دانلود مقاله بررسی تاثیر نسبت های مالی در پیش بینی بازده آتی سهام

word قابل ویرایش
5 صفحه
21700 تومان

چکیده:
دانش حسابداری مدعی است که برای تصمیم گیرندگان، اطلاعات سودمندی تهیه می کند، یکی از معیارهای سودمندی اطلاعات حسابداری ، توان پیش بینی آن است.مقاله حاضر به بررسی تاثیر نسبت های مالی استخراج شده از صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس در پیش بینی بازده آینده سهام می پردازد، در این تحقیق اطلاعات مالی 50 شرکت بورسی در صنایع مختلف مورد کنکاش قرار گرفت، پس از جمع آوری اطلاعات از منابع مختلف و مقایسه آنها جهت حصول اطمینان از اطلاعات منتشر شده، فرضیات توسط آزمون همبستگی و مدل استوارت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نشان داد غیر از نسبت بازده دارائیها که رابطه معناداری با بازده آتی سهام نشان نداد، دیگر نسبت های مورد آزمون در این تحقیق رابطه معناداری با بازده آتی سهام داشتند.

محیط اقتصادی در برگیرنده تمام عوامل تاثیر گذار بر استفاده کنندگان شبکه حسابداری و بازارهای سرمایه است ، در این محیط تمام اجزا باهم در ارتباط بوده و برهم تاثیر متقابل دارند . یکی از مزایای شناخت محیط اقتصادی شناسایی استفاده کنندگان بلقوه از اطلاعات حسابداری و اولویت بندی نیازهای آنهاست. با توجه به این که بازار به عنوان بخشی از محیط اقتصادی در بر گیرنده هر نوع سلیقه ای است بنابراین می تواند به صورت شاخصی درآید که تعیین کننده میزان تقاضای جامعه برای اطلاعات باشداین موضوع سبب تحقیقات زیادی در ارتباط با بازار و نیروهای موثر بر آن شده است.
هدف این تحقیق عبارت بود از آنکه سرمایه گذاران و سایر استفاده کننندگان از صورت های مالی به این موضوع مهم پی ببرند که نسبت های مالی به عنوان یکی از روش های تجزیه و تحلیل گزارشات مالی شرکت ها، دارای بار اطلاعاتی بوده و می تواند در تصمیم گیری آن ها در خصوص خرید یا فروش سهام نقش موثری داشته باشد، یکی از اهداف حسابداری فراهم کردن اطلاعات سودمند به منظور تسهیل تصمیم گیری است، سیستم اطلاعاتی حسابداری به عنوان یکی از منابع تامین کننده اطلاعات جهت تصمیم گیری استفاده کنندگان دارای اهمیت ویژه ای است، به کارگیری
اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری ها، بدون تجزیه و تحلیل آن ها چندان اثر بخش نبوده و حتی ممکن است موجب گمراهی استفاده کنند گان نیز شود، در صورتی که با تجزیه و تحلیل آن ها می توان اطلاعات بسیار ارزشمندی را در اختیار سرمایه گذاران قرار داد و آن ها را در اخذ تصمیمات منطقی و آگاهانه یاری نمود. از میان روش های موجود در تجزیه و تحلیل اطلاعات حسابداری تاکید ویژه ای بر نسبت های مالی شده است، تجزیه و تحلیل های مالی همواره به عنوان ابزاری جهت ارزیابی اطلاعات مالی به نحو گستره ای مورد توجه قرار گرفته است. یکی از عوامل بسیار مهمی که تحلیلگران مالی همواره به دنبال پیش بینی یا شناسایی تغییران آن با استفاده از تکنیک های تجزیه و تحلیل صورت های مالی هستند، فاکتور بازده سهام است، بازده سهام یکی از فاکتورهای بسیار مهم در انتخاب بهترین سرمایه گذاری است. به همین دلیل تحلیل گران مالی همیشه در پی آن هستند که با استفاده از

تکنیک های تجزیه و تحلیل صورت های مالی ، معیاری مناسب جهت تخمین آن شناسایی کنند. این تحقیق با انتخاب بازده سهام جهت تخمین ،درصدد آزمون تجربی سودمندی اطلاعات حسابداری می باشد، هدف دیگر ایجاد ارتباط بین متغییر های حسابداری و اقتصادی می باشد که در صورت حصول نتیجه می توان از تجزیه و تحلیل صورت های مالی برای استخراج ارزش و بازده اقتصادی استفاده کرد.

مقاله حاضر به بررسی تاثیر نسبت های مالی استخراج شده از صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس در پیش بینی بازده آینده سهام می پردازد، در این تحقیق اطلاعات مالی" " 50 شرکت بورسی در صنایع مختلف مورد کنکاش قرار گرفت.
پس از جمع آوری اطلاعات از منابع مختلف و مقایسه آنها جهت حصول اطمینان از اطلاعات منتشر شده، فرضیات توسط "آزمون همبستگی" و" مدل استوارت" مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نشان داد غیر از تغییرات بازده دارائیها که رابطه معناداری با بازده آتی سهام نشان نداد، دیگر نسبت های مورد آزمون در این تحقیق رابطه معناداری با بازده آتی سهام داشتند.

کلید واژه: نسبت های مالی، اطلاعات حسابداری،بازده سهام، تحلیل همبستگی.


مقدمه:
افراد در زندگی روزمره خود ناچار به انجام تصمیم گیری هستند. دلایل بسیاری بر لزوم مطالعه هرچه بیشتر نحوه تصمیم گیری افراد وجود دارد زیرا از این طریق احتمال می رود در کیفیت اطلاعاتی که در اختیار افراد در بازار قرار می گیرد بهبود حاصل شود، هم چنین هزینه های مربوط به پردازش اطلاعات توسط حسابداران و سرمایه گذاران کاهش یابد. فهمیدن اینکه چگونه افراد اطلاعات را برای دست یابی به پیش بینی های خود و اتخاذ تصمیم در مورد وقایع نامطمئن آینده پردازش می کنند بسیار اهمیت دارد. فرض بر این است که صورت های مالی حسابرسی شده وضعیت عملکرد شرکت را به نحو منصفانه نشان می دهد، به همین دلیل اطلاعات آن می تواند در رفتار سرمایه گذاران تاثیر گذاشته و به تبع آن قیمت و بازده سهام را تحت تاثیر قرار دهد. سرمایه گذاران دائما در حال جستجوی الگویی برای پیش بینی قیمت و بازده اوراق بهادار می باشند، یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری کمک به استفاده کنندگان در پیش بینی جریانات نقد آتی ورودی به واحد اقتصادی و به تبع آن پیش بینی بازده سرمایه گذاری است.امروزه فرضیه قابلیت پیش بینی بازده سهام به عنوان یک حقیقت جدید در مدیرت مالی پذیرفته شده است، ( بروان . ( 1999 اطلاعات مالی واحد های اقتصادی از طریق سیستم حسابداری آنها گزارش می شود، میزان تاثیر این اطلاعات بسیار پیچیده و تا حدودی ناشناخته است، ( بابائیان، (1379 طبق مفروضات بازار کارا در سطوح ضعیف کارایی اطلاعات حسابداری

می تواند با بازده و قیمت سهام رابطه معنی دار داشته باشد.

بیان مسئله:
برای مفید بودن اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری ها، مربوط بودن و قابل اعتماد بودن دو ویژگی مهم و اساسی است . از سوی دیگر، مفید بودن اطلاعات مندرج در صورت های مالی در گرو قدرت تبیین و پیش بینی ارزش شرکت است و ارزش شرکت نیز مستقیما متاثر از بازده فعلی و بازده های آتی آن می باشد. اگر صورت های مالی ارزش پیش بینی نداشته باشد و در ارزیابی وقایع گذشته ، حال و نیز تصمیم گیری نسبت به آینده نتواند موثر باشد، سودمندی و مفید بودن آن نیز زیر سوال می رود.
پیش بینی بازده سهام موضوع بسیار مهمی است که ذهن تحلیلگران مالی را به خود معطوف ساخته است، یکی از تکنیک های تجزیه و تحلیل مالی، که تحلیل گران در این زمینه از آن بهره می گیرند، تکنیک استفاده از نسبت ها است و از میان تمامی نسبت های مالی نسبت های سودآوری از اهمیت ویژه ای برخوردار است وچنین تصور می شود که بیشترین ارتباط را با بازده سهام داشته باشد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 5 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله بررسی ارتباط نسبتهای صورتهای مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام

word قابل ویرایش
102 صفحه
34700 تومان
بررسی ارتباط نسبتهای صورتهای مالی جریانهای نقدی بر بازده سهامچکیدهتاریخ ایران بعد از اسلام ، مشحون از تحولات و رخدادهای عدیده و گوناگونی است که مرده ریگ تاریخ قرون نخستین اسلامی را به کالبد نیمه جان خویش رقم می زند. نخستین تحولات پس از ورود اسلام به ایران حاکی از بروز حرکت ها و تحرکاتی است که تأثیر به سزا بر ...

مقاله در مورد بررسی ارتباط نسبتهای صورتهای مالی بر جریان نقدی بر بازده سهام

word قابل ویرایش
84 صفحه
28700 تومان
بررسی ارتباط نسبتهای صورتهای مالی بر جریان نقدی بر بازده سهامچكيدهصورت جريانهاي نقدي يكي ازمهمترين صورتهاي مالي محسوب ميگردد،گرچه صورت مالي سنتي شامل (ترازنامه وسودزيان )نسبت به صورت جريان وجوه نقد قدمت بيشتري داردولي درسال 1987توسط FASBدرانتشاربيانيه شماره 95خود تمامي شركتها راملزم به تهيه اين صورت مالي (جري ...

دانلود مقاله بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران

word قابل ویرایش
116 صفحه
34700 تومان
بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهرانچكيده: 1مقدمه: 2فصل اول: كليات تحقیق1-1 مقدمه 42 ـ 1 تاریخچه مطالعاتی 53 ـ 1 بيان مسئله 64 ـ 1 چارچوب نظري تحقيق 85 ـ 1 اهميّت و ضرورت تحقيق 106 ـ 1 اهداف تحقيق 107ـ 1 حدود مطالعاتی 131-7-1قلمرو مكاني ...

دانلود مقاله بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام

word قابل ویرایش
125 صفحه
34700 تومان
مقدمه:در ادبیات مالی به معیار ریسک سیستماتیک بتا (  ) می گویند. به عبارت دیگر بتا معیاری است که حساسیت بازده یک سهم را نسبت به بازده بازار نشان می دهد. مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای یکی از مدلهای پیش بینی بازده سهام است که برای سالهای زیادی مورد استفاده قرار گرفته است. در این مدل فرض می شود که سرمایه گ ...

دانلود مقاله بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران

word قابل ویرایش
116 صفحه
34700 تومان
چكيده:پیش بینی سود هر سهم در سرمایه گذاری ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، زیرا تغییرات قیمت سهام و واکنش مستقیم بازار سرمایه را در پی دارد. از طرفی در محیط تجاری کنونی به دلیل تغییرات سریع فناوری و شرایط مالی ، مدیران از دورنمای تجاری شرکت ارزیابی درستی ندارند و از این رو بروز خطاها در برآوردهای حسابداری ، ...

دانلود مقاله ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت¬های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1378 تا 1387

word قابل ویرایش
126 صفحه
34700 تومان
مقدمهامروزه رسيدن به اهداف اقتصادي هر کشوري بدون مشارکت عمومي افراد آن کشور امري امکان ناپذير است. يکي از راه هاي مشارکت افراد در توسعه اقتصادي، سرمايه گذاري در بازار سرمايه و بورس اوراق بهادار مي باشد، چرا که از اين طريق پس اندازهاي کوچک و سرگردان به سمت فعاليت هاي مولد و توليدي راه پيدا کرده، چرخ توليد و اق ...

دانلود مقاله بررسی تاثیر نسبت های سودآوری و نرخ رشد آن ها بر بازده غیر عادی آتی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ( 1388

word قابل ویرایش
15 صفحه
21700 تومان
بررسی تاثیر نسبت های سودآوری و نرخ رشد آن ها بر بازده غیر عادی آتی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1388-1380)چکیده:بر اساس مطالعات صورت گرفته، سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی که در مدل های تصمیم گیری خود بیشتر به سمت سود و نسبتهای مالی در بر گیرنده این عامل (مانند نسبت بازده سرمایه گذا ...

دانلود مقاله بررسی رابطه تاثیر معیارهایی از قبیل میزان مالکیت دولت و سهامدار اصلی بر نوع ساختار مالی شرکتها

word قابل ویرایش
16 صفحه
21700 تومان
چکیدهدر این پژوهش به بررسی رابطه نوع تامین مالی به عنوان معیار ساختار سرمایه و میزان مالکیت شرکتهای دولتی و سهامدار اصلی به عنوان ساز و کارهای راهبری شرکتی پرداخته میشود. نحوه تأثیر ساختار سرمایه با اندازهگیری نوع تامین مالی و ساختار بدهی بررسی میگردد و تأثیر معیارهای راهبری شرکتی بر روی فشردگی ساختار بدهی به ...