روز به روز
ح) اعتقادبه ارزش و بهربرداری از منابع نسانی

اهداف کلی JIT :
الف) دستیابی به زمان راه اندازی صفر
ب) دستیابی به سطح موجودی صفر
ج) دستیابی به تعداد دفعات قطع تولید صفر
د) دستیابی به هزینه حمل و نقل صفر
ر) دستیابی به زمان انتظار
ذ) دستیابی به اندازه انباشته تک واحدی

-۳-۳-۲ مدیریت کیفیت فراگیر (TQM )

سیر تکاملی کنترل کیفیت

آمار

سال ۱۹۸۰ ۱۹۶۰ ۱۹۳۷ ۱۹۱۸ ۱۹۰۰
به دلیل افزایش شرکتهای تولیدی و رقابت شدید بین آنها تنها تحویل به موقع نمی توانست عامل موفقیت در بازار رقابتی باشد. بنابراین برای موفقیت هر چه یشتر نیاز به تولید محصولاتی با کیفیت بسیار بالا و هزینه ی پایین می باشد.

۱-۳-۳-۳ استراتژی نگهداری بهرور فراگیر (TPM ) :
پنج اصل (TPM ) :
اصول اول : بهبود اثر بخشی دستگاه
اصول دوم : درگیر کردن کارگران در نگهداری و تعمیرات روزانه
اصل سوم : بهبود اثر بخشی و کارآیی نگهداری و تعمیرات
اصل چهارم : تعلیم و آموزش
اصل پنچم : طراحی و مدیریت دستگاه جهت پیشگیری از تعمیرات
۱-۳-۴ سطح چهارم : تکنیک های اجرایی تولید ناب :
۲-۱ تولید ناب
جمیز دوماک و دانال جونز در بهترین کتابشان تولید ناب را به عنوان یک فرآیند پنج مرحله ای تعریف کرده اند. ۱- تعریف ارزش مشتری ۲- تعریف جریان ارزش ۳- جاری ساختن آن ۴- حفظ مشتری ۵- تلاش برای ایجاد ارزش افزوده
رویکردهای تولید ناب در یک شرکت تولیدی :

الف) اغلب بهترین کار این است که ماشین را بیکار نگه داشته و تولید قطعات را متوقف کنیم. ( برای جلوگیری از تولید مازاد )
ب) بهتر است یک موجودی از کالاهای ساخته شده تا برنامه زمان بندی تولید هموار گردد و تولید نیز با توجه به نوسانات تقاضای مشتریان باشد.
ج) بهتر است برای منابع انسانی هزینه های غیر تولیدی در نظر گرفته شود.

د) مشغول کردن کارگران جهت ساخت قطعات با سرعت هر چه بیشتر رویکرد مناسبی نیست چرا که تولید قطعات باید متناسب با تقاضای مشتریان باشد.
۲-۲ چهارده اصل برای دستیابی به تولید ناب که کل این اصل ها به چهار بخش تقسیم شده است.

فلسفه های مدیریتی و اهداف بلند مدت :
اصل اول: تصمیم گیرهای مدیریتی خود را بر اساس فلسفه ها و رویکردهای بلند مدت اتخاذ کنید.
رویکردها واهداف بلند مدت را جانشین اهداف مالی و تجاری کوتاه مدت کنید. تمامی فعالیت ها و فرآیندهای سازمان را به سمت یک هدف مشترک که چیزی فراتر از سودآوری است سوق دهید.
حل مسائل ( بهبود مستمر و یادگیری)
۴

منابع انسانی و شرکاء (احترام،دعوت به کار ورشد آنها)

۳ فرآیند (حذف اتلاف)
فلسفه ت ۲ (تفکر بلند مدت) ۱
شکل : توضیحات در بند ۲ ایجاد جریان برای پی بردن به مشکلات احترام، دعوت به کار و
از سیستم کششی برای اجتناب از تولید اضافه استفاده نمایید. رشد آنها

کارها را هموار نمایید. ( Hei junka ) فرآیند
در صورت بروز مشکلات کیفیتی متوقف شوید. ( jiDoka )
حذف اتلافات

استاندارد سازی وظایف برای بهبود مستمر
استفاده از کنترل چشمی : هیچ مشکلی نباید پنهان بماند.
فلسفه
تنها استفاده از کنترل قابل اطمینان و آزمایش شده
تفکر بلندمدت
شکل : توضیحات در بند ۴ یادگیری پیوسته و مستمر سازمانی از طریق کایزن
بروید و ببینید تا شرایط را درک کنید.
تصمیمات خود را به آهستگی گیرید و در حالی که تمام جوانب را در نظر می گیرید آن را به سر عت اجرا و عملی نمایید.

فرآیندهای درست، منجر به ایجاد نتایج درست خواهند شد. این بخش اصول دوم تا هشتم رویکرد ناب را شامل می شود.
اصل دوم : ایجاد یک جریان پیوسته برای نمایان سازی مشکلات تولیدی به قرار ذیل :
۱- طراحی مجدد فرآیندهای کاری برای دستیابی به ارزش افزوده بالا و جریان پیوسته زمانهای انتظار و بیکاری را به مقدار صفر نزدیک کنید.
۲-برای انتقال سریع مواد و اطلاعات جریانی ایجاد کنید تا فرآیندها و انسانها را به خوبی به هم متصل نماید.
۳-جریان موجود در فرهنگ سازمان خود را نمایان سازید تا قابل درک باشد.

اصل سوم از بخش دوم : به منظور جلوگیری از تولید اضافی از سیستم کششی استفاده کنید. به قرار ذیل :
۱- برای مشتریان چیزی را که می خواهند، در زمانی که لازم است وبه تعداد کافی تولید کنید.

۲- WIP و موجودی انبار را با ذخیره ی مقادیر کوچک از هر محصول و ذخیره سازی دوباره آن بر اساس تقاضای مشتریان به حداقل برسانید.
۳- نسبت به تقاضای مشتریان در شیفت های کاری روزانه خود مسئول باشید تا بتوانید پاسخگوی برنامه زمان بندی کامپیوتری و سیستم های ردیابی موجودی از دست رفته باشید.
اصل چهارم: حجم کاری خود را هموار نماید.

۴- حذف اتلاف معادله موفقیت ناب را تشکیل می دهد. حذف باراضافی، منابع انسانی و تجهیزات و حذف نابرابری ها در برنامه ی تولید بسیار اهمیت دارد.
۵- هموار سازی تمامی فعالیت های تولیدی و خدماتی را به عنوان یکی از برنامه های اصلی سازمان همیشه مدنظر داشته باشید.
اصل پنجم از بخش دوم : فرهنگ توقف مداوم مشکلات را بوجود بیاورید تا بتوانید در اولین بار به کیفیت مطلوب برسید. برقرار ذیل :
۱- تمام روشهای جدید تضمین کیفیت را استفاده کنید.

۲- کیفیت برای مشتری به معنای ارزش کاری شماست.
۳- در تجهیزات خود قابلیت ردیابی مشکلات و توقف خودکار را ایجاد نمایید. طراحی یک سیستم کنترل چشمی برای مطلع ساختن کارگران از مشکلات تولیدی بسیار حائز اهمیت است. «اتوماسیون با دخالت انسان» اساس ایجاد کیفیت می باشد.

۱-سیستم های پشتیبانی برای حل سریع مشکلات و ایجاد اقدامات موثر در سازمان ایجاد کنید.
۲-فلسفه توقف در رسیدن به کیفیت بالا در اولین بار را برای دستیابی به بهروری بلندمدت در فرهنگ سازمانی خود ایجاد نمایید.
اصل ششم از بخش دوم : استاندارد سازی وظایف، اساس بهبود مستمر و توسعه ی کارکنان

۱-از روش های تکرار پذیر و ثابت برای پیش بینی و زمان بندی خروجی فرآیند خود استفاده کنید.
۲-فرآیندهایی را یاد بگیرید که از طریق استاندارد سازی، بهترین عملکرد برای امروز محسوب می شوند.
اصل هفتم از بخش دوم : از کنترل های چشمی استفاده کنید بنابراین هیچ مشکلی پنهان نخواهد ماند.
۱-از شاخص های کنترل چشمی ساده در تصمیم گیری نوری استفاده کنید.

۲-از صفحات کامپیوتری که باعث از بین بردن تمرکز کارگران در محیط کارشان می شود استفاده نکنید.
۳-گزارش های خود را به یک صفحه کاهش دهید حتی برای تصمیمات بسیار مهم مالی
اصل هشتم از بخش دوم : تنها از تکنولوژی های قابل اطمینان و تست شده که به منابع انسانی و فرآیندها خدمت می کنند استفاده نمایید.
۱-از تکنولوژی برای پشتیبانی منابع انسانی استفاده نمایید نه برای جایگزین سازی آنها

۲-تکنولوژی جدید اغلب غیر قابل اطمینان و استاندارد سازی آن نیز مشکل است بنابراین جریان تولید را به مخاطره می اندازد.
یک فرآیند اثبات شده که به خوبی کار می کند به یک تکنولژی پیشرفته تست نشده ترجیح داده می شود

۶- قبل از پذیرش تکنولوژی جدید در فرآیندهای تجاری و سیستم های تولیدی آن را کاملاً آزمایش نمایید.
۷- تکنولوژی هایی که با فرهنگ شما متناقض هستند و یا ممکن است استحکام و پایایی سیستم را تهدید کنند رد نمایید.
۸- پس از انتخاب روشهای جدید برای کار،افراد را به اجرای آنها تشویق نمایید. اگر تکنولوژی تأیید شد و مطمئن هستید که به بهبود جریان فرآیندهایتان کمک می کند به سرعت آن را به کار گیرید.

 

با توسعه مشارکت منابع انسانی و شرکایتان در سازمان ارزش افزایی کنید.
اصل نهم از بخش سوم : رهبران که کار را درک نموده اند، نگرش بنیادی و بلندمدت سازمان را به کار می بندند و آن را به دیگران آموزش می دهند.ارتقاء دهید به قرار ذیل:
۱- رهبرانی که از درون سازمان انتخاب کرده اید رشد دهید نه لزوماً آنهایی را که از خارج سازمان آورده اید.

۲- به وظیفه و کار رهبران خودبه سادگی ننگرید. رهبران باید نقش الگو را در فلسفه شرکت بازی نمایند.
۳- یک رهبر خوب باید کار روزانه را با جزئیاتش درک کند. بنابراین وی می تواند بهترین آموزگار برای فلسفه شرکت شما باشد.
اصل دهم از بخش سوم :افراد و تیم هایی را که از فلسفه شرکت پیروی می کنند ارتقاء دهید به قرار ذیل :

۱-فرهنگ استوار و محکمی ایجاد نمایید که عقاید و ارزش های شرکت در آن سهیم باشند.
۲- تلاش کنید تا به افراد بیاموزید چگونه با هم همانند یک تیم برای دستیابی به هدف کار کنند. کار تیمی باید در سرتا سر سازمان آموخته شود.
۳- از گروه های کاری که دارای تخصص های گوناگون هستند جهت بهبود کیفیت و بهره وری و دستیابی به جریان تولید مناسب استفاده نمایید.

اصل یازدهم از بخش سوم : شرکاء و تأمین کنندگان خود را از طریق مشارکت جویی در مسائل و کمک به آنها ارتقاء دهید به قرار ذیل :

۱- به شرکاء و تأمین کنندگان خود احترام گذاشته و آنها را به عنوان بخشی از فرآیند تجاری خود بشناسید.
۲- برای رشد و توسعه شرکاء تجاریتان آنها را به مشارکت بطلبید. این امر نشان می دهد که برای آنها ارزش قائل هستید.

یادگیری و آموزش از طریق حل مداوم و پیوسته مسائل ریشه ای سازمان
اصل دوازدهم از بخش چهارم : خودتان بروید و از نزدیک شرایط را درک کنید. به قرار ذیل:
۱- مشکلات را حل کنید و فرآیندهایتان را توسعه دهید. این کار از طریق مراجعه به منابع و مشاهده و استخراج اطلاعات صورت می پزیرد نه آنچه که دیگران می گویند یا کامپیوتر نشان می دهد.
۲- براساس اطلاعات خود صحبت و یا فکر نمایید.
۳- حتی مدیران سطح بالا باید بروند و همه چیز را خودشان ببینند. در این صورت بهتر می توانند شرایط را درک نمایید.
اصل سیزدهم از بخش چهارم : به آرامی و با استفاده از نتایج موجود و توجه به کلیه ی عوامل تصمیم بگیرید و تصمیمات خود را به سرعت اجرا نمایید.
۱- یک مسیر مستقیم واحد را انتخاب نکرده و تا آنجا که امکان دارد برای انتخاب بهترین مسیر به آرامی فکر کنید. وقتی انتخاب کردید با سرعت وهمت پیش بروید.
۲- اصل « تصمیم گیری با تأمل،اجرای سریع» فرآیند بحث درباره ی مشکلات و یافتن بهترین راه حل های مناسب برای آنها می باشد.

ابتدا راه حل های مختلف جمع آوری شده سپس بهترین آنها انتخاب می شوند. در نهایت زمانی که برای اجرای بهترین راه حل تصمیم گرفته می شود، همه چیز برای عمل به آن باید مهیا گردد.
اصل چهاردهم : با یافتن علت ریشه ای مشکلات و بهبود مستمر، یک سازمان یادگیرنده باشید. به قرار ذیل :
۱- برای پی بردن به عدم کارآیی یک فرآیند از ابزارهای بهبود دهنده جهت مشخص نمودن ریشه ی علل عدم کارآیی آن و انجام اقدامات مؤثر استفاده نمایید.
۲- فرآیندهایی را طراحی نمایید که نیاز به موجودی نداشته باشند. این باعث می شود تا زمان و منابع هدر رفته برای همگان مشهود باشد. وقتی اتلافات مشخص شد کارگران از فرآیند بهبود مستمربرای حذف آنها استفاده می نمایند.

۳- در یک نقطه عطف کلیدی از بازخور اطلاعات استفاده نمایید. پس از اتمام هر پروژه با اطلاعات بدست آمده نقاط ضعف آن به خوبی مشخص می شوند.
۴- بهترین عملکرد و روش ها را از طریق استاندارد سازی یادبگیرید تا اینکه با هر پروژه جدید و یا هر مدیر جدید بخواهید روش جدیدی را اجرا نمایید.
تشریح کامل اصول چهارگانه :

با پیاده سازی این اصول اطمینان حاصل می شود که سیستم تولید ناب در تمامی بخش های سازمان و نیز تأمین کنندگان به طور کامل پیاده شده است.
اصول اول از بخش اول را می توان «پایه ریزی نگرش سازمانی در استقرار تولید ناب» نامید.
مباحثی که در اصل اول رویکرد سیستم ناب مطرح می شوند شامل نگرش ایجاد ارزش برای ذینفعان سازمان ومسئولیت پذیری و اعتمادسازی در منابع انسانی می شوند.
۱-۳ رویکرد ایجاد ارزش برای ذی نفعان سازمان :

نگرش بلندمدت در سیستم ناب این است که کار را تا آنجا که می توانید برای شرکت، منابع انسانی، مشتری و جامعه درست انجام دهید.
احساس شدید مسئولیت نسبت به مشتری، منابع انسانی و جامعه بنیاد تمام اصول سیستم ناب می باشد و آن را تشکیل می دهد.
جواب سیستم ناب به تمامی سوالهایی که چرا می تواند همیشه بی نظیر و ماندگار بماند این است .

« هدف، رسیدن به پول نیست و در صدد افزایش سهام و اوراق بهاءدار و یا کارهایی از این قبیل نیست. هدف این است که در آینده
بتوانیم به گونه ای سرمایه گذاری مجدد نماییم که مداوم باشد. هدف از سرمایه گذاری کمک به مردم است.
در سیسم ناب هیچ گاه به خاطر ضرر و کاهش قیمت نباید کارمند را اخراج کرد سیستم ناب با هدف فلسفه بلندمدت پیش می رود تا همیشه در سطح بالا باقی بماند.
۳-۲ مسئولیت پذیری و اعتماد سازی در منابع انسانی:

یکی دیگر از نگرش های بلندمدت در ایجاد اعتماد و اطمینان در منابع انسانی می باشد.
در سیستم ناب احساس مسئولیت یک سازمان یا یک شرکت نسبت به شرکای تجاری، توسعه بلندمدت و احترام متقابل تاکید می کنند که تابعی از اصول راهنمایی ذیل است :
۱- افتخار و احترام به زبان و روح قانون در ملتی و تعهد نسبت به فعالیتهای مشارکتی باز و بی طرف در جهت یک شهروند خوب بودن
۲- احترام به فرهنگ ها و سنت های هر ملت و کمک به توسعه ی اقتصادی و اجتماعی از طریق فعالیتهای مشارکتی در جوامع

۳- خود را ملزم به تولید محصولات خوب و مطمئن جهت بهبود کیفیت زندگی در همه جا و از طریق تمام فعالیتها نماییم.
۴- ایجاد و توسعه تکنولوژی های پیشرفته و فراهم آوردن محصولات و خدمات برجسته و عالی که نیازهای مشتریان را فراهم سازد.
۹- ترویج فرهنگ مشارکتی که خلاقیت فردی و کار گروهی را تقویت نماید ودر عین حال اعتماد متقابل و اقدام بین منابع انسانی و مدیریت را فراهم سازد.
۱۰- پیگیری رشد منظم با ارتباطات جهانی از طریق نوآوری های مدیریتی

۸-کار با شرکای تجاری در راستای تحقیق و ساخت برای دستیابی به ثبات، رشد و توسعه ی بلندمدت و سودهای متقابل در حالیکه پذیرایی شرکت های جدید هم باشیم.
اصل دوم از بخش دوم : که ایجاد این جریان تولید مستمر می باشد در قلب رویکرد ناب وجود دارد که نتیجه ی آن کاهش زمان سپری شده از تبدیل مواد خام به محصولات نهایی و در نتیجه دستیابی به کوتاهترین زمان تحویل می باشد. جریان مستمر به تحقیق از ابزارهای ناب مثل نگه داری پیشگیرانه و کیفیت داخلی می انجامد. ایجاد جریان چه در مورد مواد یا

اطلاعات، سطح موجودی را کاهش و مشکلات را در معرض دید قرار داده و راه حل های فوری را پیش پا می گذارد. برای بیان بهتر به مثال زیر دقت شود.فرض کنید که مدیر یک کارخانه برای دفتر خود مبلمان اداری جدیدی سفارش داده است. شرکت سازنده مبل قول تحویل دو هفته دیگر را داده است. با کمی بررسی متوجه می شویم که حدوداً دو ماه این کار زمان می برد. چرا زمان تحویل اینقدر طول می کشد؟ آیا افراد ماهری بر روی دو قطعه چوب کار می کنند؟ زمان تحویل طولانی نتیجه یک فرآیتد نامتناسب است. که صف نامیده می شود. میز

و صندلی به صورت انبوه تولید می شوند. دسته های بزرگی از مواد استاندارد در دو مرحله از فرآیند تولید در صف قرار می گیرند و برای زمانهای طولانی منتظر می مانند تا به مرحله ی بعدی انتقال یابند. در فرآیند مونتاژ کارارزش افزا شامل اتصال رویه ها و پوشاندن آنها با تشک ها فومی و سپس مونتاژ صندلی است که حداکثر به چند ساعت کار نیاز دارد. در واقع ساخت فوم، قاب و قسمت های مختلف که به صورت موازی صورت می گیرد حداکثر به یک روز وقت نیاز دارد. پس چرا اینقدر وقت صرف تولید یک صندلی می شود؟ قسمتی از خط تولید پوشش های صندلی را می سازد، تأمین کننده وظیفه ی تأمین فنرها را دارد و کارخانه ای دیگر فوم را می سازد واین اقلام را در دسته های بزرگ به سازنده های مبلمان منتقل می کند که در آنجا انباشته ای از موجودی ها منتظر می مانند.

مدت زمانی صرف می شود تا کارگر موجودی را دریافت و صندلی را بسازد. زمان تلف شده در اینجا بیشتر می شود.
چند هفته دیگر هم اضافه نمایید تا از موجودی کارخانه خارج و سیستم توزیع آن را به محل کار بیاورد و این درحالی است که مدیر ماهنوز روی آن صندلی قدیمی منتظر مانده است. در چنین سیستم تولیدی ، WIP بین فرآیندهای تولیدی هفته ها در انتظارند و هفته ها یا حتی ماهها طول می کشد تا علت خرابی کشف شود. بنابراین زنجیره ی علت و معلول مشکلات تولیدی مبهم شده و درک علت خرابی غیر ممکن می شود. راه حل حذف چنین زمان های طولانی ایجاد «جریان تک قطعه ای» است که از طریق حذف یا حداقل سازی اتلاف و فرآیندهای غیر ارزش افزا شکل می گیرد.

سیستم ناب همواره سعی در حذف این موارد از فرآیندهای خود را داشته است.
۱- تولید اضافی ۲- حمل و نقل غیر ضروری ۳- انتظار ۴- فرآیندهای اضافی ۶- حرکت ۷- اصلاح تعمیرات ۸- خلاقیت های بلا استفاده کارمندان. پس بنابراین بهترین راه حل برای شناسایی فرآیند غیر ارزش افزا در خط تولید ایجاد یک جریان تولیدی می باشد. با داشتن یک جریان پیوسته تولید که با اندازه انباشته کم حاصل می شود. سیستمی را خواهید داشت که در آن همه فرآیندها به راحتی قابل کنترل می باشند.

ایجاد یک جریان تولید مستمربه عوامل زیر بستگی دارد :
۴-۱-۱ زمان سیکل مطلوب (تکتک) : نبض جریان تک قطعه ای
از زمان تشکیل مطلوب می توان در تنظیم سرعت تولید و آگاه سازی کارگران از اینکه عقب هستند یا جلوتر پیش رفته اند استفاده نمود. جریان مستمر و تشکیل مطلوب به آسانی در تولید تکرار پذیر و فرآیندهای خدماتی به کار گرفته می شوند. با خلاقیت و تکنولوژی می توان این مفاهیم را در تمام فرآیندهای قابل تکرار گسترش داد. می توان اتلاف را شناسایی و آنها را حذف نمود و از این طریق جریان بهتری را ایجاد نمود.

به طور کلی فواید حاصل از جریان تک قطعه ای عبارتنداز:
۱- ایجاد کیفیت : هر کارگری خود یک بازرس است و برای حل مشکلات در ایستگاه خودقبل از اینکه محصول به ایستگاه بعدی برود عکس العمل نشان می دهد.
۲- ایجاد بهره وری بالاتر : وقتی افراد درگیر تولید انباشته ای هستند بهره وری کاهش می یابد که به دلیل وجود اتلافات فراوان در سیستم تولیدی است.
۳- آزاد ساختن فضای بین طبقات: هنگامی که بخش های مختلف، تجهیزات را براساس فرآیند سازمان دهی می کنند فضاهای بلا استفاده ای در بین تجهیزات وجود دارند که هدر می روند امّا آنچه که باعث هدر رفتن بیشتر فضا می شود موجودی است.

۴- بهبود ایمنی : چون بسته های کوچکتر مواد در کارخا نه ها جابجا می شوند به این معنی است که از کامیون های بالابر که خود دلیل عمده ی تصادفات می باشند استفاده نمی شوند.

۵- افزایش روحیه :در جریان تک قطعه ای افراد کارهای ارزش افزای بیشتری انجام می دهند و می توانند نتایج کار خود را سریعاً ببینید که سبب می شود احساس موفقیت کرده واز کارشان راضی باشند.
۶- کاهش هزینه ی موجودی : وقتی سرمایه گذاری صرف موجودی و انباشت آن نمی شوند می توانید پول سازمان را جای دیگری سرمایه گذاری کنید. به طو خلاصه مهمترین مزیت جریان تک قطعه ای در اصل دوم رویکرد ناب راهکاری است که افراد را به تفکر وامی دارد و باعث رشد و پیشرفت آنها میگردد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 13700 تومان در 85 صفحه
137,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد