بخشی از مقاله

تجهيزات ذخيره و بازاريابي باركوچك


تجهيزات ذخيره و بازاريابي بار كوچك به دو دسته تقسيم مي شوند: يكي كارگر- براي- محموله كه براي زماني است كه كارگر به محل ذخيره حركت كرده و مواد را بازيابي مي‌كند. و ديگري محموله- براي-كارگر كه براي وقتي است كه به مواد به صورت مكانيكي براي بازيابي به نزد كارگر مي روند. كه تجهيزات محموله- براي كارگر اغلب بهره وري بالاتر و نظارت ساده تر و امنيت بيشتري دارد و گران تر بوده.


- تجهيزات ذخيره از نوع كارگر- براي – محموله:
شامل 3 نوع: قفسه بندي ظرف، كشوهاي تكه اي ذخيره در كابينت، قفسه جريان جاذبه مي شود و هر كدام از اين سه نوع را مي توان به شكل سيار يا نيم طبقه بكار ببردو
- قفسه بندي ظرف: قديمي ترين و رايج ترين روش است. كه براي انتخاب سفارش از قطعات

كوچك، استفاده مي شود. هزينه كم و نصب راحت و احتياجات نگهداري كم از مزاياي اين روش است و از معايب آن هم اين كه در اين روش اغلب فضا به طور مطلوبي مورد استفاده قرار نمي گيرد و همچنين مشكلات نظارت، امنيت و حفاظت اقلام نيز وجود دارد چون قفسه بندي ظرف يكي از انواع سيستمهاي باز است و اقلام در معرض نمايش و قابل دسترسي هستند.
- كشوهاي تكيه اي ذخيره در كابينت

 


به اين دليل تكه اي ناميده مي شوند كه هر كابينت، كشورهاي ذخيره تكه اي را در بردارد و اينها به قسمت هاي ذخيره تكه اي تقسيم مي شوند و ارتفاعه كشوها از 3 تا 24 اينچ است. فريت اين كشوها اين است كه تعداد زيادي SKU را مي توان در آنها جاي دارد بنابراين مواد بيشتري را مي توان در يك محوطه كوچك ذخيره كرد پس احتياجات فضا كمتر است و همچنين هزينه‌هاي فضا نيز كاهش مي يابد و زمان حركت نيز كاهش يافته پس احتياجات فضا كمتر است و همچنين هزينه

هاي فضا نيز كاهش مي يابد و زمان حركت نيز كاهش يافته پس احتياجات نيروي انساني نيز كم مي شود و از منافع ديگر اين روش مي توان دقت در انتخاب و امنيت و حفاظت اقلام را نام برد. اين روش نسبتاً گران است به دليل تعداد كشوها و مقدار ورق فلزي كه در كابينت ها به كار مي رود.
قفسه جريان كارتن:معمولاً براي اقلامي استفاده مي شود كه با شكل و اندازه يكسان در كارتن

ذخيره مي شوند. كارتن ها از طريق راهروي پشت صفحه داخل قفسه قرار مي گيرند و غلطك ها آنها را به طرف جلو حركت مي دهند تا آماده برداشتن شوند. هزينه قفسه جريان به ظرفيت طول و ارتفاع قفسه ها بستگي دارد و مانند قفسه بندي ظرف، داراي احتياجات نگهداري كمي است.
نيم طبقه:قفسه بندي ظرف، كشورهاي تكه اي ذخيره در كابينت، قفسه جريان را مي توان و يك نيم طبقه جاي داد از مزاياي اين روش اين است كه با صرف هزينه كم مي توان دو برابر معمول ذخيره كرد. براي طراحي يك نيم طبقه بايد مواردي مانند انتخاب صحيح درجه بارگيري نيم طبقه و طراحي سيستم انتقال مواد و… را رعايت كرد.


ذخيره سيار: همه ي موارد بالا مي توانند سيار باشند. معمول ترين روش براي سيارسازي روشن واگن- مسير است كه مسرهاي موازي در كف كارگاه مي سازند و چرخ هايي كه در زير تجهيزات قرار مي گيرند تجهيزات سيار را بوجود مي آورند. اين روش باعث صرفه جويي در فضا مي شود چون فقط يك راهرو بين همه تجهيزات ذخيره مورد نياز است و تنها عيب آن هم اين است كه در آن زمان لازم براي دسترسي به اقلام افزايش مي يابد.


- تجهيزات بازيابي- سيستم هاي كارگر- براي- محموله: در انواع اين تجهيزات كارگر يا به صورت سواره يا پياده به سمت محل كالا مي رود كه شامل كاري انتخاب- ارابه هاي انتخاب كننده ي سفارش، ماشين هاي AS/R به همراه كارگر و بازيابي روباتيك است.
- گاري انتخاب: براي راحتي دسترسي، جداسازي و يا انباشته سازي سفارشات مورد استفاده قرار مي گيرند. و طوري طراحي نشده اند تا يك انتخاب گر سفازش بتواند در يك گردش، چند سفارش را برداشت كند. بعضي از آنها داراي محل هايي براي جداسازي سفارش و يا مستندات كاغذي و قلم هستند و معمولاً يك نردبان پله اي نيز براي دسترسي به ارتفاع بالا دارند. انواع پيچيده تري نيز دارد كه شامل گاري با مرتب كننده نور و يا به همراه كامپيوتر و… مي شود.
- ارابه انتخاب كننده ي سفارش: يا انتخاب كننده ي محموله، به كارگر اجازه مي‌دهد تا به محل بازيابي در بالاي سطح كف برود و با اين كار بهره وري كارگر كاهش مي يابد و براي افزايش بهره وري مي توان از سازه هاي عمودي و… استفاده كرد.


- ماشين ذخيره يا بازيابي خودكار به همراه كارگر: ماشيني است كه انتخاب كننده روي صفحه ماشين سوار مي شود و بين محل هاي بازيابي حركت مي‌كند و معمولاً انتخاب گر از جلوي سيستم و سطح كف راه مي افتد و مكان هاي ذخيره مورد نياز را بازديد مي‌كند و بسته به اندازه سفارش، يك يا چند سفارش را پر مي‌كند. اين روش باعث كاهش فضاي كف و همچنين كاهش زمان مي شود چون نيروي محركه لازم براي حركت به طور خودكار فراهم مي شود.


- بازيابي روباتيك: خيلي كم مورد استفاده قرار مي گيرد. هر وسيله بازيابي روباتيك يك گردان كوچك دارد كه امكان جداسازي و جمع آوري و در ظرف قرار دادن را فراهم مي‌كند، يك دكل را كه روي روبات نصب شده است را به بالا و پايين مي برد تا روي راهروهاي انتخاب تنظيم شود.
- تجهيزات محموله- براي- كارگر


اگر محموله نزد كارگر برود، تجهيزات درد بسته محموله- براي- كارگران قرار مي گيرد در اين روش زمان مربوط به جستجو جهت انتخاب سفارش كاهش مي يابد چون به صدا خودكار محموله خود، نزد كارگر مي آيد و در سيستم هايي كه خوب طراحي نشده باشند بهره وري در اين حالت افزايش مي‌يابد و اين تجهيزات شامل گردان ها، ماشين هاي ذخيره و بازيابي خودكار با بار كوچك و توزيع كننده ها هستند كه مورد آخر نسبتاً گران بوده.
- گردان ها: وسايلي هستند كه اقلام را براي ذخيره و بازيابي در بردارند و مي چرخند. كه شامل گردان هاي افقي، عمودي و قفسه هاي چرخنده مستقل مي شوند.
- گردان افقي: يك مري ظرف به هم متصل از قفسه هاي قابل تنظيم است كه توسط يك موتور به بالا يا پايين برده مي شوند و چرخش طول يك محور عمود بر كف انجام مي شود و اين چرخش ممكن است توسط كارگر و از طريق يك صفحه كليد انجام شود يا از طريق پدال پايي يا كامپيوتر

باشد. گردان ها افقي داراي طول متغير از 15 تا 1 فوت و ارتفاع 6 تا 25 فوت هستند گردان هاي بلندتر به زمان بيشتري جهت رسيدن به محل مطلوب نياز دارد. علاوه بر ظرفيت، گردان هاي افقي باعث مي شوند كه از فضاي ذخيره موجود، استفاده خوبي به عمل آيد و يك عيب مهم گردان هاي افقي اين است

كه در آن قفسه ها و ظرف ها باز هستند و امنيت و حفاظت اقلام مشكل خواهد شد.
- گردان عمودي: يك گردان افقي است كه حول انتهاي خود چرخيده و در پوششي از ورق فلزي دارد. گردان ها يا به صورت دستي با انتخاب گر كار مي كنند يا به صورت كامپيوتري. ارتفاع آنها از 8 تا 35 فوت است سيستمي كه بلندتر باشد به زمان بيشتري براي چرخش و رسيدن به موقعيت مطلوب نياز دارد. در اين مورد نياز به خم شدن و دسترسي به اقلام وجود ندارد و زمان جستجو نيز كمتر است. مزاياي ديگر آن حفاظت و امنيت بسيار عالي اقلام است و معمولاً گران تر از گردان هاي افقي هستند به دليل پوشش ورق فلزي و همچنين نيرو محركه مورد نياز.


- قفسه چرخنده مستقل: شبيه يك گردان افقي با چند تك سطح است كه روي همديگر سوار شده اند و هر سطح به طور مستقل مي چرخد در نتيجه در همه اوقات يك كارگر در آن واحد مي تواند چندين محل آماده براي دسترسي داشته باشد. انتخاب سفارش از راه دور، مونتاژ و يا مرحله سفارش از كاربردهاي اين روش است. در اين كاربردها يك روبات در انتهاي يك سقفه چرخنده مستقل قرار گرفته و واحدهاي بار در محدوده يا خارج آن را ذخيره و بازيابي مي‌كند.


- ماشين ذخيره و بازيابي خودكار بار كوچك: در اين روش يك ماشين S/R بار كوچك در يك راهروي ذخيره همزمان در راستاي افقي و عمودي حركت مي‌كند تا ظروف دخيره را به يك ايستگاه انتخاب سفارش در يك انتهاي سيستم حمل كند. در اين سيستم در همان حال كه انتخاب گر در حال انتخاب از ظرفي است كه در موقعيت انتخاب سمت راست قرار دارد ماشين S/R در حال بردن ظرف از موقعيت انتخاب سمت راست به محل آن در قفسه و برگشت با ظرف ديگري است در اين

سيستم پيشرفتي جهت بهبود عمليات ورودي بار كوچك به كار گرفته شده تا به هر راهرو و چند وسيله S/R را تخصيص دهد. ارتفاع آنها از 8 تا 50 فوت متغير و طول آنها از 40 تا 200 فوت است. اين سيستمها بسيار گران قيمت هستند و داراي پيچيدگي هاي زيادي كه باعث احتياجات بيشتر به تعميرات و نگهداري مي‌شود.


- اتاقك بالا برنده عمودي: يك عضو جديد از تجهيزات ذخيره و بازيابي بار كوچك است و يك AS/RS بار كوچك است كه حول انتهاي خود چرخيده است داراي ارتفاعي بين 15 تا 35 فوت است و داراي مزاياي زيادي هستند به همراه كاهش قيمت.
- توزيع كننده خودكار: از نظر كاري شبيه ماشين هايي است كه براي فروش اقلام با شكل و اندازه يكنواخت بكار مي روند. هر قلم به يك توزيع كننده ي عمودي تخصيص داده مي شود كه از 2 تا 6 اينچ عرض و 3 تا 5 فوت ارتفاع دارد. مكانيزم آن به اين صورت است كه محصول را به روي نقاله‌اي پرتاب مي‌كند و اين نقاله بين دو سطر توزيع كننده حركت مي‌كند و اين سطرها به صورت A- شكل روي يك نقاله شمه اي حالت گرفته است يك مقاله كوچك خلاء يا برآمدگي كوچك بر روي يك نقاله زنجيري براي توزيع اقلام استفاده مي شود. جايگزيني اقلام از پشت سيستم و به صورت دستي انجام مي شود.


- شناسايي خودكار و تجهيزات ارتباطات: كنترل خودكار وضعيت مواد به آگاهي از محل مواد در لحظات واقعي، مقدار، مبدأ، مقصد و زمان بندي مولوي نياز دارد كه بايد به طور خودكار به آنها دست يافت. در حقيقت اين هدف تابعي از شناسايي خودكار، تكنولوژي ارتباطي و ارتباطات بدون اشتباه است. مثالي براي شناسايي خودكار نقاله مرتب كننده حركت مي‌كند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید