دانلود مقاله تاثیر مهد کودک بر رشد هوش علمی کوکان ۷ تا ۹ ساله

word قابل ویرایش
41 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده
این تحقیق به منظور بررسی تأثیر مهد کودک در بالا بردن هوش عملی مقاطع اول و دوم و سوم ابتدایی که قبل از ورود به مدرسه دوره مهد کودک و پیش دبستانی را طی کرده اند انجام گرفته است .
برای نمونه برداری از بین دانش آموزان شهرستان ابهر ، ناحیه یک آموزش و پرورش این شهر تعداد ۹۶ نفر در مقاطع تحصیلی اوّل ، دوّم ، سوّم به طور تصادفی خوشه ای گزینش شدند که از این تعداد نیمی پسر و نیمی دختر هستند .
فرضیه های اساسی این پژوهش عبارتند از :

ـ رشد هوش عملی کودکان برخوردار از آموزش های مهد کودک بیش از رشد عملی کودکان محروم از آموزشهای مهد کودک است .
ـ بین کودکان دختر و پسر برخوردار از آموزشهای مهد کودک بر رشد هوش عملی تفاوت معناداری وجود دارد .

ـ نتایج بدست آمده از تحقیق حاکی از آن بود که تفاوت بین دو گروه معنادار نبود .نتایج حاصل از آزمونt محاسبه شده مربوط به نمره های حاصل ازمکعبهای کهس نشان داد که فرض صفردر هردو گروه از پسران و دختران تایید می شود و فرض خلاف رد می شود این بدان معنا است که رشد هوش عملی در دو گروه مهد رفته یا نرفته معنی دار نبود به عبارت دیگر فرضیه پژوهش مبنی بر تفاوت این گروه تاکید نمی شود.در کل یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که آموزشهای مهد کودک بر رشد هوش عمل تاثیری ندارد و بین رشد هوش عمل کودکان مهد کودک رفته و نرفته تفاوت معنا داری وجود ندارد.

 

مقدمه
همه روزه در روزنامه ها آگهی تشکیل دوره هایی را می خوانیم که ادعا می شود گذراندن آنها موجب بالا رقتن نمره های داوطلب در آزمونهایی نظیر استعداد تحصیلی ، آزمون ورودی دوره های بعد از لیسانس و …… می شود .

آماده سازی داوطلبان برای گذراندن اینگونه آزمونها به کسب و کار سوادآوری تبدیل شده است که نوعی از آن را می توان در مهد کودک مشاهده کرد . براساس تجربیات و بررسیهای روان شناختی و تربیتی ، سال های اولیه زندگی کودکان نقش اساسی در رشد و پرورش آنان ایفا می کند چرا که ۸۰ درصد شخصیت کودک ظرف ۶ سال اولیه حیات شکل می گیرد و بر این اساس آموزش و پرورش پیش دبستانی از اهمیت ویژه ای برخوردار بود . و تلاش عمده دولت ها براین بوده است که هر روزه تعداد بیشتری از کودکان تحت پوشش آموزشهای این دوره قرار گرفته و با توجه به ویژگیها و نیازهای فردی از آموزشهای مناسب و سازنده برخوردار گردند . اینکه آماده سازی تا چه حد می تواند نمره های آزمونها را بهبود بخشید خود مسله بحث انگیزی است (مفیدی ، ۱۳۶۸) ؟

اگر بخواهیم در قرن ۲۱ که قدرت کشورها در نیروی انسانی نهفته است به پیشرفت همه جانبه در زمینه های فردی ، اجتماعی ، اقتصادی ، صنعتی ، علمی و فرهنگی نایل شویم به شخصیت های رشد یافته انسان های متفکر و دست های ماهر و توانا نیازمندیم و چنین شخصیت هایی به جهت بالندگی همه جانبه باید تربیت شوند . (اشتری ـ ۱۳۸۳) .

انسان از بدو تولد تا شش ـ هفت سالگی حساس ترین و مهمترین مراحل رشد خود را طی می کند این سالها مرحله شکل گیری شخصیت است که با حساسیت زیاد کودک نسبت به پیرامون خود شخص می شود و زمان آموزش قبل از دبستان است نفوذ تأثیر این منطقه می تواند دائمی باشد . ثابت شده است کودکانی که مراکز پیش دبستانی را طی کرده اند

آسان تر از کودکانی که از این امتیاز محروم بوده اند وارد دبستان و مرحله بعدی تحصیل می شوند بنابراین گذراندن دوره پیش دبستانی عامل مهمی در موفقیت تحصیلی به حساب می آید هرگاه مراکز پیش دبستانی نظیر مهد کودک ها یا کودکستانها دارای برنامه های با کیفیت بالا باشند کمی ضروری برای خانواده ها در دنیای امروزی به شمار می آید . (باز اللهی ـ ۱۳۸۱) .

لذا کودکانی که از حدود سه تا شش سالگی به مراکزی می روند که در آنجا بازی ـ تفریح و آزمایشات هوشی بر روی آنها انجام می شود ، با این فرض ها باید دارای معلومات و تواناییهای بیشتری باشند .
در این تحقیق ، بررسی تأثیر آموزشهای مهد کودک بر رشد کودکان به عنوان اصلی در پژوهش حاضر است .
بیان مسئله : (سوال پژوهشی)
متخصصان عقیده دارند که شخصیت هر انسان در شش سال اول زندگی شکل می گیرد و لذا سال های اولیه زندگی کودک از نظر تعلیم وتربیت بسیار پر اهمیت می باشد که کوتاهی در مورد آن زیان بار است . امروزه جهت رشد و بالندگی بهتر کودکان از مراکزی نظیر مهد کودک ها استفاده می شود که هدف از ایجاد این مراکز کمک به رشد جسمانی ، ذهنی ، عاطفی و اجتماعی کودکان و در نهایت کمک به شکوفایی استعدادها و علایق آنان می باشد . (پارسا و ۱۳۷۴) .
از طرفی آموزش و پرورش هم مانند بسیاری دیگر از امور زندگی پیوسته در حال تغییر و تحول است از این رو مسئولان تعلیم و تربیت یک جامعه بخصوص معلمان و مربیانی که با کودکان در ارتباط هستند باید به تحولات تعلیم و تربیت و روش های پیشرفته تر آگاهی یافته و روش کار خود را اصلاح و تغییر دهند . (برقک ، ۱۳۷۲) .
تنها با تشخیص مراکز توجه و کانون ررغبت کودک می توانیم مطلب مورد نیاز او را به وی بیاموزیم ، می توان فعالیت هایی که در برنامه روزانه ، هفتگی و ماهانه کلاس های آمادگی و یا ضمیمه مهد کودک ها پیش بینی شده است را نظیر فعالیت های زبان آموزی ، آموزش مفاهیم و علوم اجتماعی ، دینی و اخلاقی و هر نوع فعالیت را که در اطراف یک موضوع متمرکز شده را مرکز فعالیت کودکان قرار دهیم (برقک ، ۱۳۷۲) .
لذا با توجه به آنچه توصیف شده در این پژوهش سعی می شود بررسی شود که آیا بین کودکانی که از آموزش های مهد کودک برخوردار بوده اند با کودکانی که از این آموزشها برخوردار نبوده اند تفاوت معناداری در رشد هوش عملی وجود دارد ؟ .
آیا بین کودکان دختر و پسر برخوردار از آموزش های مهد کودک بر رشد هوش عملی تفاوت معناداری وجود دارد ؟ .
هدف پژوهش
هدف اصلی پژوهش پی بردن به تأثیرات آموزش های مهد کودک بررشدهوش عملی کوکان است .
در واقع در این پژوهش سعی می شود بررسی صورت گیرد در بین کودکانی که به مهد کودک رفته اند و آموزش دیده اند با کودکانی که سابقه رفتن به مراکزی مثل مهد کودک ها را ندارند و مشخص شود که بین این ۲ گروه چه تفاوت هایی می تواند در خصوص رشد هوش عملی در آنان وجود داشته باشد ؟ آیا کودکان در این مراکز فقط به بازیهای ساده و حفظ شعر می پردازند یانه در کنار آن به کسب تجارت و هوش عملی مثل : بازی با خمیر و درست کردن اشیا و بازیهای ابتکاری و بازیهای خلاقیت را می آموزند ؟ آیا این آموزشها باعث بالا رفتن هوش عملی کودکان در آینده می شود ؟
اهمیت پژوهش
امروزه آموزش پیش از دبستان در کشورهای در کشورهای توسعه یافته در زمره بخش های اساسی آموزش عمومی به شمار می رود در این گونه کشورها از سالیان دور برای توسعه آموزش پیش دبستانی سرمایه گذاری شده است . تأثیر آموزش های کودک در سنین زیر شش سال برهمگان آشکار است و از زمانهای دور اندیشمندانی چون افلاطون ارسطو ، کمینوس ، شروع تعلیم وتربیت را از دامان مادر واوان کودکی پیشنهاد نموده اند . اندیشمندان حوزه تعلیم وتربیت دوره‌ معاصر همچون فردبل ، ردسود پستالوزی و … نیز بر این امر تأکید نموده و معتقدند سال های اول زندگی و تجربیات یافته های این دوره پایه و اساس یادگیری و موفقیت های آینده کودکان به شمار می رود .
تحقیقات انجام شده از تأثیر نگرش اولیا بر تعلیم وتربیت کودکان گواهی می دهند چنان که اولیا آگاه و علاقمند به رشد کودک در پرورش کودکان خود موفق تر بود . و کودکانی شاد ، سالم و پویا به جامعه تحویل داده اند . خانواده هایی که به سرنوشت کودک خود می اندیشند قطعاً با به کارگیری همه امکانات به منظور رسیدن به وضعیت مطلوب با تصویرهای ذهنی مثبت برای کودک خویش گام بر می دارند . این گونه اولیا با آگاهی ازاین که آموزش پیش از دبستان (دوره ۳ تا ۶ سال ، نقش بسزایی در رشد پرورش و خلاقیت و توانمندی ها و شخصیت کودک در فرهنگ پذیری و جامعه پذیری دارد در تلاش برای شناسایی مراکزی هستند که بدون هیچ گونه فشار روانی آنهارا با نقش های گوناگون افراد و تأثیر آن بر زندگی آشنا نمایند و با دقت و توجه به نیازهای کودکان زمینه کسب تجربیات کودک را فراهم آورند . ) (اشتری ـ ۱۳۸۳) .
از طرفی هزینه کردن در این مقطع سنی با برنامه ها و آموزشهای صحیح برای کودکان سبب می شود بستر فرهنگی مناسبی برای تغییر بسیاری از عادات غلط باشد ، تأثیر آموزشهای مستقیم در این دوران چندین برابر آموزشهای غیر مستقیم نظیر رسانه های گروهی است و نیز از لحاظ حقوقی هم پرداختن به آموزش کودکان یعنی حمایت از حقوق شناخته شده آنان . (اللهیاری و همکاران ۱۳۸۰) .

ـ اما اینکه مهد کودک (این آموزش ها) تا چه حد بر روی هوش عملی کودکان مؤثر است نیازمند بررسی و مطالعه بیشتر است ؟

تاریخچه مهد کودک در ایران»
کودکستان برای اولین بار در ایران در سال ۱۳۰۰ با تلاش معلمی سخت کوش و دلسوز به نام «جبار عسگرزاده» باغچه بان در شهر تبریز دایر گردید . باغچه بان با توجه به فرهیختگی و آشنایی با کودک و ادبیات کودک ، جان مایه اولین فعالیت های خود را در این زمینه به کار گرفت . او با آفرینش هنری خود برای کودکان شعرهایی سرود و داستان هایی نوشت تا با این ره توشه آنها را به منزلگه عشق و هنر و نوع درستی رهنمون کرد . به پرورش روح و فکر آنان بپردازد . وی در مدت عمر خود عمده ترین تلاشهایی را معطوف به کودکان نمود و در این زمینه توفیقاتی حاصل کرد . پس از او ثمین دخترش راه او را ادامه داد (اشتری ، ۱۳۸۲) .

وی در سال ۱۳۰۷ کودکستان دیگری در شیراز تأسیس کرد البته کودکان خانواده های مرفه به خصوص کارمندان عالی رتبه در کودکستان مزبور شرکت کردند و بازی ها و مراقبت های گروهی را تجربه می کردند . با استقبالی که از این کودکستان ها به عمل آمده طی مدت کوتاهی در تهران و پاره ای از شهرهای بزرگ از سوی بخش خصوصی کودکستانهایی افتتاح و با برنامه های ساده ای از قبیل بازیهای مرسوم آموزش مقدماتی خواندن و نوشتن و نقاشی ، عروسک بازی و غیره در جلب رضایت خانواده ها تلاش می کردند . اولین آئین نامه

کودکستان ها در سال ۱۳۱۲ به تصویب شورای عالی فرهنگ رسید که در ماده اول آن سن اطفال و مورد پذیرش کودکستان را ۴ الی ۷ سال در نظر گرفته بود . در سال ۱۳۳۴ در وزارت فرهنگ اداره مشتعلی برای کودکستان ها تأسیس شد و در سال ۱۳۳۵ نیز آئین نامه جدید برای اداره امور کودکستانها به تصویب رسید که در آن سن کودکان بین ۳ تا ۶ سال قید شده بود در سال ۱۳۴۰ اداره امور کودکستانها نیز منحل شد وتمام کارهای مربوط به کودکستان ها به اداره تعلیمات ابتدایی محول گردید باگذشت زمان نحوه مدیریت آنها هم تغییر کرد ، چنان که هم اینک این مراکز به انواع زیر تقسیم می شوند .

۱ ـ مهد کودک دولتی ؛ که با بودجه دولت و هزینه آن اداره می شوند .
۲ ـ مهد کودک خود کفاء که توسط ادارات ، کارخانجات ، موسسات ، سازمان ها و بیمارستان ها و … اداره می شوند .
۳ ـ مهد کودک خصوصی ؛ که با سرمایه اشخاص حقیقی شکل گرفته اند .

۴ ـ روستا مهد ؛ که در مراکز روستایی به همت اشخاص و حمایت سازمان بهزیستی دایر شده اند .
۵ ـ مهد کودک تخصصی ؛ که در آنها از یک یا چند کارشناس فرهنگی، هنری ، و ورزشی استفاده می شد .

۶ ـ مهد کودک (کودک در خانه) ؛ که در منزل مدیر مسئول با سه تا هفت کودک تأسیس می گردند . این مراکز به صورت نیمه وقت ، پاره وقت ، تمام وقت و در برخی نقاط به صورت
۷ ـ مهد کودک غیر انتفاعی ؛ که توسط افراد خیّر و مؤسسات خیریه ایجاد می شوند و به صورت رایگان سرویس دهی می کنند . (ترکمان ، ۱۳۶۹) تا سال ۱۳۷۷ حدود ۲ تا ۳ % کودکان واجد شرایط به مهد کودک می رفتند . اما با توسعه کمی مهد کودک ها و تا حدودی نیاز آفرینی در این زمینه اینک حدود ۷ % کودکان به مهد می روند در سال های گذشته با وجود اهمیت آموزش ازدبستان و روی کره های فراوانی که در دنیا به آن وجود داشته و به نوعی طبق تعاریف صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف (۱)) یکی از شاخص های رشد یافتگی و توسعه ، تعداد کودکان موجود در مهدهای کودک دانسته شده است (بازاللهی ، ۱۳۸۱) .

باید دانست که کشور ما هم در تدارک توسعه این آموزش می باشد ولی تا دستیابی به استانداردهای جهانی که آموزش حداقل ۷۰ % کودکان سه تا شش سال را ضروری می داند بسیار فاصله دارد . در حال حاضر در کشورهای مثل آمریکا فرانسه ، انگلیس ، آلمان و دیگر کشورهای توسعه یافته بین ۸۵% تا ۹۵% از کودکان واجد شرایط از این آموزش ها برخوردارند ، حتی در کشورهایی مثل آفریقای جنوبی (۲۶ % ) و هند (۹۵%) با وجود فقر و امکانات محودودتر به آموزش دوران اولیه کودکی توجه خاص شده است و در راستای تعیین و تصویب قوانین حمایت از کودکان تلاش هایی صورت گرفته است ، چنان که با برنامه ریزی کلان در زمینه محتوا و روش آموزش ، تجهیزات و …. هماهنگی های لازم را در فرهنگ پذیری و جامعه پذیر کردن نسل آینده نموده اند . اما متأسفانه در کشور ما در زمینه آموزش کودک و محتوای آن کار اصولی و گسترده ای صورت نگرفته و هنوز برنامه ای مدرن و منظم مند آماده نشده است .

 

چنان که در مهد کودکی با تلاش خود با استفاده از منابع قابل دسترسی و همت مدیر و مربیان مهد کودک نسبت به تهیه محتوا برنامه آموزشی اقدام می نماید که قطعاً کیفیت آن به دقت ، علاقه و منابع قابل دسترسی آنان بستگی داره . براساس تحقیقات و بررسی هایی نگارنده در مورد مهد کودک های کشور طی ۵ سال گذشته انجام داده است . مهم ترین علل عدم کارایی مهد کودک در کشور عبارتند از :

۱ ـ نداشتن مهدهای آموزشی مدرن که در آن به خلاقیت مربی نیز توجه شده باشد ؛
۲ ـ کمبود کادر مجرب وآموزش دیده علاقمند به کار با کودک ؛
۳ ـ کمبود اطلاع رسانی و تبلیغات در زمینه اهمیت آموزش پیش از دبستان ؛

۴ ـ عدم حمایت های دولت از مهد کودک و اولیاء ؛
۵ ـ فصلی بودن فعالیت های مهد کودک ؛

۶ ـ عدم تأمین شغلی مربیان ؛
۷ ـ جابه جایی مکان های مهد کودک و درگیری های دایمی برای تهیه ساختمان ؛
۸ ـ بی ثباتی شغلی و عدم استمرار فعالیت مربی در این شغل به علت های گوناگون از جمله ازدواج ، باردارشدن ، جابه جایی منزل ، عدم تأمین مالی ، برخوردهای غیر اصولی و …. ؛
۹ ـ عدم آشنایی مدیران مهد کودک با سیستم های مدیریتی ؛
۱۰ ـ نداشتن برنامه های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت برای هر گروه سنی به صورت مجزا ؛
۱۱ ـ کمبود منابع وکتب ؛

۱۲ ـ‌مشکلات مالی مدیران ؛
۱۳ ـ غیر ضروری بر شمردن آموزش پیش دبستانی از طرف اولیاء ؛
۱۴ ـ عدم نظارت کیفی از طرف سازمان بهزیستی و ارائه ندادن راه کارهای مناسب و کاربردی ؛

۱۵ ـ کمبود ارتباطات و تعاملات بین مدیران و مربیان مهدهای کودک ؛
۱۶‌ ـ توقع غیر منطقی برخی از اولیا در خصوص آموزش مستقیم به کودک ؛
۱۷ ـ بالا بودن میزان استهلاک سرمایه در مهد کودک ؛

۱۸ ـ عدم تخصیص یارانه به مهدهای کودک از سوی دولت ؛
۱۹ ـ براین اساس، برای جبران همه نقایص وعلل ذکر شده به همدلی و تلاش همه جانبه مسئولین ، اولیاء مهدهای کودک ، بیش از پیش نیاز است تا بتوان کودکانی صلح جو ، خلاق و پویا پرورش داد (اشتری ، ۱۳۸۲) ؛
دوره پیش دبستانی و مهد کودک و اهمیت آن :
این دوره معمولاً از ۳ تا ۴ سالگی آغاز می شود و مدت آن ۲ تا ۳ سال است . دوره کودکستان را دوره جدا شده تدریجی از محیط ثانوس و مألوف خانه و آماده شدن برای انس گرفتن و کار و فعالیت در مدرسه گویند .
دوره ای که «باغچه کودکان» یا «خانه کودکان» نیز نام گرفته است . (استادان طرح جامع آموزش خانواده ـ ۷۹) مزایای تجربه کودکستان هم توسط والدین وهم توسط معلمین تأیید می شود . این تجربه به عنوان مقدمه ای بر آموزش رسمی ، فراهم آورنده تجاربی همنشینی و اجتماعی شدن ، تشویقی بر استدلال و شروع فرآیند جداسازی از والدین و خانه محسوب می شود . از نظر تعلیم وتربیت ، آموزگاران کودکستانهای رسمی فرآیندهای «آمادگی» برای خواندن و سایر یادگیری ها را آغاز کرده و کودک را با گستره وسیعی از تجاربی که بینایی برای سالهای بعدی مدرسه فراهم می آورد آشنا می کنند .
بزرگترین عیب منحصر به فرد کودکستانهای دولتی در تمام کشور دیده می شود این است که آنها با نیازهای کودکان دارای تواناییهای بالا همخوانی ندارند . برای کودکان تیز هوشی که اغلب می توانند بخوانند ، اعداد و ترکیبات ابتدایی را می شناسند ، و معمولاً اغلب فعالیت های آماده سازی کودکستانها را گذرانده اند ، عوامل اندکی برای تهیج آنها در این دنیای بیگانه وجود دارد . کتابها بیش از حد آسان است ، بازیها پاسخگوی تواناییهای آنها نیست و همکلاسی اشان نیاز آنها به فعالیت های پیچیده تر یا کارهای عالی تر را درک نکرده و پاسخ نمی دهند . آنها هنوز مدرسه را آغاز نکرده طعم ملالت و ناکامی و انزوایی را که در طی سالهای بالاتر بدتر و بدتر خواهند شد می چکند در حالی که اغلب والدین از حضور کودک خود در چنین کودکستانهایی استقبال می کند . والدین کودکان تیز هوش خود را مجبور به بررسی سایر راه حل های ممکن می بینند . اگر کودکان قبلاٌ در مهد کودک حضور یافته باشند والدین ممکن است دریابند که کودکان تیزهوشان پیش از این بوسیله مدرسه سرخورده شده اند . حتی والدینی که کودکانشان چنین تجاربی را نداشته اند ذینفع هستند ، زیرا برای آنها این ترس وجود دارد که کودکانشان چنین تجاربی را نداشته اند ذینفع هستند . زیرا برای آنها این ترس وجود دارد که کودکستان یک تجربه ملالت بار و بیهوده خواهد بود (کلانکی ۱۳۷۷ ) .
اهداف و فرضیه ها :
هدف کلی : بررسی تأثیر آموزشهای مهد کودک بر رشد هوش عملی کودکان ۷ ـ۹ ساله دختر و پسر شهرستان ابهر است .
هدف فرعی یا جزئی :

این است که مهد کودک می تواند هوش عملی را در کودکان بالا ببرد یعنی آن دسته از کودکانی که به مهد کودک نرفته اند از هوش عملی کمتری برخوردارند زیرا مهد کودک مرکزی است که کودک باید در آنجا به فعالیت های عملی دست بزند و از ابتکار و هوش ابتکاری برخوردار باشد .
اهداف کاربردی :

۱ ـ با توجه به افت تحصیلی بالا به خصوص در میان کودکان خانواده های کم درآمد و آنان که مشکلات خانوادگی دارند می تواند اهمیت وارد کردن کودکان به جریان آموزش سنین خردسالی را درک کرد .

۲ ـ ثابت شده اند کودکانی که مراکز پیش دبستانی را طی کرده اند آسان تر از کودکانی که از این امتیاز محروم بوده اند وارد دبستان و مراحل بعدی تحصیل می شوند . بنابراین گذراندن این دوره عامل مهمی در موفقیت تحصیلی به حساب می آیند (بازاللهی ، ۱۳۸۱) .
۳ ـ از طریق هزینه کردن در این مقطع سنی با برنامه ها و آموزش های صحیح برای کودکان سبب می ش

ود بستر فرهنگی مناسبی برای تغییر بسیاری از عادات غلط باشد . تأثیر آموزشهای مستقیم در این دوران چندین برابر آموزشهای غیر مستقیم نظیر رسانه های گروهی است (اللهیاری و همکاران ۱۳۸۰) .

۴ ـ تحقیقات انجام شده از تأثیر نگرش اولیا بر تعلیم و تربیت کودکان گواهی می دهند چنان که اولیا آگاه و علاقمند به رشد کودک ، در پرورش کودکان خود موفق تر بوده و کودکانی شاد ، سالم و پویا به جامعه تحویل داده اند . خانواده هایی که به سرنوشت کودک خود می اندیشند قطعاً به کارگیری همه امکانات به منظور رسیدن به وضعیت مطلوب با تصویرهای ذهنی مثبت برای کودک خویش گام بر می دارند و از محیط اطراف و مراکز تعلیم وتربیت و منابع مختلف دیگر به این منظور استفاده می برد (اشتری ـ ۱۳۸۳) .۵ ـ اولیا آگاهی از این که آموزش پیش از دبستان (۳ تا ۶ سال) نقش بسزایی در رشد و پرورش خلاقیت و توانمندی ها و شخصیت کودک در جهت فرهنگ پذیری و جامعه پذیری دارد . در تلاش برای شناسایی مراکزی هستند که بدون هیچگونه فشار روانی بر کودکان آنها را با نقش های گوناگون افراد و تأثیرات آن بر زندگی آشنا نمایند و با دقت و توجه به نیازهای کودکان کسب تجربیات کودک رافراهم آورند (اشتری ـ ۱۳۸۳)

 

فصل دوّم
روش تحقیق

تعاریف نظری اصطلاحات :
هوش : آنچه یک آزمون میزان شده هوش می سنجد و توانایی آموختن از راه تجربه ، تفکر به شیوه انتزاعی و رویارویی مؤثر با محیط .
هوشبهر : (IQ)

نمره ای که در مقایسه عملکرد فرد با عملکرد سایر افراد هم سن را در یک آزمون هوشی امکانپذیر می سازد .
سن عقلی (سن ذهنی) (MA)

واحد مقیاس پیشنهادی بنیه برای هوش آزمایی . در یک آزمون هوشی که درست میزان شده باشد گروه طرف کودکان شش ساله دارای سن عقلی شش ، گروه صرف کودکان هفت ساله دارای سن عقلی هفت هستند و به همین ترتیب سایر گروههای سنی . کودکی که سن عقلی او بیشتر از سن تقویمی اوست یک کودک پیشرفته و کودکی که سن عقلی او کمتر از سن تقویمی اوست یک کودک عقب مانده محسوب می شود .
سن تقویمی : (سن زمانی) (CA)

سن شخص از آغاز تولد .
تعریف عملیاتی واژه ها :
آموزش مهد کودک :
تعلیماتی است که در مراکز مهد کودک و پیش دبستانی به کودکان داده می شود . مفاهیم کمی در ریاضی مانند کو و زیاد و بالا و پائین ، شمارش ، مفاهیم طبیعی و روزمره مانند روز و شب و کوه و دشت و جنگل و …. و مفاهیم اجتماعی و فرهنگی مانند پلیس ، پزشک و معلم و …. مدنظر است . در مهد کودک این مفاهیم به عنوان مفاهیم پایه آموزش داده می شود .
هوش :
آنچه از یک آزمون میزان شده هوش می سنجند و توانایی آموختن از راه تجربه ، تفکر به شیوه انتزاعی و رویارویی مؤثر با محیط .
هوشبهر :
نمره ایست که فرد در آزمون مکعبهای کهس انجام می گیرد .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 41 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد