دانلود مقاله بررسی تاثیر نسبت های مالی در پیش بینی بازده آتی سهام

word قابل ویرایش
5 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده:
دانش حسابداری مدعی است که برای تصمیم گیرندگان، اطلاعات سودمندی تهیه می کند، یکی از معیارهای سودمندی اطلاعات حسابداری ، توان پیش بینی آن است.مقاله حاضر به بررسی تاثیر نسبت های مالی استخراج شده از صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس در پیش بینی بازده آینده سهام می پردازد، در این تحقیق اطلاعات مالی ۵۰ شرکت بورسی در صنایع مختلف مورد کنکاش قرار گرفت، پس از جمع آوری اطلاعات از منابع مختلف و مقایسه آنها جهت حصول اطمینان از اطلاعات منتشر شده، فرضیات توسط آزمون همبستگی و مدل استوارت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نشان داد غیر از نسبت بازده دارائیها که رابطه معناداری با بازده آتی سهام نشان نداد، دیگر نسبت های مورد آزمون در این تحقیق رابطه معناداری با بازده آتی سهام داشتند.

محیط اقتصادی در برگیرنده تمام عوامل تاثیر گذار بر استفاده کنندگان شبکه حسابداری و بازارهای سرمایه است ، در این محیط تمام اجزا باهم در ارتباط بوده و برهم تاثیر متقابل دارند . یکی از مزایای شناخت محیط اقتصادی شناسایی استفاده کنندگان بلقوه از اطلاعات حسابداری و اولویت بندی نیازهای آنهاست. با توجه به این که بازار به عنوان بخشی از محیط اقتصادی در بر گیرنده هر نوع سلیقه ای است بنابراین می تواند به صورت شاخصی درآید که تعیین کننده میزان تقاضای جامعه برای اطلاعات باشداین موضوع سبب تحقیقات زیادی در ارتباط با بازار و نیروهای موثر بر آن شده است.
هدف این تحقیق عبارت بود از آنکه سرمایه گذاران و سایر استفاده کننندگان از صورت های مالی به این موضوع مهم پی ببرند که نسبت های مالی به عنوان یکی از روش های تجزیه و تحلیل گزارشات مالی شرکت ها، دارای بار اطلاعاتی بوده و می تواند در تصمیم گیری آن ها در خصوص خرید یا فروش سهام نقش موثری داشته باشد، یکی از اهداف حسابداری فراهم کردن اطلاعات سودمند به منظور تسهیل تصمیم گیری است، سیستم اطلاعاتی حسابداری به عنوان یکی از منابع تامین کننده اطلاعات جهت تصمیم گیری استفاده کنندگان دارای اهمیت ویژه ای است، به کارگیری
اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری ها، بدون تجزیه و تحلیل آن ها چندان اثر بخش نبوده و حتی ممکن است موجب گمراهی استفاده کنند گان نیز شود، در صورتی که با تجزیه و تحلیل آن ها می توان اطلاعات بسیار ارزشمندی را در اختیار سرمایه گذاران قرار داد و آن ها را در اخذ تصمیمات منطقی و آگاهانه یاری نمود. از میان روش های موجود در تجزیه و تحلیل اطلاعات حسابداری تاکید ویژه ای بر نسبت های مالی شده است، تجزیه و تحلیل های مالی همواره به عنوان ابزاری جهت ارزیابی اطلاعات مالی به نحو گستره ای مورد توجه قرار گرفته است. یکی از عوامل بسیار مهمی که تحلیلگران مالی همواره به دنبال پیش بینی یا شناسایی تغییران آن با استفاده از تکنیک های تجزیه و تحلیل صورت های مالی هستند، فاکتور بازده سهام است، بازده سهام یکی از فاکتورهای بسیار مهم در انتخاب بهترین سرمایه گذاری است. به همین دلیل تحلیل گران مالی همیشه در پی آن هستند که با استفاده از

تکنیک های تجزیه و تحلیل صورت های مالی ، معیاری مناسب جهت تخمین آن شناسایی کنند. این تحقیق با انتخاب بازده سهام جهت تخمین ،درصدد آزمون تجربی سودمندی اطلاعات حسابداری می باشد، هدف دیگر ایجاد ارتباط بین متغییر های حسابداری و اقتصادی می باشد که در صورت حصول نتیجه می توان از تجزیه و تحلیل صورت های مالی برای استخراج ارزش و بازده اقتصادی استفاده کرد.

مقاله حاضر به بررسی تاثیر نسبت های مالی استخراج شده از صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس در پیش بینی بازده آینده سهام می پردازد، در این تحقیق اطلاعات مالی” ” ۵۰ شرکت بورسی در صنایع مختلف مورد کنکاش قرار گرفت.
پس از جمع آوری اطلاعات از منابع مختلف و مقایسه آنها جهت حصول اطمینان از اطلاعات منتشر شده، فرضیات توسط “آزمون همبستگی” و” مدل استوارت” مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نشان داد غیر از تغییرات بازده دارائیها که رابطه معناداری با بازده آتی سهام نشان نداد، دیگر نسبت های مورد آزمون در این تحقیق رابطه معناداری با بازده آتی سهام داشتند.

کلید واژه: نسبت های مالی، اطلاعات حسابداری،بازده سهام، تحلیل همبستگی.

مقدمه:
افراد در زندگی روزمره خود ناچار به انجام تصمیم گیری هستند. دلایل بسیاری بر لزوم مطالعه هرچه بیشتر نحوه تصمیم گیری افراد وجود دارد زیرا از این طریق احتمال می رود در کیفیت اطلاعاتی که در اختیار افراد در بازار قرار می گیرد بهبود حاصل شود، هم چنین هزینه های مربوط به پردازش اطلاعات توسط حسابداران و سرمایه گذاران کاهش یابد. فهمیدن اینکه چگونه افراد اطلاعات را برای دست یابی به پیش بینی های خود و اتخاذ تصمیم در مورد وقایع نامطمئن آینده پردازش می کنند بسیار اهمیت دارد. فرض بر این است که صورت های مالی حسابرسی شده وضعیت عملکرد شرکت را به نحو منصفانه نشان می دهد، به همین دلیل اطلاعات آن می تواند در رفتار سرمایه گذاران تاثیر گذاشته و به تبع آن قیمت و بازده سهام را تحت تاثیر قرار دهد. سرمایه گذاران دائما در حال جستجوی الگویی برای پیش بینی قیمت و بازده اوراق بهادار می باشند، یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری کمک به استفاده کنندگان در پیش بینی جریانات نقد آتی ورودی به واحد اقتصادی و به تبع آن پیش بینی بازده سرمایه گذاری است.امروزه فرضیه قابلیت پیش بینی بازده سهام به عنوان یک حقیقت جدید در مدیرت مالی پذیرفته شده است، ( بروان . ( ۱۹۹۹ اطلاعات مالی واحد های اقتصادی از طریق سیستم حسابداری آنها گزارش می شود، میزان تاثیر این اطلاعات بسیار پیچیده و تا حدودی ناشناخته است، ( بابائیان، (۱۳۷۹ طبق مفروضات بازار کارا در سطوح ضعیف کارایی اطلاعات حسابداری

می تواند با بازده و قیمت سهام رابطه معنی دار داشته باشد.

بیان مسئله:
برای مفید بودن اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری ها، مربوط بودن و قابل اعتماد بودن دو ویژگی مهم و اساسی است . از سوی دیگر، مفید بودن اطلاعات مندرج در صورت های مالی در گرو قدرت تبیین و پیش بینی ارزش شرکت است و ارزش شرکت نیز مستقیما متاثر از بازده فعلی و بازده های آتی آن می باشد. اگر صورت های مالی ارزش پیش بینی نداشته باشد و در ارزیابی وقایع گذشته ، حال و نیز تصمیم گیری نسبت به آینده نتواند موثر باشد، سودمندی و مفید بودن آن نیز زیر سوال می رود.
پیش بینی بازده سهام موضوع بسیار مهمی است که ذهن تحلیلگران مالی را به خود معطوف ساخته است، یکی از تکنیک های تجزیه و تحلیل مالی، که تحلیل گران در این زمینه از آن بهره می گیرند، تکنیک استفاده از نسبت ها است و از میان تمامی نسبت های مالی نسبت های سودآوری از اهمیت ویژه ای برخوردار است وچنین تصور می شود که بیشترین ارتباط را با بازده سهام داشته باشد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 5 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد