whatsapp call admin

دانلود مقاله تعدادی از ایات قران همرا ه با ترجمه

word قابل ویرایش
8 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

تعدادی از ایات قران همرا ه با ترجمه

افمن کان مومنا کمن کان فسقا لا یستون:
کسی که ایمان آورده با کسی که فاسق بوده مساوی نیست. سجده/ ۱۸/۲۱/۴۲/مکی
لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه:
قطعا شخص رسول الله مقتدای پسندیده ای برای شماست. احزاب/۲۱/۲۱/۴۲/مدنی
وقلیل من عبادی الشکور:

واز بندگان من عده کمی شکر گذارند. سباء/۱۳/۲۲/۴۳/مکی
انما یخشی الله من عباده العلماو:
فقط مردان دانااز خدا میترسند. فاطر/۲۸/۲۲/۴۴/مکی
ولا تجژون الا ما کنتم تعلمون:
پاداش نیابید مگر آن چه را که انجام داده اید. یس/۵۴/۲۳/۴۵/مکی
سبحان ربک رب العزه عما یصفون:
منزه است پروردگار مقتدرتوازآنچه توصیف میکنند. صافات/۱۸۰/۲۳/۴۶/مکی

لاملان جهنم منک و ممن تبعک منهم اجمعین:
جهنم را از تو وپیروان تو پر خواهم کرد. ص/۸۵/۲۳/۴۶/مکی
هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون:
آیا برابر هستند کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند. زمر/۹/۳۹/۴۶/مکی
غافرالذنب و قابل التوب:

ای بخشاینده تمام گناهان وای توکه توبه هارامیپذیری. مومن/۳/۲۴/۴۷/مکی
ان الذین قالو ربنا الله تم استقاموا:
به تحقیق کسانی که گفتندپروردگارماخداست سپس دراین راه ثابت قدم ماندند. فصلت/۳۱/۲۴/۴۸/مکی
ومااصابکم من مصیبه فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر:
هر مصیبتی به شما برسدبه سبسب دستاورد خود شماست و خدا بسیاری را نیز عفو میکند. شوری/۳۰/۲۵۰۴۹/مکی
والذین استجابو لربهم و اقامو االصلواه وامر هم شوری بینهم:

آنهایی که دعوت پروردگارتان را اجابت کرده نماز را بر پا داشته کارهایشان رابامشورت انجام میدهند. شوری/۳۸/۲۵/۴۹/مکی
انا جعلناه قرءاناعربیالعلکم تعقلون:
ما آن را قرآنی عربی قرار دادیم باشد که بیندیشید. زخرف/۳/۲۵/۴۹/مکی
ان یوم الفضل میقاتهم اجمعین:
همانا روز قیامت روز جدایی مومن وکافرووعده گاه جمیع خلایق است. دخان/۴۰/۲۵/۵۰/مکی
ویل لکل اقاک اثیم:

وای بر مردمی که دروغ گو و زشت کارند. جاثیه/۷/۲۵/۵۰/مکی
ووصیناالانسان بو الدیه احسانا:
وما انسان را در حق پدر و مادر به نیکی سفارش کردیم. احقاف/۱۵/۲۶/۵۱/مکی
یا ایها الذین ءامنو ان تبصروا الله ینصرکم و یتبت اقدامکم:
ای اهل ایمان شما اگر خدا را یاری کنید خدا هم شما را یاری میکند و ثابت قدم گرداند. محمد/۷/۲۶/۵۱/مدنی
ذلک بان الله مولی الذین ءامنو وان الکفرین لا مولی لهم:

این را بدانید که خداوند یار و مولای مومنان است و کافران هیچ مولا و یاری ندارند. محمد/۱۱/۲۶/۵۱/مدنی
انا فتحنا لک فتحا مبینا:
ما تو را پیروزی بخشیدیم چه پیروزی درخشانی. فتح/۱/۲۶/۵۱/مدنی
و من لم یومن بالله ورسوله فانا اعتدنا للکفرین سعیرا:
وهر کس به خدا و پیامبرش ایمان نیاورده است ما برای کافران آتش سوزان آماده کرده ایم. فتح/۱۳/۲۶/۵۱/مدنی
والله ملک السماوات والارض یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء:

خدای است فرمانروای آسمان و زمین هر کس را بخواهد می بخشد وهر کس را بخواهد شکنجه میدهد. فتح/۱۴/۲۶/۵۱/مدنی
محمدرسول الله والذین معه و اشداء علی الکفار رحماء بینهم :
محمد فرستاده خداست و کسانی که با او هستند بر کافران سخت گیرو میان خودشان مهربان. فتح/۲۹/۲۶/۵۲/مدنی
یا ایهاالذین ءامنو اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض اثم ولا تجسسوا:
ای کسانی که ایمان آورده اید از بسیاری گمان ها بپرهیزید که پاره ای از گمانها گناه است و جاسوسی نکنید. حجرات/۱۲/۲۶/۵۲/مدنی
نحن اقرب الیه من حبل الورید:

ما به او از رگ گردنش نیز نزدیک تریم. ق/۱۶/۲۶/۵۲/مکی
ادخلو ها بسلام ذلک یوم الخود:
به هر جا که وارد می شوید سلام کنید که آن روز روز ورود به بهشت است. ق/۳۴/۲۶/۵۲/مکی
و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون:
بر روی زمین برای اهل یقین ادامه قدرت الهی آشکار است در نفوس خود شما مردم هم هست آیا در خود به چشم بصیرت نمی نگرید. ذاریات/۲۰٫۲۱/۲۶/۵۲/مکی
ومن کل شیء خلقنا زوجین العلکم تذکرون:

و از هر چیزی جفتی بیافریدیم تا مگر دریابند وپند پذیرند. ذاریات/۴۹/۲۶/۵۳/مکی
ففروا الی الله انی لکم منه نذیر مبین:
پس به سوی خدا گریزید و خود را به پناه او بدهید. ذاریات/۵۰/۵۱/۵۳/مکی
انما تجزون ما کنتم تعلمون:
همانا پاداش یابید آن چه را که کرده اید. طور/۱۶/۲۶/۵۳/مکی
وان لیس للانسان الا ما سعی:
آدمی را نیست مگر آنچه خود کوشیده است. نجم/۳۹/۲۶/۵۳/مکی
انا کل شیء خلقنا بقدر:

و ما هر چیز را به اندازه آفریدیم. قمر/۴۹/۲۷/۵۳/مکی
فبای الاء ربکما تکذبان:
پس کدامین نعمت های پروردگارتان را تکذیب می کنید؟ الرحمن/۱۳/۲۷/۵۴/مدنی
خلق الانسان من صلصال کالفخار:

انسان را از گل خشکیده ای همچون سفال آفریده ایم. الرحمن/۱۴/۲۷/۵۴/مدنی
وخلق الجان من مارج من نار:
جن را از شعله های مختلف ومتحرک آتش آفرید. الرحمن/۱۵/۲۷/۵۴/مدنی
کل من علیها فان:

همه کسانی که روی زمین هستند فانی هستند. الرحمن/۲۶/۲۷/۵۴/مدنی
هل جزاء الاحسان الا الاحسان:
آیا پاداش نیکی جز نیکی است؟ الرحمن/۲۶/۲۷/۵۴/مدنی
فسبح باسم ربک العظیم:

پس بنام پروردگار پر شکوهت تسبیح گوی. واقعه/۹۶/۲۷/۴/مکی
من ذالذی یقرض الله قرضا حسنا فیضا عفه وله اجر کریم:
کیست که به خدا وامی نیکو دهد تا نتیجه اش برای وی دو برابر شود و او را پاداشی خوش باشد. حدید/۱۱/۲۷/۵۴/مدنی
اذا قیل لکم تفسحو فی المجالس فافسحوا یفسح الله لکم:
زمانی که گفته شد به شما در مجلس برای یکدیگر جا فراخ کنید تا خدا برای توسعه شما بیفزاید. مجادله/۱۱/۲۸/۵۵/مدنی
وتقوالله ان الله خبیر بما تعملون:

از خدا بترسید در حقیقت خدا به آنچه می کنید آگاه است. حشر/۱۸/۲۸/۵۵/مدنی
لو انزلنا هذا القرآن هذا القرآن علی جبل لرایته خاشعامتصدعا من خشیته الله:
اگر این قرآن را بر کوهی فرو می فرستادیم یقینا آن کوه از بیم خدا فروتن میشد. حشر/۲۱/۲۸/۵۵/مدنی
لن تنفعکم ارحامکم و اولادکم:
هرگز بستگان و اولاد شما سودی به حالتان ندارد. ممتحنه/۳/۲۸/۵۵/مدنی
یا ایها اللذین آمنو لم تقولون ما لا تفعلون:

ای کسانی که ایمان آوردید چرا سخنی می گویید که عمل نمی کنید. صف/۲/۲۸/۵۵/مدنی
ومبشرا برسول یاتی من بعدی اسمه احمد:
به فرستاده ای که بعد از من می آید و نام او احمد است بشارتگرم. صف/۶۰/۶۱/۵۵/مدنی
یسبح لله ما فی السموات و ما فی الارض:

پیوسته تسبیح خدا می گویند آنچه در آسمان ها و زمین است. جمعه/۱/۲۸/۵۶/مدنی
والله لا یهدی القوم الظالمین:
خدا ستمکاران را هدایت نمی کند. جمعه/۵/۲۸/۵۶/مدنی
اذا جاءک المنافقون قالو نشهد انک لرسول الله:
هنگامی که منافقون نزد تو می آیند می گویند ما شهادت می دهیم که حتما تو رسول خدایی. منافقون/۱/۲۸/۵۶/مدنی
ولن یوءخر الله نفسا اذا جاء اجلها:

و خدا هرگز اجل هیچ کس را از وقتش که فرا رسد به تاخیر نمی اندازد. منافقون/۱۱/۲۸/۵۶/مدنی
انما امو لکم والادکم:
همانا فرزندان و اموال شما وسیله ای برای آزمایش شماست . تغابن/۱۵/۲۸/۵۶/مدنی
ومن یتق الله یجعل له من امره یسرا:
و هر کس که متقی و خدا ترس باش خدا مشکلاتش را آسان می کند. طلاق/۴/۲۸/۵۶/مدنی
یا ایها الذین ءامنوا تو بو الی الله توبه نصوحا:
ای مومنان به درگاه خدا توبه نصوح کنید. تحریم/۸/۲۸/۵۶/مدنی
تبرک الذی بیده الملک:

بزرگوار خدایی است که سلطنت هستی به دست اوست. ملک/۱/۲۹/۵۷/مکی
ن و القلم و ما یسطرون :
سوگند به قلم وآنچه را با قلم می نویسند. قلم/۱/۲۹/۵۷/مکی
و ان یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعو االذکرو یقولون انه لمجنون و ما هو الا ذکر للعالمین:
نزدیک است کافران هنگامی که آیات را می شنوند تو را با چشمان خود هلاک کنند می گویند او دیوانه است در حالی که این جزء مایه بیداری برای جهانیان نیست. قلم/۵۱٫۵۲/۲۹/۵۷/مدنی

و لا طعام الا من غسلین:
طعامی جز چرک و خون نیست. حاقه/۳۶/۲۹/۵۷/مکی
ان الانسان خلق هلوعا:
همانا انسان مخلوقی حریص است. معارج/۱۹/۲۹/۵۷/مکی
ما لکم لا تر جون لله وقارا:

چرا شما مردم را به عظمت و وقار یاد نمی کنید. نوح/۱۳/۲۹/۵۷/مکی
و ان المساجد لله فلا تدعو ا مع الله احدا:
و مساجد مخصوص خداست پس نباید با خدا احدی را غیر او پرستش کنید. جن/۱۸/۲۹/۵۸/مکی
فاقرء و ما تیسر من القرآن:
پس آنچه برای شما میسر است قرآن بخوانید. مزمل/۲۰/۲۹/۵۸/مکی
و لا تمنن تستکثر:

مده برای آنکه بیشتر بستانی. مدثر/۶/۲۹/۵۸/مکی
و التفت الساق بالساق:
و ساق پاها از شدت غم عقبی و حسرت دنیا به هم می پیچد. قیامت/۲۹/۲۹/۵۸/مکی
انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا:
ما راه را به او نمودیم یا شکر می کند یا کفر می کند. دهر ۳/۲۹/۵۹/مدنی
انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا:

در حقیقت ما قرآن را به تو به تدریج فرو فرستادیم. دهر/۲۳/۳۹/۵۹/مدنی
ویل یومئذ للمکذبین:
و در آن روز وای بر تکذیب کنندگان. مرسلات/۴۹/۲۹/۵۸/مکی
ان للمتقین مفازا:
مسلما پرهیزکاران را رستگاری است. نباء/۳۱/۳۰/۵۹/مکی
قلوب یومئذ واجفه ابصارها خاشعه:
در آن روز سخت دلها هراسان شود از ترس چشمها به زیر افکند. نازعات/۸٫۹/۳۰/۵۹/مکی
یوم یفر المر من اخیه و امه و ابیه:
یاد کن که روزی را آدمی بگریزد از برادرش و مادرش و پدرش. عبس/۳۴/۳۰/۵۹/مکی
بای ذنب قتلت:

و آن زمانی که نامه ها از هم بگشایند. تکویر ۹/۳۰/۵۹/مکی
یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم:
ای انسان چه باعث شد که به خدای کریم مغرور گشتی. انفطار/۶/۳۰/۵۹/مکی
ان الابرار لفی النعیم:

به راستی که نیکوکاران در نعیم الهی خواهند بود. مطففین/۲۲/۳۰۵۹/مکی
یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه:
ای انسان البته با هر رنج ومشقت در راه طاعت و عبادت حق بکوش که عاقب به حضور پروردگار خود می روی. انشقاق/۶/۳۰/۵۹/مکی
بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ:

بلکه این کتاب قرآن بزرگوار الاهیست که در لوح محفوظ حق نگاشته است. بروج/۲۱٫۲۲/۳۰/۵۹/مکی
ان کل نفس لما علیها حافظ:
هیچ کس نیست مگر آنکه بر او نگهبانانی گماشته شده است. طارق/۴/۳۰/۶۰/مکی
یوم تبلی السرائر:
روزی که اسرار باطن شخص آشکار شود. طارق/۹/۳۰/۶۰/مکی
و لا خره خیر و ابقی :

منزل آخرت پاینده تر و بهتر از دنیای چند روزه است. اعلی/۱۷/۳۰/۶۰/مکی
سقی من عین ءانیه:
و کافران از چشمه آب گرم جهنم آب نوشند. غاشیه/۵/۳۰/۶۰/مکی
ان ربک لبالمر صاد:
خدای تو البته در کمینگاه ستمگران است. فجر/۱۴/۳۰/۶۰/مکی………. .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 8 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد